Home

Bygningsrådet trondheim

Bystyret. Neste bystyremøte: Torsdag 19.11.20. Møtet er i Trondheim Spektrum. Møtet vil ikke være åpent for publikum, de må følge møtet på kommune tv.. Møtekalender, oversikt over dato og tidspunkter. Forslagsliste - innsendte forslag i sakene; Dagsaktuelle spørsmål, (komiteinitiativ, private forslag, korte spørsmål, interpellasjoner), med gitte svar på interpellasjonen Tirsdag gjorde bygningsrådet i Trondheim et godt vedtak! Et samlet campus gjør oss i bedre stand til å løse komplekse samfunnsutfordringer nasjonen står ovenfor, både i dag og i framtida. Da må alle hensyn diskuteres nøye. Tydelige politiske signaler er viktig, både fra Trondheims folkevalgte og fra Stortinget. 21 Trondheim kommune Møteprotokoll for Bygningsrådet, 07.03.2006 (06/8772) 3 Sak 18/06 ASPLI, GNR 38/38, JONSVATNET, SØKNAD OM DISPENSASJON I FORBINDELSE MED SØKNAD OM OPPFØRING AV NYBYGG BOLIG Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker har fått seg forelagt søknad om dispensasjon fr Bygningsrådet i Trondheim gikk mot kommunedirektørens innstilling om å si nei til 283 nye boliger, på grunn av manglende skolekapasitet. De sa ja til 151 av dem

Bystyresekretariatet - Trondheim kommune

Bygningsrådet om nye Trondheim sentralstasjon: - Fremstår som en kompakt kloss mot fjorden. Flertallet i bygningsrådet vedtok tirsdag at den nye sentralstasjonen i Trondheim kan bygges opptil sju etasjer høy. Fjordutsikten fra Møllenberg og Småbergan vil forringes betydelig, skriver rådmannen i saksfremlegget Overnevnte plan er 29.09.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet. Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1. Hensikt med planen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny bebyggelse i en sentral del av Hallset lokale sentrum Hjem Trondheim byarkiv Innsyn i kommunal saksgang. Innsyn i kommunal saksgang. Innhold. Gjennom lenkene under kan du få innsyn i kommunal saksforvaltning. Postliste. Oversikt over all post til kommunen de siste 12 måneder. Postliste for bygge-, plan- og delingssaker 14 korona-råd fra Trondheim kommune. Kjære folk! Smittetallene er på vei opp igjen, og vi er nødt til å holde tunga rett i munnen. Det har seg slik at vi fortsatt befinner oss midt i en pandemi, om noen skulle ha glemt det. Først og fremst; takk for at dere fortsatt møter opp til dugnad Forslaget for detaljregulering av Innherredsveien 103 på Rosendal skal opp til andregangsbehandling i bygningsrådet i Trondheim kommune den førstekommende tirsdag (28. mai). I den forbindelse har det blitt laget et oppdatert illustrasjonsvedlegg som viser foreslått ny bebyggelse med en litt annen utforming og fargesetting

Trondheim kommune etterspør nå etter forslag til prosjekter som fortjener Trondheim kommunes byggeskikkpris. Forslagene må bli sendt inn innen den 15. mars i år. Sekretariatet i Trondheim Kommune vil så nominere et begrenset antall prosjekter på bakgrunn av de innsendte forslagene og vurderinger de har tatt selv Dette kunne du ikke gjort i Bergen. Jeg ønsker Trondheim skal gå inn mot sentrum av trekanten. At vi i tillegg til å tenke økonomi og hva som er praktisk, skal tenke mer på hva som er vakkert, og som vi kan være stolte av. Hvert år bør politikerne i bygningsrådet tas med på en felles busstur til bygg som er ferdigstilt siste året Trondheim kommune Møteprotokoll for Bygningsrådet, 20.04.2010 (10/12298) 3 Sak 37/10 HAAKON VII'S GATE 8 OG 10, KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG, SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE FOR NYTT FORRETNINGSBYGG Forslag til vedtak: Bygningsrådet har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr. FBR RAM 4158/09 Fremskrittspartiet beskyldte Arbeiderpartiet i Trondheim for å gi etter for utpressing da bygningsrådet utsatte behandlinga av utbygginga på Overvik

Trondheim kommune Møteprotokoll for Bygningsrådet, 02.03.2010 (10/6712) 4 VEDTAK: Bygningsrådet stiller seg positiv til privat forslag til reguleringsplan med planbestemmelser for Dalkantveien 16 under forutsetning av at utnyttelsen reduseres og bygningsmassen i større grad tilpasses omgivelsene Bygningsrådet ba i januar 2019 eieren av Hangaren om å søke dispensasjon fra reguleringskravet om plasskrevende varer. Bygningsrådet sa så ja til dispensasjonen. Eieren av konkurrenten Lade Arena, DNB Livsforsikring, klaget på dispensasjonen. XXL, Rusta og Power har flyttet fra Lade Arena til Hangaren Bygningsrådet i Trondheim sier ja til at bakeriet Franske Nytelser og treningssenteret Impulse får åpne i Hjørnebygget ved kjøpesenteret Hangaren på Lade. Nå skal du både kunne kjøpe kaker og trene i Hjørnebygget på Lade, etter at bygningsrådet da ja til at Franske Nytelser og Impulse kan åpne her

Politikk i Trondheim - Trondheim kommun

Tirsdag vedtok bygningsrådet i Trondheim kommune at NTNU skal legge frem et samlet planforslag for de to områdene Grensen og Vestskråningen. Alternativet som ble nedstemt var å legge frem to forslag for Grensen og tre for Vestskråningen Det lå i Haakon VIIs gate, ved siden av kjøpesenteret Lade Arena. Etter brannen i mars 2018 måtte også utsalgene i kjøpesenteret Trondheim Torg og på Rosenborg stenge. Nå håper Favier at politikerne er positive til at han kan starte opp igjen i samme nabolag som før, bare på andre siden av.

Bygningsrådet i Trondheim vedtok 25. september 2018 at tilleggsutredninger til NTNUs planprogram skulle ut til offentlig ettersyn og høring til 9. novembe Bruk anledningen i bygningsrådet tirsdag 29. september til å si: Bevar hele Høyskoleparken - et smart og innovativt bycampus bygges rundt Høyskoleparken! Høyskoleparken = NTNU, Innovasjonsdistrikt Elgeseter og hele Trondheim sitt pulserende hjerte Da kommunen ønsket å tilrettelegge for bygging av 60 leiligheter ved gamle Spongdal skole for deretter å selge tomta til private, satt dispensasjonene løst.. Da Helge Reppe (50) et steinkast unna ønsket å etablere et boalternativ for småbarnsfamilier ble det blankt avslag. Under behandlingen i bygningsrådet la Rådmannen i sin innstilling vekt på at tiltaket var i strid med gjeldende. LES OGSÅ: Mener fortettingspolitikken i Trondheim er feilslått Bygningsrådet skal tirsdag ta stilling til en annen sak som også handler om fortetting. En utbygger vil rive tre firemannsboliger og en enebolig i Weidemanns vei og bygge fire nye bygninger med 43 leiligheter Les også: Er Trondheim dårligst i landet på kildesortering? Vi har i bygningsrådet den 31. mars en siste sjanse for å slippe å ta fram tommestokken og følge med om - eller snarere når - utbygger tar seg til rette

NTNU-rektor etter bygningsrådet: Et godt steg på veien mot

 1. Bygningsrådet i Trondheim har avvist søknaden fra sex-klubben Club 4 om bruksendring for sine lokaler. Det betyr trolig kroken på døra for den nystartede sex-klubben
 2. 21. januar tok Bygningsrådet i Trondheim en impulsiv og historieløs avgjørelse. Som lyn fra klar himmel vedtok man å tillate riving av bygården Kjøpmannsgata 36. Eiendommen består av en toetasjes bygning med fasade mot Kjøpmannsgata og en større del mot bakgården
 3. . Det er det enkelte bygningsrd som behandler dispensasjonssknader. Da kan de velge droppe lavenergitiltakene, som et eksempel fra Trondheim viser Telefon: 73 18 80 00 Adresse: Klbuveien 196 B. Kategori: Kunngjringer Kunngjring om igangsatt planarbeid for del av Ringvlvege
 4. Bygningsrådet i Trondheim gikk tirsdag inn for å regulere ny E6 mellom Trondheim og Stjørdal. I rushtrafikken kan det være lang kø både ut inn av Trondheim på dagens E6. Foto: Rune Kjær.
 5. Anmelder Trondheim kommune til Økokrim. Nyheter: Storhallen ble behandlet i bygningsrådet i formiddag, og fikk flertall fra Ap, KrF og Frp. - Slaget er på ingen måte tapt, ifølge aksjonist Yngve Zakarias Leirdal i foreningen Elvesvingen, som anmelder Trondheim kommune til Økokrim

Møteprotokoll Bygningsrådet - publikum

Politikerne trosset administrasjonen og sa ja til 151 nye

Britannia Hotel, Dronningens gate 5, er Trondheims mest kjente og fasjonable hotel. Hotellet har siden 1870 ligget på tomten til biskop Johan Gunnerus (Gunnerusgården).I 1870 ble tomten på hjørnet av Apotekerveita med påstående bygg kjøpt av Andreas Olaus Myhre og hans kone Ingebertine Cecilie Debes.. I 1877 la arkitekt Jacob Digre fran tegninger til et nytt bygg på tomtens vestre del. Trondheim Stasjonssenter AS ble stiftet 13.6.2013. Eiere er Trondheim bussterminal AS, som igjen eies av Trøndelag fylkeskommune, med 40 %, Bane NOR Eiendom med 40 % og Trondheim kommune med 20 %. Selskapet har som formål å utvikle området, og da blant annet utarbeide ny reguleringsplan

Bygningsrådet i Trondheim kommune har nå godkjent planprogrammet for reguleringsplanen. - Dette er en milepæl. Statsbygg og kommunen er nå enige om rammer og mål for det videre utrednings- og medvirkningsarbeidet. Vi har et godt samarbeid med kommunen,. Bygningsrådet i Trondheim gikk mot kommunedirektørens innstilling om å si nei til 283 nye boliger, på grunn av manglende skolekapasitet. De sa ja til 151 av dem. (Saken kan leses av abonnenter For en tid tilbake stilte THF seg bak et opprop om å bevare Kjøpmannsgata 36. Her kan du nå lese hele oppropet igjen, bare så du ikke glemmer det: Redd Kjøpmannsgata! 21. januar tok Bygningsrådet i Trondheim en impulsiv og historieløs avgjørelse. Som lyn fra klar himmel vedtok man å tillate riving av bygården Kjøpmannsgat Kommunen mot sexklubb (VG Nett) Bygningsrådet i Trondheim sier nei til bruksendring av lokalene til Club4 i Trondheim. Det kan betyr kroken på døra for sexklubben LO i Trondheim mener det er mangelfullt at saksfremlegget ikke angir og drøfter realistiske alternative arealer til dagens plassering på Valøya for Trondheim bydrift. Flertallsmerknaden i bygningsrådet peker også på at dette må klargjøres før en plan kan vedtas

Trondheim kommunes saksfremlegg til Bygningsrådet 6. mars 2018 180216-saksframlegg. NTNU - Planprogram for samlet campus i Trondheim 180216 (pdf) Fysisk plan sammendrag 171116 (pdf) Konsekvensvurdering av samlet campus i Trondheim (pdf). I begynnelsen av oktober skal bygningsrådet ta stilling til riving. Elin Marie Andreassen (FrP) er ikke i tvil om hva hun vil stemme for. 19. september 2019. Av Anette Hagen. Del saken. Facebook. Twitter. Mange i Trondheim har et forhold til den røde Siemens-blokka på Sluppen

Tema: Bygningsrådet - adressa

Sigrud Slembes veg 1, Trondheim (Foto: Google Maps) I sin innstilling til bygningsrådet gikk Kommunedirektøren inn for å opprettholde vedtaket fra Byggesakskontoret. I sitt saksfremlegg påpekte Kommunedirektøren at det omsøkte tiltaket uten tvil ville innebærer en endring for naboene, men at tomten med sin beliggenhet var godt egnet til fortetting Bygningsrådet vedtok at områdene i fredet del av Høyskoleparken og i Elgeseter park ikke skulle utforskes videre. Etter bygningsrådet er det derfor gjennomført flere mulighetsstudier for å avklare de gjenstående områdene i planprogrammet. Tilleggsutredningene til planprogrammet legges til ny høring i Trondheim kommune høsten 2018 Bygningsrådet viser til formannskapsvedtak fra januar 2005 - « Formannskapet vedtar at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for planlegging og utførelse i Trondheim kommune» Trondheim ble samme år utnevnt til pilotkommune for universell utforming, og fikk også fra 2009 status som ressurskommune Tidsplan og milepæler. 19. januar 2018: Regjeringen beslutter konsept for samlet campus i Trondheim. 22. februar: NTNUs planprogram sendt inn til Trondheim kommune. 6. mars: Oppstart av politisk behandling i Bygningsrådet. Mars/april: Høring og offentlig ettersyn av Planprogram. Mars 2018: Bearbeidelsen av forprosjekt for nybygg for helse-, sosialfag og idrett i Elgesetergate 10 avsluttes Til: Trondheim kommune Fra: Planprosjektet E6 Ranheim- Værnes Kopi til: Planprosjektet E6 Ranheim - Værnes sine kommentarer til vedtak i bygningsrådet Trondheim kommune med administrative krav. I forbindelse med planbehandlingen er tiltakshaver bedt om å komme med supplerende utdypninger frem til 2.gangs behandling av planen

Selsbakkvegen 37, detaljregulering, r20160007 - Trondheim

 1. Bygningsrådet, Trondheim kommune 12.11.2012 postmottak@trondheim.kommune.no. Rekruttanlegg for alpin-aktiviteter Trondheim Vest . Innledning . Trondheim kommune har vedtatt et planprogram for området Litlgråkallen - Kobberdammen - Fjellsetra, datert 30.03.2011. Planprogrammet tar i stor grad utgangspunkt i et forslag fra en grupp
 2. Bruk anledningen i Bygningsrådet tirsdag 29.9. til å si: Bevar HELE Høyskoleparken - Et smart og innovativt bycampus bygges RUNDT Høyskoleparken. Høyskoleparken = NTNU, Innovasjonsdistrikt Elgeseter og hele Trondheim sitt pulserende hjerte! Ytringen ble først publisert i Adresseavisen
 3. Mars 2018: Politisk behandling i Bygningsrådet 6. mars før planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring i seks uker. Campusprosjektet starter opp med å utforske potensielle byggeområder videre, via mulighetsstudier. Les mer: Bygningsrådets vedtak 6. mars 2018. Januar 2018: Innflytting i Lysholmbygget i Trondheim
 4. Utbyggingsplanene splitter bygningsrådet i Trondheim. I møtet i Bygningsrådet tirsdag, kommer KrF og SV med forslag om å sende prosjektet tilbake til Byplankontoret, også på grunn av mye.
 5. dre du var på Fri Flyts Film Tour i Trøndelag da)
 6. Kommunedelplanen skal sluttbehandles i Bygningsrådet 1. mars, før den går til Bystyret for endelig behandling. Hva skjer på havna i 2016? - Hendelser på Havna 11. juni: Samarbeid mellom Cirka Teater, AB- fakultetet NTNU, Trondheim Havn og En blå tråd/Trondheim kommun

Innsyn i kommunal saksgang - Trondheim kommun

Jan Erik Selnes har kjempet for planene på eiendommen sin. Nå gir bygningsrådet ham grønt lys Tirsdag behandlet bygningsrådet i Trondheim Kommune det omstridte planprogrammet fra NTNU for samlet campus i Trondheim. På bakgrunn av planprogrammet og kommunens vurdering i rådmannens innstilling, var det utarbeidet hele fem forskjellige politiske forslag

Koronainformasjon fra Trondheim kommune - Trondheim kommun

Kristian Dahlberg Hauge – Wikipedia

Trondheim Byutvikling og byggeprosjekter - Trondheim

 1. istrasjonens råd. Det er altså politikerne i den Ap-styrte byen som har drevet fram massive innhogg i landbruksarealet
 2. Trondheim kommune. Følg våre direktesendinger på trondheim.kommunetv.no fra Bystyret, Formannskapet, Bygningsrådet, komitémøter, og andre aktuelle saker og hendelser. Kort tid etter et møte kan det ses i opptak
 3. Bygningsrådet skal behandle saken 9. januar. LES OGSÅ: Sier ja til sju etasjer på Trondheim stasjonssenter Like før jul vedtok bygningsrådet å følge anbefalingen fra rådmannen om at Trondheim stasjonssenter ikke må bli høyere enn sju etasjer, mens utbygger ønsker inntil åtte etasjer. Her er det planer om 530 boliger i de øverste.
 4. Glem Trondheim Venstre som mitt lokallag. Ikke spør igjen. Våre politikere. Her er en oversikt over våre folkevalgte for perioden 2019-2023. Vi har tre representanter i bystyret. Faste representanter Erling Moe: Kommunalråd, formannskapet, bygningsrådet, medlem i kultur-, idretts- og friluftslivskomitee

Trondheim Byutvikling og byggeprosjekter - Side 2

Arkitektur i Trondheim: Det bygges for mye stygt! - adressa

Kommunestyret velger 5 medlemmer til klagenemnda. 2 medlemmer og 2 varamedlemmer skal velges fra formannskapet, 1 medlem og 1 varamedlem fra hvert av de to faste utvalgene; bygningsrådet og driftsutvalget. I tillegg skal 1 medlem fra kommunestyret, som ikke er medlem i noe annet utvalg, velges. Vedkommende skal samtidig være leder av klagenemnda I bygningsrådet var det Hangaren på Lade som fikk unngjelde. Etter at Arbeiderpartiet over lang tid og i flere saker har vært med å danne flertall for løsninger som skulle bringe forholdene i orden for eksisterende virksomhet, Sånn kan vi ikke holde på i Trondheim Bygningsrådet skal behandle Forslag til planprogram for samlet campus i Trondheim onsdag 06.03 kl.09.00-10.00. Møtet er offentlig og du har mulighet til å komme og høre hva politikerne diskuterer og hva de vedtar

Trondheim Bystyret vedtok 26. februar 2015 vår detaljreguleringsplan for boligområde B6-2. Bygningsrådet vedtok 25. juni enstemmig å legge Lilleby felt B6 ut til offentlig ettersyn. Felt B6 ligger på den gamle Garden og Larsen tomten, og er en del av områdereguleringsplanen for Lilleby 5. I bygningsrådet/det faste utvalget for plansaker har barnerepresentanten: • møteplikt • talerett • forslagsrett • rett til protokollmerknader • rett til å delta i selve planprosessen • rett til selv å reise saker som er av betydning for barn og unges oppvekstvilkår. 6 Campusutbygging. Bygningsrådet i Trondheim kommune bestemte seg for å sende campusplanene til NTNU ut på høring. Men den fredede delen av høgskoleparken får de ikke lov å røre

Bygningsrådet utsatte nok en gang utbyggingsplanene på

 1. Planprogram for Halstein Gård foreslås fastsatt i bygningsrådet 27.mai. Planprogrammet for Halstein Gård inneholder oversikt over hvilke fagtema som skal utredes nærmere i selve reguleringsplanen. Forslag til reguleringsplan sendes inn til Trondheim kommune før sommerferien 2014. Les saksframlegget til planprogrammet (pdf-fil)
 2. Når flertall i bygningsrådet forutsetter at nok næringsareal gjøres tilgjengelig andre steder, kan det bety utbygging av Ila Pir og Brattøra til moderne industrihavn. Det er dyrt, men det kan være riktig. Spørsmålet er om Trondheim trenger å utvikle havnefunksjoner der eller i Nyhavna, og hva slags havn Trondheim trenger i fremtiden
 3. Trondheim bygningsråd vedtok 5. februar 2019 forslag til planprogram med følgende tillegg: 1. Det utredes etablering av parkeringskjeller med vurdering av ulike finansieringsmodeller, inkludert privat medfinansiering, under Olav Tryggvasons gate. Det legges til grunn at anlegget skal kunne brukes til bl.a. varelevering og renovasjon. 2
 4. 2. behandling i Bygningsrådet/Det faste utvalg for plansaker 3. behandling i Bygningsrådet/Det faste utvalg for plansaker Utlegging til offentlig ettersyn Evtl. nytt offentlig ettersyn Bystyrets vedtak REVISJONER Forslagsstiller: SIGN. 26.10.2017 SVV TRONDHEIM KOMMUNE Knutepunkt Heimdal stasjon, Metrobuss Ukjent Detaljregulering av.
 5. Trondheim kommune er først ute, og skal behandle saken i bygningsrådet 23. oktober. Underliggende saksdokumenter finner du på denne linken til Trondheim kommunes hjemmesider. En kommunedelplan inneholder overordnede prinsipper for den fremtidige utbyggingen av nytt dobbeltspor og inkluderer valg av trasékorridor
 6. Bygningsrådet i Trondheim sier ja til at bakeriet Franske Nytelser og treningssenteret Impulse får åpne i Hjørnebygget ved kjøpesenteret Hangaren på Lade. Elin Marie Andreassen - Politiker. 18. oktober kl. 02:35 · I dag er dagen

Nå er det endelig - butikkene i Hangaren må ut - adressa

Etter vedtak i bygningsrådet gikk Forslag til planprogram for samlet campus i Trondheim, ut på høring og offentlig ettersyn den 12. mars. Høringsperioden er seks uker. Et av planprogrammets hovedmål er å bestemme seg for hvor campusutbyggingen skal lokaliseres Trondheim kommune Møteprotokoll for Bygningsrådet, 27.05.2014 (14/24390) 6 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Asbjørn Øverås veg 1 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Studio 4 arkitekter AS senest datert 30.04.2014 med bestemmelser senest datert 30.4.2014 For idretten/frivilligheten i Trondheim vil et endelig vedtak av planen, i bystyret i oktober, gi arealmessige bestemmelser for videre planlegging av anlegg i et langsiktig perspektiv. (Kl.11.50) Adressa.no (Pluss+) publiserte i går en artikkel om sak 217/20 Detaljregulering av Leangen idrettspark, r20190008, sluttbehandling, som kommunedirektøren legger fram for bygningsrådet 29. september bygningsrådet Innsyn i postliste Innsyn i sak Informasjon om medvirkning Kunngjøringsliste offentlig ettersyn Kunngjøring planforslag Informasjon om - Trondheim eldreråd - Trondheim studentråd - Ungdommens bystyre - Mangfoldsrådet - Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevn Men Trondheim kommune har virket helt fastlåst i et litt misforstått ønske om å skape forutsigbarhet for næringslivet. For ved å gi en midlertidig dispensasjon i vinter til videre drift fram til 2022, er det åpenbart at butikkene på Hangaren fikk forhåpninger om at de kunne bli værende

Ja til bakeri og treningssenter ved Hangaren - adressa

Bygningsrådet gir Trondheim Spektrum dispensasjon fra reguleringsplanen for Nidarø (vedtatt av Bystyret i mars 2017) og tillater dermed at anlegget kan tas i bruk før rekkefølgekravene (dvs vedtatte fellestiltak) er innfridd Bygningsrådet i Trondheim har sagt ja til planene for Gråkallen Vinterpark i Bymarka

Trym Bygg og Anlegg starter bygging av stor

Bygningsrådet i Trondheim har behandlet NTNUs planforslag for utvidelse av universitet og vedtatt at det ikke skal bygges i Høyskoleparken Nei til massedeponi ved Hestsjøen, Trondheim, Norway. 1,1 k liker dette. Det søkte deponiet er i en nasjonal viltkorridor A, og vil kunne ødelegge badeplassen med avrenning, støv og støy. Protester!.. Vi minner om enstemmig vedtak i Bygningsrådet 23.10.18 under sak PS 219/18 Komm­une­delplan for Sluppen, Det er viktig for Norge og for Siemens Norge/Trondheim at myndighetene sentralt og lok­alt legger forholdene til rette slik at tempoet innen utvikling av grønne teknologier kan holdes oppe Planprogrammet for dette arbeidet ble vedtatt i bygningsrådet den 5.6.2018. Bygningsrådet ba samtidig om en justering av framdriften for å få prioritert opp arbeidet med egne planer for Klett Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune. - År 2020: utslippene av klimagasser skal minst 25% lavere enn i 1991 Trondheim kommune. Følg våre direktesendinger på trondheim.kommunetv.no fra Bystyret, Formannskapet, Bygningsrådet, komitémøter, og andre aktuelle saker og hendelser. Kort tid etter et møte kan det ses i opptak. Vi starter også i nær framtid å tilby strømming og opptak av vielser (innlogget strømming)

Ocean Space Centr

Forslag til detaljregulering for Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen ble 13.12.2016 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet. Hensikten med planen er å legge til rette for deponering av rene masser. Planforslaget åpner også for å fullføre og ferdigstille et mindre masseuttak nord i planområdet Bygningsrådet i Trondheim kommune skal tirsdag formiddag vurdere to mulige alternativer til veien videre for campusutbygging på NTNU. Ett av disse alternativene skal velges. Her kan du se behandlingen av saken på nett-tv tirsdag kl 9 Nei til massedeponi ved Hestsjøen, Trondheim, Norway. 1.1K likes. Det søkte deponiet er i en nasjonal viltkorridor A, og vil kunne ødelegge badeplassen med avrenning, støv og støy. Protester!..

TRONDHEIM | Byutvikling og byggeprosjekter - Page 99
 • Immobilien ammerland kaufen.
 • Ankefrist til høyesterett sivile saker.
 • Bergans snötind overall.
 • Hva er gnr og bnr.
 • Paddy's irish pub oslo.
 • Soroban online.
 • St elmo mallorca.
 • Soroban online.
 • Iq niveau.
 • Jean michel basquiat.
 • Itslearning flekkefjord.
 • Fredrikssons fabrikk jul.
 • Offentlige søkerlister politiet.
 • Parafintank 2020.
 • Magna carta snl.
 • Mini gravemaskin.
 • Solborg åsbygda.
 • Frühstück bei tiffany katze.
 • Jernaldergården uis.
 • Dom in hessen.
 • California youtube.
 • Tile sporingsbrikke.
 • Taverne to steki saarbrücken.
 • Noah becker mutter.
 • Skitt fiske våpen.
 • Chlamydia skuteczne leczenie.
 • Hundehjørnet.
 • Jupiter und ganymed übersetzung.
 • Cocktail party tips.
 • Sovjetunionen invaderer afghanistan.
 • Å ha har hatt.
 • Star stable star coins hack.
 • Speed dating lübeck.
 • Gasthaus zwei linden dobbertin.
 • Furla vesker norge.
 • Krf innvandring.
 • Indianere store norske leksikon.
 • Percy jackson den siste olympier sammendrag.
 • Pole dance fredrikstad.
 • Punsjboller av kakerester.
 • Faz börsenspiel.