Home

Istid undervisningsopplegg

Istiden. Oppgaver; Folketro og mystiske formasjoner; Lag deres egen forklaring; Jord, jordarter og jordsmonn; Lenkesamling. Når jordens overflate fryser kaller vi det istid. Dette skjer når jordas bane rundt sola er lenger borte enn den er i dag. Det tar mange tusen år for jorda å fryse til istid eller å tine opp. Bjørka var den første tresorten som kom etter istida. Jostedalsbreen er Norges største isbre. I Norge har vi ca. 2000 breer! Breene i Norge er mindre enn de har vært på flere hundre år. Den raskeste, målte bevegelsen til en bre i Norge er Svartisen med 1,75 m pr. døgn. På Grønland er det målt opp til 30 m. pr. døgn

Den siste istiden startet for alvor 35 000 år tilbake. På bildet ser du hvordan isen dekket Nord-Europa for 23 000 år siden, da utbredelsen var aller størst. Gjennomsnittstemperaturen var da rundt 10 grader kaldere enn i dag og havet sto 120 meter lavere. Bildet er fra det interaktive kartet der du selv kan følge utviklingen under istiden Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver som gir elevene en innføring i platedrift, landformer, istid og jordarter Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829

Hvert undervisningsopplegg angir også tidsbruken samt materialet som kreves for gjennomføring. Fra matematikk.org: Matematikk.org: 8.-10.trinn Trenger du et utprøvd og velfungerende undervisningsopplegg eller ønsker du å få ideer for hva du kan gjøre med elevene dine innefor et spesifikt tema? Da er du på riktig sted Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Steinalderbosted i skoesker er laget av elever i 2. klasse ved Tau skole. Lærer Mari Ravnaas forteller at elevene jobbet sammen to og to. De brukte god tid på å lage en arbeidstegning og en liste over hva de måtte samle ute av steiner og kvister

Bergartssyklusen - Naturhistorisk museumGeologisk kart over Oslo-området - Naturhistorisk museum

Norge blir til er et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver om platedrift, landformer, istid og jordarter. Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn. I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet En istid, eller glasialtid, er en periode i Jordens historie da temperaturen på Jorden var vesentlig lavere enn i dag, og da store deler av landområdene var dekket av tykk innlandsis og breer, mens verdenshavene hadde lavere vannstand.Det har vært mange slike perioder, med varighet fra noen titusen år til flere millioner år, og de har ført til svært store endringer i dyre- og planteliv. Istiden kan opleves på Naturhistorisk Museum - Anmeldelse af Henrik Sell - tilbage til istiden. Tidslinje - bilder - FrÃ¥n istid till nutid | Forntid På randen af en iskant - istidsrelaterede begreber, mix og Danske istidslandskaber | Undervisning - Lærerstuderende.dk

Viten: Norge blir til: Istide

Opplegget var lagt opp som noe storyline, og som et prosjekt. Elevene fikk ca 8 brev fra gutten Steine. I hvert brev fortalte Steine om noe nytt han oppdaget i vår tid, og sammenlignet med sin egen tid Kompetansemål for undervisningsopplegg OPPLEVELSER I SKOG Er oppgitt for hver aktivitet. Dekker et vidt spekter av læremål innenfor naturfag og samfunnsfag, med vekt på læremål til etter 4.årstrinn, men også noe for opp til 7.årstrinn

JERNALDER (FRA CA 500 F.KR. - 1050 E.KR.) telemark.no - Tidsperioder og datering. Jernalder. norgeshistorie.no - Føorromersk jernalder. 500 f.Kr.til Kr. Norsk dokumentarserie. De første pionerene som kom til Norge etter istiden var noen tøffinger. Men livet i steinalderen var ikke bare slit. Arne Hjeltnes og Frode Iversen leter etter spor fra de som formet landet med stein, helleristninger og jern. De tester også bronsealderlurene i en søken etter fortidens musikkopplevelser. (3:8 Å forstå hva naturfaglige begreper betyr og å skjønne naturfagspråket er viktig for å forstå selve fagets innhold. Arbeid med begreper er derfor grunnleggende i naturfag, og det er viktig å variere metoder i dette arbeidet for å nå flest mulig elever

Istiden. 19.07.1982 · Tillatt for alle · 1 t 2 min - og korleis isen har forma det nordiske landskapet og sett spor etter seg. Finsk-norsk samproduksjon med kommentar lesen av Jostein Stokkeland. Se. undervisningsopplegg tilpasset kunnskapsløftet for grunnskolen. Opplegget Kvartærgeologi—Geologi etter siste istid tar sikte på å gjøre elevene kjent med den mest spennende og synlige delen av geologiens verden som omgir elevene i lokalnaturen i Nordland fylke. Kunnskapsløftet: Dette undervisningsopplegget dekker følgend

Fra den lille istiden til rognkjeks. At klimaet skifter blir tydelig også for barn i et slikt område. Et eksempel på dette er de enorme randmorenene som ligger langt fremme i dalene i forhold til dages breistunger. Disse tegnene fra Den lille istiden fungerte bra som kobling til variasjoner i klimaet Undervisningsopplegg om mineraler. 1.-4. trinn: Sjørøvernes skattkister rommer de vidunderligste og vakreste hemmeligheter! Gjemt under lokket ligger smykker, gull og edle steiner, skatter mennesker både har forrådt og drept for å eie. I undervisningsopplegget Skattkistens hemmeligheter åpner vi lokket og titter nedi fortelle om istiden i Norge (når, hvor, hvor lenge) fortelle hvordan istiden forandret landskapet samtale om landskapet i nærmiljøet og diskutere hvordan det kan være preget av istiden bruke temakart og andre kilder for å finne spor etter istiden på hjemstedet Tema: Kart, Istid, Norge Gaia 5 kapittel 2, 8, 9 Kan brukes i FAI

Klimasystemet - undervisningsopplegg

Hva er istid? - NR

Skipshelleren - ein 7000 år gamal steinalderbuplass

Omkring år 1500 ble Nord-Europa plutselig rammet av en kuldeperiode som forskerne har døpt den lille istiden. Elver og hav frøs til om vinteren, og blant annet ble det holdt marked på Themsen i England. Perioden strakte seg helt frem til cirka 1850. Vi vet ikke nøyaktig hva som er årsaken til istider og kuldeperioder Varte i hundre tusen år: Den siste istiden startet for rundt 110 000 år siden og sluttet for rundt 10 000 år siden. I Norge omfattet istiden flere mildere perioder da breene trakk seg langt tilbake.. Størst utbredelse hadde isen for 21 000-17 000 år siden, da store deler av Skandinavia var dekket av en opptil 3000 meter tykk innlandsis.. For 8500 år siden var hele isdekket smeltet ned. Eliasklubben RS Ung RS Sjøleir Sommerskole (9-13 år) Seilas og leir (14-17 år) Salaby undervisningsopplegg 1. - 10. trinn Skolerom undervisningsopplegg 4. - 10 trin Kurven på figuren under viser endringer i temperaturen gjennom de siste 400 000 årene. Bruk kurven til å fastslå om det er istid eller mellomistid ved år 400 000 f.Kr., 200 000 f.Kr. og 1850 e.Kr Gyldendal Norsk Forlag forside | Gyldenda

Istid 2 Istid 2 - Wikipedi . Istid 2 er en animasjonsfilm fra 2006, og er oppfølgeren til Istid fra 2002. Filmen ble produsert av Blue Sky Animated for 20th Century Fox, og ble regissert av. Trailer, Max : Kjæledyrenes hemmelige liv 2 Møt herlige Max og de andre kjæledyrvennene igjen idet de finner på nye, morsomme sprell mens eierne deres Den siste istida på jorda var ein periode på hundre tusen år for om lag 110 000 til 10 000 år sidan, i den geologiske perioden som vert kalla pleistocen. I denne perioden flytta isen seg att og fram fleire gonger. Siste glasiale maksimum, den største utstrekkinga til isbreane før dei trekte seg attende, var for om lag 18 000 år sidan Runene er de eldste skrifttegnene vi kjenner fra Skan­di­navia. De ble laget for å skjæres i tre, men er bevart på stein, bein og metall. Runer kunne fremme magiske besvergelser og skape evige minnesmerker over døde «brødtryggere» Norsk dokumentarserie om kroppens fantastiske organer. (1:15) Denne gangen handler det om hjertet Aschehoug: Undervisningsopplegg for barnetrinnet. Her har Aschehoug lagt ut lenker med undervisningsopplegg til Samefolkets dag 6. februar. Du finner undervisningsopplegg i matematikk, engelsk og norsk knyttet opp mot læreverkene forlaget har utgitt. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringe

Isen Samfunnsfag 5

 1. Se barnas favorittprogrammer fra NRK Super. Her finner du hele NRK Supers utvalg av serier, filmer og underholdning
 2. Undervisningsopplegg: Den kalde krigen Dette er et undervisningsopplegg som tar for seg den kalde krigen. Opplegget er laget for 10. trinn, men kan også brukes på videregående..
 3. Istid 3: Dinosaurene kommer Amerikansk animasjonsfilm, 2009, anbefales fra syv år Den tredje Istidfilmen er mer action, mer eventyr, mer relasjonstrøbbel (det må det jo bli når Sid er tilstede) og flere karakterer
 4. Kul retroserie om menneskets utvikling. Fransk animasjon 1978
 5. Istiden i norge fakta Istid - Wikipedi . Istid er et begrep innen geovitenskap og klimatologi som betegner en tidsperiode med lavere temperaturer, hvor større områder enn ellers er dekket av is.De siste 2-3 millioner år har det innebåret at tempererte områder får isdekke
 6. UNDERVISNINGSOPPLEGG: - Hva skjedde egentlig da Jesus døde og stod opp igjen? Hvilken betydning har hans lidelse, død og oppstandelse for mennesker i dag? - Forslag til filmklipp fra The day after tomorrow, Istid, Løven, Heksa og klesskapet, Prins Caspian, Ringens brorskap, The Simpsons movie, og The fantastic 4, alle med tema å gi sitt [

Slik forandret istiden landet - Forskning

Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultu Behov for synonymer til KRYSSORD for å løse et kryssord? Kryssord har 96 treff. Vi har også synonym til gåte, nøtt og problemer Jeg tok utgangspunkt i dette målet i Kunnskapsløftet, og lagde et undervisningsopplegg om istiden tilpasset temaet i 2. klasseboken Cumulus. beskrive korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar, ved å fantasere rundt dei første menneska som kom til landet vårt etter istid Istid 1 Bli med når Sid (det komiske dovendyret med den store kjeften), Manfred (den humørsyke. Istid er et begrep innen geovitenskap og klimatologi som betegner en tidsperiode med lavere temperaturer, hvor større områder enn ellers er dekket av is Det ligger et stort antall filmer på nett som kan ses på helt lovlig vis uten at det trenger å koste noe

Steinalderen i Norge deles inn i eldre steinalder (10 000-4000 f.Kr.) og yngre steinalder (4000-1700 f.Kr.), mens steinalder generelt er betegnelsen som brukes på hele epoken. Navnet kommer av at mennesker i denne historiske epoken hovedsakelig brukte redskaper av stein, tre og bein fordi fremstilling og bruk av metaller ennå ikke var kjent Skapelsen I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Men buskene var ikke blitt til ennå, ingen planter hadde spirt fram, for Gud hadde ennå ikke latt det regne på jorden, og det fantes ingen mennesker til å dyrke den. Da brøt en vannkilde fram. Gud formet mennesket av jordens støv og blåste sin livspust inn i neseborene. Gud plantet en hage til mennesket, full av blomster, trær og. Norge blir til er et nettbasert undervisningsopplegg fra viten.no med animasjoner og interaktive oppgaver om platedrift, landformer, istid og jordarter. Ungdomstrinn Animasjon/simulering , Læringsverktøy/lærebok , Tekst og bilde I mange tusen år var Norge dekket av is. Da var det ingen mennesker her. Landet vårt var som en veldig stor isbre Utstillingen har også filmer om istiden, 1814 og 2. verdenskrig. Undervegs er det flere fordypningsrom, der man kan gå i dybden i de ulike tidsepokene. Kan gjerne kombineres med andre undervisningsopplegg der vi har rulleringsopplegg, slik at en lærer går med halv klasse gjennom utstillingen

1 Mål for opplæringen. 1.1 4.1 - bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv og familien sin; 1.2 4.2 - presentere historiske emne ved hjelp av skrift, teikningar, bilete, film, modellar og digitale verktøy; 1.3 4.3 - skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no; 1.4 4.4 - utforske kjelder og bruke dei til å lage etterlikningar av. [Stabekk] : Bokklubbens barn, 1986 Omfang: 119 s. ill. 22 c

naturfag.no: Norge blir ti

Mylder er et læreverk i naturfag og samfunnsfag for 1. til 4. trinn til Kunnskapsløftet. Naturfag og samfunnsfag blir behandlet separat gjennom hele verket. Alle komponenter er delt inn i en naturfagdel og en samfunnsfagdel IKT i utdanning/Ungdomstrinnet/IKT i naturfag/Ressurser knyttet til undervisningsopplegg om klimaendringer. Fra Wikibøker - frie læremidler < IKT i utdanning‎ Du kan vise filmen Istid 2. Før filmen kan lærer påpeke hva elevene skal tenke på før filmen skal vises, som da er klimaendring Undervisningsopplegg i Geografi - Isbreer Nøkkelord: Isbreer Oppstår i områder hvor det faller mer snø om vinteren enn det som rekker å tine om sommeren. Tettpakket snø blir til is. Platåbreer store flate lokale brekapper som vi har i Norge. Jostedalsbreen, Hardangerjøkulen, Folgefonni, Svartisen

CD2011 Cappelen Damm Undervisnin

Undervisningsopplegg Vi har altså tenkt å bruke en bit av programmet Norge blir til fra Viten.no i vårt undervisningsopplegg. Vi forutsetter dessuten at elevene har hatt om teoriene om jordas geologiske utvikling og platedrift før, slik at de kan bruke disse teoriene i arbeidet med dette opplegget Istid 7. Siste istid i Norge og resten av Nord-Europa var fra omtrent 115 000 til 10 000 år tilbake.Denne istiden er også kjent som Weichsel.Ved høydepunktet av istiden var store deler av landet dekket av en opptil tre kilometer tykk innlandsis.Istiden har satt sterkt preg på landskapet i Norge gjennom iserosjon Istid (side 78) Hvilke tre egenskaper er det som gjør at en isbre kan grave i fast fjell? 1. 2. 3. Isen former landskapet (side 79-81) A. Hva er det som får en isbre til å bevege seg? B. Hva er skuringsstriper? C. Hva er næringssonen? D. Hva er smeltesonen Undervisningsopplegg; Studere fortid; Podkast; Yngre steinalder. Jordbruk - en ny levemåte Da steinalderfolk mot slutten av siste istid begynte å dyrke og avle ville planter og temme dyr, tok de et valg som har preget menneskenes levesett fram til våre dager

Moava.org : Undervisningsopplegg

Forfedrene til den amerikanske urbefolkningen kom trolig fra Asia via Beringstredet, som under den siste istid var dekket av is. Man antar at det er 30 000-12 000 år siden de tok denne turen. Det var stor variasjon på urbefolkningen, både med tanke på språk, religion, kultur og levemåte Istid. En . istid. er en periode i jordens historie som kjennetegnes av et kaldt klima som resulterer i at store landområder er dekket av is. Norge blir til er et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver om platedrift, landformer,. Middelalderen og begynnelsen på Den lille istid, og delvis av en Malthus-katastrofe forårsaket av overpopulasjon. I tillegg til befolkningsnedgang kom også sosial uro og krigføring. Frankrike og England gjennomgikk flere store bondeopprør og, ikke minst, hundreårskrigen. Den forente katolske kirken ble delt av «det vestlige skisma»

Geografi - skolekassa

Ved slutten av istiden strakte isbreen seg helt ut i Oslofjorden. Mellom Båhuslen og resten av Norskekysten lå det en isbarriere på mer enn 100 km. Først etter at isen hadde forsvunnet fra Oslofjorden, flyttet folk inn i dagens Norge. Av Håkon Glørstad, professor i arkeologi, Kulturhistorisk museum, UiO Boplasser ved havet Svært mange av Jordskjelv, vulkaner og tsunami, samt erosjon. Blog. Nov. 2, 2020. Lessons from Content Marketing World 2020; Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stres

NRK Skole - Lærerike programmer og klip

Fakta om Indianere. Indianer er opprinnelig fra Amerika. Da Columbus vandret verden rundt, og kom til øya han kalte San Salvador i 1492 i Amerika, kalte han øyboerne han møtte der for indianere. Grunnen til at han kalte dem for indianer var at han trodde han kom til India, mens han egentlig var i Amerika Treats for your browser! We're serving nice cookies to it so that your next visit to our website is even more awesome. You can read up more about cookies here UNDERVISNINGSOPPLEGG, 1.trinn. De magiske tallene (Matematikkopplegg, 1.klasse) Tips fra erfarne 1.klasselærere (Netteleven) ANDRE UNDERVISNINGSOPPLEGG. Bærekraftig naturmangfold (Trinn 5-7, Naturfag.no) Den naturlige skolesekken (Naturvernforbundet Geologiske undersøkelser; lagdeling i avsetningene, identifisere varmere perioder (interstadialer) under siste istid Aktiv leting etter vegetasjons- og faunarester Datering av vegetasjons- og faunafunn Datering av avsetninger Andre kjemiske analyser (isotopanalyser) av beinfunn Undervisningsopplegg for grunnskole og videregående skol

Steinalderen i Norge - last ned gratis undervisningsopplegg

Det er aldersgrenser på film, dataspill og etter hvert også tv- og bestillingstjenester, for å beskytte barn og unge mot skadelig innhold Undervisningsopplegg ved Alnaelva . 2 Innholdsregister Side Bakgrunn og bruk av opplegget 3 Fakta om - Gjøre seg kjent med ulike typer landskap, og se hva istiden har hatt å si for utviklingen av landskap på hjemstedet og i landet vårt. Forslag til undervisning: 1. Istid og landhevin Viss eg var eit barn i steinalderen 1. mars 2016 | Print ut. Det finst elevtekstar som er så vakre at dei fortener å bli løfta opp og gjort stas på. Dette er ein slik tekst

Viten: Norge blir til: Velkommen til Norge blir ti

Spor av tre frå istida.. 32 nysgjerrigper - 1-2013, 20. årgang innhold 3. TEMA BAKTERIER OG VIRUS Bakterier er mikroskopiske organismer som fins overalt. De aller fleste bakteriene er snille bakterier, og vi mennesker lever vennlig sammen med dem. De trenger oss, og. Læreboka er strukturert rundt en tredelt differensieringsmodell i rødt, gult og blått. Hvert kapittel innledes med et introduksjonsoppslag der eleven presenteres for læringsmålene, sammen med. Watch Netflix movies & TV shows online or stream right to your smart TV, game console, PC, Mac, mobile, tablet and more Undervisningsopplegg for 2. trinn. Den første tiden etter siste istid var klimaet fortsatt kjølig i Norge, men det var likevel varmt nok til at isen smeltet, og mer av landet ble bart. I perioden mellom 7 og 6 000 f.Kr. skjedde det store klimaendringer Undervisningsopplegg. Det finnes mange flotte undervsiningsopplegg som kan brukes i både barnehager og skoler. Miljømoro kort Les mer om istider og globale katastrofer. Klimafilm. Her kan du få med deg høydepunktene fra klimaforskningen i ti kortfilmer om årsaker, konsekvenser og løsninger på Klimafilm.no. Kontakt oss

Lektor2-modellen - et verktøy for samarbeid om undervisningsopplegg Oppstartssamling 9.september 2015 Kari Beate Remmen Kristine Bakkemo Kostø Norge rundt - Undervisningsopplegg 5-8kl. (HiV) Norges fylker - Grublenet.no (Quizz) Samer Samer - Ungdomsside Samisk læringsressurs - Småskolen Polarområder Nordlyssenteret Norsk Polarinstitutt Polområdene - Undervisningsopplegg, Høgskolen i Tromsø Tre menn - Tre skip - Tre poler - Norsk nettskole Verden Egypt - Aktiviteter, spill. Gode effekter i Walking With Dinosaurs (Foto: Fox Film). Disse pachyrhinosaurusene kunne ha vært med i en Istid-film.De er tillagt menneskelige kvaliteter, og snakker som om de kommer fra en nåtidskultur Spor etter siste istid - et kurs for nordiske lærere Kurset er for lærere som ønsker mer kunnskap om dannelsen av landskapet rundt oss, havnivåendringer og istider, tolkning av landformer og løsmasser, klassifisering av bergarter m.m. Søknadsfrist er 1. februar I istiden var sannsynligvis 1/3 av jordens overflate dekket av is. Isen var tung og stadig i bevegelse, som en svært treg elv. Dette førte til at landskapet var totalt forandret da isen smeltet Nord- Norge er den aller største og lengste landsdelen i Norge. Likevel er det her det bor færrest folk. I Nord-Norge finner vi også den smaleste delen av Norge, som bare er 6 km bred

 • Sola ruinkirke program.
 • Varmebehandlet honning spedbarn.
 • Beste hjemmetreningsapparat.
 • Bandera de el guatemala.
 • Leca veggelement.
 • Tony curtis datter.
 • Jerry lewis kinder.
 • El forskrift.
 • Magento nettbutikk pris.
 • Nachtschicht gesundheitliche folgen.
 • Propain yuma 24 gebraucht.
 • Knutekål koketid.
 • Udo lindenberg bekannteste lieder.
 • Free sky sports f1 live streaming.
 • Slektstre mal excel.
 • Descendants kostyme mal.
 • Wittgenstein spiel definition.
 • Kano delstatshovedstad.
 • G3 load.
 • Damestrømper.
 • Bekymrede barn.
 • Øyeinfeksjon symptomer.
 • Gråtefilmer på netflix.
 • Police in narcos.
 • Französische tennisspielerin.
 • Medisinsk trykkluft.
 • Svimmel kvalm vondt i magen gravid.
 • Indianere store norske leksikon.
 • Dobbeltløpet hagle.
 • Tanzclub donna karin bad nauheim.
 • Stadtverwaltung ludwigshafen europaplatz 1.
 • Ak 74 vs ak 47.
 • Überspannungsschutz steckdosenleiste brennenstuhl.
 • Ss tegn.
 • Willis tower watson.
 • Wolfsschlucht prüm wandern.
 • Zindzi mandela zwelabo mandela hlongwane.
 • Borretaneløk.
 • Dikt om dårlig tid.
 • Lynghaug skole.
 • Advokat tapt barndom.