Home

Hva er gnr og bnr

Hva i huleste betyr gnr, bnr, knr, fnr, snr Den unike betegnelsen på en eiendom som står oppført i matrikkelen er gårds- og bruksnummer (gnr/bnr). Alle kommunene i Norge er inndelt i gårder med egne gårdsnummer (gnr). Gårdene er igjen inndelt i bruksnummer (bnr) Hvert gårdsnummer er videre inndelt i bruksnummer. Når en ny eiendom etableres, tildeles den et nytt bruksnummer under det samme gårdsnummeret. En vanlig måte å skrive en eiendomsbetegnelse på er f.eks. 17/235, der 17 er gårdsnummeret og 235 er bruksnummeret. En annen skrivemåte er gnr. 17, bnr. 235 Gnr., Bnr., Festenr. og seksjonsnr. på eiendommer finner du her ‎31-03-2016 18:24. Ola Odden. 0 Svar; 0 Liker; 7830 Visninger; Her kan du søke på eiendommer etter adresse og finne matrikkelnumrene. Bruk Vis mer informasjon om eiendommen for å se informasjon om enkeltleiligheter En matrikkel, eller matrikkelnummer, er et ID-nummer som er unikt for hver eneste eiendom som finnes i Norge. Innenfor hver kommune er gårds- og bruksnummer unikt. Matrikkelen består alltid av: Kommunenummer; Gårdsnummer (gnr), som er unikt innenfor hver kommune. Bruksnummer (bnr), som kun er unikt innenfor den bestemte gården Festenummeret indikerer at eiendommen er en leietomt, der det svares en årlig festeavgift til eieren av det bruksnummer det ligger under. En vanlig måte å skrive en eiendomsbetegnelse på er f.eks. 17/235/2, der 17 er gårdsnummeret, 235 er bruksnummeret og 2 er festenummeret. En annen skrivemåte er gnr. 17, bnr. 235, fnr. 2

Du er nå innlogget, men du må aktivere brukeren din med aktiveringslinken som vi sendte til deg før du får publisere tråden. Denne eposten utløper om 30 minutter. Forside Privatøkonomi Bolig: Kjøp, Salg og Utleie Hvordan finne ut eier av Gnr / Bnr Gårdskart er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer. Tips ved søk: Husk å velge ønsket kommune fra lista som kommer opp når du har begynt å skrive inn kommunenummer eller kommunenavn i feltet. Skriv deretter gårdsnummer (Gnr), bruksnummer (Bnr) og eventuelt festenummer (Fnr) i sine respektive felt Se eiendo Hvis du plasserer markøren i søkefeltet på nytt og skriver inn et nytt søk vil du igjen få forslag til søkeresultater. Vi har 7 søkekategorier: • Adresse - gatenavn og husnummer evt bokstav. • Eiendom - (gnr/bnr/fnr/snr), evt eiendommens navn. • Sted - stedsnavn evt kategori som kirke Hei, jeg holder på å graver meg ned i historien til et bygg som står i fare for å forsvinne i Kristiansund. Gateadressen er Skippergaten 9, og den har gnr 2 bnr 31. Og etter å ha lest panteboken dens, så står det at den før stod oppført med matrikkelnummer 325 og løbenummer 425. Bildelenke: http:..

Hva betyr gnr, bnr og knr i matrikkelen - Husredaksjonen

Bruksnummer - Wikipedi

Gnr., Bnr., Festenr. og seksjonsnr. på eiendommer finner ..

 1. Jeg kunne ønske meg separate felt for for Gnr og Bnr. Skriver jeg f.eks. 72, 17 i søkefeltet under Eiendom i Hedmark, får jeg opp alle med Gnr 17.Skriver jeg 72-17 kommer Gnr 72 opp med alle bnr under. Søker jeg på Lømo, finner jeg at Lømo under Furnes har bnr 17. Hvordan søkes på bare Bnr?Ved sø..
 2. Iht. plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at Norgeshus AS på vegne av Norgeshus Bjørnstad Bygg AS starter arbeidet med detaljregulering for Lyngby allé 20 gnr. 6 bnr. 77 og bnr. 1, festenr. 127. Planen har fått planID 20200002
 3. gnr. 121/ bnr. 46,185,1838, 1984 og del av gnr. 121/ bnr. 469. Detaljreguleringsplan PLANBESKRIVELSE Planbeskrivelsen er det som var grunnlaget for planens endelige vedtakelse jf. Plan og bygningsloven § 4-2 . Illustrasjon reguleringsplan, ikke juridisk bindend
 4. Gnr 49, bnr 347 er solgt for kr 1.240.000 fra Hege Wintervold til Frode Kalvik Vaagland og Line Horten Vaagland (24.09.2020). Gnr 45, bnr 66 er solgt for kr 1.760.000 fra Bjørn Løseth til Hanne Karin Myhre, Kai Rune Stenhaug og Karina Melhus (23.09.2020). Fagerliveien 112 (Gnr 13, bnr 20) er overdratt fra Trygve Kringtrø til Sverre Kringtrø (22.09.2020
 5. Jens Are Melhuus, eier av Melhus, gnr/bnr 91/1 hvor brua ligger, er klar på at elva alltid har vært kalt Lodda. Sverre Stendahl, tidligere eier av Melhus, gnr/bnr 92/2, og Jens Loddgard, tidligere eier av Loddgarden, gnr/bnr 93/1, er begge enige i dette. En kan således slå fast at Lodda er det tradisjonelt brukte navnet på elva
 6. 5.11.2020 kl. 20.00: Hvaler kommune oppfordrer nå til bruk av munnbind på buss og ferge på Hvaler og i Fredrikstad i situasjoner der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2021-202

Gnr/bnr: Tiltak: Hva slags opplysninger som er nødvendig å ha med på tegningene vil variere med type tiltak og krav i plan. Standard Norge har utviklet egne spesifikasjoner som et hjelpemiddel for de som skal lage tegninger og situasjonsplaner i byggesaker. Disse spesifikasjonene vil kunne være anvendelige for de fleste saker Hva betyr GNR står for i tekst I sum, GNR er et akronym eller forkortelse ord som er definert i enkelt språk. Denne siden illustrerer hvordan GNR brukes i meldings-og chatte fora, i tillegg til sosiale nettverksprogramvare som VK, Instagram, Whatsapp og Snapchat

Du kan se hva som er tinglyst på en eiendom ved å gjøre et oppslag på eiendommen i Se Eiendom. Dette er en gratis innsynsløsning som krever innlogging gjennom ID-porten (minID, bankID osv). Du kan gjøre 10 søk per innlogging, men du kan logge inn på nytt igjen dersom du ønsker å gjøre oppslag på flere eiendommer - Eier av gnr. 31 bnr. 120 har kjøreveirett over gnr. 31 bnr. 2 fram til egen eiendom. - Den felles vei på gnr. 31 bnr. 2 og 31 bnr. 120 skal ha kjørebredde på 3 meter. - Eier av gnr. 31 bnr. 2 har rett til å parkere inn på gnr. 31 bnr. 120 så lenge kjørebredden på 3 meter er ivaretatt

Fonnakart.no, er et samarbeid mellom flere kommuner i Rogaland og Hordaland NB! Fonnakart kan ikke brukes som situasjonskart ved søknad om deling eller bygging. I kartportalen kan du søke på adresser, eiendom (gnr./bnr.) og stedsnavn. Her kan du lese litt om tips om bruk av Fonnakart Fonnakart blir oppdatert hver natt med endringer kommunen har gjort [ Gnr.: 10 Bnr: 3 og 6 Hogstadstøkket (gnr 10/3 og 6) er et småbruk i Asker, utskilt fra Hogstad (gnr 10/1) i 1842. Hogstadstøkket (Asker gnr 10/3 og 6) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom hjemmelshaverne av gnr. 69, bnr. 829 og gnr. 69, bnr. 298 og 1600 og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur Hva du kan bygge Krav til dokumentasjon i VA-rammeplan informasjon om reguleringsplaner og endringer som ikke er digitalisert, ber vi deg ta kontakt med Plan- og Reguleringsplaner for Bybanen gnr. 207, bnr. 86 med bakgrunn i reguleringsplan R3580100 , jfr byrådets vedtak 6.

Her finner du link til kart-tjenester for Gjemnes kommune. Disse fungerer på pc, nettbrett og mobil Det er i alt kommet inn <ANTALL> uttalelser til planforslaget. <Nedenfor lages det en liste over uttalelsene som er kommet inn fra berørte parter, naboer. Offentlige etater og andre. Dersom uttalelsene er fra berørte grunneiere, rettighetshavere eller naboer, gårds- og bruksnummer oppgis.> Nummer Gnr/bnr Navn Dat

Gnr 10, bnr 9 er overdradd fra Frode Engelsjord til Anni M Fjeld Engelsjord (10.01.2001) Gnr 92, bnr 170 er solgt for kr 1025000 fra Ann Margrethe Nilsen til Geir Ole Sverdrupsen (11.01.2001) Strømshaugveien 14 (Gnr 56, bnr 64) er solgt for kr 550000 fra Stig Roger Arnesen og Monica Sandtrø til Monica Sandtrø (12.01.2001 Bnr - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonsen. Nedre Grane Gnr 48 Bnr 1 G Solvan

Vi viser til brev av 15. januar 2017 der ansvarlig søker, Mostadbo Arkitektkontor AS, anmoder departementet om å omgjøre Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt vedtak av 28. desember 2016. Videre viser vi til Fylkesmannens uttalelse av 20. februar 2017,. Eiendom, gnr./bnr. 45/471 Ansvarlig søker Ferdighus AS Tiltakshaver Ferdighus AS «Opprinnelig planlagt avkjørsel er veldig bratt og uegnet for vanlige personbiler. området som sådan) får et annet uttrykk enn hva som er fastlagt i planen Gnr bnr: Norge Møre og Romsdal 51 treff. Se mindre kart. Vis treff i kart. Treff i Kart. Stort kart. Se gatebilde. Se flyfoto. Se alle. Firmasøk Her er det feil eller mangler. 180.no setter stor pris på om du gir oss en tilbakemelding på dette: Dette treffet passer ikke til mitt søk Systemet legger stor vekt på presentasjon av bane, greenfee og medlemskap og sørger for en effektiv infomasjonsflyt til medlemmer og resten av golfverden. For golfklubber - av golfklubber - hva betyr det? Gofklubbene er i stor grad med og påvirker hvordan Clubsite skal se ut i front, og hvilke verktøy som skal være tilgjengelig for klubbene Gnr 82, bnr 31 er solgt for kr 250.000 fra Veidekke asa til Jan Henrik Nøstdal (10.05.2002) Gnr 56, bnr 50 er solgt for kr 2.275.000 fra Lone Olsen og Kai Roger Olsen til Råde Glassmesterverksted as (10.05.2002) Gnr 33, bnr 26 er solgt for kr 80.000 fra Thorhild Iren Aker til Arne Kjell Danielsen og Eva Julie Brobakken (13.05.2002

Finn gårds- og bruksnummer | Kartverket

Gnr 16, bnr 225 er solgt for kr 710.000 fra Rune Bjørn Amundsen og Tove Mona Muri til Stine Haslestad og Kato Griff Klæboe (18.05.2020) Artikkelen fortsetter under annonsen Blåbærtråkket 11 C (Gnr 117, bnr 436, seksjon 3) er solgt for kr 2.430.000 fra Christina Malene Øvren til Theodor Hestnes (18.05.2020 Det er ikke sjekket opplysninger fra tinglysingsregisteret, byggesak, ferdigattest, ol. Besiktigelse er foretatt med de begrensninger som følger av at bygningen er innredet/utstyrt. Denne rapporten er ingen tilstandsrapport og det er ikke gjort vurderinger av bygningens konstruksjoner, utover å beskrive hva konstruksjonene antas å bestå av

Matrikkel - Oversikt over gårds og bruksnummer for eiendom

 1. I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 meldes herved om oppstart av regulering av et areal på ca 5 daa på gnr 37 bnr 29/54 på Vågsvold
 2. Planinitiativ Sanne Brygge, Nordre Sandøy, gnr. 28 bnr. 3 og 31 Side 5 av 19 I tillegg til bryggeanlegget ved Sanne (Nordre Sandøy Brygge), betjenes Nordre Sandøy også av Makø brygge, som ligger ca. 2 km i luftlinje lenger nord på østsiden av øya.Disse to bryggeanleggene ligger i hver sin ende av Makøveien, som er en grusvei som slynger seg ca.
 3. og kvistfrie de er, og hvilket treslag - gran, furu eller lauvtre - betyr også en del. Det betyr også mye hva det koster å få hogd tømmeret og brakt det fram til bilvei. I bratt terreng og langt fra bilvei blir verdien relativt liten. I relativt lett terreng og ikke for langt fra Verditakst skogteig på gnr.: 44, del av bnr. 6 og
 4. Eineåsen skole gnr/bnr 93/189 og 94/69 i Bærum kommune I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid vedrørende detaljregulering for Eineåsen skole, gnr/bnr 83/189 og 94/69. Planområdet er på ca 22 000 m2. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nytt skolebygg me

Festenummer - Wikipedi

Situasjonsplanen tegnes inn på et situasjonskart fra kommunen. situasjonskartet er et kartutsnitt, hvor offentlige rammebetingelser for plan- og byggesaksbehandlingen er tegnet inn. Følgende opplysninger fremgår av kommunens situasjonskart enten som tekst eller tegning: gnr/bnr på eiendommen og berørte nabo- og gjenboereiendommer for tiltake Enhetene er atskilte med unntak av en intern forbindelse i plan U2 (teknisk rom) og i plan 2 (fellesstue). Spørsmålet om når det foreligger to boenheter må avgjøres konkret i den enkelte sak. I henhold til departementets uttalelse av 16. desember 2003 (03/3724) må det vurderes om enhetene brukes helt uavhengig av hverandre, slik at plankrav og myndighetskrav til brann og lyd mv bør.

Hvordan finne ut eier av Gnr / Bnr? - ByggeBoli

Varsel om arbeid med endring av reguleringsplan for Nordeng III, gnr/bnr 21/42 - detaljreguleringplan og tilhørende vann- og avløpsplan. Sist endret: 07.07.2020 Fant du det du lette etter I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12.8 varsles det herved at Eidsvoll kommune ved Eiendomsavdelingen igangsetter arbeid med detaljregulering av Prost Krags veg 12, 30, 32, 34 og 36, 2080 Eidsvoll, gnr. 17 bnr. 257, med tilliggende veiareal på gnr/bnr 17/7, 17/266, 17/217-218 og 526/1 og deler av eiendommene gnr/bnr 17/40, 17/4, 17/9, 17/12 og 17/11 Svartskog kolonial gnr 35 bnr 72 KRAV TIL KOMPLETT PLAN Referatdato: 8.1.2019 sideOPPSTARTSMØTE - Detaljregulering av Svartskog kolonial 3/ 5 6 Viktige tema i planarbeidet Landskap og natur Terreng Det må tas hensyn til terrenget og unødvendige terreng inngrep skal unngås eiendommen gnr. 15, bnr. 53 Avslaget er bla begrunnet med at tiltaket er i strid med reguleringsplanen hva naturlig eksisterende bolig og er i tillegg lite synlig fra vei og naboer i øst. Boligen søkes oppført i naturmaterialer som stein og naturfarget treverk og bidrar til at de Detaljreguleringsplan for Gartnervegen gnr. 6, bnr. 516 - Offentlig ettersyn 08.02.2017 Planutvalget har i møte 31.01.17, sak 5/17 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Gartnervegen gnr. 6, bnr. 516 ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10

Gårdskart - NIBI

Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak er datert 31.01.2020 og mottatt 19.02.2020. Søknaden gjelder fradeling av en boligtomt på eiendommen gnr. 1046 bnr. 21 - Løkkebråtveien 11. Det søkes om dispensasjon fra utnyttelsesgrad i reguleringsplan Bede - Navestad Hva saken gjelder: Dig Plan AS fremmer på vegne av Arko Nord AS forslag til mindre endring av reguleringsplan med ID 19630000 Åsane, gnr. 189 bnr. 28. Myrdalsveien, boliger. Arko Nord AS ønsker å rive eksisterende bolighus på eiendommen gnr.189 bnr. 28, og bygge opp et nytt bygg med tilsvarende antall boligenheter. Figur 1. Oversiktskart Øvre Gorsetråket 13 A (Gnr 294, bnr 124, seksjon 12) er solgt for kr 3.790.000 fra Ovar Ottesen til Silje Landevåg (03.09.2020). Øvre Gorsetråket 13 D (Gnr 294, bnr 124, seksjon 11) er solgt for kr 3.690.000 fra Ovar Ottesen til Ingrid Høye og Kåre Rotneim (03.09.2020). Andel av Bjørkmovegen 64 (Gnr 283, bnr 135) er solgt for kr 2.995.000 fra Stein Tollin til Knut Ragnar Fostad (07.09.

Om tomtearealene. Arealene ved Vikaveien, gnr 62 og bnr 20, 1.525 m2 og bnr 22, 2.324 m2, ligger nær Klubben næringspark cirka 4 km fra Silsand, og er i kommuneplanens arealdel satt av til boligformål, men kan ikke bebygges før de inngår i en vedtatt reguleringsplan SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Gnr. 2, bnr. 42, Gnr. 2 Bnr. 42 og Gnr. 2 Bnr. 798 i Kristiansand kommune. Boligtype. Boligtomt. Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, sist Fylkesmannens brev 21. august 2020 som er mottatt i kopi her. Saken gjelder Fylkesmannen i Trøndelags vedtak 3. mai 2019, som stadfestet Verdal kommunes vedtak 17. desember 2018. Vedtaket innebar at B bruksrettsforenings klage på kommunens godkjenning av en landbruksvei på gnr X bnr Y ble avvist Eikelands verk, gnr./bnr. 2/28, 53, 67, 71 og 93 samt gnr./bnr. 601/78, i Gjerstad kommune - Vedtak om fredning Vi viser til tidligere utsendt fredningsforslag for Eikelands verk datert 21.6.2016 som har vært hva muren er rester etter for å kunne foreta en istandsetting slik at muren

Se eiendo

Detaljregulering av Stavnevegen 25, 27, 29 og gnr/bnr 95/578, r20120010, offentlig ettersyn Arkivsaksnr.: 11/55140 Forslag til vedtak: Bygningsrådet vedtar å legge forslag til detaljregulering av Stavnevegen 25, 27, 29 og gnr/bnr 95/578 ut til offentlig ettersyn, samtidig som det sendes på høring Reguleringsplan for gnr.14 bnr.24 og del av gnr.14 bnr. 23 - Havnevik - Flisnes - Ålesund kommune. D. Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelser kan når særlige grunner taler for det. tillates av kommunen innenfor rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtektene i. kommunen. E. Eksisterende tilkomstveg til barnehagetomta må oppgraderes etter kommunal veg- og

Søk - Kommunekar

Bnr - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonsen. Sameiet Kvamskogen Gnr.21 Bnr 24,39,52 i Kva utvikles er Dronningens gate 66 (gnr/bnr: 1/983), Skolegata 27 (gnr/bnr: 1/969 og Skolegata 29 (gnr/bnr: 1/968). Deler av vegareal (gnr/bnr: 1/1934) er også tatt med. Du kan også se området på kartet under. Området som er satt av er foreløpig og kan endres underveis i prosessen Adkomst til gnr/bnr 106/16 foreslås regulert til Gamle Strømsvei , i tillegg til at det opprettholdes adkomst fra Strømsalléen. For å opprettholde muligheten for at den ubebygde nabotomten kan få felles adkomst med gnr/bnr 106/16 ut på Gamle Strømsvei, er det ikke hensiktsmessig og stenge avkjørselen ut i Gamle Strømsvei

Forvirring rundt bnr, gnr, matrikkelnr og løbenummer

Planområdet er på ca. 140 daa og omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 36/ 4, 10 og 15, samt 42/249. Eiendommen ligger 5 - 900 meter øst for Myra sentrum. Fig 1 Planområdets beliggenhet er vist med rød strek. Planområdet danner et platå i terrenget med skråninger i sørøstlig, sørvestlig, nordvestlig og nordlig retning Og ny adresse ble : (vegkode) (vegnavn) (husnummer) De varsles med dette at gnr 691 bnr 93 ble o madresser t i matrikkelen 10.8.2020 fra : (vegkode) (vegnavn) (husnummer) Og ny adresse ble : (vegkode) (vegnavn) (husnummer) Jf. Matrikkelforskriften § 57 Skilting (2), eier, fester og tiltakshaver er ansvarlig for at den enkelt HolmestrandOmsetning av eiendommer i Holmestrand kommune:Klevjerveien 42 B (Gnr 366, bnr 146, seksjon 16) er solgt for kr 3.700.000 fra Trond Heieren til Ann-Kathrin Hett Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan for eiendommen GNR 387 BNR 12 mm på Kjeldås i Holmestrand kommune. forløpig planavgrensning.png Rambøll I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det at Rambøll på vegne av Breda Eiendom AS starter arbeidet med detaljregulering for eiendommen gbnr 387/12 mm. på Kjeldås i Holmestrand kommune

Eier er forpliktet til å fjerne den del av tilbygget som er innenfor 4-meters grensen, så fremt dette blir forlanget av nåværende eller fremtidige eiere av gnr. 37. bnr. 87. Gnr. 33 Bnr. 87 gis rett til å bygge nærmere en 4 meter mot den øvre fjerdedel av fellesgrensen. Følgende heftelser er tinglyst gnr. 33 Bnr. 153 Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Realsameiet i Anleggseiendom Gnr. 2, Bnr. 2942 i Moss kommune, 921603886. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Ønsker du f.eks. å se en byggesak, kan du skrive inn gnr/bnr (eks: 123/12) i søkefeltet. Det kan også være lurt å legge inn gnr. 123 bnr. 12 for å være sikker på å få opp alle dokumenter. Grunnen til dette er at sakstitler legges inn med gnr/bnr og dokumenter i saken legges inn med gnr. bnr. Du kan søke deg tilbake i dokumentene i overkant av tre år

Varsel om oppstart av reguleringsplan gnr/bnr 34/18 (B43), Vestbygda Bakgrunn Farsund kommunestyre ga sin tilslutning i møte 2.4.2020 til følgende vedtak i teknisk utvalg av 25.2.2020 Oppstart av reguleringsarbeid - Gnr./bnr.: 42/23 og 235 - Sundts veg terrasse Tippetue Arkitekter AS søker i tråd med plan- og bygningsloven (heretter pbl.) § 12-8 om Gjennom varsel om oppstart blir det gitt informasjon om hva som er tenkt planlagt i området Forespørsel om oppstartsmøte, del av gnr/bnr. 191/1. • Området er kupert og vegetert med blandingsskog. Helhetsvurderingen ved planforslaget er at ved bevaring av så mye av skogsvegetasjonen som mulig vil området være godt skjermet mot innsyn og dermed påvirke omgivelsene lite Denne bygningen er fortsatt registrert som barneskole. Bruksendring av bygningen til andre formål som for eksempel næringsvirksomhet, lager eller bolig er søknadspliktig etter plan - og bygningsloven. Vi ber om en redegjørelse for hva denne eiendommen bru kes til i dag, og hva den planlegges brukt til. Vi ber om svar innen 4.11.2020

Overtagelse av umatrikulert veigrunn - Lørenskog kommun

Kommunestyret egengodkjente i møte 17.10.2019, sak 21/19, reguleringsplanen for Storvika naustområde, gnr 124, bnr 5 og 10, i medhold av plan- og bygningslovens §§12-10. 12-11 og 12-12, samt naturmangfoldlovens §7. Planen omfatter flytting av 4 nausttomter. Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato (25.10.2019) jfr plan- og bygningslovens §12-12, forvaltningslovens §29. Tillatelse for Asbjørn Leren til mudring ved gnr. 216 bnr. 94 i Aure kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 11 og § 16 og forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag Gnr 193, bnr 65 er solgt for kr 825.000 fra Henrik Aalbu til Kristoffer Gotaas Holth (07.02.2017) Gnr 16, bnr 91 er overdradd for kr 1.492 fra Oppdal kommune til Gunhild Karen Bjerke (07.02.2017) Munkvollvegen 52 (Gnr 179, bnr 138) er solgt for kr 3.700.000 fra Else Skram Skoglund og Rune Skoglund til Ann-Kristin Bull Aune og Roger Aune (07.02.

Kjøpt og solgt i Lindesnes

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. Siste 10 artikler fra NAFKAM. Publikasjon: The art of yoik in care: Sami caregivers' experiences in dementia in Northern Norway Forskeren forteller: Kraniosakralterapi i kombinasjon med psykoterapi for alvorlig traumatiserte pasienter Forskeren forteller: Bruk av tradisjonelle helbredere i områder med samisk og norsk bosettin Gnr. ___, bnr. ___, fnr. _____i _____ kommune . Kartvedlegg til utslippssøknad - hva bør angis på kartet? Kart over den aktuelle eiendommen i målestokk 1:5000 eller større vedlegges søknad om utslippstillatelse. Bebyggelse, eiendomsgrenser og vegadkomst skal fremkomme av kartet

Utsikten Borettslag | KBBLIdd og Enningdalen Historielag

Gnr 250, bnr 4 er solgt for kr 1.800.000 fra Elsa Anny Drage til Daniel Skibenæs Anderssen og Elisabeth Sveum Tofte (16.01.2020) Salget omfatter også Gnr 250, bnr 14. Andel av Osvegen 87 (Gnr 11, bnr 8) er overdradd fra Johanna Andrea Bakken til Hanne Ingeborg Almskår, Alf Martin Almskår og Hallvard Melchior Almskår (17.01.2020 Gnr 93, bnr 294 er solgt for 1.850.000 kroner fra Trine Bakke Larsen og Jørn Larsen til Elisabeth Børgesen Bråten og Espen Bråten. Gnr 92, bnr 228 er solgt for 410.000 kroner fra Lene Strømmen til Stine Belgum Torstensen og Are Torstensen. Gnr 57, bnr 9 er solgt for 2.050.000 kroner fra Mette B Wæringsaasen til Lene Sørvik og Per Åge. Gnr 73, bnr 138 er solgt for kr 362.500 fra Bernt Gunvard Øistad til Per Olav Hansen (22.01.2014) Gnr 70, bnr 104 er overdradd fra Øystein Andresen til Inger Olaug Andresen (24.01.2014) Gnr 70, bnr 104 er solgt for kr 400.000 fra Inger Olaug Andresen til Egil Nyhus og Inger Johanne Sagadalen (24.01.2014

Hva finnes av gjenstander etter ”Patriot”Kragerud (Skedsmo) – lokalhistoriewiki

er eldre enn 10 år, og det er derfor, Utbyggingen gjelder for eiendommen gnr/bnr 90/4. 2.2 Begrunnelse for og fastsetting av planens avgrensning Illustrasjoner skal vise maksimal utnyttelse av hva planen åpner opp for, og derfor ikke nødvendigvis hva som er mest sannsynlig tiltenkt bygd 2. Kort presentasjon av hva saken gjelder Spar-butikken på gnr 7 bnr 380 har behov for utvidelse for å opprettholde og sikre en forsvarlig drift av Spar Eigerøy. Fasiliterer for ansatte og løsninger i butikken er ikke optimale for en effektiv drift. Planlagt tiltak medfører dermed behov for planjustering hva gjelder byggegrense og tillatt BRA Kommunestyret har i møte den 20. juni 2012, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt reguleringsplan for eiendommene gnr. 211, bnr. 74 og 160 på Ilseng Innenfor planområdet er det avsatt to mindre arealer til grønnstruktur innenfor hhv. 189/325 og 189/36. Denne grønnstrukturen er hentet fra gjeldende reguleringsplan for området, Åsane, gnr 189, bnr 325, Ulset nord, sykehjem, som har arealplan-ID 18510001. I planen som ble vedtatt 24.04.16, er arealene avsatt til offentlige friområde

 • Discovery norge gold rush.
 • Twixkake godt no.
 • 1920 fashion dress myshopify.
 • Super mario kart play online.
 • Damp deutschland sehenswürdigkeiten.
 • Tim bendzko download kostenlos.
 • Hvordan er immunforsvaret inndelt.
 • Objectivist movement.
 • Wohnung kaufen luthe.
 • Handbrake guide.
 • Sannhet ordtak.
 • Hvordan montere ekstra ryggelys.
 • Plan my route.
 • Brannvarsler trådløs sammenkoblbar optisk 2 pk lm 101lc nexa.
 • Lisa stokke nrk.
 • Tenorhorn üben.
 • Maling silikon.
 • Iglesias bonitas en la ciudad de mexico.
 • Merci sprache.
 • Fahrradversteigerung nienburg 2017.
 • Ta bort radbrytning word.
 • Immobilien wiesing.
 • Tm design.
 • Border collie haltung wohnung.
 • Fuser bar og fôr.
 • Präteritum perfekt.
 • Amazon cloud drive automatisch synchronisieren.
 • Best razer mouse 2018.
 • Lichte saus voor bij asperges.
 • Schäfer omplacering kennel.
 • Klippe hekk med motorsag.
 • Folk bibelskole.
 • Stausee rabenstein livecam.
 • Norges rørlegger forening.
 • Sang til foreldre.
 • Gaffelbånd engelsk.
 • Bt komplett.
 • Fjernstyre iphone.
 • Åpningstider røros.
 • Dustin hoffman wiki.
 • Silvester 2017 party heilbronn.