Home

Lungebetennelse bakterie

lungebetennelse - Store medisinske leksiko

Lungebetennelse med virus smitter ved at en som er syk hoster eller nyser i nærheten av deg. Mykoplasma-lungebetennelse skyldes en spesiell bakterie, Mycoplasma pneumoniae, og forekommer i mindre epidemier ca. hvert 4. år. Den smitter ved at en syk hoster, og deretter får du bakterien ned i luftveiene når du trekker pusten Lungebetennelse er en ganske vanlig sykdom. Omtrent 5 av 1000 innbyggere får lungebetennelse i løpet av ett år. Det er særlig de aller yngste og de eldste aldersgruppene som blir rammet. Halvparten av lungebetennelsene skyldes bakterier, og den mest vanlige er bakteriegruppen som kalles pneumokokker Lungebetennelse kan også skyldes en rekke andre bakterier. Virus som for eksempel influensa A eller B er en annen vanlig årsak til lungebetennelse, særlig hos barn. Visse typer sopp og protozoer kan i sjeldne tilfeller forårsake lungebetennelse

Lungebetennelse. Infeksjon i lungeparenkymet. Stor variasjon i klinisk presentasjon og alvorlighetsgrad. Kan for eksempel være bakenforliggende årsak til fall hos eldre. Årsaker. Virus. Hyppig årsak hos barn. Bakterier. Pneumokokker er den vanligste årsaken til pneumoni utenfor sykehus. Mycoplasma pneumoniae er sjeldnere,. Lungebetennelse, eller pneumoni, er en infeksjon i selve lungevevet.. De vanligste bakteriene som forårsaker lungebetennelse er pneumokokker (Streptococcus pneumoniae), Haemophilus influenzae (mye sjeldnere etter at det ble startet med Hib-vaksine), Mycoplasma pneumoniae og luftveisklamydia (Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae).De to siste oftest hos yngre pasienter, og de gir ofte en litt. Lungebetennelse (pneumoni) er infeksjon i lungevev som forårsakes enten av bakterier eller virus. Forebyggende vaksine anbefales i utgangspunktet til alle eldre over 65 år og personer som er ekstra utsatt for alvorlig sykdom En lungebetennelse (pneumoni) er en betennelse i lungevevet som følge av en bakterie- eller virusinfeksjon. Sykdommen er relativt vanlig og rammer som oftest de yngste og de eldste aldersgruppene. I denne guiden gir vi deg en komplett oversikt over hva lungebetennelse er, symptomer, årsaker, behandling, varighet, smitte, vaksine, når du bør oppsøke lege og mye mer

Bakterien kan forårsake luftveisinfeksjoner med symptomer som hoste, lett feber, hodepine, halsonde og muskelsmerter, melder Folkehelseinstituttet. Noen får lungebetennelse Behandling av lungebetennelse varierer med type mikroorganisme som forårsaker sykdommen. Ulike typer bakterier krever ulik behandling. Antibiotika virker mot bakterieinfisert lungebetennelse, og ulike bakterier krever ulike antibiotika.En vanlig lungebetennelse med pneumokokker kan behandles med penicillin

Bakterier er den vanligste årsaken til lungebetennelse, og infeksjonen skal behandles med antibiotika så raskt som mulig. Antibiotika er bakteriedrepende legemidler. Antibiotikakuren tas vanligvis i tablettform, alternativt intravenøst hos pasienter på sykehus. Merker du ikke bedring i løpet av et par dager bør lege kontaktes Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men kan også gi et alvorligere sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt). Selv med antibiotikabehandling er dødeligheten høy, om lag 20 prosent Både bakterier og virus kan gi lungebetennelse som er en infeksjon i lungevevet. Ifølge Marte Kvittum Tangen, leder for norsk forening for allmennmedisin, skyldes den vanligste typen Pneumokokker, en bakterie som smitter gjennom dråpesmitte. Vanlige symptomer er høy feber, nedsatt allmenntilstand og hoste med slim Blanding av bakterie og virus Akkurat nå er det mange som er smittet av Mycoplasma, og noen av disse får lungebetennelse. Sykdommen er mildere enn vanlig lungebetennelse, men kan være. Lungebetennelse (pneumoni) Hva er lungebetennelse? Lungebetennelse er en betennelsesprosess i selve lungevevet. Betennelser kan forårsakes av en lang rekke mikroorganismer (virus, bakterier, sopp og parasitter) men også av etsende kjemikalier (f.eks. ved innånding av mageinnhold eller giftige gasser under en brann)

Lungebetennelse.no - Alt om lungebetennelse

 1. Bakterier er en type mikroorganisme og utgjør et eget rike ved siden av blant annet dyreriket og planteriket. Noen bakterier kan forårsake alvorlig sykdom hos både mennesker og dyr. Allikevel ville vårt liv på Jorden være utenkelig uten de utallige typer harmløse og til og med nyttige bakteriene som finnes. Mye tyder på at bakterier har spilt en essensiell rolle i å gjøre Jorden.
 2. Lungebetennelse er betennelse i lungevevet, som i de aller fleste tilfellene skyldes bakterier. Det anslås at bare 5-15 prosent av alle tilfeller skyldes virus. Når lungevevet blir betent, blir små luftsekker i lungene fylt med væske og verk
 3. Bakterie-lungebetennelse. En type pneumokokkvaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Denne bakterien kan forårsake alvorlig sykdom som lungebetennelse (pneumoni), blodforgiftning (sepsis) og hjernehinnebetennelse (meningitt). Vaksinen blir gitt som tre doser til barn i første leveår på helsestasjonen og er gratis

Lungebetennelse - helsenorge

Lungebetennelse er mest vanlig hos små barn og eldre, og kommer av en betennelse i lungevevet eller forgreiningene fra luftrøret. Lungebetennelse forårsaket av bakterier er mest vanlig, og røykere er spesielt utsatt for å få lungebetennelse Mykoplasma-lungebetennelse er forårsaket av bakterien Mycoplasma pneumoniae, som kan gi både øvre og nedre luftveisinfeksjoner. I de fleste tilfeller oppleves et mildere, men ofte langvarig sykdomsforløp. I ca. 10% av tilfellene opptrer også en lungebetennelse. Vanlige symptomer er sår hals, feber, hoste, hodepine, heshet og andre influensalignende symptomer

Mykoplasma-lungebetennelse - Felleskataloge

Mykoplasma er en slekt av bakterier som kjennetegnes ved at de er ørsmå og mangler cellevegg. Arter av Mykoplasma finnes i luftveiene og på kjønnsorganenes slimhinner hos en rekke dyr og mennesker. Se også mykoplasma - kjønnssykdom Mykoplasmaer er på størrelse med viruspartikler (0,1-0,2 mikrometer). I likhet med virus kan de gå gjennom filtre (porestørrelse 0,22 eller 0,45. Bakteriell lungebetennelse (pneumoni) Bakgrunn: Lungebetennelser kan forårsakes av både virus og bakterier. Bakterielle infeksjoner forekommer mye sjeldnere enn virusinfeksjoner, men er oftest mer alvorlige. Bakteriell lungebetennelse er en av de vanligste alvorligere infeksjonene som forekommer hos barn, men det lar seg som regel lett behandl Oftest må vi velge behandling utfra hva vi vet om hvilke bakterier som gir lungebetennelse. Ved samfunnservervet sykdom er pneumokokker (Streptococcus pneumoniae) den absolutt vanligste bakterien, etterfulgt av Haemophilus influenza. Begge disse bakteriene vil vanligvis kunne behandles med penicillin Lungebetennelse er den vanligste varianten av pneumokokkrelaterte sykdommer. Vanlige symptomer er feber og frysninger, hoste, rask pust/åndedrett eller tung pust, og brystsmerter. Svært alvorlig syke barn kan ha vansker med å spise og drikke og kan som følge av det miste bevisstheten, miste kroppsvarme, få betennelse i blodet og i mange av kroppens organer, også kalt sepsis og toksisk sjokk Det er også en større risiko for å få lungebetennelse hvis man har hatt sykdommen tidligere. Behandling av lungebetennelse. Lungebetennelse skal behandles av lege og den vanligste behandlingen er antibiotika. Oftest starter behandlingen med antibiotika mot pneumokokker hvis man mistenker at inflammasjonen kommer av denne bakterien

Mykoplasma lungebetennelse - NHI

Lungebetennelse er en luftveisinfeksjon som gjerne oppstår som følge av en influensa-sykdom. Lungebetennelse er veldig smittsomt, og kan overføres via hosting, nysing og inhalering av bakterier. Lungebetennelse (pneumoni) er en komplikasjon ved immobilitet. Det er eldre og kronisk syke som rammes hyppigst. Disse gruppene anbefales å vaksinere seg hvert år. Det er Helsedirektoratet som anbefaler type vaksine, og fastlegen som avgjør om det er nødvendig. Det er viktig med forebyggende tiltak for å unngå komplikasjoner ved immobilitet Blanding av bakterie og virus Akkurat nå er det mange som er smittet av Mycoplasma, og noen av disse får lungebetennelse. Sykdommen er mildere enn vanlig lungebetennelse, men kan være.

Lungebetennelse - Felleskataloge

Lungebetennelse - Pneumoni LH

Lungebetennelse - Lommelege

Dusjer seg i store mengder bakterier - VVSForum- Barn med lungebetennelse bør sjeldnere gis antibiotika

En betennelse i venstre eller høyre side kan skyldes virus, bakterier eller sopp. Det er verdt å nevne at den vanligste årsaken til lungebetennelse er bakterier. Ved lungebetennelse så fylles de små luftsekkene (alveolene) inne i lungene med betennelsereaksjoner som gjør det vanskelig å puste, samt at det kan gi lokale smerter i brystet og lungene Tilstedeværelsen av bakterier i lungene kan forårsake luftveiskomplikasjoner. Hvordan diagnostiserer leger bakteriell lungebetennelse? Ifølge informasjon fra Pan American Journal of Public Health er det radiologiske bildet av alveolær konsolidering akseptert som et bekreftende kriterium for mistenkt bakteriell lungebetennelse. Hos berørte pasienter observeres vanligvis opasitet i lungevev. Pneumokokk-bakterien er en vanlig årsak til lungebetennelse. Vaksine anbefales spesielt til eldre og personer med nedsatt immunforsvar eller kronisk sykdom Hos pasienter som ankommer sykehjem med nosokomiale sykehuspneumonier, er forekomsten av spesielt gram negative bakterier og gule stafylokokker høyere; Ved aspirasjonspneumoni sees ofte en polymikrobiell infeksjon med innslag av anaerober; 3. Klinikk. Klassisk presentasjon Hoste, purulent ekspektorat, respirasjonsavhengige stingsmerter i torak Lungebetennelse, eller pneumoni som det heter på fagspråket, er en infeksjon i selve lungevevet. Mange av de vanlige bakteriene som kan gi lungebetennelse, sitter ofte i nese og svelg på forhånd. Virus gir svært sjelden lungebetennelse. Lungebetennelse er mer vanlig hos barn og eldre, og hos dem som har lunge- eller hjertesykdom fra før

Video: Pneumoni - Nedre luftveisinfeksjoner - Nedre luftveier og

Pneumoni (lungebetennelse) er et ord som på fagspråket refererer til en infeksjon i lungene forårsaket av et virus eller en bakterie. Det er faktisk et begrep som refererer til mange forskjellige etiologier. Leger deler det derfor inn i to grupper: atypisk og typisk lungebetennelse Moraxella catarrhalis er en art av bakterier. Historisk kjent som en art som levde relativt harmløst i luftveiene, er det nå kjent som en vesentlig årsak til menneskelige sykdommer som luftveisinfeksjoner, lungebetennelse og ørebetennelse. Denne bakterie er sfærisk og trenger oksygen for å vokse, og er i stand til å utvikle resistens Lungebetennelse er en infeksjon i lungevevet som skyldes bakterier eller virus. Dette er en vanlig sykdom som er hyppigst representert i vinterhalvåret. De som rammes oftest er eldre og yngre. Forløpet kan i mange tilfeller være ufarlig med riktig behandling, men noen ganger må man vurdere sykehusinnleggelse. Derfor er det viktig å oppsøke legen for å få riktig diagnose og behandling

Lungebetennelse - Wikipedi

Bakterier kan nå lungene som forårsaker bakteriell lungebetennelse i tilfeller hvor personen allerede er på sykehus og forurenset på steder for tilgang til venene eller aspirasjon av innholdet i magen i lungene, for eksempel. Men denne sykdommen kan også starte utenfor sykehuset Mycoplasma lungebetennelse er en lungebetennelse som skyldes bakterien Mycoplasma pneumoniae. Den gir litt andre symptomer enn vannlig lungebetennelse Stadig flere bakterier har klart å bli immune mot antibiotika. I mange turistland som Hellas, Italia og Thailand bør du være nøye på hygienen for å unngå smitte. Lungebetennelse og blodforgiftning er infeksjoner du risikerer Bakterie . Bakteriell lungebetennelse er den vanligste typen lungebetennelse og påvirker ofte bare ett område av lungen. Det oppstår noen ganger etter at du har hatt en annen type infeksjon som svekker immunforsvaret ditt, som forkjølelse eller influensa,. Dersom utviklingen av resistente bakterier får fortsette og overforbruket av antibiotika fortsetter, vil man igjen få mange dødsfall av for eksempel lungebetennelse og hjernehinnebetennelse , har medisinprofessor Dag Berild forklart til ABC Nyheter tidligere

Lungebetennelse - Apotek

Bakterier er levende organismer som reagerer på antibiotika. Virus er små tråder av protein og genetisk materiale som ikke kan behandles med antibiotika. Både virus og bakterier er smittsomme. Lungebetennelse utvikler seg ofte etter at en person har hatt en annen infeksjon, som for eksempel et kaldt hode Bakterien forekommer normalt på hud og i svelget uten å forårsake plager, men i sjeldne tilfeller kan det oppstå livstruende infeksjon. Streptokokk A-infeksjon er en av de vanligste årsaker til bakterieinfeksjon hos mennesker, hyppigst i hals og hud For å få rede på hvilke bakterier og antibiotika hunden er følsom for kan det være nødvendig å gjøre en bakteriedyrking. Da kan det være nødvendig å ta en prøve fra de nedre luftveiene med hjelp av et lite plastrør som føres ned i luftrøret - Snakk med fastlegen din om vaksinasjon dersom du er over 65 år eller har andre sykdommer som gir økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom, sier Brita Askeland Winje, seniorforsker ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.. Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse Både virus og bakterier kan gjøre oss syke ved å smitte kroppen og de smitter på stort sett samme måte. Men det er også mye som skiller dem. Bakterier er større enn virus og kan leve og trives nesten hvor som helst, mens virus kun kan formere seg ved å invadere levende celler

Vaksine finnes - likevel dør nesten en million barn av

Lungebetennelse: En komplett guide (Symptomer, smitte

Landene i Sør-Europa har mange resistente bakterier, er at hvis man havner i respirator har man større sjanse for å få en sekundær bakteriell lungebetennelse. Og mange Covid-19-pasienter har jo behov for mekanisk pustehjelp, sier professor og antibiotikaforsker Dag Berild Mykoplasma lungebetennelse er forårsaket av små organismer kalt Mycoplasma som har egenskaper for både virus og bakterier. Svampe lungebetennelse er forårsaket av sopp, for eksempel Pneumocystis jiroveci. HOVEDFORSKNINGEN Bronkitt oppstår når bakterier eller irriterende stoffer kommer inn i dine bronkialrør Bakterier er nødvendige for at kroppen skal fungere. De har blant annet viktige roller i fordøyelsen og i immunforsvaret og de fleste bakterier er ikke sykdomsfremkallende. Infeksjonssykdommer. Infeksjoner kan oppstå hvis man blir utsatt for sykdomsfremkallende bakterier, eller hvis ufarlige bakterier havner på feil sted Lungebetennelse (nedre luftveisinfeksjon) skyldes virus eller bakterier, eller noen ganger en kombinasjon av disse. Det er store forskjeller i bruk av antibiotika til barn i ulike land. Sykehus og leger er usikre på effekten av antibiotika, og på om lungebetennelsen skyldes bakterier eller virus. Det kan føre til overforbruk av antibiotika

bakterie, Lungebetennelse Denne bakterien slår ut nordmen

Klebsiella er i sin kjerne en bakterie som er konstant tilstede i kroppen uten å presentere noen fare. Imidlertid er det forhold under hvilke en mikroorganisme kan skade en person. Normalt er bakterien inne i tarmen, hvis den er funnet i analysen av urin, er det en patologi. Et bilde av en mikroorganisme finnes på medisinske Internettportaler Lungebetennelse er betent eller hovent lungevev på grunn av infeksjon med en bakterie. Ved atypisk lungebetennelse er infeksjonen forårsaket av andre bakterier enn de vanligste som forårsaker lungebetennelse. Atypisk lungebetennelse har også en tendens til å ha mildere symptomer enn vanlig lungebetennelse. Fører ti

bakterier evt har aktiv UVI uten økt risiko for å spre bakterien trenger ikke isoleres. Viktig med god hygiene. Får ikke spise i felleskjøkken( SUS) •Hvis sårbar avdeling som intensiv, nyfødt, brannskaden.. vil en nok oftest velge å isolere likeve Akkurat som ved lungebetennelse hos oss mennesker. Men kalven kan ikke legge seg i senga og trekke dyna over hodet. Og den blir ikke lagt inn på sykehus med tilbud om respirator ved alvorlig sykdom. En del av kalvene dør av lungebetennelse. Ulike virus og bakterier er de vanligste smittestoffen Lungebetennelse. Lungebetennelse er en betennelse i lungevevet som skyldes infeksjon med mikroorganismer, dvs. bakterier, virus eller sopp. Lungebetennelse skyldes nesten alltid en bakterieinfeksjon, ofte av bakterier man selv allerede har i munn og svelg. Omtrent 5 av 1.000 innbyggere får lungebetennelse i løpet av ett år

Lungebetennelse Behandling Lungebetennelse

veksten av bakteriell lungebetennelse provosert av mange faktorer, som det er et stort antall. De vanligste er: Patogener av slike sykdommer som miltbrann, salmonellose, kikhoste. alvorlig hypotermi, hvor aktivert alle bakterier som lever på slimhinner og øvre luftveier. De provoserer sykdomsutbruddet Lungebetennelse skal alltid legebehandles, og hvis lungebetennelsen er forårsaket av bakterier skal du behandles med antibiotika. Behandlingstiden kan variere, men vanligvis holder det med én uke, og du blir sannsynligvis sykemeldt for å hvile Bakterier lungebetennelse er forårsaket av bakterier som går inn i lungene og deretter multipliserer. Det kan skje på egen hånd eller utvikle seg etter en annen sykdom, som forkjølelse eller influensa. Personer som har høyere risiko for lungebetennelse kan: Miljø og livsstilsfaktorer; Viral lungebetennelse

Lungebetennelse (pneumoni) - Helsebiblioteket

Bakterier kommer fra en annen infeksjon et sted i kroppen. For å forhindre utbruddet av lungebetennelse anbefales det at du vasker hendene ofte, unngå å holde seg innendørs med dårlig luftventilasjon som kjøpesentre og kinoer, og ta influensavaksine, spesielt for barn og eldre Mest lungebetennelse er forårsaket av bakterier eller et virus. Lungebetennelse fra hvilken som helst årsak kan forekomme i alle aldre, men personer i visse aldersgrupper har høyere risiko for visse typer lungebetennelse. Den vanligste årsaken til bakteriell lungebetennelse er en type bakterier kjent som Streptococcus pneumoniae Lungebetennelse er en betennelsesprosess i selve lungevevet forårsaket av bakterier, virus eller sopp. Lungebetennelse forekommer hyppigst hos barn og gamle. Symptomene er redusert allmenntilstand, feber, hoste og tung pust. Jo mer betent lungevevet er, desto tyngre blir det å puste Lungebetennelse er en betennelse i lungevevet. Lungebetennelse skyldes vanligvis en infeksjon med bakterier. Spesielt den såkalte pneumokokk ( Streptococcus pneumoniae ) er ofte årsaken til lungebetennelse: de er ansvarlige for rundt halvparten av alle tilfeller av lungebetennelse

Pneumokokkvaksine til risikogrupper - FH

Bakgrunn. Infeksjon i trakea og bronkier uten pneumoni hos pasienter uten KOLS. Skyldes oftest virus, men infeksjoner med bakterier (B. pertussis, M. pneumoniae, C. pneumoniae) forekommer i mindre enn 10 % av tilfellene.Diagnosen bør vurderes hos alle pasienter med hoste i minst fem dager Jeg hadde en langvarig, bakteriell lungebetennelse for et par-tre år siden - uten feber. CRP'n min viste normale verdier hele veien - altså ingen vanlige infeksjonstegn. Jeg pleier ikke få feber ved sykdom/infeksjoner, det skjer svært sjeldent, og når det skjer er jeg svært syk selv om temperaturen bare er littegrann forhøyet

Advarer mot bruk av mye antibiotika – NRK Østfold – LokaleLungesykdommer - Apotek 1Dette bør du vite om legionellasmitte i bygg og badeanleggMann i 50-åra alvorlig legionella-sykNaturen - Hje

Den vanligste årsaken til lungebetennelse er en bakterie som kalles pneumokokker. Det anbefales at alle over 65 år vaksineres mot denne bakterien. Det er viktig med revaksinering med jevne mellomrom avhengig av risikofaktor. Vi har vaksinenen på legekontoret og det er ikke nødvendig med ti Bronkitt er en akutt eller kronisk infeksjon i luftveiene. I motsetning til akutt bronkitt, som vanligvis skyldes infeksjon, er kronisk bronkitt ikke smittsomt. I denne guiden gir vi deg en komplett oversikt over hva bronkitt er, symptomer, årsaker, behandling, gode råd, når du bør oppsøke lege og mye mer Lungebetennelse er en infeksjon i en eller begge lungene. Bakterier og virus er de vanligste årsakene til lungebetennelse. Svampe kan også forårsake lungebetennelse. Infeksjonen forårsaker betennelse i lungens luftsekker. Dette resulterer i en opphopning av væske som gjør det vanskelig å puste Mykoplasma er en bakterie som rammer de øvre luftveiene. Sår hals og tørr hoste er de vanligste symptomene sammen med normal sykdomsfølelse som muskelsmerter og lett feber. Fungerer antibiotika mot mykoplasma? Den største grunnen til bekymring ved en Mykoplasma infeksjon er risikoen for at den skal forårsake lungebetennelse Lungebetennelse er en lungeinfeksjon. Det kan være forårsaket av mange forskjellige bakterier, inkludert bakterier, virus og sopp. Denne artikkelen diskuterer lungebetennelse som oppstår hos en person som har vanskelig for å bekjempe infeksjon på grunn av problemer med immunforsvaret Lungebetennelse er en infeksjon i en eller begge lungene forårsaket av bakterier, virus eller sopp. Det er en alvorlig infeksjon der luftsekkene fylles med pus og annen væske. Lobar lungebetennelse påvirker en eller flere seksjoner (lapper) i lungene. Bronkial lungebetennelse (også kjent som bronkopneumoni) påvirker flekker i begge lungene

 • Fenchurch restaurant.
 • Rainbow king of the temple.
 • Perikard funksjon.
 • Child soldiers today 2017.
 • Leie kostyme.
 • Kreftsvulst symptomer.
 • Senior venner søges.
 • 60 tallet klær.
 • Swb telefon.
 • Lightning mcqueen voice.
 • Eddik og zalo vindu.
 • Norwegian spiral anomaly.
 • Ps3 super slim 12gb.
 • Kattehjelpen oslo.
 • Barn i vann.
 • Dødsfall 2016.
 • Integrert kjøleskap elkjøp.
 • Screenshot macbook pro 13.
 • Mannheim sushi kochkurs.
 • Hjärnkontoret programledare.
 • Bærbar pc skjerm flimrer.
 • Hvorfor tinglyse.
 • Autobahn bilder italien.
 • Vm 1950.
 • Skytten horoskop 2017.
 • Antall videregående skoler i norge.
 • Konserter london 2018.
 • Blick aue.
 • Lvz abo ändern.
 • Game of thrones season 7 episodes.
 • Alternativmesse tønsberg 2017.
 • Alice cooper riverdale.
 • Sats masthugget.
 • El forskrift.
 • Omregistrering på nett.
 • Tim mälzer suppen rezepte.
 • Ireland football league.
 • Hvor mange gram er en sukkerbit.
 • Mietzinsrechner vermieter.
 • Easylife pulver.
 • Dashbordkamera expert.