Home

Deltidsstudier nettbasert

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet Hvorfor nettstudier ved Handelshøyskolen BI? Det er mange gode grunner til å velge nettstudier ved BI. I over 20 år har vi jobbet med nettstudier og vi har opparbeidet kompetanse og erfaring på hva som skal til for å skape førsteklasses nettundervisning Vi har i dag 7 studier som er helt nettbasert; mest halvårs- eller årsstudier, men også et masterstudium på 120 studiepoeng. Les om skolen Vis alle studier. Høgskole. Høgskulen på Vestlandet - Nettstudier. Fleire av studia våre blir vurderte til å vere blant dei beste i landet Ta enkeltemner eller en hel master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt Lyst på ny utdanning? Vil du kombinere jobb og studier eller er du avhengig av å studere hjemmefra? Finn nettstudiet som passer for deg her

Administrasjon og økonomi er et av tre programfag på utdanningsprogrammet Service og samferdsel Vg1, men kan tas som enkeltfag. Faget handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet, om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter.Til info: de to emnene. Folkeuniversitetet - Kveldskurs, dagskurs, nettstudier. Finn et kurs som passer til deg NKI Nettstudier tilbyr fullverdig utdanning på nett, til deg som trenger fleksibilitet i studiene Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HR OG PERSONALLEDELSE (årsstudium).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen HR OG PERSONALLEDELSE (årsstudium)

Du kan søke blant 1303 studier ved 27 universiteter og høgskoler, og 353 studier ved 30 fagskoler Videreutdanninger og deltidsstudier Nord Nord starter ny nettbasert utdanning for havbruksnæringen. Nord universitet vil tilby nettbasert etter- og videreutdanning i havbruk fra høsten i 2021. I første omgang er det Ytre Namdal som får nyte godt av det nye til.

Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning (1,5 år deltid) som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus

Øk din kompetanse innenfor ledelse. Passer både for de som sikter mot lederposisjoner og de som allerede innehar dette. Nettbasert og fleksibelt Et nettbasert studium innebærer at en vesentlig del av opplæringen foregår som selvstudium med bruk av digitale verktøy/medier. Videre vil felt- og laboratorieundervisning bli konsentrert til en eller noen samlinger i hvert emne. Bli kjent med oss på facebook

Kurs eller videreutdanning via nett gir deg muligheten til å studere hvor som helst og når som helst, og kan være enklere å gjennomføre ved siden av jobb og andre forpliktelser, uavhengig av hvor du bor. Noen studier har kun nettundervisning, mens andre har studiesamlinger ved UiB i tillegg til nettundervisningen Ved Universitetet i Bergen kan du ta kurs og videreutdanning på deltid. Noen kurs er rene nettstudier, andre kurs består av studiesamlinger ved UiB. Vil du vite mer? Kontakt UiB Videre på tlf 55 58 20 40, e-post: videre@uib.n Se oversikt over deltidsstudier. Samlingsbasert studium. Du møter opp til et fastsatt antall samlinger. Studiet kan tas på hel- eller deltid. Kombineres ofte med nettstudium. Se oversikt over samlingsbaserte studier. Desentralisert studium. Utdanning du tar som er lokalisert på et annet sted enn lærestedets hovedbase Her er en liste over 51 gratis nettkurs som du kan ta hvor og når du vil, på dine premisser. Gratis kurs i Excel, tegning, Mental Trening og mye annet Nettbasert studium i historie kan bygges ut til en bachelorgrad i historie. Hele eller deler av dette studiet kan også brukes som byggesteiner innenfor en rekke andre bachelorgrader. Tilleggsinformasjo

Med deltidsstudier på nett får du en praktisk og yrkesrettet fagskoleutdanning. Vi kombinerer tett oppfølging og fast progresjon, med selvstudier og nettbasert undervisning. Norges Yrkesakademi ble i 2018 fusjonert med Fagskolen Kristiania. Nettstudier med oppstart uke 5, 2021 Har du mottatt tilbakebetalingskrav på dagpenger fra NAV grunnet deltidsstudier kan det være at dette bygger på uriktig grunnlag og skal kjennes ugyldig. Trygderetten har uttalt at dagpenger ofte kan kombineres med nettstudier. Etter hovedregelen i folketrygdloven ytes ikke dagpenger til medlem som gjennomgår utdanning eller opplæring Samlingsbasert med ca 4-5 todagers-samlinger i halvåret på studiested Rena (ikke nettbasert undervisning). Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes på Rena. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene

Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter . Antikk kultur og klassiske språk (bachelor) Anvendt matematikk og mekanikk (master - to år I februar ble også de danske Københavns universitet og Danmarks Tekniske Universitet med på MOOC-bølgen, da de inngikk et samarbeid med Coursera, som er den største plattformen for gratis nettbasert utdanning på nett Du kan også besøke Facebookgruppen Samlings- og nettbasert barnehagelærerutdanning, OsloMet Andre barnehagelærerutdanninger ved OsloMet Barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (ABLU) - Oslo og Vike Kroppsøving deltid retter seg mot alle lærere som underviser i kroppsøving. Deltidsstudiene gir lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen. NIH tilbyr både kroppsøving del 1 og del 2, som til sammen ekvivalerer Nettbasert utdanningstilbud. I samarbeid med Kompetanse Norge tilbyr Handelshøyskolen BI nå gratis nettbaserte kurs til ansatte innen elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen. Utnytt tiden til å øke din kompetanse innen temaer som arbeidslivet etterspør

Videreutdanning, deltid og nettstudier - NTNU VIDERE - NTN

 1. Vi har mange studier som er tilrettelagt for deg som ønsker å studere ved siden av jobb
 2. Med en mastergrad i verdibasert ledelse får du mange og varierte karrieremuligheter. Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning med et fokus på organisasjoners grunnleggende verdier
 3. gen vil gi grunnleggende kunnskaper..
 4. Folkeuniversitetet tilbyr flere deltidsstudier innen universitets- og høgskolefag. Undervisningen er fleksibel slik at du kan kombinere den med jobb og/eller Barnehagelærer - Bachelor, Samlings- og nettbasert. Universitetet i Sørøst-Norge. Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr Barnehagelærerutdanning som deltidsstudium
 5. Nettstudier gir deg friheten og fleksibiliteten til å studere hvor som helst og når som helst. Som nettstudent bestemmer du over din egen hverdag
 6. Ja, vi tilbyr deltidsstudier for alle våre studier på nett. Det vil si at du halverer din studiemengde per år. Du vil derfor ta 30 studiepoeng (mot 60 studiepoeng for heltidsstudenter) per år, og studietiden din vil dobles. Dette passer fint for deg som har en fulltidsjobb ved siden av studiene
 7. Nettbasert utdanning er i dag en populær metode for læring. Hos Noroff har vi i dag nærmere 2000 aktive nettstudenter. Blant våre nettbaserte studier finner du både bachelorstudier og fagskolestudier.Disse utdanningene har ulik leveranse

Nettstudier B

 1. Årsstudium i engelsk gir deg ei grunnleggande innføring i engelsk språk, litteratur og kulturkunnskap
 2. Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Psykisk helsearbeid og rusarbeid både som stedbasert og nettbasert med samlinger, fagkoder FHH14D (stedbasert) / FHH58N (nettbasert) - tilsvarende 60 studiepoeng. Her lærer du mer om sykdomslære i forhold til psykiatri og rus
 3. Samlingsbasert bachelorutdanning, med rundt fem vekesamlingar per semester. Oppstart i januar
 4. Deltidsstudier To årig teknisk fagskole kan gjennomføres på deltid over 3,5 år, nettbasert med samlinger. Dette betyr at du kan være i fullt arbeid mens du studerer
 5. PPU for yrkesfag, delvis nettbasert; Studiestart for nye studenter høst 2020 - PPU for yrkesfag, delvis nettbasert . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium . Har du takket ja til studieplassen? Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass
 6. Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn, vidareutdanning for lærarar (Kompetanse for kvalitet) Kompetanse for kvalite
 7. Her kan du få et kjapt innblikk i livet som student ved UiA. Du vil se bilder fra studiestarten, forelesninger, vår fantastiske kantine og få et nærmere innblikk i noen av våre studieretninger

Nettstudier Studere På Net

 1. Vi tilbyr fem ulike studieprogrammer til deg som er interessert i psykologi. Hvilket av studieprogrammene du bør velge avhenger av dine interesser, kompetanse og jobbplaner. Hvilket program passer for deg
 2. Praktisk-pedagogisk utdanning kombinert med tidligere fagutdanning gir deg muligheten til å jobbe fra 5. klasse og oppover
 3. Forskningsbasert kunnskap. Master i verdibasert ledelse legger til rette for at studentene tilegner seg økt faglig kompetanse i form av forskningsbasert kunnskap, evne til å identifisere, formulere og implementere grunnleggende verdier, samt å gi økt innsikt og trygghet i lederrollen
 4. Arbeidsrett - den individuelle del Emnet gir deg en innføring i rettigheter og plikter for partene i arbeidslivet. Du lærer om rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere (den individuelle arbeidsavtale), herunder rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem. Du får innsikt i rammebetingelsene.
 5. Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudier Kreftomsorg og lindrende pleie både som stedbasert og nettbasert med samlinger, fagkoder FHH05D (stedbasert) / FHH05N (nettbasert) - tilsvarende 60 studiepoeng. På dette studiet får en fagspesifikk kunnskap om kreftsykdommer, behandlingsformer og omsorg for syke og pårørende.

Nettstudier, deltidsstudier eller et semester i utlandet? Det finnes mange måter å ta bachelorgrad på. Vi viser deg alternativene IT-utdanning som gjør deg klar for det økende globale behovet innen maskinlæring, kunstig intelligens og big data-analyse. Applied Data Science lærer deg vitenskapelige metoder for å jobbe med data på en praktisk og anvendbar måte

Videreutdanning, deltid og nettstudier - NTNU VIDERE - NTNU

Nettbasert kurs Språk Studiekompetanse Generell Studiekompetanse Spesiell Studiekompetanse Video Teori til fagprøven Topolering Yrkesrettet utdanning Om AOF; Nyhetsarkiv . HMS Fagskole. Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen Økonomi og deltidsstudier # Deltidsstudier kan ha økonomiske konsekvenser. Se informasjon om deltidsstudier fra Lånekassen. Reglement # §4 i Forskrift om studier ved NTNU om deltidsstudier (gjelder hele NTNU), og utfyllende regler til studieforskriften Deltidsstudier våren 2021: Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning - forlenget søknadsfrist til 8. november! Organisasjonspsykologi Søknadsfrist 1. november. Kurs for permitterte og arbeidsledige. HiØ tilbyr nå kurset Innføring i IKT, et nettbasert og fleksibelt kurs for permitterte og arbeidsledige - og andre.

Dronefotogrammetri I - Kurs - NTNUOrganisasjon og ledelse - master på deltid - NTNU

Organisasjon og ledelse - master på deltid - NTN

 1. ste byggestener på atomnivå til fascinerende sammenhenger mellom økologi og kjemi. Årstudiet er bygget opp av Naturfag 1 og Naturfag 2, som går parallelt gjennom hele året, og er delvis nettbasert
 2. Med en bachelor i sosialt arbeid vil du lære å bistå barn, ungdom, voksne, grupper og lokalsamfunn for å bedre deres levekår og livskvalitet. Bli sosionom
 3. Økonomiutdanning, faglig fordypning og lederutvikling i internasjonal toppklasse. NHH gir deg attraktiv kompetanse, unike erfaringer og sto

Søk nettstudier på US

Studier og kurs - NKI Nettstudie

Nettstudier - Folkeuniversitete

Med praktisk-pedagogisk utdanning kan du undervise i grunnskulen frå 5. til 13. klassetrinn - alt etter kva fag du har Søknad om deltidsstudier Last ned søknad om deltidsstudier fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder

NKI Nettstudier - utdanning på net

Gurusoft har hjulpet oss med å samle og sortere data. Gurusoft er et kjempeverktøy for å få oversikt over ulike parametere, som igjen hjelper oss å drive våre prosesser optimalt og sparer oss for mange timers manuelt arbeid Teknologi, innovasjon og bærekraft. Sustainable Business Strategy; Omstilling og innovasjonsledelse - Brytningstid. Et kompetansegivende studium på masternivå delfinansiert gjennom Sparebanken Vests samfunnsnyttige midler Stikkordarkiv: nettbasert Omvendt undervisning i barnehagelærer-utdanningen: Å «forske» på egen praksis. I vårsemesteret 2017 brukte jeg aspekter av omvendt undervisning på nettbasert barnehagelærerutdanning (NBLU). men fra høsten 2016 valgte vi å tilby dem også som 4-årige deltidsstudier (50. Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Tilbudet av deltidsstudier har hatt en enorm utvikling de siste årene. Det finnes i dag et «hav» av muligheter både for deg som kun har grunnskole og mye erfaring, og for deg som har fagbrev, studiekompetanse eller høyere utdanning. Noen studier er kun nettbasert. Andre er delvis nettbasert, med noen samlinger i helger, mens andre [ Fagskoler er korte, yrkesrettede utdanninger og er et alternativ til universiteter og høyskoler. Om du vil fort i jobb, eller du ikke har studiekompetanse og ikke ønsker å ta påbygg, kan fagskoler være et godt valg for deg Deltidsstudier it. NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Vi har mange studier som er nettbasert og tilpasset deg som er i jobb. Det finnes lokale studiesenter rundt omkring i hele landet, og man velger sitt lokale studiesente . Videreutdanning, deltid og nettstudier.

HR OG PERSONALLEDELSE (årsstudium) i Nettstudier - Skoler

Utdanningen er ettårig, men kan også gjennomføres over to år som deltidsstudier. Studiet er nettbasert med egne fagsamlinger og vil blant annet involvere revisjonsøvelser. Målgruppen for utdanningen er de som har utdanning eller yrkeserfaring innen jord, skog, husdyr, hagebruk eller innen restaurant- og matfag, og som ønsker en formell utdanning som kvalitetsrevisor Gjennom 20 år har totalt 26 500 studenter gjennomført nettstudier ved Handelshøyskolen BI. I 2010 er mer enn 3700 studenter i sving med å gjennomføre nettbaserte BI-studier På deltidsstudier som ikke gir medlemskap i SiT, er semesteravgiften kr 300,- pr skoleår. Semesteravgiften må betales innen 15. september på skolens betalingsautomat i servicetorget. Ved ikke betalt semesteravgift vil eksamensmeldinger slettes og studierett bli inndratt Vi har mange studier som er nettbasert og tilpasset deg som er i jobb. Det finnes lokale studiesenter rundt omkring i hele landet, og man velger sitt lokale studiesenter Nettbaserte deltidsstudier - Høgskolen i Hedmark on Vime

Søk opptak til utdanning i Norge - Samordna oppta

Videreutdanninger og deltidsstudier

Videreutdanninger, nett- og samlingsbaserte studier Ui

Utviklingspsykologi- nettbasert kunnskaurs uten eksamen . Kompetansesenter og Bedriftshjelp AS. Nettkurs 4 500 kr . Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC. [+] For assistenter i barnehage/skole/sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre Enkeltemner nettbasert ntnu. Enkeltemner for elever i videregående skole (UNG-ordningen). Kandidater som ikke er tatt opp til et ph.d.-program ved NTNU kan søke om å ta ph.d.- og forskerkurs som eksterne kandidater Læringsutbyttebeskrivelsen må være forskjellig for gratis emner og emner under unntak b Avansert sykepleie. Studiet kvalifiserer deg for å utøve spesialsykepleie til pasienter med Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium. Kurs og enkeltemner. 10 stp. Nettbasert fordypning i spansk grammatikk og litteratur (SPA-2250) V-202 Heisann Jeg har fagbrev og har 15 års erfaring. Jeg har også generell studiekompetanse da jeg gikk Almenne fag først. Jeg vil gjerne ta ingeniørstudie på deltid, men sliter med å finne steder som tilbyr dette. Ser HIST har ett slikt tilbud men med en pris på 1300kr pr studiepoeng. Syns nå dette v.. BIs deltidsstudier og kurs er fleksible både BI har tilbudt fjernundervisning siden 1996 og er i dag Norges største tilbyder av nettbasert utdanning innen økonomisk-administrative.

Universell utforming for servicenæringen - Kurs - NTNU

Praktisk-pedagogisk utdanning på deltid (årsenhet

Grunnkurs 2 og 3 nettbasert for privat sektor og spekter mandag 26.oktober 2020 - tirsdag 27.oktober 2020 , Nettbasert, Sentralt arrangert Påmeldingsfrist: Frist utløp Outlook Webinar - Introduksjon til Outlook - Gratis. Du kan få mer informasjon om utgiftene til et nettbasert kurs i IT ved å kontakte inntakskontoret der du har tenkt å delta. Med nettstudier kan du velge mellom hele studier eller en rekke frittstående kurs, og studere når det passer deg best

Ledelse, nettbasert - årsstudium Ui

Opptakskrav og gjennomføring Hovedregel for opptak til høyskolen er bestått videregående skole på studieforberedende linje. Det vil være en fordel for studentene om de i tillegg har noe praksis da yrkesfaglig forankring er vikti Datateknikk, ingeniør (nettbasert) - bachelor. Sykepleie (delti samlingsbasert) - bachelor. Med nettstudier kan du velge mellom hele studier eller en rekke frittstående kurs,. NKI NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor - og.

Entreprenørskap og forretningsutvikling - Kurs - NTNUVidereutdanninger og deltidsstudier

Søknadsweb 2.4.12.1-2020-10-21-06:33. Read about our usage of cookies deltidsstudier. På grunn av rammene som settes av nettbasert arbeid, benyttes enkelte arbeidsformer i større grad i denne sammenhengen. Vi ser imidlertid at arbeidsformer som tidligere var unike for nettstudier i økende grad tas i bruk ved heltidsstudier som et supplement der det er hensiktsmessig 2- årig Tekniskfagskole gjennomføres hos oss som et deltidsstudier fordelt over 3 år og gir deg muligheter til å være i fullt arbeid mens du studerer. Som fagskole tar vi i bruk og videreutvikler kompetansen våre studenter tar med seg inn i studiet (fagbrev og erfaring) Mekaniske komponenter finnes overalt! Se deg bare rundt i huset ditt eller i bilen din. Men de mekaniske komponentene fungerer bare om de er satt sammen på rett måte. Tenk litt på det, og sjekk samtidig ut maskiningeniørstudiet

 • Freudenberg see.
 • Arme riddere uten egg og melk.
 • Amerikansk dollar tegn.
 • Snooki & jwoww.
 • Mindestkapazität stadion 2. bundesliga.
 • Avisa nordland på nett.
 • Hochzeitstanzkurs mosbach.
 • Hvorfor er jeg ikke kilen.
 • Nc beitostølen resultater.
 • Kosmos yf svar.
 • Plz nottuln.
 • Death note light.
 • Phonerep sirkus.
 • Lage spansk spekepølse.
 • Kjøreskole steinkjer.
 • Zimmerpalme giftig.
 • Single party niederösterreich.
 • Virulensfaktor.
 • Lidl nilkreuzfahrt erfahrungen.
 • Haus mieten hückelhoven privat.
 • Spilletid fotball.
 • Wiki spielberg.
 • Cheap things to do in barcelona.
 • Tykk ullgenser dame.
 • Bestmöglich kreuzworträtsel.
 • Varmebehandlet honning spedbarn.
 • Kosmetikk merker.
 • Fiskecenter i jönköping ab.
 • Soccer rules wikipedia english.
 • Stairs 7 textbook utgave 2.
 • Magnesium 300 mg bivirkninger.
 • Ctenophora.
 • Vet ikke hva jeg vil studere.
 • 7 fjell tannlege.
 • Überspannungsschutz steckdosenleiste brennenstuhl.
 • Bmw m styling.
 • Englisch vokabeln 5. klasse zum ausdrucken.
 • Tsv stelle laternenumzug.
 • The north face boblejakke.
 • Microsoft edge browser.
 • Volvo oldtimer willhaben.