Home

Svartedauden statistikk

Pest og union

Svartedauden var ein pest-pandemi (epidemi med eksepsjonelt stor utbreiing) som ramma Europa og delar av Asia frå 1346 til 1353. I Noreg herja svartedauden frå 1349 til 1350. Pest er ein bakteriell infeksjonssjukdom som har stått bak dei alvorlegaste epidemiane i verdshistoria. Sjukdommen blir spreidd til menneske ved loppebit frå loppeartar som har ville gnagarar som vertsdyr Svartedauden kom til Europa fra handelsrutene langs Silkeveien. Europa var midt på 1300-tallet tett befolket, mange mener opp mot tålegrensen for naturressursene. Dette gjorde befolkningen sårbar for epidemier, og de tette kommunikasjonene innebar at sykdommer kunne spre seg raskt Svartedauden er den verste katastrofen som har rammet Europas befolkning. Ny forskning viser at den rammet enda hardere enn antatt; sannsynligvis døde omtrent 60 prosent av Europas befolkning Svartedauden legger Europa øde. Pestbakterien Yersinia pestis har plaget menneskeheten i årtusener. Det første kjente utbruddet av pest kan dateres til 3000 f.Kr. og antas å stå bak massive folkevandringer på tvers av Europa og Asia

svartedauden - Store norske leksiko

 1. Svartedauden smitter fortsatt folk i USA Svartedøden, som utryddet halvparten av europeerne på 1300-tallet, lever fortsatt i USA der den tar menneskeliv den dag i dag
 2. Svartedauden smitter fortsatt folk i USA Får behandling Lokale medier oppgir ifølge CNN, at de to siste tilfellene er diagnostisert med lungepest av leger i den kinesiske hovedstaden Beijing
 3. Svartedauden, en pestepidemi som herjet iAsia og Europa på midten av 1300-tallet. Det antas at så mange som 75 millioner mennesker døde som følge av sykdommen. I Norge ble tallrike gårder lagt øde. Den mest utbredte teorien er at det var enbyllepest med blodstyrtninger og sterke smerter
 4. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet
 5. Offisiell norsk statistikk. Her finner du flere tall og mer detaljerte data som kan sammenstilles til egne tabeller og lastes ned i ulike format

Smittede, innlagte og døde, status på sykehus i Norge, hovedtall for Europa og verden Pandemi er ein infeksjonssjukdom som rammar over eit stort geografisk område. Svartedauden fekk namnet sitt etter fargen på kroppen til mange av dei pestdøydde. Millionar døydde Minst halvparten av befolkninga i Noreg døydde. Ein trur også at opp mot 60 % av befolkninga i Europa gjekk bort. Det vil seie mellom 50 og 80 millionar [ Landet ble hardt rammet av svartedauden på midten av 1300-tallet, og nærmere halvparten av befolkningen omkom. Fra slutten av 1300-tallet og frem til 1814 var Norge i union med Danmark, og deretter i union med Sverige. Landet ble først selvstendig i 1905

Svartedauden - Norgeshistori

Svartedauden var selvsagt en personlig tragedie for dem som ble rammet. Men rent økonomisk var tiden etter pestens herjinger en stor lettelse for bonden. Mange gårder, ja hele bygder, sto folketomme. Dermed kunne de gjenlevende bøndene flytte inn og overta gårdene der jordsmonnet var mest fruktbart Svartedauden («den store mannedauden») markerer en ny tidsperiode i norsk middelalder, seinmiddelalderen. Ifølge islandske kilder kom Svartedauden til Norge via et engelsk skip som la til i Bergen (Bjørgvin) sommeren 1349. Svartedauden kommer. Fra Bergen skal smitten ha spredt seg som en farsott over hele landet Navnet «svartedauden» kan ha kommet av at pestbakterier hos noen pasienter kan ødelegge kapillærårer (hårrørsårer) i deler av kroppen som fingre, tær og nesetipp og forårsake svarte flekker - noe av det samme som når vi får «blått øye» etter et slag. Kilder: Ole Georg Moseng og Wikipedi Den kanskje mest kjente pandemien er Svartedauden, men også sykdommer som tuberkulose, Dødsårsaksregisteret publiserer her foreløpig statistikk om dødsårsaker i perioden mars-mai 2020, grunnet stor etterspørsel etter statistikk for dødsårsaker i denne perioden Hvis du tror den forferdelige pesten, svartedauden, døde ut etter sine herjinger på 1300-tallet, må du tro om igjen. I år har vi et alvorlig utbrudd med 849 smittede

Svartedauden som oppsto i Kina 1334 og spredte seg langs handelsveier til Konstantinopel og deretter til Europa. I perioden 1347-1351 reduserte pesten Europas befolkning med sannsynligvis ca. 30%. Svartedauden herjet Norge første gang vinteren 1349-50 og rammet landet, av uklare årsaker, hardere enn Europa ellers Pest, eller «svartedauden», som de fleste kjenner sykdommen som, har truet å utrydde store deler av befolkningen i mange land gjennom tidene. Historisk er det blitt rapportert mange utbrudd over tid, men det snakkes ofte om tre ganske store utbrudd (pandemier), der første utbruddet skal ha opptrådt mellom 542 og 549 etter Kristus Svartedauden var en pestpandemi som ramma Europa i perioden 1346-1353, og er en av de verste epidemiene i historien.Pesten skal ha hatt sin opprinnelse i Asia. Til Norge kom den først i 1348, men døde da raskt ut.I 1349 etter kom den tilbake, og spredde seg til store deler av landet. Det er anslått at mellom 175 000 og 200 000 døde i Norge, av en befolkning på rundt 350 000 Det kan virke selvmotsigende å si at pesten var en lettelse for bøndene. Mange av dem døde jo, og knapt noen unngikk å miste kjente og kjære Svartedauden. 16.05.2017 · Aldersgrense 12 år · 53 min. Norge blir rammet av den største epidemien i landets historie. Svartedauen er nådeløs. På under to år dør 60 prosent av befolkningen. Hvordan opplevde vanlige kvinner og menn pestens herjinger

Svartedauden enda verre enn antatt - Forskning

 1. Sagn. Historien om Jostedalsrypa sier at hun var datter i en stormannsfamilie fra Sogn, som sammen med flere av de rikeste familiene i Sogn bosatte seg i Jostedalen for å slippe unna svartedauden.. De nye innbyggerne i Jostedalen skal ha isolert seg fullstendig fra omverdenen for å unnslippe pesten, men den nådde til slutt fram til de små gårdene i den lille dalen
 2. Svartedauden, også kalla digerdauden eller stordauden, var ein zoonotisk pandemisk sjukdom under mellomalderen som i gjennomsnitt tok livet av kvar tredje person i Europa og så godt som alle som vart smitta. Den ålment aksepterte teorien er at svartedauden var eit særs omfattande utbrot av pest.. Pandemien vart i mange delar av Europa nemna med ein ordkombinasjon som inkluderer ordet.
 3. Svartedauden — Europas svøpe i middelalderen. Av Våkn opp!s medarbeider i Frankrike. Året var 1347. Pesten hadde allerede rammet Det fjerne østen. Nå hadde den spredt seg til Europas østlige utkantområder. MONGOLENE hadde beleiret den befestede genovesiske handelsstasjonen Kaffa (nå Feodosija) på Krim
 4. Svartedauen er ei bok av Theodor Kittelsen, utgjeven 1900.Boka består av femten dikt eller småstykke med prosalyrikk, som er illustrerte med 45 svart-kvitt-teikningar. Boka er utgjeven på J.M. Stenersen & Co.s Forlag, og trykt i Oscar Andersens Bogtrykkeri i Kristiania.Gjennom dikta og teikningane gjev Kittelsen mange bilete av svartedauden, slik han i all si gru og uhygge er blitt kjend.

Ødegårdene er det fremste vitnesbyrdet vi har om pestens herjinger. På 1970-tallet ble alle ødegårder i Norge i senmiddelalderen registrert i Det nordiske ødegårdsprosjektet. Med utgangspunkt i yngre gårdslister kunne man gjennom å slutte bakover i tid, såkalt retrospektiv metode, finne fram til hvor mange gårder som hadde vært i bruk før pesten En ny norsk studie vekker oppmerksomhet. Den viser at svartedauden smittet via lus - fra menneske til menneske, ikke via rotter Antall døde av det nye coronaviruset i Italia har passert 2000. Erfaringsdata fra landet sier noe om dødelighet for kjønn og ulike aldersgrupper. Mer enn to tredjedeler av de døde hadde underliggende sykdom eller var røykere De to søylene viser folketallet i Steinkjer like før svartedauden og i 2008. Går det an å si noe fornuftig om folketallet før svartedauden når det ikke fins statistikk eller anna pålitelig materiale å bygge på? Jo da, det går an, men da må vi bygge på upålitelig materiale og resultatet blir tilsvarende usikkert

Tre smittet av svartedauden i Kina. msn nyheter. levert av Microsoft News. nettsøk. Gå til navigasjon; Gå til innhold; Hopp over til bunntekst; Logg p. Svartedauden er et lesehefte med egne oppgaver. Leseheftet er godt egnet til veiledet lesing. Det er trinnuavhengig og kan brukes ut fra elevens nivå. Temaet i heftet har tilknytning til tema i Salto Elevbok, men kan fint brukes som et frittstående lesehefte «Pesta» var i norsk folketro personifiseringen av svartedauden, det første utbruddet av en pest-pandemi som rammet Norge med ujevne mellomrom i perioden fra 1349 til 1654. I gamle sagn blir navnet særlig brukt om en kvinnelig sykdomsdemon. Skikkelsen blir gjerne beskrevet som en liten, gammel og gråblek kjerring, med svarte øyne, svart, hengende hår, og rød eller blå stakk

Pest - Hvor begynte svartedauden? Illustrert Vitenskap

Svartedauden smitter fortsatt folk i USA - Dagblade

Svartedauden midt på 1300-tallet er den største katastrofen som til nå har rammet verden. Anslagsvis 75 millioner mennesker omkom, de fleste europeere. Norges befolkning ble redusert fra cirka 450.000 til snaut 200.000 innbyggere som følge av denne pesten, trolig byllepest der lopper på rotter og andre gnagere var smittebærere Koronavirus er en type virus som gir luftveisinfeksjon. Viruset som er årsak til koronavirus-pandemien i 2020 er ett av flere typer koronavirus. Dette koronaviruset heter sars-CoV-2 og gir sykdommen covid-19. Les mer om sykdommen covid-19 Les mer om koronavirus-pandemien i 2020 Klamydia er den hyppigste kjønnssykdommen hos både kvinner og menn. De vanligste symptomene er svie ved vannlating og utflod fra urinrøret hos både kvinner og menn, og utflod fra skjeden hos kvinner

Oppegårdsætra har antagelig vært brukt siden før svartedauden. Seterbruket begynte som en utvei for å slippe å belaste dyrket mark til beiting den årstida husdyra kunne beite i utmark. Under svartedauden grodde både garder og setrer igjen, men ble etter hvert gjenryddet. Oppegårdsætra ble første gang registrert i matrikkelen i 1669 Språket vårt har ikkje alltid vore slik vi kjenner det i dag. Det er lang veg frå det fellesskandinaviske språket vi kallar urnordisk, og til dagens bokmål og nynorsk. Likevel er slektskapen tydeleg nok til at vi framleis lett kan høyre og sjå at dei skandinaviske språka kjem frå same opphav, og at vårt eige språk slik vi bruker det i dag, både i skrift og i tale, har klatra. 2020 er eit spesielt år på fleire måtar. 2020 er koronaåret. Mange frilansforfattarar mista alle andre oppdrag i vår, og gjennom eit samarbeid med NFFO og Fritt Ord har SNL delt ut skriveoppdrag og honorar til 103 kriseramma frilansforfattarar. 103 nye bidragsytarar har både gjeve mykje godt innhald og fått opp oppdateringstakta i leksikonet Middelalderen - mer om kildene i Riksarkivet. Begrepet middelalder ble skapt av italienske renessansehumanister på 1400-tallet. Betegnelsen var myntet på det de oppfattet som den mørke, barbariske perioden fra 500 til 1500 - mellom antikken og renessansen

To smittet av svartedauden - Dagblade

Statistikk; Ledelse; Næringsliv og forretningsvirksomhet; Organisasjonsteori og utvikling; Salg og markedsføring; Finans og regnskap; Strategi; Økonomi; Historie, biografier og populærvitenskap. Se alle bøker innen Historie, biografier og populærvitenskap Svartedauden. Svartedauden var ikke alene om å drepe. Frem til midten av 1600-tallet ble Norge rammet av ytterligere et tjuetalls epidemier som kan ha vært pest. Lokalt drepte de opptil 40 prosent av befolkningen

Slik dreper Svartedaudens bakterie fortsat

Les også: Svartedauden lever fortsatt. BODDE I SKUR: Nanna Broch fotograferte grelle boligforhold for arbeiderklassen, på denne måten gav hun mellomkrigstidens bolignød et ansikt. Her har hun tatt bilde av et skur som tilsynelatende fungerer som et hjem i 1920-årene. Foto: Nanna Broch / Norsk Folkemuseum. Vis mer Stilte ut virkelighete Kvalitetssikrede fritt tilgjengelige nettbaserte læremidler for videregående opplærin Landet ble hardt rammet av svartedauden på midten av 1300-tallet, og nærmere halvparten av befolkningen omkom. Fra slutten av 1300-tallet og frem til tidlig 1900-tall var Norge i union med Danmark, og deretter i union med Sverige. Landet ble først selvstendig i 1905 Statistikk fra Folkehelseinstituttet bekrefter dette. Selv om man så en nedgang i antall smittede fra 2006 til 2007, er antallet smittede nordmenn årlig mye høyere nå enn ved årtusenskiftet. I 1999 ble i alt 147 personer HIV-smittet her hjemme. I 2007 var det totale antallet 248 personer Velkommen til Adlibris, nettbutikken med et bredt utvalg av bøker, garn, leker, hobby, dekorasjon og mye mer. Alltid lave priser | Fri frakt over 299 kr | Bli inspirert

Forside - SS

Gjeldende læreplan Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS1-02) Gjelder fra: 1.8.2009 Gjelder til: 31.7.2022 Kommende læreplan Kommende læreplan . Historie (HIS01-03) Gjelder fra: 1.8.2021 UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplane Gaahl i Svartedauden-film. Live Karoline Roaldset. OM FILMEN Handlingen finner sted ti år etter Svartedauden herjet landet vårt, hvor vi følger en fattig familie på søken etter bedre levekår Svartedauden kommer I løpet av den siste delen av middelalderen og overgangsperioden mot renessansen (1350 - 1450) forandret livet seg drastisk Olav den hellige Ouça o Svartedauden og verdens epidemier de Rekommandert instantaneamente no seu tablet, telefone ou navegador - sem fazer qualquer download. Top de podcasts Episódio

Statistikkbanken - SS

- Lyssna på Svartedauden og verdens epidemier av Rekommandert direkt i din mobil, surfplatta eller webbläsare - utan app. Topplista; Avsnitt; Podcasts; Logga in; Registrera; Om Podtail; FAQ; Föreslå en podcast; Svartedauden og verdens epidemier 29 apr · Rekommandert. 01:25:46 TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video Heis ute av drift. Heisen i Gunnerushuset på NTNU Vitenskapsmuseet skal skiftes ut, og er derfor ute av drift i ukene 30 til 48. Det vil medføre at publikum som er avhengig av heis, kun vil ha mulighet til å se utstillingene i 1. etasje og middelalderutstillingen i Suhm-huset Da svartedauden herjet var det noen som overlevde smitten og det var folk som hadde en naturlig immunitet eller et genetisk forsvar mot sykdommen. Overflodsepidemien Her viser det seg at det ikke er tilfeldig hvem som slutter å få barn. Vi har ikke fullverdig statistikk for dette fra Norge og andre europeiske land, men i USA viser.

Status - tall og statistikk rundt koronaviru

Fakta om Svartedauden - Framtidajunior

Norge - F

Norgeshistorie i norskundervisningen er et læremiddel som passer for nybegynnere i norsk. Målgruppa er først og fremst elever på spor 1 som kombinerer norskopplæring med undervisning i samfunnskunnskap Scheidel underbygger dette med statistikk og historier som tyder på at lønninger økte i etterkant av Svartedauden og tidligere tiders pester. Scheidels provoserende hypotese kan gi inntrykk av at disse voldelige hendelsene og katastrofene var positive for de fattige, men da må man huske på at de døde ikke fikk ta del i reallønnsveksten

Du kan melde deg på prøven om: 69 dager Frist for påmelding norskprøven vinter er ute. Du kan melde deg på norskprøven VÅR (A1-A2, A2-B1, B1-B2) fra mandag 18. januar klokka 09:00 til og med fredag 22. januar klokka 23:59.. Det er lurt å melde seg på tidligst mulig, for prøvestedene har et begrenset antall plasser til prøven Vi brukte 12.000 år på å bli 5 millioner nordmenn. Mandag passerer folketallet i Norge 5 millioner mennesker, ifølge Statistisk sentralbyrå

Selv om statistikk fra Worldometer viser at av alle avsluttede saker, har 7 % dødd, er det ikke alle land som rapporterer at folk har blitt friske. Svartedauden som sykdom finnes enda, og tar livet av i underkant 600 mennesker i året på verdensbasis Men hoveddelen av argumentet hans gjelder for en tid der man ikke har statistikk i det hele tatt. -⁠ Pinker viser til arkeologiske data for disse tidlige periodene, Selv når det gjelder en viktig hendelse som svartedauden varierer anslagene av hvor mange som døde fra 10 til 60 prosent Svartedauden. Humanismen i Norge. Reformasjonen i Norge. Storhetstida. Tro og overtro. Reformasjonen. Religionskrigene. Francis Bacon. Muslimsk befolkning i Europa ! Islam i Europa . Muslimsk befolkning i Europa. 2,9 %, eller 49 millioner av verdens muslimer er bosatt I Europa Svartedauden var en epidemi som ramma Europa veldig hardt i middelalderen. Ein reknar med at over 200 millionar menneske døydde. Sjukdommen koppar herja på alle kontinent i minst 500 år

Historie Vg2 og Vg3 - Tiden etter Svartedauden i Norge - NDL

I offisiell statistikk omkom 33 nordmenn som ble jaget fra hjemmene sine i Nord-Troms og Finnmark høsten 1944. Flere døde. Forfatter og historiker Arvid Petterson har brukt over 20 år på å samle kunnskap om hva som egentlig skjedde Neatness Counts. The carefully generalized linework maintains consistent, recognizable geographic shapes at 1:10m, 1:50m, and 1:110m scales. Natural Earth was built from the ground up so you will find that all data layers align precisely with one another Beredskapstelefonen skal brukes til å varsle NVE om beredskapssituasjoner innen kraftforsyningen. Ved alvorlige flom- og skredhendelser, der det er behov for råd og bistand fra NVE, kan beredskapstelefonen varsles etter at aktuell kommune og politiet er kontaktet Bruk av statistikk i medisinsk forskning har revolusjonert måten vi kan skille de effektive behandlingsmetodene fra de som ikke virker på. Så viktig har dette vært, at det britiske tidsskriftet New England Journal of Medicine (NEJM) i 2000 utropte bruk av statistikk til en av de 10 viktigste framskrittene i medisin de siste 1000 årene.Som biostatistiker er det dette jeg jobber med, på.

Svartedauden var en pestepidemi som herjet i Asia og Europa på midten av 1300-tallet. Det antas at så mange som 75 millioner mennesker døde som følge av sykdommen ; Velodyne Subwoofers and Headphones- Love Your Sound~ Find wireless subwoofers, Deep Subwoofer Bass, headphones, and in wall home theater subwoofer option Må selvsagt innom alt det obligatoriske, hvorfor vi trenger statistikk, hvor mye statistikk lager de egentlig der borte på SSB, hvordan har dette arbeidet forandra seg opp gjennom årene, etc. etc. Men mest av alt skal det dreie seg om de gøye tallene som angår hverdagen vår Vannkraft er en fleksibel og stabil energikilde. Vannet kan lagres i magasiner i perioder med overskudd til perioder hvor naturlig tilgang til kraft er lav og forbruket høyt, og gi elektrisitet når behovet er til stede Hvis du sliter med å huske at svartedauden kom til Norge rundt år 1350, kan du se på det slik: 13 regnes av mange som et ulykkestall, og svartedauden betydde stor ulykke. Minst halvparten av Norges befolkning døde, altså 50 prosent, og der har du det: 1350

De fikk blant annet skylden for svartedauden og i middelalderen trodde folk at jødene spiste små barn. Fra 1880-årene var det omfattende jødeforfølgelse i Russland, og mange andre land i Øst-Europa, kalt pogrom. Mange jøder valgte da å dra til USA og Vest-Europa Da den siste etterdønningen av Svartedauden nådde Christiania i 1654, trengte Akershus festning flere gravplasser. Derfor ble det anlagt en liten kirkegård ved siden av Christkirken. Kirkegården ble nedlagt etter andre verdenskrig, men høsten 1999 ble den vesle kirkegården rehabilitert og gjenåpnet som minnepark Forfatterne på sin side liver opp hovedteksten med rammetekster og statistikk på kjent måte, men delvis ny utforming i fargetrykk siste del da om svartedauden og Norges nedgang Myndighetene holder selvsagt kjeft og står på sitt om at svineinfluensaen vil utvikle seg til den verste pandemien siden Svartedauden. OK, jeg setter det litt på spissen, men det er ikke langt unna sannheten. Du forstår hva jeg mener. Dette er et større hysteri enn både SARS og fugleinfluensaen til sammen :tittel Produkter på pinkorblue.no - Stort utvalg Gratis frakt fra 500kr Nå: tittel Kjøp til Topppriser

Det finnes lite statistikk over smittetall, dødstall og levestandard i Norge før i nyere tid. Det lille vi har av tall er gjerne lokalt, og gjelder for eksempel dem som har sognet til én bestemt menighet. Fargeversjon av illustrasjon fra hans bok Svartedauden fra 1901 Meninger om telefonnummeret +4761190253: Rørleggerfirmaet Ø Lien & Co AS - Nummer som er kommentert 61190253, 004761190253 Antall vurderinger: 1× Hjel Gratis ressursser for elever og lærere. Velkommen til lærerportalen på moava.org! Her kan du lese artikler, finne nyttige lenker, mm. (Se menyen til høyre under).Alle artikler som vises her er skrevet av Lisa Jakobsen, tidligere lærer/IKT-ansvarlig og en av gründerne av Moava De har sett Svartedauden legge gårder øde. Her har de døpt sine barn. Og her har de begravet sine døde. Bygdas fremste under kirkegolvet eller tett inntil kirken. De fattige mot kirkegårdens ytterkant. Ute på kirkebakken har kanskje bygdefolket delt historien Snorre forteller, om møtet mellom kong Olav og Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021 Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3.Ettbindsutgaven.Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken

Det handler om harde fakta på Postkontoret! Seksjonsleder i våre nye bestevenner Statistisk Sentralbyrå, Jon Olav Folsland, har tatt turen for å snakke om alt som har med statistikk å gjøre. Må selvsa... - Listen to Hverdagsstatistikk by Rekommandert instantly on your tablet, phone or browser - no downloads needed Skal vi bruke dei resultata som søylene i artikkelen viser, er det forholdsvis enkelt å konstatere at 40 % er missfornøgd, 32 % er fornøgd og 27 % er verken misfornøgd eller fornøgd. Det er mykje rart ein kan få ut av ein statistikk. Vestnytt har jo for lengst tatt parti i navnedebatten 2000 ordtak og vendinger på fire språk .pdf last ned Gerda Moter Erichse Statistikk Sannsynlighet Undersøkelse Observasjon Spørreundersøkelse Eksperimentere Søylediagram Linjediagram Håndverk Sektordiagram Sentralmål Typetall Svartedauden Høymiddelalderen ca. 1000 1300 evt. Senmiddelalderen ca. 1300 1500 evt. Handelssenter Byråd Kjetter Korstog Ridde

Eidsvoll videregående skole: Glemt PIN. Søk. Enkelt søk; Avansert søk; Aktuelt. Nyheter; Siste inn/u Lars Walløe har tatt aktiv del i metodeutviklingen innenfor historisk demografi, der han har bidradd med viktige innspill ut fra sin faglige bakgrunn innenfor medisin, informatikk og statistikk. Som støttespiller og tung faglig konsulent for NAVF-prosjektet Fruktbarhetsfallet i Norge 1890-1930 var han uvurderlig. Sølvi B. Sogner, professor Innledning []. Hva bør du tenke på når du skal lage en digital fortelling? Dette kan selvfølgelig gjøres på mange ulike måter. Tor Jarle Wergeland ved Universitetet i Agder har faktisk laget en interessant digitale fortelling om hvordan man kan lage en digital fortelling.På denne siden har vi valgt å ta utgangspunkt i noen typiske praktiske utfordringer man ofte møter når man lager. I år 1349 herjet svartedauden og gårdene i dalen ble lagt øde, først på 1500 tallet tok driften til igjen. Men ble senere avviklet i 1923. Fra Brattabø og ned til Bjordal er det også både skiltet og T merket, som for resten av turen

Historie Vg2 og Vg3 - Svartedauden i Norge - NDL

08.04.2011: Anmeldelser - Frandsen, Karl-Erik The last plague in the Baltic region, 1709 - 1713 537 s, tab, ill I mangel av pålitelig statistikk fortsatte teologer, filosofer og andre skriveføre å teoretisere fritt om demografiske spørsmål frem til begynnelsen av det 19. århundret. Verkene som Thomas Malthus skrev på slutten av det 18. og begynnelsen av det 19. århundret, markerer et nytt seriøsitetsnivå på debatten Haugesund kommunes nettside med oversikt over tjenester og organisasjo I middelalderen var Teie og Nøtterøy skilt fra Tønsberg med et smalt sund, kalt Skiljasteinsund. I løpet av Håkon Håkonssons regjeringstid (1247-1263) ble en kanal gravd ut gjennom sundet, noe som var et stort og unikt tiltak i norsk middelalder annet Tveitloftet fra før svartedauden. Bygdetunet ligger rett ved Kviteseid gamle kirke som ble bygd rundt 1150 og er en av to steinkirker fra middelalderen i Vest-Telemark. Se også kart over folketall, boliger, virksomheter med mer i Kviteseid kommune (for å velge kommune og kartlag, se brukerhjelp bak informasjonsknappen oppe i høyre.

Ukeplan 7C uke 46 Læringsmål: Regning Kunne regne med statistikk. Norsk Kunne hovedreglene for riktig bruk av og og å. Engelsk Kunne skrive en biografi og kunne fremføre med god og riktig uttale. Naturfag Kunne presentere en værmelding. Samfunnsfag Kunne fortelle om svartedauden. På skolen: Norsk Z. Lesebok, s. 86- 93 Statistikk (37) Tidsskrifter (18) Verktøy (143) Videoer (115) Annet (341) Language. Dansk (6) Engelsk (350) Norsk (8292) Svensk (14) Relaterte søk. Søk i Fagprosedyrer; Søk i Forgiftninger; Søk i Mednytt; Søk i Pediatriveilederne; Søk i Retningslinjer

Svartedauden eksisterer i store deler av verden ABC Nyhete

Vålerenga på nett | Page 187. Jepp, jeg innrømmer det. Jeg tror jeg elsker I. I så stor grad som det er mulig å elske noen man knapt har snakka med. Ikke som dragen, ikke som barna mine, ikke engang.. Du søkte etter Abdominalsmerter hos barn og fikk 19548 treff. Viser side 4 av 1955. Fjernede stoppord: hos abdominal respirasjon. Abdominal respirasjon betyr åndedrett (respirasjon) ved hjelp av mellomgulvet og bukmusklene Siste innlegg. SNL søker koronarammede faglitterære forfattere 30. september 2020; DKNVS nytt medlem i Store norske leksikon 18. september 2020; Kjempestore norske leksikon 27. august 2020; Meir nynorsk til fleire 22. august 2020; Ny oppdateringsrekord i SNL 21. august 2020; Den Store Danske er tilbake - med god hjelp frå SNL 25. mai 202

Hva er en pandemi - FH

Nyhetsnettsted med 1.2 millioner daglige lesere. Oppdateres døgnet rundt med nyheter fra inn- og utland, kultur, sport og underholdning NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek Dager fra 1000 år norskfilm fra 1970 - Regi: Ada Skolmen med Mai Karin Gjerd

 • Dahlke immobilien.
 • Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse pårørende.
 • Varmebehandlet honning spedbarn.
 • Usj.
 • Blaulichtreport allgäu.
 • Restylane vital before and after.
 • Sunne kanelsnurrer fitness.
 • Kein ort ohne dich ganzer film deutsch hd.
 • Bmw e90 kjente feil.
 • Kosmonaut stockholm.
 • Artaxerxes.
 • Spørreundersøkelse.
 • Trygghetsalarm asker.
 • Media markt vigo moviles.
 • Persian new year 1396.
 • Rejseholdet sæson 2 episode 1.
 • King crimson 2017 band.
 • Logistikk jobb oslo.
 • Bitz servise.
 • Sfs 2213.
 • Rock n roll kleidung damen.
 • Hankø kart.
 • Kvist og sperregrunn gravid.
 • Zulukrigen bakgrunn.
 • Hvorfor er jeg ikke kilen.
 • Ansiktspleie for kombinasjonshud.
 • Week number.
 • Montering av tv.
 • Lærling i usa.
 • Alex høgh andersen charlotte høgh.
 • Controversies betekenis.
 • Grillen mit kugelgrill anleitung.
 • Did pirates exist.
 • Rtl mediathek download.
 • Julefilm netflix 2017.
 • Gravid med polypp i livmoren.
 • Märklin norge.
 • Sportverein fellbach.
 • Wilhelm wundt 1879.
 • Sitron nyrer.
 • Barn i vann.