Home

Reisemålsutvikling

Reisemålsutvikling - mimir

Reisemålsutvikling er et sammensatt fagfelt og krever kompetanse og erfaring på mange områder. Tre ganger har Mimir hatt fagansvaret for å videreutvikle og oppdatere Innovasjon Norges «Håndbok for Reisemålsutvikling». Denne veilederen brukes over hele landet, både på små og store reisemål, ble sist gang revidert i 2016 Reisemålsutvikling må skreddersys for det enkelte reisemål. Innovasjon Norge har utviklet en verktøykasse for en bedre reisemålsutvikling. Vårt reisemålsarbeid skal få aktørene på en destinasjon til å bestemme hva de skal være for hvem, deretter utvikles det en plan over hvordan de skal bli det. Planarbeidet er krevende og involverer mange aktører for å oppnå et godt resultat Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Emnet reisemålsutvikling, vil fokusere på ressursgrunnlaget for reiseliv ut fra markedsmulighetene, konsekvenser ved resursutnyttelse, samt aktører som blir involvert i utviklingen fra ressurs til produkt Håndbok for reisemålsutvikling er i ny og redigert utgave. Flere eksempler fra reisemålsprosesser er tatt med, kapitlene om offentlig planlegging er revidert og bærekratfperspektivet er integrert i reisemålsutviklingsprosessene. Vi har også fått inn mer informasjon om merkevarebygging, kultur, opplevelsesutvikling, aktiviteter og cruise

Senja som attraktivt og bærekraftig reisemål

Destinasjonsutvikling eller reisemålsutvikling dreier seg om et systematisk arbeid med å utvikle reiselivsprodukter på en destinasjon / reisemål. Det er en prosess som skjer i samarbeide mellom offentlige aktører og det private næringsliv. I tillegg involveres ofte aktører fra forskjellige sektorer for å belyse ulike aspekter på en destinasjon og å sikre at den beste l. Håndbok for reisemålsutvikling er en oppdatert og videreutviklet versjon av «Hvitebok for reisemålsutvikling» som har vært tilgjengelig fra Innovasjon Norge siden 2003. Boka er nå revidert for 3. gang basert på erfaringer fra en rekke ulike reisemål samt endringer i markedsforhold, næringens behov og offentlige rammebetingelser kommunenes rolle i reisemålsutvikling gjennom et case-studie basert på 9 utvalgte regioner i Norge. Studiet setter fokus på berøringspunkter, rolleforståelse, kompetanse, motivasjon, forventninger og utfordringer i forhold til kommunenes arbeid med reiseliv i et utviklingsperspektiv Reisemålsutvikling. Ønsker du å utvikle ditt reisemål? Vi kan hjelpe med rådgivning, informasjon, og finansiering.. Vår kjernekompetanse er reisemålsutvikling, markeds- og konseptvurderinger, opplevelsesdesign, rådgiving og attraksjonsutvikling, klyngeutvikling og prosjektledelse, samt ulike typer analyser og utredninger

(«Hvitebok for reisemålsutvikling», Innovasjon Norge 2008).Denne rolledefineringa vil danne utgangspunkt for vår vurdering av mellom anna læringsverdi frå kartlegginga. Litt om dei fire rollene Produkteigar: mellom anna offentlege rom, strender, parkar, kulturhus, museum og anna som inngår reiselivsproduktet på staden, og som er med å danna totaltilbodet og attraksjonskrafta Reisemålsutvikling skal få aktørene på en destinasjon til å bestemme hva de skal være for hvem, deretter utvikles det en helhetlig plan over hvordan de skal bli det. Bedriftsnettverk Samarbeid i nettverk for å utnytte markedsmuligheter er ett av de viktigste virkemidlene for en helhetlig og markedsrettet reiselivsutvikling Reisemålsutvikling Flekkefjord fase 2 vil være viktig for utviklingen av Hidra. Da skal det planlegges et utviklingsløp for Hidra som besøksmål i tiden som kommer. View fullsize. Smaabyen Flekkefjord SA har utarbeidet og drifter hjemmeside for Hågåsens venner,. Bærekraftig reisemålsutvikling. Postet av Ann Kristin Tollefsen. Oppdatert 04. august 2020. Lytt til teksten Stopp avspilling. Ved sida av primærnæring og vasskraft er reiselivsnæringa stor i Åseral. Aktørar i dei fire bygdene (Bortelid, Ljosland, Eikerapen og Kyrkjebygd) jobber stadig for å utvikle tilbodet til dei som ynskjer å.

Reisemålsutvikling - Norwa

reisemålsutvikling. Vega Kommune har 1220 innbyggere- hovednæringen er landbruk, havbruk, fiskeri, servicenæring og reiseliv. Kommunenes budsjett er på ca 130 mill og Vega Kommune har til sammen 117 årsverk fordelt på ca 250 ansatte Besøkstallet til Vega har økt fra ca Reisemålsutvikling. Færder kommune har igangsatt et reisemålsutviklingsprogram etter modell fra Innovasjon Norge; Reiselivsbedriftene i Tønsberg er invitert med i dette arbeidet; Les mer om reisemålsutviklingsprogramme Handlingsplanen for Bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten er en omfattende plan med mål som omhandler hvordan Lofoten samlet skal ta tak i konkrete utfordringer og jobbe målrettet for at Lofoten skal bli et mer bærekraftig reisemål. Planen skal også sikre at Lofoten kvalifiserer for merket Bærekraftig reisemål innen 2020

Reisemålsutvikling - Studieemner - Ui

 1. Reisemålsutvikling for Kragerø. 1. Forstudie for reiselivs- og opplevelsesnæringen i Kragerø. (PDF, 13 MB) 1. a) Vedlegg til forstudierapporten, gjesteundersøkelse hytteeiere mars/april 2018 (PDF, 3 MB
 2. Veien videre for Flekkefjord Onsdag 6. juni var det samling i Spira med temaet «Fremtidens reiseliv - Muligheter for Flekkefjord». Daglig leder for Smaabyen Flekkefjord, Frode Johannessen, ga deltakerne en oversikt over prosjektet «Reisemålsutvikling Flekkefjord» og status per juni 2018. Rådmann
 3. reisemålsutvikling på en destinasjon. I den forbindelse ble det utarbeidet en plan for bærekraftig utvikling: Bærekraftig reiseliv 2015: Vega ved verdens vakreste kyst». Planen var forankret i Vega sin reiselivsstrategi med samme navn og prosjektet var eid og drevet av Vega Næringsselskap
 4. Reisemålsutvikling - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonsen. Mo4fu Rådgivnin
 5. g. Vi holder til i reiselivsbyen Lillehammer, og har hele landet som arbeidsfelt
 6. Prosjekt bærekraftig reisemålsutvikling. Lofoten besluttet høsten 2017 å jobbe systematisk og aktivt med bærekraftig reisemålsutvikling. Målet er å kvalifisere for Innovasjon Norges merke for bærekraftig reisemål innen 2019. Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten: Bevare og sikre god bruk av natur, kultur og.

Håndbok for reisemålsutvikling - Norwa

reisemålsutvikling Høst 2019 Vår 2020 Internt arbeid med hjemmeside, marked, kommunikasjon, koordinering med andre prosjekter (Jakten på Lofoten, Besøksforvaltning) Kontinuerlig Iverksette nødvendige tiltak iht. standard for bærekraftig reisemål. Lofoten Matpark har fåt 7. Bærekraftig reiseliv og reisemålsutvikling 8. Hovedprosjekt. I studiets emner er det også lagt til rette for noen måneder praksis nasjonalt første året og noen måneder praksis internasjonalt andre året. Kompetanse og jobbmulighete

Destinasjonsutvikling - Nordland fylkeskommun

Reisemålsutvikling må skreddersys for det enkelte reisemål. Vår erfaring med slike prosesser er at de løsninger som foreslås må tilpasses den enkelte destinasjons individuelle behov og fortrinn i et marked. Vår lange erfaring med utvikling av fritidsboliger som næringsveg er viktig i denne sammenhengen Reisemålsutvikling handler om å ha et helhetsperspektiv, der næringsutvikling og vekst er basert på det markedet vil ha. Samtidig må ikke den lokale næringsutviklingen komme i konflikt med lokalsamfunnsutviklingen. Det betyr at det er flere dimensjoner og mange aktører som blir berørt i strategiarbeidet Emnet tek føre seg teoriar, teknikkar, prosessverktøy og metodar for å arbeide praktisk med berekraftig reisemålsutvikling og heilskapleg reiselivsplanlegging. Emnet tek bl.a. føre seg overordna planlegging og utvikling i reiselivet, og kunnskap om og styringssystem og reiselivsorganisering for handtering av økonomiske, fysiske, miljømessige og kulturelle utfordringar knytt til. Visit Vesterålen jobber for å utvikle regionen til å bli et bærekraftig reisemå

Reisemålsutvikling skal få aktørene på en destinasjon til å bestemme hva de skal være for hvem, deretter utvikles det en helhetlig plan over hvordan de skal bli det. Bedriftsnettverk. Samarbeid i nettverk for å utnytte markedsmuligheter er ett av de viktigste virkemidlene for en helhetlig og markedsrettet reiselivsutvikling Vi har fått i oppdrag å lede reisemålsutviklingsprosjekter i Kautokeino, Karasjok og Porsanger. Dersom du har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med oss Norsk Reiselivsfagskole tilbyr en utdanning med stor vekt på praksis. Her vil du få verdifull innsikt i hvordan du kan tilby konkurransedyktige produkter, destinasjoner og opplevelser både nasjonalt og internasjonalt Bygda 2.0 skal bli et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøy

Forstudiet Reisemålsutvikling Grane Vefsn og Hattfjelldal (fase 1) ble avsluttet i 2011. Det var en situasjons- og mulighetsanalyse, som skulle avklare om det var grunnlag og potensial for en videre utviklingsprosess i Indre Helgeland. Gjennom studien ble det avklart at de grunnleggende forutsetningene for videreføring er til stede Fortsatt bærekraftig reisemålsutvikling i Trysil FOTO: OLA MATSSON. Gudrun Sanaker Lohne. Publisert: 10 mai, 2020 21:15 Oppdatert: 10 mai, 2020 21:16. Reiselivet er en nettverksøkonomi og ingen enkeltstående bransje. Store og små virksomheter er helt avhengige av hverandre Bærekraftig reisemålsutvikling er også en viktig del av reiselivsforskningen ved UiS. Denne forskningen knytter seg blant annet til utfordringer som gjelder miljørbelastninger og miljørforandringer i utviklingen av nye og etablerte reisemål Risør året rundt - Reisemålsutvikling. Digital opplæring og utvikling av webinarer. Risør By har i samarbeid med Serit Østereng IT utviklet et digitalt profesjonelt møterom som alle aksjonærer kan benytte seg av hver onsdag. I tillegg er det utviklet og produsert webinarer som kan hjelpe deg som aksjonær

Reiseliv - Innovasjon Norg

 1. Vår kollega lenger inne i Romsdalsfjorden, daglig leder Pål Ragnar Amundsen fortalte om en rivende reisemålsutvikling på Åndalsnes, der gondolen nå er under bygging og det er planer om et hotell. Vi fikk også høre om Trollywood! - alle film og TV-innspillingen som er i gang rundt Åndalsnes
 2. Reisemålsutvikling Engelsk namn Tourism planning Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 10,00 Kategori Obligatorisk emne 2. semester for bachelor i reiselivsledelse og årsstudium i reiseliv. Semester Vår, 2. semester. Forkunnskapar. Tilrådd emna Reiselivskunnskap og Turisme og samfunn. Innhald/oppbyggin
 3. Reisemålsutvikling - unikt kurs i Sogn og Fjordane tor., mai 29, 2008 15:46 CET. Sogn og Fjordane har reisemål på UNESCO si verdsarvliste. - Det forpliktar, seier reiselivsrådgjevar Åsne Folstad i Innovasjon Noreg
 4. 08.03.2018 Handlingsplan for reisemålsutvikling i Lierne 2018 - 2022 3 Innsatsområde Strategi Mulige tiltak Type tiltak Kundegrupper Adventurs og Escapers - Økt fokus på opplevelsesturisme -Støtte utvikling av eksisterende overnattingstilbud - Støtte hotellutviklinger for å øke reisemålets bredde på overnattingstilbud til diss
 5. BBR AS er et sertifisert rådgivningsselskap for reisemålsutvikling, og har levert masterplaner for reiselivet for destinasjoner i Norge. Destinasjonsutvikling er en del av de tjenestene rådgiverne Børre Berglund og Mariell Hagen leverer
 6. Hva er bærekraftig reiseliv. Med bærekraftig reiseliv arbeider man for at turisme skal ha lav innvirkning på miljø og lokal kultur, med mål om å sikre en positiv innvirkning og utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og turister
 7. Reisemålsutvikling handler om å ha et helhetsperspektiv, der næringsutviklingen og vekst er basert på det markedet vil ha. Samtidig må ikke den lokale næringsutviklingen komme i konflikt med lokalsamfunnsutviklingen. Det betyr at det er flere dimensjoner og mange aktører som blir berørt i strategiarbeidet

Destinasjonsutvikling - hva er det? Og hva er din rolle i utviklingen av Innherred som en destinasjon? For å begynne med begynnelsen, hva menes med en destinasjon? Kamfjord (2001) definerer en destinasjon som «et samlet tilbud av varer, tjenester og frie goder som tilfredsstiller den reisendes behov i forbindelse med midlertidige opphold utenfor hjemstedet Bærekraftig reisemålsutvikling. Facebook summit. 26.05.2020 17:29 innledning. Les mer. se innleggene fra facebook summit. Handlingsplan Bærekraftig reisemålsutvikling. 09.09.2019 13:26 Handlingsplan med tiltak som skal gjennomføres i løpet av siste fase av Innovasjon Norges 'Merkeordning for Bærekraftig reisemålsutvikling' EMNE: BÆREKRAFTIG REISELIV OG REISEMÅLSUTVIKLING (20 SP) Reiseliv og lokalsamfunn. Landskapets integritet. Turisme i verden. Konkurransedyktighet. Gjestetilfredshet. EMNE: REISELIVSPRAKSIS (10 SP) EMNE: HOVEDPROSJEKT (10 SP) 7 ukers praksi ARU-konsernet driver helhetlig reisemålsutvikling der natur, kultur, menneske, mat og opplevelser spiller sammen for å gi den unike gjesteopplevingen. Gjennom fellesforetak, heleide. reisemålsutvikling er gjennomført, og fase 2 i en reisemålsutviklingsprosess i henhold til Håndbok for reisemålsutvikling i Innovasjon Norge, vil være Masterplanen der faglige vurderinger, den lokale prosessen, forankring, mål, strategier og prioriteringer er hovedelementene

Reisemålsutvikling, produktutvikling, rekruttering og ta kunder med på sykkeltur. Bakgrunn Ni års erfaring som leder i reiselivsbedrifter. Har også internasjonal bakgrunn fra Tyskland. Utdannelse Cand.mag med hovedvekt på internasjonal markedsføring og bedriftsøkonomi fra BI Sandefjord og Høgskolen i Finnmark Innlegg om Reisemålsutvikling skrevet av Visit Innherred. Gå til innhold. Søk etter: Søk. Explorative AS bransjeblogg Bærekraftige opplevelser og ansvarlig markedsføring. Forsiden; Kontakt. Send e-post; Om bloggen; Destinasjon og Reisemål. Trehusbyen Levanger; Steinkjerby.no / Hva skjer i Steinkjer Reiseliv og reisemålsutvikling; Markedsføring, merkevarestrategi og strategisk kommunikasjon; Natur- og temabasert reiseliv; Utvikling og ledelse av arrangement; Ledelse og strategi i reiselivsbedrifter; Innovasjon og entreprenørskap; Regnskap og økonomistyring; Undervisningsmåter. Du har forelesninger, gruppearbeid, casestudier med mer www.visitFlam.com. The Fjords eies av Flåm AS og Fjord1.Flåm AS tenker helhetlig reisemålsutvikling og har som filosofi at kulturen, naturen og servicekonseptene må spille sammen for å gi den beste kundeopplevelsen

Rådgivere for reiselive

Reisemålsutvikling i Lister - kommunane si rolle i

Reisemålsutvikling. Risør By AS og gode samarbeidspartnere er i gang med et program for reisemålsutvikling for Risør, med vekt på besøk utenom sommersesongen. Tirsdag er det ny samling i prosjektet på Risør Hotel Reisemålsutvikling Engelsk namn Tourism Planning Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 10,00 Fagleg overlapp 100% overlapp med emnet RE6-103 Reiselivsplanlegging og berekraftig reiseliv. Kategori Obligatorisk emne 4. semester for bachelor i reiselivsledelse. Semester Vår, 2. semester. Forkunnskapa

Sivert - rådgiver og konsulent Reiseli

Møt oss Visit Senja Region. Bernhard Lunds vei 4. 9300 Finnsnes [email protected] Tlf 930 22 33 Modellen finner du på side 18 i Hvitebok for reisemålsutvikling. Et helhetlig reiselivstilbud inkluderer aktiviteter, severdigheter, overnatting, bespisning og transport. De reisende skal oppleve at de ulike elementene sammen framstår som mer attraktive enn de gjør hver for seg

Mimir AS har vært engasjert av Distriktssenteret for å kartlegge kommunenes rolle i reisemålsutvikling gjennom et case-studie basert på 9 utvalgte regioner i Norge. Studiet setter fokus på berøringspunkter, rolleforståelse, kompetanse, motivasjon, forventninger og utfordringer i forhold til kommunenes arbeid med reiseliv i et utviklingsperspektiv Vi har partnere som er FRAM-sertifiserte, er ekspert innen helhetlig og bærekraftig reisemålsutvikling, Experience Economy Expert fra Pine & Gilmore og bruker verktøy som Lean Business, GrowthWheel og Osterwalders forretningsmodellering blant annet

Helhetlig reisemålsutvikling; Omstillingsprosesser som følge av nedbygging av sentrale institusjoner eller nøkkelbedrifter; Økt samarbeid mellom det offentlige og private bedrifter i løsningen av viktige samfunnsoppgaver; Kompetansebasert næringsutvikling; Kulturbasert næringsutviklin Flåm AS tenker helhetlig reisemålsutvikling og har som filosofi at kulturen, naturen og servicekonseptene må spille sammen for å gi den beste kundeopplevelsen. Flåm AS tilrettelegger reiser og mektige opplevelser i Flåm og omegn. Dagens moderne turist forventer å få en smakebit av en. I dag avgjøres blant annet saken om avtale med eierne av Elvegaten 16 skal godkjennes for å kunne gjennomføre den planlagte gangpromenaden fra Fiskebrygga til gangbroen i Flekkefjord. Dagens møte starter med presentasjon av plan for reisemålsutvikling - Smaabyen Flekkefjord v/ Frode Johannessen.

Reisemålsutvikling Flekkefjord — Smaabyen Flekkefjord S

Med bærekraftig reiseliv arbeider man for at turisme skal ha lav innvirkning på miljø og lokal kultur, med mål om å sikre en positiv innvirkning Vista Analyse | Nyheter Vista Analyse AS © 2020 Meltzers gate 4, 0257 Oslo Org.nr.: 968 236 342 MVA Kilde: Reisemålsutvikling - et bidrag til verdiskapnin

Accept cookies. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websit Reisemålsutvikling i et grønt perspektiv. Visit Svalbard og medlemsbedriftene tar «grønn omstilling» på alvor, skriver reiselivssjef Ronny Brunvoll i dette innlegget Bærekraftig reisemålsutvikling Her er refleksjonsspørsmål for en bedre forståelse av begrepene innenfor Bærekraft basert på de 10 Bærekraftprinsippene. Disse spørsmålene er et nyttig verktøy særlig for reiselivsbedrifter, men også for alle som jobber i kommunen innen næring, kultur, miljø, levekår og utvikling Dette notatet er gjort som et ledd i arbeidet med bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten på oppdrag fra Destination Lofoten. Som del av kvalifiseringen til Merket for Bærekraftig reisemål skal destinasjonsselskapet gjennomføre en rekke undersøkelser og kartlegginger som danner grunnlaget for å besvare Standard for Bærekraftig reisemål

Bærekraftig reisemålsutvikling - ÅSERAL KOMMUN

 1. Marte Lange Vik var innleiar på Innovasjon Norge sitt Train the trainers-kurs for konsulentar som skal utdanne konsulentar som skal rettleie og kurse reiselivsrepresentantar i reisemålsutvikling etter Innovasjon Norge si Hvitebok for reisemålsutvikling
 2. Godkjent prosessleder i reisemålsutvikling av Innovasjon Norge; Godkjent styrekandidat med styreerfaring; Erfaring fra ledende stillinger i reiselivsbransjen; Fem års erfaring som selvstendig rådgiver med varierte oppdrag i alle deler av reiselivsbransje
 3. Destinasjon Ballstad er et bedriftsnettverk med reiselivsbedriftene på Ballstad. - De har over tre år vært inne i bedriftsnettverksprosjektet til Innovasjon Norge for å utvikl
 4. Samling om reisemålsutvikling november 13, 2015 Publisert av Eldrid Sæther - Ingen kommentarer. Mellom Lofoten og Vesterålen Hver for seg er bedriftene og fjordbygdene under Møysalen utenfor allfarvei, små og i skyggen av de større destinasjonene. 26.10. møttes 17 bedrifter fra 4 kommuner; fra Blokken, Hennes, Austre Vågan og Vestbygda

Masterplan for reisemålsutvikling - Sør-Varanger kommun

Kurs i Reisemålsutvikling: Ledelse av reisemålsutviklingsprosesser etter Hviteboken. Innovasjon Norges oprift for gjennomføring av reisemålsutvikling på destinasjonsnivå. book a room online. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Innsjekk en bærekraftig reisemålsutvikling i regionen, med konkret mål om å kvalifisere for Innovasjon Norges Merke for Bærekraftig reisemål. Futurum - som er Narvik kommunes næringsselskap - har tatt initiativ til at Narvik og Narvikregionen skal merkes som bærekraftig reisemål. Narvikregionen skal bruke dett Flåm AS tenker helhetlig reisemålsutvikling og har som filosofi at kultur, natur og service må spille sammen for å gi den beste kundeopplevelsen. Gjennom fellesforetak, heleide datterselskaper og partnere, både nasjonalt og internasjonalt

Rådgivere for reiselivet

reisemålsutvikling 2013-2016 4 I Bærekraftig reisemålsutvikling - søknaden trukket Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 5 S Bærekraftig reisemålsutvikling - avslutting av prosjektet Saksopplysninger Det vises i sin helhet til vedlagt særutskrift - Samlet saksframlegg Reisemålsutvikling Honningsvåg 1. Reisemålsutvikling Avdelingsleder Audun Pettersen Honningsvåg 22.11.2010 Foto: Nils-Erik Bjørholt/Innovasjon Norg

SØKNAD OM INKLUDERENDE OG VEKSTKRAFTIGE LOKALSAMFUNN TIL PROSJEKTET REISEMÅLSUTVIKLING I BALSFJORD (KOPI) Prosjektnavn Reisemålsutvikling i Balsfjord (kopi) Prosjekteier Balsfjord kommune Støtteordning Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn Omsøkt beløp 650 000 Prosjektperiode 04.03.2019 - 02.11.2020 Totalbudsjett 1 300 000 Søknadsnummer 2018-023 reisemålsutvikling og strategiprosesser Reiselivet kan: • Utvikle og skape et mangfold av produkter og opplevelser. • Revitalisere eksisterende produkter til salg for turister. • Benytte teknologi fra kreativ næring og andre bransjer for å utvikle og forbedre reiselivopplevelsen Reisemålsutvikling 5404 Læringsmål. Hovedsiktemålet med emnet er å få fram særtrekk ved ulike typer reisemål og viktige element som må til for å lykkes med utviklinga av reisemål. Emnet skal videre gi en innføring i geografiske informasjonssystem,. reisemÅlsutvikling. kurs & kompetanse. prosjekt-og analysearbeid me tilbyr. spØrjeunder-sØkingar . utvikling & omstilling. management for hire.

Reisemålsutvikling i Balsfjord Løpenr: 2649/2019 Dokumentrekkefølge i sak: 1 Dokument tittel: Prosjektbeskrivelse - reisemålsutvikling i Balsfjord Hopp over liste. Dine personalia. Navn. Adresse. Postnr. Poststed. E-post. Kommentarer. Avbryt. Reisemålsutvikling Meråker-Storlien (forprosjekt) Samarbeidet mellom Storlien Företagsgrupp og Meråker Utvikling skal koordinere forespørsler og behov i næringslivet for å bygge et godt fundament i reisemålsutviklingen. Prosjektet har som mål å utvikle en felles markedsføring for området Reisemålsutvikling 6043 Læringsmål. Hovedsiktemålet med emnet er å få fram særtrekk ved ulike typer reisemål og viktige elementer som må til for å lykkes med utviklingen av reisemål. Emnet skal videre gi en innføring i geografiske informasjonssystemer,. Reisemålsutvikling og stedstutvikling. Overvåg, Kjell (2019). Nordmenn drar fra byen til hyttebyen (papiravis). I påsken drar vi fra byen til hyttebyen. Begge steder er naboen tett på (nettavis). Overvåg, Kjell (2019). Må vi slutte å fly? Om nordmenns reisevaner og det grønne.

Børgefjell rundt 2015

Bærekraftig reiseliv og reisemålsutvikling ; Målgruppen er primært deg som er ledig eller permittert i reiselivet og som ønsker å styrke din kompetanse mens du venter på at bransjen og arbeidsplassen skal komme tilbake til en normalsituasjon. Om du jobber i reiselivsbransjen og er helt eller delvis i arbeid så ta gjerne kontakt INVITASJON TIL WORKSHOP INNEN REISEMÅLSUTVIKLING! NYE OPPLEVELSER I KRAGERØ Vi inviterer til en spennende arbeidsøkt der vi starter arbeidet med å utvikle nye bærekraftige aktiviteter, opplevelser, pakker og produkter for tilreisende og fastboende i Kragerø. Vi har behov for flere opplevelser, både om sommeren men også resten av året. Alle reiselivsaktører, kulturnæringsaktører.

Daglig leder Frode Johannessen for Smaabyen presenterte planen for Flekkefjord sin reisemålsutvikling og strategi for de neste årene. Han ønsker at byen nå går fra plan til handling Norges arbeidsopplegg Hvitebok for bedre reisemålsutvikling . Deee dokumentet utgjør fase 2 i prosessen, og følges opp gjennom fase 3-«Fra ord l handling». Prosessen og planen representerer i seg selv en milepæl . Det er første gang en har laget en helhetlig plan for utvikling av den vikcgste næringen iKragerø kommune . 1.2

Bærekraftig reisemålsutvikling er basert på en systematisk metode hvor vi starter med å kartlegge situasjonen i Lofoten i dag ut fra de 10 prinsippene til UNWTO for bærekraftig reiseliv. De 10 prinsippene er fordelt på de tre hovedpilarene; bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet Norsk Turistutvikling (NTU) har ledende kompetanse innen rådgivning og reiseliv. Vi bistår reiselivsbedrifter, destinasjoner og offentlige aktører med rådgivning innen reiseliv. Vi gjennomfører analyser og vurderinger for å gi våre oppdragsgivere et best mulig beslutningsgrunnlag. Vi holder til på Lillehammer, og har hele landet som arbeidsfelt BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING - SØKNAD OM TILSKUDD Formannskapet behandlet saken, saksnr. 10/17 den 14.02.2017. Behandling: Enstemmig vedtatt. Vedtak/innstilling: 1. Gausdal kommune skal være en aktiv bidragsyter til å oppnå merket for bærekraftig reisemålsutvikling. 2 7 6 Opplevelses- og reisemålsutvikling. . . . . . 50 6.1 Økt samarbeid innad i reiselivsnæringen og med andre næringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.

Ingrid Solberg Sætre

Reisemålsutvikling Stiklestad/Innherred, prosjektplan for forstudie 10. november 2004 PDF. Saksopplysninger: Bakgrunn Innherredsregionen har et uutnyttet potensial for verdiskaping fra et stadig voksende reiselivsmarked Reisemålsutvikling er eit satsingsområde for Innovasjon Norge. Sidan 1997 har vi hatt ein arbeidsmodell for marknadsorientert og heilhetleg reisemålsutvikling. Med dette som utgangspunkt er verktøyet Hvitebok for bedre reisemålsutvikling utarbeida Reisemålsutvikling er behovet for å utvikle den helheten som gjør stedet gjesten oppfatter som reisemålet mer attraktivt, og styrke næringsaktivitet og tilbudet der. En geografisk avgrensing.

Samtidig med budsjettkuttet har også Innovasjon Norge blitt pålagt en dreining av oppdraget; mindre generell profilering av Norge som turistmål og mer arbeid med reisemålsutvikling her hjemme. Tuftin mener det er viktig at dette ikke må gå på bekostning av internasjonale markedsaktiviteter Reisemålsutvikling som tilrettelagt prosess må skreddersys for det enkelte reisemål. Derfor kalles dette en Hvitebok og ikke en veileder Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Destination Lofoten som del av bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten. Rapporten bygger på gjesteundersøkelse gjort høsten 2019 og starten på 2020 Bærekraftig reiseliv og reisemålsutvikling; Her kan de som har fagbrev eller lang erfaring (realkompetanse) fra bransjen få høyere kompetanse på fagskolenivå. Denne tilbudet er kommet som et resultat av fylkeskommunens målrettede satsing på reiseliv de siste årene

Reiseliv - Utfordringer for norsk reiseliv - NDL

Mulighetsseminar Vefsna - fisketurisme og reisemålsutvikling Mosjøen, 29. mars 2012 Mitt navn er Marit Tennfjord og jeg er fylkesråd for kultur og miljø. Det er en gleder å ønske dere hjertelig velkommen til dette mulighetsseminaret for Vefsna. I dag skal vi rette oppmerksomheten spesielt mot tema som fiske Trond har både operativ og strategisk erfaring fra reisemålsutvikling, attraksjonsutvikling og forretningsutvikling gjennom sine lederjobber og styreverv samt fra oppdrag for reisemål, destinasjonsselskap og kommuner/fylker de 6 siste årene Destinasjonsprosjektet - Reisemålsutvikling på Innherred - Søknad om kommunal medfinansiering + invitasjon til fellesmøte. På vegne av styringsgruppen for Reisemålsprosjektet på Innherred, oversendes vedlagt konsept for etablering av en felles destinasjonsløsning innenfor reiseliv-/opplevelsesnæring på Innherred INNOVASJON KVINESDAL SA - Prosjektleder reisemålsutvikling. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Næringsutvikling - Tønsberg kommun

Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni 2014 inndelt i 10 hovedtema der hvert tema får sin unike 100-nummerserie Sunnfjord Næringsutvikling - Prosjektleiar reisemålsutvikling. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Reisemålsutvikling. De har også som mål å komme i gang med en reisemålsutvikling for Vefsn, Grane og Hattfjelldal. - Vi ønsker å få til et samspill mellom frivillige, bedriftene, og kommunene

reisemålsutvikling i Femund Engerdal for perioden 2017-2020. 2. I løpet av første halvår 2019 skal det, i samarbeid med Destinasjon Femund Engerdal avklares hvordan arbeidet med remerking for å beholde status som bærekraftig reisemål skal organiseres og finansieres opp. 3 For å sikre at denne utviklingen skjer på en bærekraftig måte, har reiselivsnæringen behov for å samarbeide tettere både innenfor markeds- og reisemålsutvikling. Et slikt samarbeid krever felles ambisjoner og tettere samhandling Sykkelutleien vil bli et tilbud for både fastboende og tilreisende og har spesiell aktualitet forbindelse med pilotprosjektet for tursykling Vita Velo og naturinformasjonssentret på Lista fyr. Utleietilbudet skal utvikle aktivitetsmuligheten rundt sykkelkommunen Farsunds største turistattraksjon, Lista fyr. Her ligger Besøkssenter våtmark Lista og dette blir et nøkkelpunkt i Vita Velo.

Digital strategi – Explorative AS bransjebloggTeam MimirLyngenfjord-regionen nytt bærekraftig reisemål i NorgeFiske
 • Bak murene fengselsbetjentene.
 • American civil war svenska.
 • Ndla rapportgenerator.
 • Matematikk org 5 7.
 • Norske syklister vm 2017.
 • Seascape 27 gebraucht.
 • Kate middleton geburtstag.
 • Klassisk betinging eksempler.
 • Tromsø turn påmelding.
 • Se tv play.
 • Verkaufsoffener sonntag lüdinghausen.
 • Texas holdem spill.
 • Følelse av puter under føttene.
 • The sims 4 resource hair.
 • Kosmos 9 kapittel 5.
 • Hva spiser mår.
 • Julemarked i riga 2017.
 • Kleine wirtin berlin savignyplatz 6.
 • Ringworm norsk.
 • Ss tegn.
 • Rosas blancas imagenes gratis.
 • Udo lindenberg tine acke.
 • Lette verdensrekorder.
 • Altes porzellan wert.
 • Hva er utdanningsvalg.
 • Sitron nyrer.
 • Horoskop 2017 slangebæreren.
 • Forkynnelser.
 • Ielts test listening.
 • Gemeinden heidelberg.
 • Politisk makt.
 • Liverpool shop.
 • Ostern basteln holz.
 • Kavaleribataljon.
 • Hailo compact box 15 montageanleitung.
 • Linoleum barnerom.
 • Grevstad rørlegger.
 • Melk snl.
 • Bh verschluss vorne.
 • Buffy the vampire slayer season 1.
 • Udo lindenberg daumen im wind titel.