Home

Antall videregående skoler i norge

Eksterne lenker. Utdanning.no sin Oversikt over alle videregående skoler i norge; Utdanning.no har en tjeneste der man kan se alle skoler i Norge med Google Earth; Klikk denne linken og åpne med google earth] (KML-fil med alle skoler i Norge, VGS er et eget lag 3,0 prosent av alle elever i videregående opplæring sluttet i løpet av skoleåret 2019-20. Det er færre enn året før. Sjansen for å slutte på videregående skole er betydelig større blant de som tar et yrkesfaglige utdanningsprogram enn for elever på studieforberedende Statistikk og analyser om barnehager og grunnopplæringen i Norge. Statistikk og analyser om barnehager og Antall permitterte og oppsagte lærlinger uke 46. 18. nov Gjennomføring av videregående opplæring; Fravær på 10. trinn og i videregående skole skoleåret 2019-20; Karakterer i videregående skoler 2019-20 Tabell 1 gir en oversikt over antall barne-hager, grunnskoler, videregående skoler, høgskoler og universiteter i Norge i 1998 og 2008. Tabell 2 viser en oversikt over omfanget av barn, elever, lærlinger og studenter i det norske utdanningssystemet per 1. oktober i 1998, 2003 og 2008. Elev- og studenttal Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet

skolen Norge. De nasjonale prøvene i skriving, lesing, matematikk og engelsk ble innført i norsk skole i 2004. Prøvene skal kartlegge elevenes læringsutbytte og inngår i et landsomfattende kvalitetsvurderingssystem. Prøvene gjennomføres på 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen og første årstrinn i videregående skole Videregående skole (eller VGS) er den delen av videregående opplæring som foregår i skole. Den har tre videregående trinn (i noen spesialtilfeller fire). For yrkesfaglig utdanning foregår deler av utdanningen i bedrift, som oftest to år i lære i en bedrift etter to år i videregående skole Den organiserte skolen i Norge går tilbake til middelalderen. Kort tid etter at Norge ble eget erkebispedømme i 1152, ble det opprettet katedralskoler for opplæring av prester i Trondheim, Oslo og Bergen. Etter reformasjonen ble det i 1539 gitt en dansk kirkeordinans som også gjaldt i Norge. Katedralskolene ble omdannet til latinskoler, og det ble påbudt at hver kjøpstad skulle ha en. Fylkeskommunene har ansvar for all videregående opplæring i Norge. Utdanningsavdelingene i fylkene kan svare på spørsmål om for eksempel eksamen, dokumentasjon, kvalitet og klage på karakterer. De har også ansvar for videregående opplæring for voksne En fersk rapport avslører store kvalitetsforskjeller ved norske videregående skoler.Kun én eneste skole i hele Norge kan si at de fikk toppkarakteren seks, og det er Rubbestadnes videregåande.

Det er viktig at skolen og foreldre samarbeider om barnets læring. I Norge er det derfor en tettere dialog mellom foreldre og skole enn i mange andre land. Hvert år er det normalt to møter mellom l... Videregående skole » Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, har rett til tre års videregående opplæring Høsten 2018 startet NRG videregående skole i Sandvika. NRG er den første i sitt slag i Norge. Skolen er godkjent som et vesentlig annerledes tilbud enn andre profilskoler og offentlige skoler Selv om antall elever i private videregående skoler har doblet seg 15 år, har andelen ligget stabilt rundt 8 prosent siden 2012. Laster innhold, vennligst vent.

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket Vestland fylkeskommune, Videregående skoler i Vestland, Spesialskoler, OT, PPT, karriere, voksen, NAV i Vestland, Opplæringskonto Læresteder i Midt-Norge; Finn skole. Velg region. Velg fylke. Lite kart; Stort kart; Last ned hele skolelisten (KML-format) Læresteder i Midt-Norge. Alle. Alle Johan Bojer videregående skole Skolested Rissa. Kristen Videregående skole Trøndelag. Kyrksæterøra videregående skole. Levanger fagskole I områder med forhøyet smitterisiko anbefaler kunnskapsminister Guri Melby (V) at rødt nivå gjeninnføres på videregående skoler. I praksis betyr det mindre elevgrupper og mindre kontakt. Videregående skoler i kommuner med høy smitte bør gå til rødt nivå med én gang. Rødt nivå. Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Grønt nivå innebærer stort sett en normal skoledag, men med flere hygienetiltak

Frafall regnes som et av de største problemområdene i norsk skole og får mye oppmerksomhet, både blant politikerne og i media. Selv om vi har sett en svak nedgang de siste årene, har frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på cirka 30 prosent de siste 20 årene Totalt antall skoler i Norge* Totalt antall barnehager/skoler med observerte/meldte tilfeller. Antall barnehager/skoler med mer enn 3 tilfeller blant barn/elever. Antall barnehager/skoler med mer enn 5 tilfeller totalt blant barn/elever og ansatte. Barnehager. 5730. 24. 0. 0. Barneskoler. 2799. 36. 4. 4. Ungdomsskoler. 21. 3. 1. Videregående. Eikelund videregående skole (egen nettside) Telefon: 22 23 11 00. Adresse: Nydalsveien 30b, 0484 OSLO. Nøkkelinfo. Ekeberg skole (egen nettside) Telefon: 22 08 35 70. Adresse: Stamhusveien 79, 1181 OSLO. Nøkkelinfo. Ellingsrud skole (egen nettside) Telefon: 23 28 70 50

Karaktergaranti · Gratis rådgivning · Tett oppfølging av lære

Antall gutter og jenter i videregående skole, fordelt etter studieretning. 2018 Kilde: SSB, Videregående opplæring og annen videregående utdanning, tabell 06382 Last ned tabel WANG ble etablert allerede i 1907, og med fem godkjente toppidrettsgymnas, en studiespesialiserende linje og 6 idrettsungdomskoler, vet vi hvor lista ligger og hva som kreves hvis du skal nå dine mål og drømmer. Vi er stolte over å kunne tilby deg en skolehverdag med svært høyt faglig nivå, hvor du får en spennende og variert skolehverdag med andre engasjerte og motiverte elever Covid-19: Antall tilfeller doblet i Norge Onsdag presenterer Folkehelseinstituttet en ny ukerapport. Den viser at antallet nye smittetilfeller i løpet av en uke har doblet seg

Videregående skoler. Samlet driver Viken fylkeskommune 58 videregående skoler, 4 folkehøyskoler og fagskoler. Utdanningsprogram. Du kan få oversikt over hvilke studieretninger som tilbys ved de ulike skolenene på vilbli.no eller sjekke det på hver enkelt skole.. Videregående skoler i Akershu Det var nok til at skolen havnet på femteplass over de mest populære videregående. I år har skolen klatret opp til andreplass med 352 søkere, kun 42 færre enn Nydalen, og har gått forbi populære skoler som Elvebakken, Ullern og Fyrstikkalleen Det passer bra ut fra behovet i arbeidslivet. Norge vil trenge 100.000 flere fagarbeidere i 2030. Velger yrkesfag på Voss. På Voss er det to skoler, Voss gymnas og Voss videregående. Rektor Unn Fauskanger på Voss gymnas er ikke overrasket over at nedre poenggrense for å få plass på studiespesialiserende kun er 27 De fleste videregående skoler i Norden er godkjente. Hvis landets egen «Lånekasse» gir stipend eller lån, er skolen også godkjent for stipend og lån fra Lånekassen i Norge. Utdanningen du tar må vare i minst fire måneder og undervisningen må foregå på skolen, altså ikke via nettundervisning Det finnes 32 steinerskoler i Norge fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Med over 5000 elever og rundt 800 lærere. På verdensbasis er det over 1000 steinerskoler i 64 land, og med det er steinerskolen verdens største friskolebevegelse

Det er alvorlig at enkelte skoler ikke gir elevene det antallet undervisningstimer de skal ha, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. NIFU har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt undervisningstid og vikarbruk i videregående skoler, for å se om elevene får den undervisningen de har krav på - med kvalifiserte lærere Skolen er også det første undervisningsbygget i Norge som har oppnådd sertifiseringsnivået BREEAM-NOR Outstanding, og er med det Norges første plusshus-skole. Altså: Skolen produserer mer energi enn den forbruker. Byggetiden var 25 måneder. Her tegnet og leverte Roth 41.652 meter rør for gulvvarme og tappevann i alle etasjer Det blir innført rødt nivå på videregående skoler i Bergensområdet. Dermed kan elever måtte belage seg på hjemmeskole, skriver Bergens Tidende VIDEREGÅENDE SKOLER (sortert etter skolenavn) Grunnskoler | Videregående | Folkehøgskoler | Høgskoler | Universiteter | Internasjonale Sorter etter skolenavn | Sorter etter kommune | Sorter etter fylk

Volleyball vokser mest blant jenter på videregående i USA

Liste over norske videregående skoler - Wikipedi

Videregående skole Tiltak som innføres natt til tirsdag 10. november Fra 9. november kl. 24:00, altså natt til tirsdag, innfører vi blant annet rødt nivå på videregående skoler og full skjenkestopp Færre elever velger realfag på videregående skole. Det viser Realfagsbarometeret - en ny, årlig rapport om matematikk og naturfag i skolen. Færre elever velger realfag på videregående skole. Fra høsten har Norge i alt 54 realfagskommuner over hele landet 3 av 4 unge fullfører nå videregående opplæring i løpet av fem år, og andelen har steget de siste årene. Blant de som slutter er årsakene til frafall sammensatte. Mange fullfører også videregående opplæring på et senere tidspunkt i livet Velkommen til Frederik II vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater

Statistikk videregående skole - Udi

TFFK har besluttet at alle videregående skoler i fylket skal gjennomføre digital undervisning i perioden 9.-20.november. Dette er for å begrense og forebygge oppblomstring av smitte da det viser seg at mange kan være smittet uten symptomer Flere skoler rammet av koronaviruset. Minst åtte skoler og én barnehage har rundt om i Norge fått påvist koronasmitte blant både elever og ansatte Studievalg.no - alt om STUDIER, SKOLER, YRKER og STUDIESTEDER Valg av skole, studie og yrke Studier 3.762 studier Skoler 2.895 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 336 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip

På Sandvika videregående skole hadde vi en spørreundersøkelse forrige uke, der foreløpig 488 elever har svart. Av disse svarer 252 at de sliter med motivasjonen, 113 at de savner skolen sin. Og over 100 elever sier at de gjerne vil møte noen fra skolen for å gå en tur I Trysil har de satset på noe mange kommuner, og særlig distriktskommuner, burde ta etter dem. Kommunen garanterer lærlingplass til alle tryslinger som velger yrkesfag på videregående skole. Kilde: ostlendingen.n

Statistikk - Udi

Stor økning i antall trusler mot skoler. Det har blitt rettet like mange trusler mot norske skoler i årets første måned enn hele fjoråret. - Dette er en situasjon vi ser alvorlig på. Figur 2 Utviklingen av antall videregående skoler i Norge Figur 2 viser at det har vært en reduksjon på 7 videregående skoler i Norge i tidsperioden 2015-2019. Omstrukturering av dagens skoler til nye oppdaterte skoler med teknologi og tilbud til de enkelte elevene Kongsbakken videregående skole er den oransje bygningen til høyre i bildet. Det er samme antall som de to foregående dagene. åtte er innlagt i Helse vest, fem er innlagt i Helse Midt-Norge og fire er innlagt i Helse nord. Det var ved midnatt registrert 617 nye koronatilfeller i landet,. Det er gratis å gå på offentlig grunnskole. Hvis barnet bor i Norge i mer enn tre måneder, har barnet rett og plikt til å gå på skole. Retten skal oppfylles så raskt som mulig og senest innen en måned. Eleven tenger ikke personnummer for å bli registrert i norsk skole. Videregående skol

Antall gutter og jenter på ulike klassetrinn som besvarte undersøkelsen i Fredrikstad 341 338 281 295 190 268 Gutter Jenter Vg1 Vg2 Vg3 Prosentandel av elever på videregående skole i Fredrikstad og i Norge. 9 Prosentandel som er fornøyd med lokalmiljøet Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn 66 69 64 Vg1 Vg2 Vg3 er 67 61 5 Organisering av årstimetall og eksamen i videregående opplæring. Temanotat 8/2011. 1. Innledning. Et nasjonalt tilsyn med fylkeskommunene i 2008 avdekket at elever i videregående opplæring ikke får oppfylt sin rett til undervisning (Utdanningsdirektoratet 2010).Status i 2011 er trolig uendret de fleste steder, til tross for at skoleeierne lovet å lukke avvikene slik tilsynet ga pålegg om Fra og med studieåret 2020-2021 er det viktige endringer i Lånekassens regler for utdanning på deltid.. Nå kan du få lån og stipend ut fra nøyaktig hvor mange fag/studiepoeng du planlegger å ta. Det vil si at om du for eksempel skal ta 50 studiepoeng i løpet av et helt studieår får du 83,33 prosent av det beløpet en fulltidsstudent får

Nøkkeltall Utdanning - SS

Det er andre gang landet går inn i lockdown. Forskjellen fra forrige nedstengning, i vår, er at barnehager og skoler skal holde åpent. Videregående skoler vil ha fjernundervisning. Onsdag ble det registrert 18 koronadødsfall på ett døgn i Hellas, det høyeste tallet så langt i pandemien. Samme dag ble det registrert 2.646 nye. På Heltberg Private Gymnas Drammen møter vi hver elev på en personlig og inkluderende måte. En av Norges beste videregående skoler Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. Regler for hele landet. Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter Lav andel lektorer i norsk videregående skole. Mens andelen i befolkningen med høyere utdanning tilsvarende master- og doktorgradsnivå i Norge har økt kraftig de siste førti årene, har utviklingen i videregående skole gått motsatt retning. Siden 1970-tallet har andelen av lærere i videregående skole med lektorkompetanse falt fra å redusere antall smittede, alvorlig syke og døde. Norge og Danmark stengte alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler den 12. mars 2020, mens Sverige valgt å holde skoler og utdanningsinstitusjoner helt åpne frem til 18. mars 2020, og deretter gitt en anbefaling om fjernundervisning i videregående skoler og høyskole

Sjømat Norge vil stoppe nedleggelse av fiskerifaglinjer iFlere har søkt videregående skole – NRK Vestland

Tallet på antall ungdommer som fremdeles står uten tilbud om plass, Snittet er høyest på Elvebakken videregående skole, med en bukk på 52,2 i snitt for å komme inn Videregående skole Fag- og yrkesopplæring Verktøy Print Oversikt - Norske skoler i utlandet. I denne oversikta finn du skolefakta og tal for grunnskolar i fylket. Tala dekker områda læringsmiljø Antall elever per årsverk til undervisning : 7,4. Du får også en rekke tips i artikkelen under svaret. I tillegg har informasjonstjenesten Hallo Norden mye informasjon til personer som vil gå på skole i andre nordiske land. Støtte fra Lånekassen til videregående opplæring i Norden er den samme som for elever i Norge Antall gutter og jenter på ulike klassetrinn som besvarte undersøkelsen i Vennesla 79 73 51 54 39 68 Gutter Jenter Vg1 Vg2 Vg3 Prosentandel av elever på videregående skole i Vennesla og i Norge 67 22 8 3 Vennesla Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Det tror jeg ikke Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden

Hvam videregående skole i Nes på Romerike holder stengt neste uke etter at til sammen sju personer som er tilknyttet skolen, har fått påvist covid-19. Over 200 personer er satt i karantene som følge av smittetilfellene, opplyser kommuneoverlegen til avisa Raumnes. To av de smittede er ansatte ved skolen, tre er elever, mens to andre har en annen tilknytning til skolen, som vil holde neste. I Norge er det 21 skoler som tilbyr IB. Andre studieforberedende utdanningsprogrammer som gir generell studiekompetanse, som for eksempel idrettsfag, kvalifiserer ikke for å søke IB. På Utdanning.no finner du en oversikt over hvilke skoler som tilbyr IB

Skole og utdanning i Norge - Store norske leksiko

 1. Grunnskole- og videregående opplæring i offentlige skoler og lærebedrifter reguleres i Opplæringslova. Det er 415 videregående skoler i Norge. Ved skolestart skoleåret 2018/2019 var det 188 500 elever i videregående skole (til sammen på alle trinn). 36 prosent av disse (67 000) gikk på et yrkesfaglig utdanningsprogram
 2. Flere fullfører videregående skole. Årsaken er at elevene kan mer når de starter på videregående, Norge Publisert: 23. juni 2020 Siden da har antallet som gjør ferdig videregående, økt med 6 prosentpoeng
 3. Nordland fylkeskommune Narvik videregående skole Postmottak 8048 Bodø. Fakturaadresse. 220 Narvik videregående skole Fakturamottak 8048 Bodø. eFakturaadresse 964 982 953 (Nets) Leveringsadresse pakker: Studiested Oscarsborg, Dronningensgt. 68, 8514 Narvik Studiested Frydenlund, Villaveien 59, 8516 Narvik. Studiested Solhaugen, Øvreveien 24.
 4. Mens samtlige videregående skoler var private frem til 1920-tallet er fenomenet med private grunnskoler nokså nytt. I dag er det Steinerskolene som teller flest blant privatskolene i Norge. I tillegg er over hundre skoler samlet under Kristne Friskolers Forbund, mens Norsk Montessoriforbund også står for et betydelig antall private utdanningsinstitusjoner
 5. Da søknadsfristen gikk ut 1. mars var det 45 977 søkere til videregående skoler i Viken fylkeskommune. Christian Berset - Dette er en svært stor søkermasse sammenlignet med landets øvrige fylker
 6. Bekymret for Oslos videregående skoler: - Segregering, karakterpress Smugling og salg av hudblekekremer utbredt i Norge. for eksempel et maks antall elever med norsk som morsmål.
 7. Skoleturer Vi har skoleturer i Norge og Europa som er inkludert i skolepengene. Drottningborg Drottningborg videregående skole er en kristen internatskole på Sørlandet som er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband

Video: Videregående skole - Wikipedi

kristne skoler i norge Her finner du en oversikt over medlemsskolene i Kristne Friskolers Forbund (KFF) i Norge. Utenlandsskoler er ikke tatt med. De aller fleste kristne grunnskolene i Norge og alle de kristne videregående skolene og alle bibelskolene i Norge er medlemmer i KFF Vi er en kristen videregående skole i Bergen som er åpen for alle. Vi tilbyr et sunt, godt og trygt læringsmiljø med rom for personlig utvikling, fremgang og trivsel Velkommen til Borg vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Viken fylkeskommune har i dag bestemt at mest mulig undervisning på de videregående skolene skal gjennomføres digitalt. Dette skjer fra mandag 9.11. og skal i første omgang vare i 4 uker. For Nesbru betyr det at studieforberedende utdanningsprogram (SSP, IB, MK og påbygg) har hjemmeundervisning, mens byggfag og all tilrettelagt opplæring foregår på skolen

Åssiden videregående skole - Buskerud fylkeskommune

norsk utdanningshistorie - Store norske leksiko

 1. Øvrebyen videregående skole; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kontakt oss. Telefon: 62 00 08 80. Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. E-post: Send e-post. Send sikker digital post. Organisasjonsnummer: 920 717 152. Har du spørsmål om fylkesveger? Adresse.
 2. ha videregående opplæring fra et annet land, som ikke er godkjent i Norge Voksenopplæring Er du elev i videregåendeskole og har voksenrett, kan du låne inntil 112 290 kroner for hele skoleåret
 3. Velkommen til Rosenvilde vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater
 4. Olav Duun videregående skole (VG1 helse- og oppvekstfag og VG2 helsefagarbeider) avsluttet skoleåret 2018 - 19 med en innholdsrik aktivitetsuke på Namsos helsehus. De har sendt oss noen bilder fra uka, og forteller at både beboere, elever, ansatte, pårørende og lærere..

Videregående opplæring utdanning

Kun én skole i hele landet får toppkarakte

Skolesysteme

 1. Dersom du nylig har kommet til Norge, så er kombinasjonsklasse et fint tilbud for deg som trenger mer grunnskoleopplæring. I kombinasjonsklassen får du ett eller to forberedende år før oppstart i ordinær videregående skole. Du bruker ikke av retten din til videregående opplæring
 2. På ungdomstrinnet brukte Norge 41 prosent mer per elev i 2013 enn OECD-snittet, en økning på 2 prosentpoeng fra 2012. Norges utgifter per elev på ungdomstrinnet er ikke så ulike de tilsvarende utgiftene i Finland. En spredt befolkning og små skoler bidrar til de høye utgiftene per elev i Norge
 3. Studiespesialisering passer for deg som har tenkt å studere på høgskole eller universitet etter videregående skole. Du får muligheter til å utvikle deg i fellesfag der ferdigheter og lese, skrive og regne er grunnleggende. Du utvikler kritisk tenkning, refleksjon og selvstendighet i et felleskap med andre
 4. Bodin videregående skole går i rød beredskap og halvparten av eleven vil få digital undersvining mens den andre halvparten møter på skolen. Høyeste tall siden mars. Smitten er knyttet til ungdomsmiljøene og spesifikt Bodø videregående skole og Bodin videregående skole. - Totalt er dette de høyeste tallene vi har hatt siden mars
 5. Utdanningsprogram for studiespesialisering gjør deg godt forberedt for videre studier. Dette gir det bredeste grunnlaget for mer teoretisk utdanning etter videregående skole. Utdanningsprogrammet passer godt for deg som liker teoretiske fag og som ønsker å fortsette med høyere utdanning etter videregående skole
 6. Vi mener vår undersøkelse viser utbredelsen av rusmidler blant elevene i den videregående skolen i Hamar per mai 1999 - og den er trolig representativ for andre tilsvarende byer i Norge. Vi vil takke Astrid Skretting for hjelp og råd ved publiseringen av artikkelen
 7. SKOLE: Siden 1993 har Oslo Kristne Senter drevet kristen grunnskole. Nå er planen å starte videregående skole med både yrkesfag og studiespesialisering. - Behovet for en kristen skole i distriktet er stort, sier prosjektleder Ann-Kristin Iversen

Videregående - NR

Vi ønsker elever, studenter, rådgivere, faglærere og andre velkommen til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Vi tilrettelegger for besøk hvis dere ønsker en fagdag hos oss eller ønsker å se hvordan vi har det på innsiden. Vi ønsker å gjennomføre arrangementer men med de restriksjonene som myndighetens pålegg og våre egne retningslinjer i forhold til Covid-19, har innført Arbeidsmarkedet i Nordland, i Norge og i resten av verden er imidlertid i endring. Digitalisering og automatisering skaper et stadig økt behov for spesialisert kompetanse. I vårt fylke illustreres dette ved at det i 2019 var en nedgang i antall jobber for personer med la

Dobbelt så mange elever på private videregående skoler

Den siste uken har antall smittede i Oslo Det er også meldt om tilfeller av smitte hos ansatte eller elever ved 20 skoler i Oslo. Syv av disse er videregående skoler eller Norge: 146 nye. Du blir godt faglig forberedt til studier ved høgskoler og universitet, både i Norge og utlandet. Du kan velge blant programfag innen realfag, språk, samfunnsfag og økonomi. Du kan velge programfag som oppfyller spesielle opptakskrav ved inntak til høgskoler og universiteter. Eksempler på hva du kan bli: sykepleier, lege eller veterinæ

Artikkel: Distraksjoner via nett - StudienettDatamaskin som et skoleverktøy - StudienettIkke nok å gi elevene pc-erSV-Kristin har sagt ja til 2000 nye privatelever - Skole

Ønsker du å studere på høyskole eller universitet? Da er studiespesialisering noe for deg. Du kan velge fordypning innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Ved å velge studiespesialisering (SSP) på Nesbru videregående skole legger du et godt grunnlag for å studere ved et universitet eller på en høgskole Vi tilbyr voksenopplæring på videregående skoles nivå først og fremst til de som ikke har fullført videregående skole tidligere og som er over 25 år. De som har fullført videregående skole i et annet land, men som ikke får godkjent utdanningen sin i Norge kan også søke Antall årsverk per 100 elever : 10,8 Vest-Agder fylke (utgått), Videregående skole, Økonomi, Alle eierformer, 2019-2019, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt. Fleire tal

 • Bose høytaler mini.
 • Ram animal.
 • Montserrat monastery.
 • Freestyle dansedrakter.
 • Stavangerflint bambus.
 • Trycka bok privat.
 • Erik navn.
 • Liebes sprüche die berühren.
 • American units conversion.
 • Faktor 8 terminprøve 2015.
 • Krups kaffemaskin test.
 • Semantisk utvikling hos barn.
 • Emden und umgebung freizeit.
 • Vinsmaking sandefjord.
 • Californian redwoods.
 • Shahi kitchen stavanger meny.
 • Größte rinderfarm australien.
 • Ryddig hjem.
 • Advokat bache wiig.
 • Morsomme kurs.
 • Bmw m styling.
 • Lalandia rødby kart.
 • Innenstadt gifhorn.
 • Single mit 37.
 • Motorisk trening – øvelser for barn.
 • Bauamt lichtenfels öffnungszeiten.
 • Tf2 where to buy unusuals.
 • Paleontolog engelsk.
 • Melanom bösartig.
 • Uv lampe fugl.
 • Legge på seg av pepsi max.
 • Exodus norsk.
 • Helter skelter mering.
 • Cash conversion cycle.
 • Langtidsvarsel puerto rico kanariøyene.
 • Hildesheim parken.
 • Marinejeger trening.
 • Großglockner hochalpenstraße fahrrad.
 • Bolderman singlereizen.
 • Storuman forever klimattest.
 • Tinder kurs.