Home

Offentlige søkerlister politiet

Offentlig søkerliste - hva er reglene? Webcruite

 1. Antall søkere og kjønn skal alltid oppgis uten unntak. Derimot kan søker be om å unnta opplysninger som navn fra den offentlige søkerlisten, men det kan ikke garanteres. Dersom søkeren har en rolle i offentligheten i dag og stillingens er av en karakter som er av interesse for allmennheten, kan opplysningene offentliggjøres likevel
 2. Lær deg reglene i den nye offentleglova som skal sikre innsynsretten i søkerlister på stillinger i det offentlige. Her finner du også utkast til klagebrev. Den nye loven om dokumentinnsyn - offentleglova - som trådte ikraft 1. nyttårsdag, skal bidra til mer åpenhet om søkere på stillinger i det offentlige
 3. Hvem som helst kan få tilsendt offentlige søkerlister (også anonyme), men hos oss er i alle fall ikke interessen stor dersom det ikke er toppstillinger (og knapt da heller). Vi registerer forresten ikke i postjournalen dersom noen ber om innsyn i søkerlister, og det gjør heller ikke nabokommunene våre
 4. Det er full mulighet til selv å ta ut listen i excel og tilpasse den slik man selv ønsker å presentere denne. Utvidet søkerliste. I tillegg til den offentlige søkerlisten, skal det utarbeides en utvidet søkerliste som bare andre søkere til stillingen har rett til å se. Denne søkerlisten skal, i tillegg til opplysninger gitt i den offentlige søkerlisten, inneholde fullstendige.
 5. De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/COVID-19 på coronasmitte.dk
 6. Politiets fellestjenester (PFT) er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, lønn og regnskap, anskaffelser og juridisk rådgivning. Virksomheten er underlagt Politidirektoratet

Kan man finne offentlige søkerlister noe sted på nettet forå se hvem som har søkt en jobb, eller er det bare spesielle stillinger som legges der? Av Gjest, Desember 29, 2009 i Anonymforum - Skravle. Anbefalte innlegg. Gjest 0 innlegg Gjest. Gjest · #1. Skrevet Desember 29, 200 På politiet.no finner du tjenester, åpningstider, kontakt og informasjon

Strenger krav til offentlige søkerlister - Presse

Politiets Fellestjenester (PFT) er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter som gir norsk politi de verktøyene de trenger for å forebygge og bekjempe kriminalitet. PFT leverer tjenester innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, anskaffelser og juridiske tjenester, lønn, regnskap og kommunikasjon I nettbutikken kan du som ansatt i politiet og andre etater kjøpe uniformsutstyr og produkter til politiarbeidet Offentlige søkerlister gjør at vi får færre relevante søkere til lederstillinger i staten, og beslutningsprosessene flyttes fra det etterprøvbare rom til skjulte prosesser. De gode intensjoner hindrer dermed mangfold og gir mindre åpenhet

Offentlige søkerlister er, selv etter at bestemmelsen i offentlighetsloven § 6 nr. 4 kom inn, et grunnleggende prinsipp i norsk rett. Hovedregelen er at søkerlisten er offentlig. Det må kreves en særskilt begrunnelse for å gjøre unntak, i tillegg til at vedkommende søker må ha anmodet om og begrunnet at navnet ikke skal framgå av den offentlige søkerlisten Søkerlister og avslagsbrev. Det å lyse ut nye stillinger krever gode rutiner. Men det er når alle søknadene kommer inn, behovet for systematikk virkelig gjør seg gjeldende. Gode systemer bidrar til å sile ut de best kvalifiserte. Dessuten er det tidsbesparende både for søkerne og for bedriften

Presseforbundet › Still spørsmål › Still spørsmål › Fører ikke søkerlister Emnet er tomt. Ser 13 svar tråder Forfatter Innlegg 15. januar 2012 klokken 01:10 #16293 Svar anne bGjest Jeg har etterspurt offentlige søkerlister fra et helseforetak. Etter en måned fra innvilgelsen av kravet har jeg fremdeles ikke fått disse. Problemet er IKKE å f Offentlige søkerlister 10.7.2017 I lenkene under kan du laste ned offentlige søkerlister for stillinger under behandling Hovedregelen om åpent innsyn i offentlige søkerlister er derfor kun et utslag av et generelt prinsipp om åpenhet og gjennomsiktighet i offentlig forvaltning. Til tross for at dette prinsippet står sterkt i offentlig forvaltning, foreligger det visse muligheter for unntak fra hovedregelen, blant annet av hensyn til rekruttering

Hvor finner jeg offentlig søkerliste? - Karriere

Offentlig- og utvidet søkerliste - Help Manager - N

 1. I Norge krever offentlige myndigheter og andre aktører at du har et norsk identitetsnummer. Du må melde ifra når du flytter. Vi presiserer at vi ikke sender søkerlister noen steder, men at media har mulighet til å be om innsyn i disse opplysningene hvis de finner at stillingen har offentlig interesse
 2. Offentlige søkerlister . Prost i Søndre Borgesyssel.pdf. Prost i Søndre Follo.pdf. Sokneprest i Fredrikstad domprosti - Torsnes.pdf. Kapellan i Nedre Romerike prosti - Skedsmo.pdf. Kappelan i Søndre Borgesyssel prosti med tjenestested i Sarpsborg sokn. Kapellan i Vestre Borgesyssel prosti med tjenestested i Jeløy sok
 3. § 5. Utsett innsyn. Organet kan fastsetje at det i ei bestemt sak først skal vere innsyn frå eit seinare tidspunkt i saksførebuinga enn det som følgjer av §§ 3 og 4, såframt det er grunn til å tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte misvisande bilete av saka, og at innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller private interesser
 4. Dersom du trenger å vite hva offentlige organer driver med, kan du med offentlighetsloven i hånd kreve dokumentinnsyn. Denne artikkelen gir deg en oversikt over hvor grensene går for slikt innsyn: Hvilke organer som plikter å gi offentligheten innsyn, hvem som har innsynsrett, samt de viktigste unntakene fra innsynsretten. 1. januar 2009 trådte det i [
 5. Offentlige trafikkskilt, vegoppmerkinger og trafikklyssignaler er de skilt, Politiet og kommune som har fått delegert vedtaksmyndighet etter annet ledd kan i særlige tilfeller for en enkelt gang gi dispensasjon fra bestemmelsene i skilt 306.1 «Forbudt for motorvogn» eller 548 «Gågate» for bestemt motorvogn
 6. Offentlige søkerlister 2.3.2017 Her vil vi legge ut offentlige søkerlister for lederstillinger i Oslo bispedømme, samt enkelte andre utvalgte stillinger. Søkerlister som ikke publiseres her, kan etterspørres hos personalrådgiver Fredrik Brekke Møller
 7. Hei, Sak: A kommune har utlyst en stilling. Det kommer inn søknader, og kommunen velger å kalle inn 4 av ca 15 søkere til intervju. Ansettelsesrådet skriver innstilling og vedtak om å ansette person X, men så oppdager de at utlysningsteksten er feil. Utlysningsteksten inneholder krav til formalkompetanse (tilsvarende stilling har de alltid ved tidliger

Coronasmitte.dk Polit

 1. Om søkerlister står det i offentlighetsloven paragraf 25: «Organet skal snarest etter at søknadsfristen er gått ut, For den offentlige arbeidsplassen, om det er i stat,.
 2. Lederne i departementsmøte om offentlige søkerlister (24. juni 2016) Lederne i samtaler om offentlige søkerlister (Lederne 28. mai 2016) Å kalle publisering av offentlige søkerlister grafsing er grovt urimelig (Medier24 23. mai 2019) Tangen-saken - to langsiktige problemer og en løsning (E24 26. mai 2020
 3. This site requires JavaScript. You will find instructions on how to enable JavaScript in your web browser here: http://enable-javascript.co
 4. Bruker gamle søkerlister Nordre Buskerud politidistrikt bruker søkerlister fra juni når de ansetter fem politibetjenter for tre måneder. Her kan politiet bli tatt ut i streik. 50 ansatte i politiet i Oslo kan bli tatt ut i streik. Det kan også ansatte i Politidirektoratet
 5. Gjennom en felles høringsuttalelse avgitt denne uken ber Lederne sammen med Virke og HR Norge om at dagens lovverk knyttet til offentlige søkerlister endres. Bakgrunnen for initiativet er behovet for et bedre lovverk som tydeligere ivaretar samfunnets og søkernes interesser. Ulike undersøkelser og enkelttilfeller viser tydelig hvordan offentlige søkerlister hindrer arbeidslivet i å virke
 6. Reglene rundt offentlige søkerlister fremgår av offentlighetslovens paragraf 25. Publisert 24.05.2016 13:49. Til krig mot offentlige søkerlister. Offentlighetsloven må endres slik at folk kan søke på stillinger i det offentlige uten å få navnet sitt offentliggjort, krever Virke, HR Norge og Lederne, i et felles utspill
 7. Ansettelser i staten er mer regelstyrt enn ansettelser i privat sektor. Dette gjelder både saksbehandling i ansettelsessak, prosessen for ansettelse, og utlysning av ledige stillinger. I statlig sektor har man også et kvalifikasjonsprinsipp som gjelder i ansettelsesprosessen

Politiet hyller båt-forslag: - Kan spare store offentlige ressurser. Forslaget vil være spesielt nyttig når nødetatene skal avgjøre iverksetting av kostbare redningsaksjoner, mener politiet Hei hadde en diskusjon med noen folk om hva går under som ofentlig tjenestemenn, har hørt litt av hvert. Bare Politi. Politi og lærere. Alle ofentlige ansatte. Alle offentlige ansatte med untak. Hva av det stemmer, jobber selv i fylkeskommunen er jeg da offentlig tjenestemann SVAR: Hei Utgangspunktet er at det er lov å filme politiet, med mindre politiet vurderer det som nødvendig å bortvise deg for å stanse forstyrrelse av den offentlige ro og orden. Dersom du blir be..

Offentlige søkerlister. Det er en utfordring at offentlig sektor kan gå glipp av kvalifiserte og gode søkere fordi man vegrer seg for å søke i frykt for at det blir offentliggjort at man søker stillingen. Dette kan skape problemer på nåværende arbeidsplass om man ikke skulle få jobben Velkommen til Doffin . Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor I et innlegg på sin egen facebook-side problematiserer hun praksisen med at offentlige søkerlister skal være allment tilgjengelig. Hun har selv trukket en søknad om jobb i det offentlige av frykt for at det skulle bli offentlig kjent. Hun er redd for at det offentlige går glipp av gode kandidater av samme årsak Offentlig sektor kan sies å være: . Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet. Produksjon av fellestjenester, som i hovedsak er finansiert via skatter og avgifter.; I den økonomiske statistikken består offentlig sektor av offentlig forvaltning og offentlig eide eller kontrollerte foretak.. I Norge har offentlig sektor en rekke sosiale.

Organisering og tjenesteområder - Politiet

11 personer har søkt på stillingen framgår av den offentlige søkerlisten. torsdag 13.12 2018. 13:38 Disse vil bli juridisk rådgiver hos kommunen På Regjeringen.no, under pressemeldinger, ligger søkerlister for fylkesmenn. Eks-politikere er søkere, blant annet Valgerd Svarstad Haugland (KrF) og Ulf Erik Knudsen (FrP) Gunnar (42) gjør alt han kan for å plage politifolk og offentlige ansatte Han publiserer navn og videopptak på sosiale medier av politiadvokater, dommere og andre som han mener gjør overgrep. Bør ta en vurdering om offentlige søkerlister. Det er først og fremst møteåpenhet Leirset vil at vi skal diskutere, ikke dokument-åpenhet, men han mener også at offentlige søkelister er problematisk. — Det er et kjent problem at loven ikke fungerer etter hensikten på dette punktet Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) Innholdsfortegnelse Forord..17 1 Innledning.

Kan man finne offentlige søkerlister noe sted på nettet

Lederne, Virke, og HR Norge deltok i innspillmøte i Justis- og beredskapsdepartementet (JD) om offentlige søkerlister onsdag 26. oktober. Statssekretær Ove André Vanebo og to av stabens jurister var til stede fra JDs side. Bakgrunnen for samtalene er den felles høringsuttalelsen avgitt i mai tidligere i år om at dagens lovverk knyttet til offentlige søkerlister.. Mattilsynets offentlige journal er tilgjengelig på www.einnsyn.no.. Mattilsynet har et etterslep på journalføring av utgående og interne dokumenter for perioden juni 2020 - dd. Dette betyr at det kan være dokumenter i denne perioden som er registrert i vårt sak/arkivsystem, men som foreløpig ikke har vært gjennom kvalitetskontroll og fått status Journalført. Årsaken til.

Politiet - Politiet

Offentlige søkerlister. Goplen Marte . 15. september 2017 (oppdatert 21. september 2017) Søkerlistene til stillingene som prorektor forskning og dekan for fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi er nå offentlige Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener politiet må jobbe med å skape en kultur der det er greit å varsle om seksuell trakassering og uønsket atferd Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forsvarsloven, forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner, forskrift om klagenemnda for krav om.. Ringte politiet etter ulykke - så kom sjokkbeskjeden. Anne Kathrine Ødegård kom over en bilfører som hadde kjørt i grøfta. Hun mente bilføreren var enten beruset eller for syk til å.

Politiets fellestjenester - Politiet

Politiet i Innlandet skal ansette 12 nye politifolk i nyopprettede stillinger denne høsten . Her er de offisielle søkerlistene Hvorfor kjenner vi deg igjen? Schibsted-konto, tidligere SPiD, er vårt digitale påloggings- og betalingssystem. Dette er en felles pålogging- og betalingsløsning for flere norske medienettsteder (Adressa, SMP, VG, Finn etc.. To ganger på to uker har politiet kommet med offentlige utfall mot den drapssiktede milliardæren Tom Hagen. Det får jusprofessor Jon Petter Rui til å klø seg i hodet Informasjon om kommunale tjenester, ledige stillinger, samfunnsutvikling og politisk virksomhet i Drammen kommune

Politiet fulgte stort sett ministerens linje. Hva hadde skjedd? Nøkternheten må ha kommet nedenfra. Mediene, statsministeren og ledere i offentlige etater lot seg rive med. Men institusjonene holdt stand. Før demonstrasjonene til støtte for George Floyd helgen 8.-10. mai varslet politiet at de ikke ville komme til å gripe inn mot. Politiet meiner dei ikkje har tid til å følgje regelverket for offentlege innkjøp. No slår styresmaktene fast at dei har brote lova grovt og skriv ut historisk gebyr

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider En del aktivitet er det bare offentlige myndigheter som har rettslig adgang til å utøve, bl.a. politi og fengselsvesen samt forskjellig annet som kan medføre organisert maktutøvelse. En offentlig myndighet kan også være underlagt strengere rettsregler enn private, for eksempel krav til saksbehandling i samsvar med forvaltningsloven , regelverket om offentlige anskaffelser m.m Offentlige søkerlister. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jamfør offentleglova § 25 Stikkordarkiv: søkerlister Kommentarer. Reglene om at alle skal kunne få vite hvem som søker offentlige stillinger er skjerpet, men ved hjelp av hodejegere blir stadig mer avgjort i det skjulte. For ofte er det slik at de beste ikke vil søke før de har fått jobben 36 ledige jobber som I Offentlige er tilgjengelig i Ringerike kommune på Indeed.com. Sykepleier, Vernepleier, Helsefagarbeider og mer

Nye koronatiltak i Fredrikstad kommune. Regjeringen innførte torsdag 5. november en rekke nasjonale tiltak for å bremse koronasmitten i Norge Politiet har inngått avtaler med fem av Norges største byråer, men ingen av dem er sikret oppdrag i avtaleperioden. Benedikte Løvdal, leder i Kreativt Forum, mener slike avtaler ikke er god kutyme. Hun stiller også spørsmål om avtalen følger lov om offentlige anskaffelser Offentlige tjenester fra Smøla kommune. Andre offentlige tjenester. NAV; Politiet; Tannhelsetjeneste

Nettbutikken - Politiet

Politiet stilte også med kriminaltekniker i Fana og var opptatt med det som ser ut som boss. - Medhold fra retten. Aksjonen ble iverksatt som følge av et tips, opplyser politiadvokat Sigrid Sulland ved Vest politidistrikt. Hun vil ikke kommentere om tipset kom fra private eller andre offentlige organer Politiet har svigtet en lang række kvinder og organisationer, som er markante stemmer i den offentlige debat og derfor bliver ramt af trusler. Det skriver en række fremtrædende organisationer i et brev til justitsministeren Vi vet også at hans navn heller ikke var blant de 16 kandidatene på den offentlige søkerlista da den utsatte fristen gikk ut 2. juni. Hvis alle søkerlister offentliggjøres, risikerer man at de best kvalifiserte trekker seg på grunn av belastningen ved det offentliges søkelys Beskrivelse Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn) Som ansatt i politiet må det imidlertid gjøres på en måte som ikke er krenkende, harselerende eller fiendtlig overfor grupper av personer. Kleven Berghs ytringer svekker den tillit som politiet er avhengig av i sitt arbeid, heter det. Men uten å problematisere at noen av disse gruppene kan ha holdninger og verdier som bryter med de norske og kanskje fortjener motbør

Politiet kaprer topplasseringen i Ipsos årlige omdømmeundersøkelse for offentlige etater. Seksuell trakassering i politiet: En virkelighet de færreste i politiet kjenner seg igjen i Måten politiet har blitt fremstilt på, svekker tilliten til politiet Stor usikkerhet om offentlige søkerlister Det finnes tre alternativer måter å håndtere søkerlister til offentlige stillinger på, mener KS-advokat Anders Hauger. Enten kan man legge seg flat og akseptere at rådmannsansettelser er offentlige Tjenesten benyttes til elektronisk forsendelse av straffesaksdokumenter fra politiet til domstoler, forsvarsadvokater og andre. Tjenesten gir en rask og sikker forsendelse av dokumenter til virksomheter som er aktører i straffesakskjeden. Dokumentet er kun tilgjengelig i 30 dager (Last ned dokumentet og lagre på eget sikkert medium Kan man filme politiet på offentlige steder? 28.10.2014 2014 Politi Kan jeg filme på offentlige steder? 24.05.2020 2020 Lov og rett Søke hjelp i det offentlige eller i det private? 17.03.2017 2017 Rusmidle

På Stavanger kommunes hjemmesider kan du finne informasjon, søknadsskjema og kontaktinformasjon til alle våre tilbud og tjenester Universitetet i Oslo er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6000 ansatte. UiO har ledende forskningsmiljøer og landets bredeste studietilbud Offentlige kunngjøringer Omstillingsprogrammer Vi har satt i gang flere omstillingsprogram frem til 2020, og intensjonen er å tydelig vise hvilke oppgaver vi satser på, og hvordan vi vil løse dem. Postlister Postlister - Oversikt over innkommet og utsendt post.

Offentlige søkerlister hindrer mangfold D

KAMP Aktivister fra Motstandsbevegelsen gjennomførte lørdag for- og ettermiddag offentlige aksjoner i både Arendal og Grimstad. Dagen bød også på nærmest absurd trakassering fra politiet. Aktivister fra Motstandsbevegelsen inntok i dag Arendal for å gjennomføre en offentlig flyvebladsutdeling i sammenheng med den politiske festivalen Arendalsuka Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data . Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra yrkesbeskrivelsen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data ( NLOD ) Offentlige Tjenester og Service » Politiet » 23 unike treff Sør-Trøndelag Politidistrikt. Gryta 4, 7010 Trondheim. 73 89 90 90. Mer info · Hjemmeside · Kart · Del av Trondheim Kommune. Nordmøre Og Romsdal Politidistrikt. Storgata 43, 6508 Kristiansund N. 71 58 90 00 Den nigerianske hæren og politiet har drept minst tolv fredelige demonstranter på to steder i byen Lagos, opplyser Amnesty International. FN og EU er bekymret. Røyk stiger onsdag opp fra offentlige kontorer som demonstranter har satt fyr på i Lagos i Nigeria. Mange trosset portforbudet og.

Politiet kan ikke bekrefte kopi av pass. I listen under ser du hvem som kan bekrefte kopi av pass. § 11. Kundekontroll utført av tredjeparter For gjennomføring av kundekontrolltiltak som nevnt i § 7 nr. 2 til 4 kan rapporteringspliktige legge til grunn tiltak som er utført av følgende tredjeparter: 1. finansinstitusjoner 2. verdipapirforeta Nedgangen «antas særlig å skyldes at det har vært færre personer i det offentlige rom, noe som også har redusert andre lovbrudd knyttet til uteliv», opplyser politiet Politiet beklager egen oppførsel overfor Kongsberg-mann som hengte opp plakater med Muhammed-karikatur - Vi skal ikke mene noe om ytringer som blir hengt opp, sier regionleder i Sør -Øst politidistrikt. Han beklager at politiet i Kongsberg refset en mann på grunn av innholdet på plakater han spredte i byen

NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes ønsker politisk debatt om offentlige innkjøperes kompetanse om markedene de skal handle i. Foto: Moment studio Politiet kjøper hotell- og konferansetjenester for over en halv milliard, men bare de store kjedene får delta Det offentlige gjør innkjøp for flere hundre milliarder kroner årlig. Få veiledning og verktøy til å gjøre gode anskaffelser og bruke ressursene effektivt og til det beste for innbyggerne og næringslivet Sporveien T-banen AS er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Sporveien vil at de ansatte hos oss skal gjenspeile befolkningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. Vi oppfordrer kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke Etter hva vi kan se det en klart utbredt praksis at politiet ønsker nye lokaler gjennom leie i markedet, uavhengig av om det er snakk om eksisterende bygg eller nybygg, og at de anser anskaffelsene som såkalte tjenestekontrakter som dermed er omfattet av en av unntaksbestemmelsen i Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA § 2-4) Tyrkisk politi er bekymret for mulige bomber plassert på offentlig transport og offentlige bygg i kjølvannet av den siste ukens hendelser. FOTO: Foto: AP Photo / Cagdas Erdogan En demonstrant løper for å kaste tilbake en tåregassbeholder opprinnelig avfyrt av politiet i Istanbul, lørdag 25. juli 2015 Advokat Karen Anne Rekkedal og advokatfullmektig Ellev Sandtrøen, Advokatfirmaet Selmer Koronaviruset og etterfølgende tiltak fra ulike lands offentlige myndigheter, som for eksempel pålegg om stengning av fabrikker og havner og ulike former for reiserestriksjoner, kan påvirke kontrakter som inngås på bakgrunn av regelverket om offentlige anskaffelser

 • Marsipankake trine.
 • Toyota hilux mål.
 • Knutekål koketid.
 • Verdens beste rabarbragrøt.
 • Feuerwehr oberwart unfall.
 • Arztbewertung barmer gek.
 • Sdlr veske.
 • U2 songs of innocence.
 • Kulingvarsel.
 • Hotel anker saalfeld bewertung.
 • Relais villa clodia lazise.
 • Mandarin petit oppskrifter gratis.
 • Katt kvele baby.
 • Utagerende atferd hos demente.
 • När är det black fredag 2017.
 • Store kosebamser.
 • Parkdress test 2017 foreldre og barn.
 • Stfk utskrift.
 • Man skal ikke hvile på sine laurbær så lenge de kan vinnes.
 • Bovine spongiform encephalopathy.
 • Watch naruto shippuden.
 • Planet coaster free.
 • Gender equality ranking.
 • Dividends stocks 2018.
 • Design og håndverk yrker.
 • Frisuren glatte haare kurz.
 • New orleans 2005 katrina.
 • Sjelden muskelsykdom.
 • Dave hester barry weiss.
 • Ølsalg stavanger 2018.
 • Hva spiser svarttrosten.
 • Sony xperia l1 deksel elkjøp.
 • Hovedtariffavtalen paragraf 3.
 • Objektkobling.
 • Kandel schneehöhe.
 • Lisa stokke nrk.
 • Blå høns.
 • Hankø kart.
 • Ходячие мертвецы 8 сезон 13 серия дата выхода.
 • Norsk spansk oversetter.
 • Stadtperle aurich speisekarte.