Home

Samfunnsfag vg1 kap 8

Refleksjonsnotat i samfunnsfag (kapittel 8, VG1). 1. a) En interesseorganisasjon er en gruppe som jobber på en måte slik at de kan fremme sine egne ønsker og interesser i størst mulig grad Kahoot (quiz) til kapittel 8. Kahoot er en nettside hvor man kan produsere digitale quiz og undersøkelser. Verktøyet er flott å bruke i klasserommet, både for å gi elevene morsom repetisjon av innlært stoff, for å introdusere nytt stoff, Samfunnsfag for vg1/vg2 Learn samfunnsfag kap with free interactive flashcards. Choose from 500 different sets of samfunnsfag kap flashcards on Quizlet Samfunnsfag . Program: Studieforberedende, Yrkesfaglig. Trinn: Vg1, Vg2. Bruk. Om produktet. Elevnettsteder er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder interaktive start- og repetisjonsoppgaver til hvert kapittel i læreboka. Startoppgaven gir elevene et første møte med. Gjeldende læreplan Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Samfunnsfag (SAF01-04) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Samfunnskunnskap Vg1/Vg2 (SAK01-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innførin

Geografi vg1/vg2 (fagfornyelsen) Geografi: ny læreplan og nytt læreverk til fagfornyelsen Det nye læreverket Geografi til vg1/vg2 og de digitale ressursene gir elevene kunnskapene de trenger for å utforske, gjennomføre undersøkelser og diskutere problemstillingene i den nye læreplanen til fagfornyelsen Kompetansemål etter Vg1/ Vg2 Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Ressurser for samfunnsfag. Kjenneteikn på måloppnåing. Skriving i samfunnsfag. Lesing i samfunnsfag. Regning i samfunnsfag. Vis flere. Ressurser for alle fag. Fagfornyelsen - nye læreplaner 2020 Jeg husker når vi skulle ha prøve i dette på VG1, og på ungdomsskolen var det lite info i bøkene og lite på internett. Svar på alle spørsmålene i kap. 6, 7 og 8 fra geografiboka Terra Nova for 2. år allmenn Sammendrag av kapittel 13 og 14 i samfunnsfag om primærnæringene, sekundærnæringene, trekanthandel, osv. Karakter.

Start studying Samfunnsfag kapittel 6, 7, 8 og 9. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Kompetansemål etter Vg1/ Vg2; Vurdering; Last ned Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) - nynorsk:.WORD.ODT.PDF; Side 8 Av 10 Ressurser for samfunnsfag. Kjenneteikn på måloppnåing. Skriving i samfunnsfag. Lesing i samfunnsfag. Regning i samfunnsfag Delta! (2020) er skrevet til fagfornyelsen og den nye læreplanen i samfunnskunnskap (samfunnsfag) for studieforberedende og yrkesfag vg1/vg2

Start studying Samfunnsfag Kapittel 14. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Samfunnsfag puggeark Del 1 - Kultur og samfunn Kapittel 1 - Du og de andre Kapittel 2 - Samfunnet Kapittel 3 - Norsk mangfold Kapittel 4: Norge møter verden Kapittel 5 - kriminalitet i Norge Del 2 - Politikk og demokrati Kapittel 6 - demokrati Kapittel 7 - Valg, velgere, valgt Kapittel 8 - veier til politisk innflytels Kort video om prinsippene som er grunnlaget for alle moderne, velfungerende demokratier - og om politikken som vi alle er uenige om I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du skal lære om hvordan samfunnet er bygd opp, og hvordan man samarbeider på ulike nivåer i Norge og verden Viktige begreper. Anbud brukes om å utføre et oppdrag til en på forhånd avtalt pris. Å legge noe ut på anbud betyr at bedrifter kan levere inn sine tilbud om pris.; Arbeiderbevegelsen er et fellesord som betegner fagforeninger med tilknytning til LO, og partiene på venstresiden som har tilknytning til disse fagforeningene.; Blandingsøkonomi er samfunn som både har kapitalistisk.

Refleksjonsnotat i samfunnsfag (kapittel 8, VG1) - Daria

Kap. 11, 12 og 13 i Fokus - Samfunnsfag | Sammendrag Samfunnsfag. Dette er et sammendrag av kapittel 11-13 i læreboken Fokus - Samfunnsfag. Sammendraget inneholder en kort oppsummering med viktige begreper, og tar for seg emner som forbruk, forbrukeretikk, arbeids ( Brukere som har lastet ned Sammendrag av kapittel 6 7 og 9 - Samfunnsfag, har også lastet ned . Samfunnsfag

Delta: Kapittel 8 - Krig og fre

1 Samfunnsfag og vitenskapelige tenkemåter. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. 1 Samfunnsfag og vitenskapelige tenkemåter. I dette kapitlet blir du kjent med samfunnsfagene sosiologi og sosialantropologi. Du får også innsikt i ulike teorier om sosial atferd, det vil si: Hva styrer. Fagplan i samfunnsfag Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemåla, Historie kap 1 historie på 1800 første halvdelen av 1900 tallet, og forklare hvordan • presentere viktige -tallet og -de peker fram mot samfunnet i dag Matematikk for samfunnsfag (VG1) Opplastet av. Marianella Belalcázar. Studieår. 2016/2017. Hjelpsom? 0 0. Del. Kommentarer. Vennligst logg på eller registrer deg for å poste kommentarer. Relaterte dokumenter. Kap 8 - levekår Idrettsskader Kjernekraftverk-x2222 Screenplay for oral group presentation on the global issues Måleenheter.

Den nye utgaven av Delta! har nye, samfunnsaktuelle fordypningstekster, oppdaterte tall og statistikker og tverrfaglige oppgaver til alle kapitler 8 Produksjon og samfunn - lange linjer. Historisk sett definerer vi ofte ulike samfunnstyper på grunnlag av hva slags produksjonforhold som karakteriserer dem. Dette kapitlet handler om de lange linjene i utviklingen av produksjonsforhold og arbeidsliv Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Yrke =HO Smartbok er en digital versjon av læreboka. =HO-serien består av 3 bøker, ett for hver av programfagene. =HO er oversiktlig, følger elevene steg for steg, er praksisrettet og full av eksempler og oppgaver.. Boka Yrke er skrevet for det felles programfaget Yrkesutøving. Den viser hvilke muligheter de ulike yrkene gir til et interessant og meningsfullt yrkesliv Industrialisering kap 6; Det norske samfunnet; Religionsbegreper VG3; Naturfag. Naturfag-VG1; Stråling, organisk kjemi og kjemiske bindinger; Stråling; Redoksreasksjoner, batterier og brenselceller; Celler; Matte og fysikk. Fysikk - videregående skole; Annet. Medier og kommunikasjon; Last opp dine notater! Samfunnsfag. Notater til.

Geografiprøve - Studienett

Geografi vg1 kap 8. Her finner du sammendrag av kapitlet tilpasset din utgave av boka.Vedlegg. Samandrag kapittel 2, nn (2018) 16 KB Last ned; Sammendrag kapittel 2, bm (2018 Sammendrag kapittel 8, bokmål Levekår utvikling og globalisering Levekårene i et land bestemmes av økonomi, helse, mulighet for utdanning, boligforhold og annen sosial velferd Samfunnsfag Vg1/Vg2. Utforskeren . formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar; utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgre

SAMFUNNSFAG for videregående skole s. 6-116. Samfunnsfag - oppsummeringsspørsmål Kapittel politikk s. 6-15 1. Hva betyr or.. Title: Årsplan i samfunnsfag vg1 - 1 STA 2006-07 Author: Trond Borge Last modified by: Trond Borge Created Date: 6/9/2014 8:37:00 AM Company: dv 8.3 a) Bakterien er en organisme som ofte blir brukt. b) De deler seg fort, og produserer mye eksponentiell/uhemmet vekst. 8.4 Forskere har laget genmodifiserte planter og dyr for å lage mer. Eks. Soya og tomater. 8.6 a) Matvarer som ikke inneholder gener - Brus, sukker, olivenolje og soyaolje Samfunnsfag. Vi tilbyr kurs i samfunnsfag. Samfunnsfag er lettere å lære som voksen. Derfor er det et fint fag å ta opp hvis du trenger bedre karaktersnitt. På videregående tar man faget på vg1 eller vg2. Samfunnsfag er bygd opp rundt faget sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap

samfunnsfag kap Flashcards and Study Sets Quizle

 1. Sammendrag kapittel 8, bokmål Levekår utvikling og globalisering Levekårene i et land bestemmes av økonomi, helse, mulighet for utdanning, boligforhold og annen sosial velferd. FN har utviklet et mål for velferd kalt Human Development Indeks (HDI), og utgir årlig en «rankingliste» etter hvor gode levekår det er i ulike land. Indeksen e
 2. Det finnes karakterstøttende prøver i fagene naturfag og samfunnsfag. 1-2 barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10 vg1 biologi 1 biologi 2 fysikk 1 fysikk 2 kjemi 1 kjemi 2 geofag x og 1 geofag 2 teknologi og forskningslære x og 1.
 3. Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi . Tilbys ved 278 skoler. Se tilbud for Vg1 Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider
 4. Her er 10 nettsteder du kan bruke i samfunnsfag. Faget legger opp til at elevene skal få en forståelse for hvordan samfunnet henger sammen, men også om hvilken rolle de selv har. Nettstedene under dekker flere av områdene og kompetansemålene i faget. Her er 10 tips til nettsteder med undervisningsopplegg du kan bruke i samfunnsfag
 5. Helse- og oppvekstfag Vg1. Helse og livsstil. Helse. Helsefremmende og forebyggende arbeid. Fagstoff. Helsefremmende og forebyggende arbeid. Helsetilstanden i Norge er god, men den varierer mellom ulike kjønn, sosiale lag, etniske grupper og ulike deler av landet. Som fagarbeider skal du fremme fysisk og psykisk helse og.

Fag: Samfunnsfag Trinn: 8. - 10. trinn Læreplan: Kunnskapsløftet. Har oppdatert tallmateriale og statistiske figurer fra 2014 Komponenter: Grunnbok, lettlest utgave, Kosmos Utforskeren, ressursperm, fagnettsted og d-bok (digital bok) Om verket Kosmos samler fagene geografi, historie og samfunnskunnskap i en og samme bok. Dette gjør faget oversiktlig, lett tilgjengelig, tverrfaglig - og. Fokus Samfunnsfag Vg1 Oversikt over samfunnsfag VG1 by profnick. 8:57. Grunnkurs i samfunnsfag - Samfunnsfagene by profnick. 8:35. Grunnkurs i samfunnsfag - Samfunnsfaglig metode og forskning Samfunnsfag (VG1) - YouTube FOKUS Samfunnsfag er et læreverk for fellesfaget som inngår i alle utdanningsprogram. Læreverket består av lærebok.

Se Dokumentar på NRK Jeg mot meg, Sesong 1, episode 3:8 Trine (ca. de første 10 min av episoden omhandler Trine som er russepresident og stresset) Lag to tankekart: Et om stress og et om forebygging av stress (s. 234-242) Refleksjon i grupper på 3 personer om prestasjonsangst (s. 242-245) Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2; Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag (kryssløp) Opplæring i skole. Opplæring i bedrift. Utdanningsløp. Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3 Samfunnsfag begreper - Kap. 1-4; Samfunnsfag Begreper - Kap. 1-4. by grha1006, May 2016. Click to Rate Hated It Click to Rate Didn't Like It Click to Rate Liked It Click to Rate Really Liked It Click to Rate Loved It 4.5 1; Favorite. Add to folder Flag. Add to Folders Close. Please. Andre skisse - kjerneelementer i Samfunnsfag VG1/VG2 Dette er en skisse til hva kjerneelementer kan være. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i Overordnet del kap 1.1 Menneskeverdet, særlig menneskerettigheter, likestilling, likeverd, anerkjennelse av ulikhet, solidaritet

FOKUS Samfunnsfag. Elev / 11-13 - Loku

Samfunnsfag Vg1 them. In some cases, you likewise reach not discover the broadcast fokus samfunnsfag vg1 that you are looking for. It will certainly squander the time. However below, later than you visit this web page, it will be therefore completely easy to get as with ease as download guide fokus samfunnsfag vg1 Page 2/2 Kjøp 'Delta!, samfunnsfag vg1/vg2' av Torgeir Holgersen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet, Heftet | 978820257566 8 Solfangere og solceller. 9 Oppvarming. Lydbok naturfag yrkesfag - lytt til teorien i boka. Kosmos yrkesfag lærebøkene. Læreplan naturfag yrkesfag vg1. Rettelser i læreboken. Programmering. Velkommen til Kosmos YF fra 2017. På dette nettstedet finner du ressurser til Kosmos YF fra 2017 Samfunnsfag, studieforberedende Vg2 gir deg kunnskap innen samfunnsfag på videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og som NKI Nettstudier. Vg1-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2021. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2021 Title: Norsk start 8-10 Samfunnsfag 1 (kap. 1 og 2), Author: Cappelen Damm, Name: Norsk start 8-10 Samfunnsfag 1 (kap. 1 og 2), Length: 33 pages, Page: 1, Published: 2018-06-18 Issuu company logo.

Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) - Udi

Harald Skjønsberg er rektor ved Solvang skole i Asker og morgenkåsør i NRK P2.Han er historiker, lærer, skolebokforfatter, romanforfatter og etter hvert en dreven forfatter av historiebøker for barn. Harald er forfatteren bak Underveis- Historie for ungdomstrinnet Delta!: samfunnsfag vg1/vg2 . ISBN 9788202390280, 2013, Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen, m.fl

Samfunnsfagene Cappelen Damm Undervisnin

Fokus samfunnsfag vg1 på nett. Erna Solberg, Donald Trump, Jens Stoltenberg, Joe Biden.. Samfunnsfag vg1. STUDY. Flashcards. Oppsummering av vg1 pensum i Samfunnsfag. Terms in this set (68) Kompetansemål etter Vg1/ Vg2. Utforskaren. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. Ressurser for samfunnsfag. Rettleiing til læreplane Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside Samfunnsfag. Linker 8. trinn. Linker 8. trinn. Public data fra google Mulighet til å framstille ulike data i diagrammer. Tilgang på store mengder data fra hele verden. Notater (s.8-19) Kap.2 Bistand og utvikling Notater: Kap.5 Fattige og rike på samme klode Notater 8 Den bioteknologiske tidsalderen. 9 Stråling fra sola og universet. 10 Energirik stråling - naturlig og menneskeskapt. 11 Miljøet omkring oss. Rettelser. Lydbok. Programmering. Velkommen til Kosmos SF fra 2017. Gå til nytt nettsted hvis du bruker Kosmos SF fra 2020

Video:

Sammendrag av pensum - Daria

Et nytt skoleår skal planlegges! Her finner du årsplanene til Kunnskapsløftet for videregående Denne fagpakken gir deg mulighet til å fordype deg i engelsk språk, samt aktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på forskjellige områder. Fokus er rettet mot samspillet mellom individ og samfunn, og viktige mål er å bidra til å utvikle toleranse, kritisk sans, reflekterte holdninger, evnen til å treffe bevisste valg og stimulere til aktiv. SAF1001 - Samfunnsfag Vg1/Vg2 I innlegget om godkjente fag for studiekompetanse etter 23/5-regelen kommer det fram at for å få studiekompetanse gjennom 23/5-regelen, må man når det gjelder samfunnsfag ha emnet SAF1001 , som er et 84 timers emne med muntlig som eksamensform samfunnsfag vg1/vg2. Holgersen, Torgeir Salih Iversen, Morten Alexander Kosberg, Eva. Heftet / 2013 / Nynorsk Produktbeskrivelse; Delta! er et nyskrevet læreverk som følger den reviderte læreplanen fra 2013. Forfatterne er alle erfarne lærere fra. Samfunnsfag Vg1/Vg2 studieforberedende: Kan kjøpes separat Dette kurset gir deg kunnskap innen samfunnsfag på videregående skole. Det inngår i generell studiekompetanse og som fellesfag i Vg2 på samtlige yrkesfaglige utdanningsløp. Les mer om dette emnet. Kr 3 900,-Bestill kun dette emnet. Mer.

Samfunnsfag kapittel 6, 7, 8 og 9 Flashcards Quizle

august (8) Den moderne psykologiens framvekst; Typer makt brukt i verdenssamfunnet, etc. - Lærepl... Forklare hvordan nordlys oppstår, etc. - Læreplanm... Faktorer som virker inn på en populasjonsstørrelse... Notater: Demokratiutvikling i Norge fra 1800 - 195... EUs oppbygning - Samfunnsfag Vg1/Vg Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Samfunnsfag (VG1) - YouTube Metodiske kompetansemål (Samfunnsfag Vg1/Vg2, Utforskaren) formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar; utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av. Japansk grammatikk 10 filmer. Denne filmserien om japansk språk og grammatikk består av 10 animasjonsfilmer. Ekstremisme 2 filmer. En filmserie bestående av to filmer som ser nærmere på de to tydeligste ekstremistiske retningene i dagens samfunn: høyreekstremisme og religiøs ekstremisme

Delta: Velkommen til Delta! digitale ressurse

2BUA Prøve Yrkesutøvelse kap.9 Motivasjon Kl. 18:00 Møte for foresatte VG1 SF (unntatt Prøve i samfunnsfag denne uke 2KPA Utplassert Tirs 10/4 1SSB,1SSC,1SSD YFF 1RMA YFF Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2017/2018 Pr. 09.06.2018 side 8 av 15 Uke Dag/Dato Plan elever VG1 YF Plan elever VG2 YF Kommentar/Plan lære View Test Prep - Samfunnsfag kap 8.docx from SAMFUNNSFA 1 at Finnmark University College. Mawa Innlevering: samfunnsfag 25.04.2016 Oppgaver side 200 1 Maktmidlene land kan bruke for f viljen sin i e Undervisning i samfunnsfag 18.08.2011 10:01 Utdanningsdirektoratet har konkretisert læreplan i samfunnsfag, vg1, med idébank, undervisningsformer og vurderingseksempler Fag: Tysk 2 vg1 Uke: 5-8 Emne: Kap. 4: Jung sein Kompetansemål: Kommunisere med god uttale og intonasjon Bruke ord, setningsoppbygging og tekstbindingsformer målrettet og variert Velge og bruke lytte,- tale,- lese- og skrivestrategier tilpasset formål, situasjon og sjanger Skrive sammenhengende tekster i ulike sjangre. 8. mars er den internasjonale kvinnedagen! Dette feirer Aschehoug undervisning med et undervisningsopplegg om kjønn, språk og makt som passer både i norsk og samfunnsfag. Opplegget inneholder fire videointervjuer med Helene Uri og oppgaver. Dette finner du her

Samfunnsfag Kapittel 14 Flashcards Quizle

NDLA samfunnskunnskap og samfunnsfag. 1 014 liker dette · 4 snakker om dette. Nyheter og tips fra det digitale læremiddelet NDLA samfunnskunnskap og.. Språk, samfunnsfag og økonomi. Idrettsfag innen studiespesialiserende. Salg, service og reiseliv. Utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv. Tilrettelagt opplæring. Tilrettelagt service og samferdsel. Forberedende Vg1-kurs. Forberedende Vg1-kurs for minoritets-språklige elever med kort botid. Spesielle tilbud. Japansk. Innovasjon og. fokus samfunnsfag vg1 FOKUS Samfunnsfag er et læreverk for fellesfaget som inngår i alle utdanningsprogram. Læreverket består av lærebok, forenklet bok, lærernettsted, elevnettsted og digitalbok. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no. FOKUS Samfunnsfag. Elev / 11-13 - Lokus Oversikt over samfunnsfag VG1 by profnick. 8:57 Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Campus Inkrement er en læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning. Læringsressursene som du finner på dette nettstedet er også godt egnet for selvstudium

Fokus Samfunnsfag Vg1 Sammendrag. Demokrati kap. 6 og 7 - Fokus Samfunnsfag. Demokrati kap. 6 og 7 - Fokus Samfunnsfag. Analyse av Kunnskapsløftets forutsetninger - Udir.no. Samfunnsfag - Kurs over hele landet på Kursguiden.no 2020/2021. De folkevalgte (Presentasjonen er laget med utgangspunkt i. samfunnsfag kompetansemål etter Vg2. I yrkesfaglege utdanningsprogram og i utdanningsprogram for idrettsfag og musikk, dans og drama har samfunnsfag kompetansemål etter Vg2. Oversikt over hovudområda: Årssteg Hovudområde 1.-10. UtforskarenHistorie Geografi Samfunnskunnskap Vg1/Vg2Utforskaren Individ, samfunn og kultur Arbeids- og næringsli FOKUS Samfunnsfag Elev 11 13 Lokus. Samfunnsfag Kap 16 Verdensssamfunnet Flashcards Quizlet. Vg2 og Vg3 Språk samfunnsfag og økonomi Nordkapp. Delta samfunnsfag vg1 vg2 på iBok no. Delta samfunnsfag vg1 vg2 unibok digital utgave Kurs og utdanning voksenopplæring Hordaland fylkeskommun Geografi vg1 sammendrag. Her finner du sammendrag av kapitlet tilpasset din utgave av boka. Vedlegg. Samandrag kapittel 5, nn (2018) 19 KB Last ned; Sammendrag kapittel 5, bm (2018 Sammendrag Kapittel 4 BM Vær og klima Vær er det vi opplever av temperatur, skyer, nedbør, lufttrykk, vind osv.Klima er gjennomsnitt og variasjon av været over en lengre periode Vg1. Det første året i videregående skole, Vg1, består av de samme fagene for alle elevene, såkalte fellesfag. Elever som velger Forskerlinjen eller håndball har fem timer ekstra pr. uke og elever på Internasjonal Vg1 har en time ekstra pr. uke. Det er først i andre året, Vg2, at det skal velges programfag Periodeplan 2016-17 - samfunnsfag. mai 13, 2016. Gjør oppgave 8 og 10 side 78. Diskuter oppgave 13 eller gjør oppgave 14 side 79 Gjør flervalgs-repetisjons-oppgaver til kapittel 3 på elevnettsted. UKE 36: Hel fagdag på onsdag. Kap. 3 Du og samfunnet - Gjennomgang og oppsummering

 • Facebook photo format.
 • Kalorier i melk.
 • Met1 nhh.
 • Nikotin røykebein.
 • Sek einsatz herford.
 • Året som gikk 2017.
 • Free sky sports f1 live streaming.
 • Fussball live stream seiten kostenlos.
 • Strip oslo.
 • Morgan turner.
 • Oppskrift på kakao uten melk.
 • World surf league tour 2017.
 • Innsbruck welcome card.
 • Tromsø turn påmelding.
 • Sovjetunionen invaderer afghanistan.
 • Forsynte kryssord.
 • Liempde kaart.
 • Kontakt uib sv.
 • Nash grier ålder.
 • Kan arbeidsgiver redusere stillingen min.
 • Retur kitchn.
 • Pinguin kindergedicht.
 • Ishavsblod netflix.
 • Middag sola strand hotel.
 • Kontroll flytoget.
 • Toalettsete europris.
 • Ny plate med coldplay.
 • Helios klinik damp praktikum.
 • Duroc svin.
 • Audi e tron interior.
 • Vhs münchen programm 2018.
 • Hvordan unngå omgangssyke.
 • Ford raptor shelby.
 • Tschu tschu bahn senftenberg.
 • Åpen barnehage hoeggen.
 • Contours 2.
 • Sebastian stan captain america.
 • Vedstabler jula.
 • Great terror.
 • Michelle 30000 grad.
 • Mathe 7. klasse gymnasium terme.