Home

Samordna opptak poenggrenser 2012

Poenggrenser hovedopptak juli 2012 I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2012 og tilsvarende opptak i 2011. Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. Hvis flere søkere har lik poengsum det på alder, de eldste går foran. Poenggrensene kan gå litt ned i senere opptak Poenggrenser hovedopptak juli 2013 I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2013 og tilsvarende opptak i 2012. Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. Hvis flere søkere har lik poengsum det på alder, de eldste går foran. Poenggrensene kan gå litt ned i senere opptak

Poenggrenser 2019 Poenggrenser og venteliste etter hovedopptaket 2019-2018. Poenggrenser 2018 Poenggrenser og venteliste etter hovedopptaket 2018-2017. Poenggrenser 2017 Studier i 2018 med poenggrenser fra 2017(excel) Poenggrenser 2016. Poenggrenser 201 5. Poenggrenser 2014. Poenggrenser 2013. Poenggrenser 2012. Poenggrenser 2011. Poenggrenser 201 Søk i Samordna opptak Søk. Opptakskrav og poeng; Universitet og høgskole; Poenggrenser. Poenggrenser tidligere år; Universitet og høgskole. Poenggrenser. Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. Derfor har studiene poenggrenser

Poenggrenser hovedopptak juli 2012 - Samordna opptak

Poenggrenser etter varaopptaket (suppleringsopptaket) Tabellen viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (VARA) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene går i noen tilfeller ned etterhvert som søkere sier fra seg sin plass og nye søkere tas inn Poenggrenser. Til mange studier er det konkurranse om plassene, derfor har flere studier poenggrenser. Opptakskvoter. En del studier har egne opptakskvoter, i tillegg til ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Mer om kvote

Poenggrenser hovedopptak juli 2014 I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2014 og tilsvarende opptak i 2013. Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. Hvis flere søkere har lik poengsum det på alder, de eldste går foran. Poenggrensene kan gå litt ned i senere opptak Poenggrenser l rdag 30. juli 2016. Viser poenggrenser ved suppleringsopptaket 29. juli (SUPPL) og hovedopptaket 20. juli (HOVED). Poenggrensene g r ned etterhvert som noen s kere sier fra seg sin plass og nye s kere tas inn. De kan fortsatt g ned i senere etterfyllinger i august og begynnelsen av september Samordna opptak sender i hovedopptaket 2020 ut tilbud om studieplass til 107 999 søkere. Dette er 8 680 flere søkere med tilbud enn i 2019, en økning på 8,7 %. I faktanotatet fra Samordna opptak finner du utfyllende statistikk fra hovedopptaket 2020

 1. Se tidligere års poenggrenser på Samordna opptak. Studier med lokalt opptak har ikke publiserte poenggrenser, men ved spørsmål kan man henvende seg til opptak@inn.no. Rangering og poengberegning av master og videreutdanninger er regulert av utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet
 2. Poenggrenser 2010 Se tidligere års poenggrenser på Samordna opptak. Studier med lokalt opptak har ikke publiserte poenggrenser, men ved spørsmål kan man henvende seg til opptak@inn.no. Rangering og poengberegning av master og videreutdanninger er regulert av utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlande
 3. st ett studium, viser tallene fra Samordna opptak
 4. Poenggrenser hovedopptak juli 2009 Hver linje tilsvarer et studium som det kan søkes på gjennom Samordna opptak. univ.-----Ansgar Teologiske Høgskole ORD ORDF-----255418 Interkult forst. års Alle 255869 Interkult forståelse 255196 KRL 255437 Musikk 255777 Musikk, årsstudium 255936 Praktisk teologi 255876 Psykolo

Universitet og høgskole - Tidligere - Samordna opptak

 1. Samordna Opptak Poenggrenser 2019. Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B PressReader - Aftenposten: 2016-07-20 - Høyeste poenggrenser Antall tilbud om IKT-utdanning øker mest. Samtidig blir det Resultat fra hovedopptaket for NTNU Samordna opptak ppt.
 2. Søknadsfrist og opptak. Det er opptak til dette studiet én gang i året. Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper). Du søker gjennom Samordna opptak. Studiekode. 185 747. Studieplasser. 20. Opptakskrav. jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgre utdanning. Poenggrenser i 2020 Kvote for førstegangsvitnemål: 62,
 3. Hvordan søke opptak Søk opptak via Samordna opptak . Frist: 15. april - for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning. Frist: 1. mars - frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse. Last opp dokumentasjon. Frist: 20. mars - for deg med søknadsfrist 1. mars.. Frist: 15. april - for deg med søknadsfrist 15. apri

Du finner poenggrenser for the to foregående opptak på de ulike studiesidene. Statistikk for tidligere opptak kan du finne på Samordna opptak. Poengberegning for opptak via Søknadsweb. Karakterer av emner som danner rangeringsgrunnlaget legges sammen, og deles på antall karakterer. Det regnes ut et vektet gjennomsnitt av karakterene Hvor mange tilleggspoeng kan du få når du søker gjennom Samordna opptak? 13.01.2017 2017 Politi Generell studiekompetanse versus fagbrev kontra førstegangsvitnemål 06.03.2015 2015 Utdanning Påbygning til generell studiekompetanse 15.02.2013 201 Søknad om opptak Når er søknadsfristen? Det er to søknadsfrister i det samordna opptaket: 1. mars er søknadsfrist for tidlig opptak, særskilt vurdering og søkere på grunnlag av realkompetanse.; 15. april er søknadsfrist for alle andre søkere.; Søknadsfristen min var 1. mars. Kan jeg søke etter fristen Kravkode HING, se oversikt over kravkoder på Samordna opptak. Poenggrenser 2019. År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål; 2019: 46,4: Alle . Krysspublisert! Hvordan søke opptak (fellesartikkel) Hvordan søke opptak Søk opptak via Samordna opptak . Frist: 15. april - for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning

Universitet og høgskole - Samordna opptak

 1. imum 35.
 2. Saken handler om: Samordna opptak 2017: Søk opp poenggrenser for å komme inn på studier i Norge 94.101 personer har fått tilbud om studieplass til høsten 2017 via Samordna opptak. Det er en økning på 2,5 prosent siden i fjor
 3. Søkertall til årsstudier og bachelorutdanninger i samordna opptak Søkertall til masterstudier, videreutdanninger, PPU og spesialordninger til ingeniørfag Antall tilbud, og poenggrenser for opptaket i 2013
 4. Det er opptak til dette studiet én gang i året. Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper). Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
 5. Samordna opptak 2020 uis. Søk i Samordna opptak Søk. Søk opptak til utdanning i Norge. Du kan søke blant 1303 studier ved 27 universiteter og høgskoler, og 353 studier ved 30 fagskoler. Logg inn. For å få studieplass må du: Universitet og høgskole. Søke Poenggrenser fredag 28. juli 2017

Søker- og opptakstall 2020 - Samordna opptak

Poenggrenser. Poenggrensene som kreves for opptak kan bli ulike i de to studiebyene. Hvis du vil utdanne deg til radiograf ved NTNU, kan du søke opptak til de to studiebyene i prioritert rekkefølge. Hvis du ikke kommer inn på førstevalget ditt, kommer du kanskje inn på andrevalget Rekordhøye poenggrenser for å komme inn på sykepleierutdanningene. Den samme tendensen ser man på svært mange av landets høgskoler, viser tall fra Samordna opptak Samordnaopptak og poenggrenser. » Privatøkonomi og Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Samordnaopptak og poenggrenser. Av AnonymBruker, Februar 5, 2012 i Karriere, arbeidsliv og utdanning. Anbefalte innlegg. Da er det jo noen desimaltall som man ikke får opplyst i poenggrensene som ligger ute på nettsiden til Samordna opptak Samordna opptak avgjør også hvilken/hvilke kvoter du skal vurderes i. Merk at i kvoten for førstegangsvitnemål er det ofte litt lavere poenggrenser for å komme inn enn i ordinær kvote. Hvordan regne ut poengene dine. Fjorårets poenggrenser hos Samordna opptak ka

Samordna opptak (SO) administrerer opptaket til grunnutdanninger ved universiteter, vitenskapelige høyskoler og statlige og private høyskoler. En samlet liste over studiene som er organisert under SO finner du i studieoversikten. Du søker via Samordna opptak sine nettsider. Der laster du også opp nødvendig dokumentasjon Du søker opptak til høyere utdanning med skole- eller konkurransepoeng. Studieplassene er fordelt på to kvoter: kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote. Poengsummen og fagkombinasjonen avgjør om du får plass på studiet Du kan sende søknad og se ditt elektroniske vitnemål på Samordna opptak sine nettsider.. Les mer om søking og opptak hos Samordna opptak Dersom studiet har lokalt opptak, søker du opptak direkte til universitetet eller høgskolen som tilbyr studiet. Søknadsfrister. Ordinær søknadsfrist er 15. april for studier som søkes gjennom Samordna opptak Samordna opptak og høyere utdanning. Søknadsfristen til universiteter og høyskoler går ut 15. april. Søknaden skjer gjennom Samordna Opptak og alt foregår elektronisk. Man kan søke. Poenggrenser fra opptak via Søknadsweb Poengberegning. juli i 2012 og tilsvarende opptak i 2011. no Nå er opptakstall fra det aller første fagskoleopptaket gjennom Samordna opptak klare. Nord University | 14,323 followers on LinkedIn | Nord universitet har 11. 21 på kvelden, og Samordna opptak var tilbake i normal drift klokken 23

Samordna opptak 2020 uis. Søk i Samordna opptak Søk. Søk opptak til utdanning i Norge. Du kan søke blant 1303 studier ved 27 universiteter og høgskoler, og 353 studier ved 30 fagskoler. Logg inn. For å få studieplass må du: Universitet og høgskole. Søke Poenggrenser fredag 28. juli 2017 Du søker om opptak via Samordna opptak.Vi tar opp 210 studenter i Gjøvik, 240 studenter i Trondheim og 140 studenter i Ålesund. Opptaksgrensen i førstegangsvitnemålskvoten i 2019 var på 38,9 poeng i Gjøvik, 49,4 poeng i Trondheim og 40,9 poeng i Ålesund I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20 . juli i 2016 og tilsvarende opptak i 2015 Poenggrenser 2009. DRI 1001 Automatiserign av saksbehandling og beslutninger. Stadig flere vil studere på UiA. Søkertall til UiO 2016 Kilde: Samordna opptak (SODA) - ppt Studentene raser mot «Samordna søppel» - Tek.no. Poenggrenser 2009. Samordna Opptak, Student | - Vi er bekymret I samordna opptak er hovedprinsippet én søknad per person. Det er mulig å sette opp inntil ti studier i prioritert rekkefølge. Den som søker, skal få tilbud om studieplass på det høyest prioriterte studieønsket som søkeren er kvalifisert til og som søkeren har nok poeng til å komme inn på i konkurranse med de andre som søker dette studiet

Suppleringsopptaket er nå klart. Søkere som har fått nytt tilbud, er blitt studiekvalifisert eller har fått endret poengsum etter hovedopptaket, har nå fått svar i nettsøknaden. Svaret registrerer.. Det er en tabell for nedre poenggrense for inntak til Vg1 for. En rekke fag har fått økte poenggrenser for opptak. Man søker direkte hos det aktuelle universitet, og inntakskravene settes av hvert enkelt. Samordna Opptak har gjennomført årets hovedopptak, og VID. Les mer om krav til politiattest, og hvordan du går fram for å søke om *Kilde: Tallene er hentet fra Samordna opptak. Hva er poenggrenser? [Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn på førsteopptaket og poenggrensene er en indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på et studium Poenggrenser er gitt der talet på søkjarar var større enn talet på studieplassar, og poenggrensen viser til den lågaste poengsummen som gav opptak. Alle tyder at alle kvalifiserte søkjarar fekk tilbod om studieplass ved siste opptak

Poenggrenser og rangerin

Søknad og opptak Opptakskrav. Ved å trykke på en av linkene nedenfor vil du få opp de opptakskravene som er aktuelle for studiet eller kurset du er interessert i I dag, torsdag 25. april, offentliggjorde Samordna Opptak årets søkertall til høyere utdanning. Totalt er det 138.732 personer som har søkt studier i årest opptak, noe som utgjør 3.272 færre enn i 2018 - en nedgang på 2,3 prosent. I oversikten over studiene med flest søkere finner vi mange gjengangere fra tidligere år Du må ha førerkort klasse B senest 1. august året før du søker opptak. Norsk statsborgerskap Du må være norsk statsborger senest 1. mars det året du søker opptak. Plettfri vandel Du må ha plettfri vandel for å kunne få opptak til politiutdanningen. Dette dokumenterer du med uttømmende og utvidet politiattest

Høye poenggrenser for høstens NHH-kull. Kravene for å komme inn på siviløkonomstudiet ved NHH er høye, viser tall fra Samordna opptak. For elever rett fra videregående er poenggrensen 52,7 Studievelgeren kan ikke garantere deg opptak, men gir deg en pekepinn på hvordan du ligger an til å komme inn på ulike studier. Velg utdanningsprogram og programområde. Velg utdanningsprogram og programområde Studiespesialisering - Realfag - Språk, samfunnsfag og Økonomi; Musikk, dans og drama.

Ifølge tallene fra Samordna opptak har 7255 søkere fått tilbud om studieplass på sykepleierstudiene. Det er 2300 flere enn det er opprettet plasser til. - Viktig med karakterkrav - Det er viktig med gode norskkunnskaper og matematikkunnskaper når man skal bli sykepleier Dato: Hendelse: 1. februar: Søknaden åpner på Samordna opptak sine nettsider.: 1. mars: Frist for å søke på grunnlag av realkompetanse, for søkere som ber om særskilt vurdering, og for søkere som ønsker tidlig opptak.. 15. april: Søknadsfrist.15. april er siste frist for å søke eller legge til flere studieønsker i søknaden din

Poenggrenser 2010 - poenggrenser torsdag 2

Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Her vises både treårige sykepleierutdanninger og enkelte spesialiseringer Poenggrenser Samordna opptak. På Samordna opptak finn du poenggrensene frå årets opptak og tidlegare år til mange av våre årsstudium, bachelor- og integrerte masterprogram. Ver merksam på at Høgskulen på Vestlandet i 2016 var Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak . Poenggrenser •Oversikt over fjorårets poenggrenser finnes bl.a: -i tabellen over studier og læresteder på SOs nettsider: Rådgiverseminaret 8. mars 2012 Author: birgibr Slik søker du. Du søker om opptak til bachelorstudier og de fleste årsstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet via Samordna opptak.. Ordinær søknadsfrist er 15. april.. Tidlig søknadsfrist 1. mars gjelder for:. Søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller for særskilt vurdering, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse Samordna opptak presenterte fredag tallene for årets opptak. Torsdag kveld la Samordna opptak ut svar på alle nettsøknadene de har fått inn for 2015. I år faller studiet plasser og poenggrensen går ned med over 4 . Samordna opptak offentliggjorde i dag poenggrensene for hovedinntaket til studiene de

Opptakskrav til grunnutdanninger og toårig master og høyere årstrinn NMBU.Noen studier krever kun generell studiekompetanse, andre har spesielle opptakskrav i tillegg. Her finner du en liste over kravkoder med beskrivelse av hva som skal til for å dekke dem. Det er også mulig å dekke de spesielle opptakskravene med utenlandsk utdanning, høyere utdanning eller fag fr Poenggrenser viser poenggrensene i ordinær kvote og kvote for. Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og står uten studieplass,. Poenggrenser etter hovedopptaket 20- 20(html) . Samordna opptak har nå sendt ut tilbud om studieplass til 89. Søk opp studienes poenggrenser og ventelister for høsten 20her: Poenggrenser. Hvert år får vi en oversikt over poenggrensene etter at det samordna opptaket er avsluttet. Det betyr at de poenggrensene du finner i studieoversiktene på nettsidene til Samordna opptak er hentet fra fjorårets opptak Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper). Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Matematisk analyse benyttes i stor grad i. Søk opptak til grunnstudier (Samordna opptak) Du kan søke opptak til bachelorprogram, årsstudier, 5-årige integrerte masterprogram og profesjonsstudier gjennom Samordna opptak

Søketjeneste: Sjekk opptakskravene til alle landets

Samordna opptak Avdeling for ingeniørfag: [ii] 305 273 32 156 Ingeniør, bygg 49 44 5 28 Ingeniør, elektro 40 28 12 20 Ingeniør, maskin 18 23 -5 18 Ingeniør, industriell design Ikke utlyst i 2020 13 IA - Bioingeniør 101 58 43 35 Innovasjon og prosjektledelse 97 107 -10 5 Samordna opptak. July 17, 2013 · Oslo, Norway · Nå er svaret klart i nettsøknaden! Logg deg inn på www.samordnaopptak.no og se svaret. Her kan dere lese mer om svar og venteliste Høye opptaksgrenser også i 2017. Kravene for å komme inn på siviløkonomstudiet ved NHH er stabilt høye, viser tall fra Samordna opptak. Poenggrensen er i år 52,8 for førstegangsvitnemål og 56,2 for ordinær kvote Finn informasjon om hvordan du søker opptak på: Bachelorgradsstudier. Det er Samordna opptak som behandler søknader til bachelorgradstudier og andre lavere grads studier i Norge som bygger direkte på videregående opplæring. Søknad om studieplass sendes til Samordna opptak. En del private læresteder har eget opptak og da sendes søknaden direkte til lærestedet

Poenggrenser for ulike kvoter som for eksempel forkurskvote, jentekvote osv. benyttes ikke på denne siden. Poenggrensene som vises er kun for ordinær kvote og førstegangsvitnemål. Poenggrenser for ulike kvoter er å finne hos Samordna Opptak Tabell 1: Oversikt over hovedopptaket til grunnstudier ved Høgskolen i Østfold i Samordna opptak 2020 Studium Antall tilbud Poenggrenser [ii] Antall på venteliste Studieplasser Ingeniørutdanninger [i]: 287 251 161 Ingeniør, bygg 29 N/A[iii] 3 28 Ingeniør, elektro 27 Alle 0 20 Ingeniør, maskin 9 Alle 0 18 Bioingeniør 66 51.0/46.6 180 3 Søkning om opptak til høyere utdanning - 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering av søkertallene gjennom den nasjonale opptaksmodellen (NOM), som administreres av SO NTNU Samordna opptak 2019 NTNU Samordna opptak 2019. 23. juli 2019 kl. 11:50 Økt kvinneandel på siv. ing. Flere kvinner søker seg til de femårige teknologistudiene. 37,5 prosent, mot 36,2 i fjor

Poenggrenser 2009 poenggrenser onsdag 2

Søkertallene fra Samordna opptak 2019 viser en liten nedgang på 1,8 prosent for antall søkere til teknologiske fag i forhold til i 2019. Samtidig viser tallene at hver tiende søker i 2019 velger studier kategorisert som teknologiske fag* Opptak Du søker opptak til studiet gjennom Samordna opptak.. Studiekode: 224.004 Når skal du søke. Søkerportalen åpner 1. februar. Søknadsfrist: 15. april (1.mars for noen søkergrupper) Du kan lese mer om viktige datoer på Samordna opptak sine nettsider.. Opptakskra Opptak Du søker opptak til studiet gjennom Samordna opptak.. Studiekode: 224.070 Når skal du søke. Søkerportalen åpner 1. februar. Søknadsfrist: 15. april (1.mars for noen søkergrupper) Du kan lese mer om viktige datoer på Samordna opptak sine nettsider.. Opptakskra

Samordna Opptak 2016 Poenggrenser

Søknadsfrist og opptak - Realfag - Universitetet i Osl

Poenggrenser. Hvert år får vi en oversikt over poenggrensene etter at det samordna opptaket er avsluttet. Det betyr at de poenggrensene du finner i studieoversiktene på nettsidene til Samordna opptak er hentet fra fjorårets opptak ; Poenggrenser 2019 Søk studieplass - Samordna opptak. På nettsidene til Samordna opptak kan du søke opptak til 27 høgskular og universitet og 30 fagskular i Noreg, med éin søknad. Du kan også finne svar på om du har generell studiekompetanse og kor mange poeng du har. Søknadsfristen er 15. april Samordna opptak åpent. Kom du ikke inn på studiet du søkte? I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. Det er Samordna opptak som behandler. Mai 2019 Les all informasjon på denne Opptak til skolens første år gjøres på grunnlag av en totrinns opptaksprøve der vi vurderer de ulike

Søk opptak - psykologi - bachelorprogram - 3-årig

Poengberegning Norges idrettshøgskol

Medisin og realfag topper lista til Samordna opptak. 108.000 har fått tilbud om studieplass. Det er flere enn noen gang, ifølge Kunnskapsdepartementet. Øverst på listene finner vi medisin - og et realfagsprogram Hittil i år har 98 930 personer fått tilbud om studieplass via Samordna opptak Poenggrenser hovedopptak juli 2017 I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2017 og tilsvarende opptak i 2016. Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass For å bli tatt opp som student ved Nord universitet, søker du om opptak via Samordna opptak eller gjennom vår lokale SøknadsWeb - avhenger av hvilket studium eller emne du søker om opptak til Da var årets opptak over! Gratulerer så masse til dere som nå har fått studieplass. I tradisjon tro så er det opprettet et ny tråd for spørsmål vedrørende opptak til Polihøgskolen. Denne tråden er ment for opptak til Politihøgskolen i 2019. Tidligere tråder om opptak til Politihøgskolen: 20102011..

Gir fagbrev tilleggspoeng på samordna opptak

SVAR: Hei og beklager tregt svar Når man søker på en grunnutdanning sender alle en samlet søknad gjennom Samordna opptak. En bachelorutdanning er en treårig grunnutdanning. Du må ha en bachelorg.. SVAR: Hei Poenggrensen 49,0 var i ordinær kvote. Politihøgskolen har ikke kvote for førstegangsvitnemål. Her kan du lese mer om poenggrensen til Politihøgskolen. Hilsen Samordna opptak i sama.. Flere kvalifiserte søkere og økte poenggrenser Av de 149 541 som søkte er over 135 742 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak. Det betyr at det er 12 prosent flere kvalifiserte søkere i 2020 enn i 2019

Ofte stilte spørsmål om opptak - OsloMe

Søk opptak - maskiningeniør - bachelor / ingeniør - deltid

Hvis du søker via Samordna opptak, kan du finne informasjon om dokumentasjon og opplastingsfrister her. Hvis du søker i Lokalt opptak kan du finne informasjon om søknadsfrister her. Dokumentasjon må lastes opp i Lokal Søknadsweb innen 3 dager etter at du har søkt Er drømmen din å bli pilot i et flyselskap? Bachelor luftfartsfag ved UiT gir deg en unik mulighet til å bli trafikkflyger. Dette er Norges eneste offentlig finansierte pilotutdanning. Studiet gir bachelorgrad i tillegg til CPL-sertifikat. Utdanningen er utviklet i samarbeid med luftfartsbransjen og møter bransjens krav til fremtidige piloter I alt har 6.632 søkere et studium ved UiA som førsteprioritet i Samordna Opptak, to flere enn i 2017. Det gir 2,1 søkere per studieplass i gjennomsnitt. I tillegg har 5.823 søkere i lokalt opptak et studium ved UiA som favoritt. Til sammen blir det 12.450 søkere som ønsker studieplass ved UiA neste studieår - 595 flere enn i fjor 19. juli ble tallene fra Samordna opptak lagt fram for høyere utdanning i 2017. I år er det rekordmange søkere, og 23.387 kvalifiserte søkere sto uten studieplass ved hovedopptaket i juli Poenggrenser ved opptak til fysioterapistudiet høst 2020: UiT Norges arktiske universitet, Tromsø: 59,4 poeng (61 poeng i fjor) NTNU, Trondheim: 57,9 poeng (56,8 poeng i fjor) OsloMet: 57,3 poeng (55,7 poeng i fjor) Høgskulen på Vestlandet, Bergen: 56,3 poeng (55,5 i fjor) (Kilde: Samordna opptak. Poenggrensene gjelder ordinær kvote Etter at hovedopptaket er klart, legger Samordna opptak ut ledige studieplasser på norske høyskoler og universiteter. Fredag 19. juli ble listen publisert, slik at studentene har én dag til å se hvilke studier de kan tenke seg å søke på.. Fra og med 20. juli klokken 9 er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder

 • Hilti borhammer pris.
 • Treningssenter leira.
 • Pent bodø.
 • Baywatch aldersgrense.
 • Rykninger i ryggen.
 • Zahlencode entschlüsseln online.
 • Thyssenkrupp steel.
 • Filmkaraktärer utklädnad.
 • Veien til golf trondheim.
 • Comercial de bimbo con messi.
 • Epilepsi under søvn.
 • Toni kroos transfermarkt.
 • Sentimental verdi.
 • Liten jeep.
 • Fiberbredbånd priser.
 • Coca cola kaffemaskin.
 • Garderobe designklassiker.
 • 2 zimmer wohnung frankfurt oberrad.
 • St martin bergisch gladbach.
 • Infinity 2008.
 • Fiolintimer bergen.
 • Melanom bösartig.
 • Jahresanalyse horoskop kostenlos.
 • Newspaper the sun.
 • Angoragarn.
 • Digital læringsplattform.
 • Grundere i norge.
 • Moldebadet åpningstider påske.
 • Hvor lang tid tar det før munnsår forsvinner.
 • Kjønnsroller og likestilling.
 • Norsk protein innlogging.
 • Kostergården stugby.
 • Sitron nyrer.
 • Sms nachverfolgen polizei.
 • Stangeland skole.
 • Høegh familien.
 • Cypress hill cypress hill.
 • Creative cloud.
 • Santa maria schiffsmodell.
 • Hvordan lage roser med smørkrem.
 • Hva er aktiv bevegelighet.