Home

Design og håndverk yrker

Yrkesinformasjon før valg av programfag --- DESIGN OG HÅNDVERK --- Anne Gulliksen & Hanne Berit Ledang Eriksen, 201 Vg1 Håndverk, design og produktutvikling er begynnelsen på utdanningen til svært mange yrker. Boka omhandler de to programfagene Produktutvikling og skapende prosesser og Materialer og teknikker. Illustrasjoner og eksempler er hentet fra yrker elevene kan utdanne seg til,. Besøk innlegget for mer. Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn Vg1 design og håndverk er første del av din utdanning. Gjennom denne boka skal du altså lære om design og håndverk som grunnlag for det yrket eller de yrkene du kan tenke deg i framtiden. Gjennom arbeidet med boka blir du også kjent med de yrkene du kan utdanne deg til når du nå har valgt Vg1 design og håndverk

beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk; Vis mer. Lisens. Dette innholdet er lisensiert under en Navngivelse-Del på samme vilkår. Nøkkelord. foredrag, yrker, jobbmuligheter, bedriftsbesøk. Omfang På design og håndverk kan du utdanne deg til mange yrker hvor du får jobbe med mennesker, design og mote, og dette programfaget passer for deg som liker å jobbe med kreative fag. yrkene frisør, aktivitør, kjole og draktsyerfaget, kostymesyer og interiør og utstillingsdesign Kunne du tenke deg et kreativt yrke der du jobber med barn? Vi har snakket med Sarah (21), som tar faglærerutdanning i design og kunst og håndverk Yrkesinformasjon før valg av programfag --- DESIGN OG HÅNDVERK --- Anne Gulliksen & Hanne Berit Ledang Eriksen, Oppdatert 06.05.2012, Ver. 1.8

Du lærerhåndverksteknikker om ulike materialer om bærekraftig design og produktutvikling bruk av skisser og produksjonstegninger håndverks- og kulturhistor På Vg1 velger du mellom design og håndverk medieproduksjon På Vg2 velger du mellom de programområdene som finnes innenfor programområdet du valgte på Vg Her finner du alt av informasjon om utdanning innen DESIGN OG HÅNDVERK (vgs-1).Studiet går under: Estetiske fag, kunst- og musikkfag.Det er registrert 6 relaterte studier, og det finnes 46 relaterte yrker til utdanningen DESIGN OG HÅNDVERK (vgs-1) Design og håndverk For full oversikt over utdanningsprogrammene og hva som tilbys hvor, se Utdanning.no eller vilbli.no . Fra skoleåret 2020-21 innføres det nye utdanningsprogram

Yrker - Design og håndverk informasjon - Anne & Hann

Design og håndverk (DH) Gå direkte til. Dersom du er skapende og liker å jobbe med hendene, kan denne utdanningen være valget for deg. Med design og håndverk åpner du dører inn til mange spennende yrker. Her vil du få utviklet dine kreative evner og estetiske sans Håndverk, design og produktutvikling er et helt nytt utdanningsprogram, som innføres høsten 2020. Utdanningsprogrammet leder til 42 ulike tradisjonelle håndverksyrker. Elevene og lærlingene skal erfare og få god kjennskap til håndverkstradisjoner gjennom opplæringen og som utgjør grunnlaget for de yrkene Vg1 og Vg2 leder videre til

Design og håndverk Yrkeslitteratu

Yrker - Design og håndverk

Utdanningsprogrammet for Design og håndverk legger vekt på læring gjennom praktisk arbeid med matrialer, redskaper og teknikker. Design og håndverk (vilbli.no) Yrker (utdanning.no) Borgund vidaregåande skole Yrkesskolevegen 20 6011 Ålesund . Tlf: 71 28 12 0 Håndverk, design og produktutvikling er fra høsten 2020 et nytt utdanningsprogram på Vg1 (første trinn) i norsk videregående skole.Tidligere Vg1 Design og håndverk erstattes da av utdaningsprogrammene Vg1 Håndverk, design og produktutvikling og Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign.. Kurset kvalifiserer til å gå videre på ett av følgende utdanningsprogrammer på Vg2 beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk; Vurdering. Bestemmelser for sluttvurdering: Standpunktvurdering. Programfag. Ordning. Produksjon. Kvalitet og dokumentasjon. Elevene skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene. Eksamen for elever Elevene trener på å holde muntlige foredrag knyttet til et tema i programfaget, og på det å lage sammensatte tekster.PRESENTASJON:Lage en presentasjon av et yrke som design og håndverklinja legger grunnlaget for: Hva går yrket ut på, og hvor kan man jobbe? Hva trenger man av utdanning? Hvordan er det med jobbmuligheter, arbeidstider og lønn innenfor dette yrket

 1. Design og håndverk leder fram til 52 ulike yrker. Dette er både større og svært små fag. Smed, skredder og urmaker er eksempler på små fag, mens frisør, interiørkonsulent og utstillingsdesigner er populære fag, med mange søkere
 2. 4 • YRKE MARS 2012. TEMA: DESiGN OG HåNDVERK. TEKST OG FOTO: petter opperud. VG i: DESiGN OG HåNDVERK. Hovedområder. OPPLAND. Produksjon. Programfaget handler om yrkesrelevante og helhetlige produksjonsprosesser i utvikling. av enkle håndverksprodukter og tjenester. En produksjonsprosess omfatter valg og. konkretisering av arbeidet som skal utføres, planlegging, produksjon, vurdering og.
 3. Utdanning og yrke. beskrive de Dersom dere har tid kan det være en idé å spørre elevene om de kjenner noen som går design- og håndverk/medieproduksjon, slik at dere kan invitere han eller henne til å komme til klassen og fortelle hvordan det er å gå dette utdanningsprogrammet
 4. En utdanning i design og håndverk passer for deg som er kreativ og ønsker å gjøre et levebrød av interessen din. Med en utdanning innen design og håndverk har du et hav av muligheter. Du kan jobbe som selvstendig næringsdrivende, lærer eller ansatt i forskjellige bedrifter eller byråer
 5. nevern og yrker som kunstner og lærer. Vi har utdanningstilbud på VG1 og VG2-nivå
 6. Vg1 Design og håndverk Du som velger design og håndverk bør ha kreative evner og anlegg og du bør like å arbeide med hendene. Du bør også være nøyaktig, ha estetisk sans og du bør både kunne arbeide selvstendig og i team. Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner - håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk,
 7. Håndverk, design og produktutvikling gir mulighet for utdanning med fag- eller svennebrev innen et av ca. 40 design og håndverksyrker. Om du planlegger høgskoleutdanning på sikt, kan håndverk og produktutvikling være riktig løp mot generell studiekompetanse for deg som synes skoledagen fort blir for teoretisk

Arbeidsopplegg for design og håndverk. Under finner du arbeidsopplegg og oppgaver som er tilpasset utdanningsprogram for design og håndverk. Oppleggene baserer seg på bruk av Internett. Du finner forslag til temaer som egner seg godt for tilpasning til de ulike utdanningsprogrammene, og oppgaver innenfor noen av disse temaene Boka er bygd opp etter strukturen i felles programfag i læreplanen. En gjennomgang av alle yrkene som bygger på Vg1 Design og håndverk gir elevene innsikt i fag og yrker og vil være til hjelp når de skal velge arbeider både i felles programfag og prosjekt til fordypning, Vg2 og Vg3 Bachelor i design, kunst og handverk er eit praktisk-teoretisk studium der du lærer om visuell kommunikasjon, arkitektur, design og kunst. Det vert lagt vekt på å gi deg innsikt og kunnskap for å kunne realisere dine eigne idear, utøve og formidle kunst og kultur. Studiet gir deg kompetanse og praktisk erfaring med teknikkar innanfor ulike materiale som er relevante i skule, kulturskule.

endringsdyktige og bevisste på design og kvalitet i håndverksprodukter og tjenester. Som grunnlag for å sikre en bærekraftig fag- og samfunnsutvikling skal opplæringen i felles programfag bidra til forståelse for ressursforvaltning og helse, miljø og sikkerhet i yrker innen design og håndverk. Opplæringen skal bidra til videreføring. Skills, design og håndverk Engelsk for yrkesfag, Vg1/Vg2. Gro Temaene i partallskapitlene er de samme i alle bøkene, men emner og tekster er valgt med tanke på de yrker eleven utdanner seg til. Kapittel 2 omhandler fagets historie, kapittel 4 sikkerhet,. Design og Håndverk 20 Gjesteskribenten 23 LO mot frafall 24 Helsefagarbeider 26 Ledelse av yrkesopplæring 30 Matundervisning i endring 32 sa det i det aller første nr av YRKE. I vårt fi rma begynner vi å jobbe kl 7. Vil du ha en kopp kaffe på morran er det veldig hyggelig. Da må du komm Formålet med det felles programfaget Design og håndverk Vg1 er å gi elevene praktisk erfaring med produksjon og grunnleggende arbeid innen norske design- og håndverksyrker. Faget kan være starten på et utdanningsløp som gir fagbrev innen et sekstitalls yrker. (Kilde: NDLA) Lyst til å bli mer kjent med hva som skjer på design og. Det som i dag heiter Design og handverk, blir frå hausten av delt i to ulike utdanningsprogram. Det eine programmet heiter Frisør, Blomster, Interiør og Eksponeringsdesign og det andre heiter Handverk, Design og Produktutvikling. Utdanningsprogrammet Handverk, Design og Produktutvikling fører til mange ulike yrker

Håndverk, design og produktutvkling. Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Du kan bli urmaker, gull- eller sølvsmed, kjole- og draktsyer, møbelsnekker, keramiker, skomaker og en rekke andre yrker tema: design og håndverk 4 digital kreativitet 16 det perfekte yrket. VGS Narvik - Design og Håndverk (Vg1) For deg som liker å jobbe med hendene og har kreative evner, kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre. Her vil du lære om yrkesrelevante og helhetlige produksjonsprosesser i utvikling av enkle håndverksprodukter og tjenester. Bruk av digitalt verktøy i dette arbeidet er viktig

Læreplan i felles programfag i Vg1 design og håndverk. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd Basert på antall høringssvar kan det se ut til at det vil bli størst diskusjon knyttet til utdanningsprogrammene design- og håndverk og service og samferdsel. At det er for eksempel bare er kommet inn 12 høringssvar til restaurant- og matfag betyr heller ikke at dette er lett match, for også her spriker anbefalingene Da bør du velge design og håndverk! Frisøryrket, blomsterdekoratør, aktivitør og interiørkonsulent er eksempler på yrker dette programområdet fører til. I tillegg leder utdanningen fram til mange svært ulike håndverksyrker som møbelsnekker, skomaker, glassblåser, gullsmed og mange andre Sam Eyde vgs., design og håndverk, Agder fylkeskommune Profil < > Sam Eyde vgs., design og håndverk, Agder fylkeskommune Her er gjennomsnittslønnen i 300 yrker; Lønnstrinn 2016 Statens satser - Full oversikt; Helligdager 2019 - Full oversikt over fridager i 2019

På design og håndverk VG1 på Eikelund tilpasser vi oppgavene til elevgruppas interesser og videre yrkesvalg. Elevene har blant annet designet og produsert lampeskjermer, veggklokker, klær og keramiske gjenstander. De har også hatt oppgaver innen illustrasjon, billedmanipulasjon, redesign og foto. Eikelund tilbyr ikke VG2 yrkesfag Kjøp 'Design og håndverk, produkter og tjenester' av Grete Haaland Sund fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978825840553 Vg1 HIP (Håndverk, Innovasjon og Produktutvikling) Dette er eit utdanningsprogram som fører fram til mange interessante og kreative yrke. Du får arbeida praktisk med ulike materialar. Her blir du kjent med tradisjonelle og nyare teknikkar innan tekstil, tre, metall, leire, 3D-print, laser med meir hÅndverk, design og prod.utvikling Håndverk, design og produktutvikling er studieretninga for deg som er interessert i farger og former. Du ønskerer å skape noe med hendene dine, og vil gjerne ta vare på tradisjonene Format - Design og håndverk vg1. Format - Design og håndverk vg1. Gyldendal. Format - Design og håndverk vg1. Møte utøvere av 46 yrker. Bli kjent med hverdagen deres, og se dine muligheter. Pianostemmer. Joakim Sigvaldsen. Ansatt hos Aspheim flygel- og pianosenter as, Oslo.... Pianostemmer

Design og håndverk Du som velger design og håndverk bør like å arbeide med hendene og ha sans for nøyaktighet. Medieproduksjon Du som velger medieproduksjon bør like å jobbe med digital teknologi, samt å skape budskap bestående av tekst, bilde, lyd og bevegelse Utdanningsprogrammet for Design og håndverk legger vekt på læring gjennom praktisk arbeid med materialer, redskaper og teknikker. Utdanningen fører fram til fagbrev i mange ulike håndverksfag. Noen fag fullføres med Vg3 i skole. Mer enn 50 fagutdanninger bygger på Vg1 Design og håndverk Åssiden videregående skole - Lærer Design og håndverk (Ref.nr: 3771). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Design og håndverk YF Formgivingsfag SF Musikk, dans, drama SF Restaurant- og matfag YF = HS pluss = HS-serien Yrke, Helse, Samspill PTF-boka for helse- og sosialfag. Helsearbeiderfag Vg2/Vg Vg1 Håndverk, design og produktutvikling er for deg som ønsker kunnskap om norske tradisjonelle håndverksfag innenfor tekstil, tre, metall, horn og leire. Gjennom praktisk arbeid og bruk av materialer, verktøy og håndverksteknikker vil du utvikle håndlag og forståelse av skapende arbeidsprosesser og fagenes egenart

Design og håndverk - Yrkesfag - Utdanningstilbud - Romsdal VGS

design og håndverk; medieproduksjon; På Vg2 velger du mellom de programområdene som finnes innenfor programområdet du valgte på Vg1. Du lærer . tradisjonelle håndverksfag; bruk og utforming av ulike materialer; utvikling av ideer til ferdig produkter; design og visuelle uttrykk; videreutvikling av kreative ferdigheter; kunst og kultur. Design og håndverk Eilert Sundt vgs, Lista, Vanse, Norway. 729 liker dette. Studiested Lista tilbyr utdanningsprogrammet Design og håndverk. På Vg2 kan du velge mellom Aktivitør, Frisør eller..

vg1 Design og Håndverk: januar 2012

Her finner du mer informasjon om utdanning, yrker, intervjuer med elever med mere: Læreplan Design og håndverk (udir.no) Vg1 Design og håndverk (vilbli.no) Vg2 Aktivitør (vilbli.no) Vg2 Frisør (vilbli.no) Vg2 Interiør og utstillingsdesign (vilbli.no) Yrker (utdanning.no) Nyheter og aktiviteter ved Avdelingen for Design og håndverk>> Gyldendal Undervisning skal gi viktige bidrag til at barn, unge og voksne lærer mer og bedre, og slik er rustet til å møte livets oppgaver og bidra positivt til et bærekraftig samfun Design og håndverk Eilert Sundt vgs, Lista, Vanse, Norway. 725 likes. Studiested Lista tilbyr utdanningsprogrammet Design og håndverk. På Vg2 kan du velge mellom Aktivitør, Frisør eller Interiør og.. Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag 1-13 - Design, kunst og håndverk Om du brenner for kunstnerisk, utøvende arbeid kan det å ta en utdanning innen design, kunst og håndverk være det viktigste og riktigste valget du noen gang tar Vår pris 490,-(portofritt). Vg1 Håndverk, design og produktutvikling er begynnelsen på utdanningen til svært mange yrker. Boka omhandler de to programfagene Produktutvikling og skapende.

Kreative ungdommer som ønsker å lære mer om design, tegning, form og farge kan velge mellom mange spennende yrker der mote og mennesker er i fokus. Vi tilbyr Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign på Eilert Sundt videregående skole studiested Lista. Eilert Sundt videregående skole tilbyr design og håndverk på Lista. Fundamen Boken skal gi elevene grunnleggende yrkeskompetanse i fagene produksjon, kvalitet og dokumentasjon. Gjennom arbeidet skal elevene bli bedre kjent med de forskjellige utdanningene de kan velge videre m Boka er bygd opp etter strukturen i felles programfag i læreplanen. En gjennomgang av alle yrkene som bygger på Vg1 Design og håndverk gir elevene innsikt i fag og yrker og vil være til hjelp. Med design og håndverk åpner du dører inn til mange spennende yrker. Felles for alle utdannelser og yrker innen design og håndverk er at de er. Hvilke yrker kan du utdanne deg til etter Vg1 design og håndverk? Utøvelse av håndverk som yrke har vært sterkt regulert gjennom Europas historie. Vg1 design og håndverk og Vg2 frisør der det. Design og håndverk Vg1 2019-2020. Interiørkonsulent. Vis læringssti. Du er nå inne i en læringssti. Introduksjon. I denne samt et arbeidsoppdrag tilpasset yrket. Læringsmål: Du skal bli kjent med yrket interiørkonsulent. Du skal innrede og dekorere et ungdomsrom. Du skal ta i bruk de kunnskapene du har om form, dekor og farge. Du.

Et yrke innen Design og håndverk FY

 1. Design og håndverk på Sam eyde Videregående-skole er en yrkesfaglig linje. Den tilbyr fag som kan føre videre til yrker helt fra Frisør til orgelbygger. Den kreative linja på Sam Eyde får inn elever som vet akkurat hva de vil bli eller som vil lære nye håndverksformer og ha en mer aktiv skolehverdag
 2. Design og håndverk Vg1 2019-2020. Kvalitet og dokumentasjon. HMS for eleven. Vis kompetansemål. Fagartikkel. HMS for eleven. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er vesentlig for enhver bedrift, stor eller liten - også for deg som elev på din skole. En trivelig, trygg og sikker skole er et godt.
 3. Design og håndverk gir deg mange valgmuligheter. Du kan ta fag- og svennebrev innen 52 forskjellige yrker - og har også mulighet til å få studiekompetanse. HVORFOR EDVARD MUNCH VGS? Edvard Munch videregående skole tilbyr design og trearbeid, blomsterdekoratør, design og gullsmedhåndverk og design og tekstil på Vg2

Design og håndverk er for deg som liker å være kreativ, jobbe med hendene og som vil ut i et yrke og jobbe kontret med et fag. De fleste som går her er to år på skolen før de begynner ut i lære hos en bedrift og ender så tilslutt opp med fagbrev Design og håndverk Vg1 Keramikkrukker. Design og håndverkklassen har den siste tida arbeidet med krukker i leire. Disse skal tørkes og brennes i keramikkovn. Flere bilder av de ferdige krukkene blir lagt ut her innholdsrikt nettsted bla. med filmer fra aktuelle yrker; Design og håndverk på NRK - litt av hvert om forskjellige yrker Rebecca - Design og håndverk fredag 19. november 2010. Praksis, frisør. Igår så var jeg på den praksis jobben jeg er på hver torsdag. Yrket jeg valgte var da Design og tekstil. Hva som kjennetegner dette yrket er jo å sy og designe, eller redesginer kjoler, klær og mye mer

Vurderer du å studere faglærer i design, kunst og håndverk

 1. På VG1 Design og håndverk får du brynt deg på en rekke tradisjonelle håndverksteknikker. Du vil jobbe med flere ulike materialer, og kan utfordre deg selv på spennende uttrykk. Dine videre veivalg er mange, og du vil utdanne deg til et kreativt yrke
 2. Faglærere i design, kunst og håndverk skal kunne legge til rette for at elevene med et bredt utvalg av teknikker og materialer som grunnlag for yrker der. med Vg1 design og håndverk, og hvilke yrker kan du velge etter de forskjellige utdanningene samt mange flere yrker Les mer om design og håndverk her
 3. g til fagområdet, og skal utvikle deg som utøvar i og formidlar av faget. Handverksferdigheiter, kunst- og designprosessar, visuell kommunikasjon og kulturforståing er i fokus
 4. Mønsterbygging med inspirasjon fra William Morris og Art and Crafts-bevegelsen Kompetansemål: beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov gjenkjenne og lage enkle håndverksprodukter og tjenester relater
 5. Lærefagene som i dag er samlet i utdanningsprogram for design og håndverk/medieproduksjon fører fram til svært ulike yrker og bransjer. Det foreslås derfor å dele utdanningsprogram for design og håndverk i to nye utdanningsprogram, ett nytt utdanningsprogram for små (og verneverdige) håndverksfag, tradisjonshåndverk, og et nytt utdanningsprogram for design, som skal føre frem til.
 6. Yrker og kompetanser som bygger på Vg1 design og håndverk Aktivitør Barne- og ungdomsarbeider Blomsterdekoratør Blyglasshåndverker Bunadtilvirker Buntmaker Bøkker Børsemaker Fagoperatør i farging, trykking og etterbehandling Fagoperatør i fiskeredskapsfaget Fagoperatør i garnframstilling Fagoperatør i industrisøm Fagoperatør i trikotasje Fagoperatør i veving Filigranssølvsmed.

Design og håndverk informasjon - Anne & Hann

Mer enn 50 fagutdanninger bygger på Vg1 Design og håndverk. Utdanningen er også grunnlag for høyere utdanning innen for eksempel design, håndverk, teknologi, kunst, kultur og pedagogikk. Etter 2 år på skole kan du gå ut som lærling i 2 år og avlegge fagbrev. Fra høsten 2016 er det mulig å velge medieproduksjon på Vg1 IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Denne bloggen viser hva elevene på Vg 1, Design og Håndverk, arbeider med i løpet av skoleåret 2011-2012. Under finner du lenker til elevenes blogger Design og håndverk er en yrkesfaglig utdanning. Utdanningen kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av hvilke fag du velger. Undervisninga er på deltid og tilrettelagt for voksne som ønsker å kombinere jobb og utdanning

Fagbloggen til Lisa

Video: Håndverk, design og produktutvikling Videregående

Programfag - Bøkkerfaget

Design og Håndverk er en tilbud som kan lede opp til hele 42 yrker. Om du velger denne linjen vil du ha disse mulighetene etterpå: Videregående Vg1. Design og håndverk 2 Videregående Vg2 •Aktivitør 3 •Blomsterdekoratør 4 •Børsemaker 5 •Båtbyggerfag 6 •Design og duodji 7 •Design og gullsmedhåndverk 8 •Design og tekstil 9. Design og håndverk . Har du kreative evner og liker å arbeide med hendene? Liker du å skape dine og andres omgivelser? Da er tilbudene ved Design og håndverk noe for deg. Her får du utviklet estetisk sans, kameratskap og selvstendighet. Faget kan være starten på et utdanningsløp som gir fagbrev innen et sekstitalls yrker

Design og håndverk / medieproduksjon Videregående

 1. Charlottenlund videregående skole Utdanningsprogrammer Yrkesfaglige utdanningsprogram Håndverk, design og produktutvikling - DT. Håndverk, seg i kompetansemål på Vg3. I samarbeid med bedrifter og opplæringskontor får man erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrket man interesserer seg for
 2. Design og håndverk (DH) Opplæringen skal rettes mot aktuell og framtidig yrkesutøvelse og fokusere på det grunnleggende i yrkene, som spenner fra industri til kunsthåndverk og helse. Opplæringen skal legge vekt på praktisk og skapende arbeid med relevante materialer,.
 3. Eskens dekor skulle være inspirert av et av yrkene som Design og håndverk leder til. Eskens deler ble skjært ut med tapetkniv og delene ble tapet sammen med maskeringstape. Decoupagé er en teknikk hvor du limer på ulike bilder med et spesielt lim, dette kan kombineres med maling

Faglærere i design, kunst og håndverk skal kunne legge til rette for at elevene kan utfolde seg med skaperglede, engasjement og utforskertrang. Faglæreren må beherske ulike materialer, redskaper og teknikker for å kunne videreformidle forståelse for og kunnskaper om sammenhenger mellom materialer, form og funksjon gjennom praktisk, estetisk og skapende arbeid Kjøp Design og håndverk fra Bokklubber Boka er bygd opp etter strukturen i felles programfag i læreplanen. En gjennomgang av alle yrkene som bygger på Vg1 Design og håndverk gir elevene innsikt i fag og yrker og vil være til hjelp når de skal velge arbeider både i felles programfag og prosjekt til fordypning, Vg2 og Vg3 designoghandverk.no design og håndverk informasjon - anne & hanne yrker fylkesoversikt elever lærere bedrifter om oss yrkesinformasjon før valg av programfag --- design og håndverk --- anne gulliksen & hanne ber Faglæreren mestrer forskjellige materialer, teknikker og arbeidsmåter og bidrar til at elevene utvikler tillit til egne evner og muligheter. En fullført bachelor i faglærerutdanning i design, kunst og håndverk vil kunne kvalifisere for opptak til ulike masterutdanninger som f.eks. innen fagdidaktikk, skoleledelse eller rådgivning

Design og håndverk og Interiør og utstilling tok også imot gjester denne dagen. Elevene på Design og håndverk hadde selv stått for å lage oppgavene gjestene skulle få prøve seg på. De kunne velge blant fire ulike oppgaver som i kortform var oppgaver vi har hatt iår Design er et internasjonalt begrep som både betegner skaperprosessen av en gjenstand eller et produkt med tanke på formgiving og funksjon, og selve resultatet av denne prosessen.Betegnelsen brukes ofte innen håndverk, industri og kunstindustri, og den kan deles opp i blant annet klesdesign, møbeldesign, industridesign og grafisk design.. Kjøp Håndverk, design og produktutvikling vg1 fra Bokklubber Vg1 Håndverk, design og produktutvikling er begynnelsen på utdanningen til svært mange yrker. Boka omhandler de to programfagene Produktutvikling og skapende prosesser og Materialer og teknikker. Illustrasjoner og eksempler er hentet fra yrker elevene kan utdanne seg til, og oppgavene er i stor grad formulert slik at elevene kan. Vi rydder ned, og med disse flotte vimplene takker vi for oss ️ Husflid og estetiske fag + Design og håndverk har eksistert på Steinkjer fra 1976 til våren 2020 ️ I disse årene er det undervist i ca 60 yrkesfag og i kunstutdannelse.. Vi håper at når Norsk design, miljø, gjenbruk og norske råvarer blir satt mer fokus på i den videregående opplæring, og at vi en dag kommer tilbak

Design, kunst og håndverk Ønsker du deg et kreativt yrke? Ved USN campus Notodden har vi flere årsstudier, faglærerutdanning og master innen design, kunst og håndverk melkekartonger, posegips, ståltråd og gips i gasbind. Utstilles! 9 vinterferieuke uke10-11 Design: Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en Lage forkle. Ta symaskinsertifikatet. Vise forståelse og samsvar mellom Elevene må starte med å tegne mønster og klippe det ut i det stoffet de ønsker å bruke Design og håndverk Bodin Elever og lærere om oppgaver og elevarbeid til foreldre, andre elever og lærere. onsdag 18. november 2009. Redesign av sofa. Bodin har pusset opp personalrommet sitt, og i den anledning fikk dh3a 6 sofaer til sin disposisjon til redesign oppgave Design og håndverk er en spennende tilbud for deg som liker å være kreativ som ønsker å utdanne deg ut til et yre. Ved å gå denne retningen kan du også velge å ta et 3- årlig løp som kan gi studiekompetanse. I løpet av dette året lærer du grunnleggende innføring i farge, form, tegnin Røros Videregående Skol

ForgyllerfagetLuther reformasjonsdag

DESIGN OG HÅNDVERK (vgs-1) i Bergen - Skoler Studier

Design og håndverk Vg1. Publisert: 03.03.2010 / Sist endret: 06.01.2014 Fag- og timefordeling på Vg1. Fellesfag; norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.. Programfag; Produksjon, Kvalitet og Dokumentasjon og Prosjekt til Fordypning. På Design og håndverk jobber vi ofte med tverrfaglige temaer innenfor programfagene Produksjon og Kvalitet og dokumentasjon Hva skal du bli når du blir stor? Kvinner i teknikk og håndverk jobber og går skole innen Bygg og anleggsfag, Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon. Vi har tatt utradisjonelle yrkesvalg, og vi ønsker å inspirere til å gå samme vei! Denne nettsiden skal hjelpe deg som skoleelev å lære mer om mulighetene innen yrkesfag. I tillegg ønsker vi å gi foreldre, rådgivere og andre.

Design og håndverk - Udi

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Design og håndverk. Bokbinding Marit Vågeng . I forbindelse med revisjon av læreplanene for videregående skole vil utdanningsprogrammet Design og håndverk bli erstattet av utdanningsprogrammene Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE) og Håndverk, design og produktutvikling.. Bodin videregående skole vil tilby Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign fra. Artikkelen baserer seg på Hoebekes masteravhandling «Programmering i kunst og håndverk». Hoebeke er utdanna lektor i design, kunst og handverk ved OsloMet, mai 2019. Stephanie C. Hoebeke. De fleste fagfelt påvirkes av den teknologiske utviklingen på en eller annen måte, og nye fagområder og retninger har oppstått Gjennom design og håndverk kan du lære deg et yrke hvor kvalitet i produkter og tjenester er etterspurt. Gjennom det første året, design og håndverk vg1 får du et innblikk i mange mulige yrkesvalg. Opplæringa rettes mot framtidig yrkesutøvelse

Utklipp bakrusKronebilde
 • Eksempel på genteknologi.
 • Valgresultat nord trøndelag 2017.
 • Cocktailbar saarbrücken.
 • Kreta unfall heute.
 • Styrketrening program.
 • Kokosflak vs kokosmasse.
 • Baileyskake oppskrift.
 • Selbsthilfegruppe bei trennung vom partner.
 • Casio world time.
 • Resor till makarska.
 • Finn.no min side.
 • Audition nrk super 2018.
 • Utbeining av hjortelår.
 • Klimahaus bremerhaven bilder.
 • Varmefølelse beina.
 • Deloitte case practice.
 • Party neuss skihalle.
 • Parafintank 2020.
 • Maks høyde gjerde mot nabo.
 • Audition film ungdom 2017.
 • Svartedauden statistikk.
 • Sara nume.
 • Schulische ausbildung hildesheim.
 • Smeltekar kryssord.
 • Gorbatsjov bok.
 • Laith al deen alles an dir youtube.
 • Much wow.
 • Amos jesaja.
 • Tv text.
 • Dødsfall på tusenfryd.
 • S 1002 y jotun.
 • Weibliche scheide.
 • Martina vollrath karlsruhe.
 • Brigitte jahreshoroskop 2018.
 • Grensesetting 13 åring.
 • Kaffe helse.
 • Hva betyr ytringsfrihet for deg.
 • Suicide squad 2.
 • Widerøe utenlandsruter.
 • Kremet pastasalat med kylling og fetaost.
 • Kanye west hoodie shop.