Home

Gå til en annen lege enn fastlegen

Slik bytter du fastlege - Lommelege

 1. Dersom du ønsker å gå til en annen lege enn den som er fastlegen din, har du anledning til det, men denne fastlegen vil kunne prioritere sine listepasienter framfor deg når det gjelder å tildele time, sier Toril Lislien i Helfo. Har du spørsmål om fastlegeordningen - eller andre helsespørsmål? Kontakt en av lommelegene her
 2. Så flott at du har en fastlege du er fornøyd med og som heldigvis kommer tilbake etter permisjonen.. Synd det ikke funker så bra med vikaren. Du kan nok ikke bestille time hos en annen lege enn fastlegen. Jeg anbefaler deg å bytte fastlegen til en annen lege og bytte tilbake til din, når legen er på plass igjen etter permisjonen
 3. Hensikten med fastlegeordningen er at det er fastlegen du bruker. Derfor kommer du vanskelig til hos andre fastleger enn der du er registrert. Men du kan oppsøke en privatlege på Volvat el. Og spørre om han er fillig til å hjelpe deg elelr henviser deg til fastlegen for hjelp
 4. lengre, men kun til en turnuslege på samme kontor:) skal over til henne så snart hun kommer inn i fastlegeordning:

Du kan fritt oppsøke en annen lege enn fastlegen din, men de kan nekte å ta deg i mot hvis det ikke er en tilstand som krever øyeblikkelig hjelp, og be deg gå til fastlegen i stedet. Tror også de kan ta et tillegg på 110 kroner Hvis han ikke har vært tilgjengelig? Tror dere dette lar seg lett gjøre? Eller må man som oftest vente til sin egen lege er tilbake igjen? Anonym poster. Sv: Hvor mye koster det å gå til andre allmenn-leger enn fastlegen? Du kan bestille time hos en annen lege enn din fastlege og betale samme egenandel gitt at han er en del av fastlegesystemet. Legen får da en sum fra det offentlige ekstra fordi du ikke er hans pasient

Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. I tillegg til de ordinære byttene, kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor Det er også forskjeller mellom statlige, kommunale og private virksomheter. Dette gjelder blant annet besøk til lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv. i arbeidstiden. Ved noen arbeidsplasser dekkes slike besøk innen en gitt tidsramme uten fratrekk i lønn. Ved andre arbeidsplasser kan man bli trukket i lønn Du skriver at det er ingen ledige leger i nærheten, men da tenker jeg at om du må reise lenger avstand for å komme til en annen fastlege, så er det kanskje verd bryet, for du går neppe så ofte til lege. Du spør om du kan få en anne lege enn fastlegen til å vurdere deg. Det kan du, i enhver sammenheng eller ethvert formål

Spørsmål: Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min? Svar: Ja, men enhver lege i fastlegeordningen har plikt til å prioritere innbyggerne på egen liste så fremt det ikke er snakk om øyeblikkelig hjelp. Du betaler ikke mer for å gå til en annen fastlege Jeg har møtt mange som går til andre leger enn fastlegen, kanskje fordi en annen lege på kontoret har mer kompetanse. Kanskje fordi det bare passer seg slik. Til TS: Det høres ut som du har en veldig stressende hverdag, med barn, jobb, praksis, studier og helseutfordringer En av fire går til en annen lege enn fastlegen. 28 prosent av pasientene i utvalget er eksterne pasienter, det vil si at de ikke har oppsøkt sin egen fastlege, men har vært hos en annen lege på samme legekontor eller hos en lege de ikke har noen tilknytning til( 1 ). Det kan være flere grunner til dette Spør anonymt, og lurer på om noen kan legge ut på skravlesiden for meg? Her jeg bor er det bare en lege. Det er to stillinger men den ene er ikke besatt, og der er det en vikar å tar unna en gang i blandt. Om man skal ha time hos lege her kommer man til den ene som er fast. Og han er en ung, kjek.. Går du til legen regelmessig og sjekker blodtrykket, Noen går til fastlegen sin. En annen dansk studie som strekker seg over tre tiår viser at de som hadde blitt invitert til helsesjekker tre ganger i perioden 1982 og 1994 blir like syke som de som ikke hadde fått sjekket seg

jeg har en lege på et anna legesenter der jeg går innimellom hvis jeg trenger noe fastlegen ikke hjelper med,bl.a div henvisninger.går helt greit det.veldig forskjell på hva legene prioruiterer 0 Site Det går fint å bestille time hos en annen lege enn fastlegen sin. Men du må regne med å vente en stund før du får time. En måneds tid kanskje? Det varierer nok, det kan også gå mye raskere. Om du føler at du har det ganske fælt nå så hadde jeg ringt til legevakten. De hjelper deg samme dag Noen som vet om fastlege får beskjed/tilgang til journal fra spesiallisttjeneste på sykehus når det er en annen som har henvist deg enn fastlegen? Grunnen til at jeg lurer er følgende: Fastlegen er en bekjent (har ikke somla meg til å bytte ennå), er gravid, og jordmor i kommunen har nå henvist m.. Du kan: • bytte fastlege inntil 2 ganger i året, men det kreves at det er plass på listen til den legen du ønsker. • velge fastlege uavhengig av kommunegrenser. • velge å stå utenfor fastlegeordningen, men betaler da en høyere egenandel hos allmennlege. • gå til en annen lege enn fastlegen din, men denne legen vil prioritere de innbyggerne som står på sin liste Etabler et forhold til legen Av og til burde du se fastlegen din selv om det kanskje ikke føles nødvendig, mener Robert Wergin, MD, en praktiserende familielege i Milford, Nebraska, og medlem av styret i American Academy of Family Physicians, som ikke er tilknyttet den danske studien. - Det handler om mer enn kun en tur til legen

Kan jeg få time hos annen lege enn fastlegen

Hvis du går til en annen lege enn fastlegen din gjelder andre betingelser. Spørsmål om fraværsberegning. Spørsmål: Hva betyr det at fraværsgrensen gjelder for timer i enkeltfag? Svar: Fraværsgrensen gjelder for hvert enkelt fag, ikke for hele dager Om fastlegen. Lær mer om fastlegen og fastlegeordningen, og om hvilke digitale tjenester fastlegen din tilbyr via helsenorge.no

Kan man bruke annen lege enn fastlegen for henvisning til

En annen forskjell mellom privat og offentlig lege, er prisen. Prisen for å gå til en privat klinikk er høyere enn hos fastlegen. Årsaken er at kommunene dekker deler av kostnaden til offentlige legesentre, og du står igjen med å betale kun en egenandel som ligger på rundt 150 - 250 kr. Enkelte grupper er også fritatt for egenandelen. En person som står på en fastleges liste, har rett til å få en fornyet vurdering av sin helsetilstand hos annen lege enn sin fastlege, såframt legen som foretar ny vurdering, er tilknyttet fastlegeordningen og personen samtykker i at journalnotat sendes dennes fastlege En fastlege kan av samvittighetsgrunner selv nekte å henvise til abort, men plikter samtidig å henvise en slik pasient til en lege som er villig til å skrive en slik henvisning. Den eneste grunnen en fastlege kan kreve en pasient fjernet fra sin liste, er dersom pasienten har utøvd vold eller trusler mot fastlegen, denne sine ansatte eller familiemedlemmer Denne legen skal alltid være en annen lege enn den sykmeldtes egen fastlege, og vil være ansatt i Arbeids- og velferdsetaten. Undersøkelse, inkludert ny medisinsk vurdering, vil i denne forskriften og i forsøket være en konsultasjon som den sykmeldte gjennomfører hos den legen som foretar ny medisinsk vurdering ved seks måneders sammenhengende sykmelding

For å gå til en offentlig psykolog MÅ du ha henvisning fra fastlegen eller en annen lege. På grunn av den offentlige subsidieringen vil egenandeler pasienten betaler som oftest være ganske begrenset. Offentlige psykologer kan ha relativt lange ventetider Det koster altså ikke mer enn 246,- å gå til en annen lege? Uten å bry seg med bytte av fastlege osv. Hvis jeg hadde betalt 136,- for konsultasjonen, har jeg betalt 264,- for blodprøvene Man kan gå til en annen lege, men skal man følge forarbeidene og intensjonen i fastlegeordningen, skal sykmelding derfra ikke godtas. En sykmelding er i prinsippet en «anbefaling». Det er Nav som godtar eller forkaster den - fatter vedtak. Nav er følgelig ikke bundet til å godta enhver sykmelding og gjør det heller ikke Det å ha en venn eller et familiemedlem som er lege, kan by på fordeler, men det kan ikke nødvendigvis erstatte en konsultasjon hos en annen lege. Legetjenester fra en venn eller et familiemedlem kan føre til at man får dårligere hjelp og råd enn man får ved å oppsøke fastlegen

Men det er ikke nødvendig å sette deg på venteliste der det er veldig mange før deg på listen, det er jo 10 av gangen som blir ledig. Da er det kanskje lurt å heller se etter en annen fastlege, du kan velge en annen kommune også. Du kan også klikke deg inn på et fastlegenavn og få opp mer informasjon om fastlegen For å kunne bytte fastlege, må du være over 16 år. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor. Du får dessuten et ekstra fastlegebytte dersom fastlegen din flytter eller.

Med andre ord: 3 av 5 betaler 32 prosent mer hver gang de går til legen. DETTE ER EGENANDELENE: Prislisten skal være tilgjengelig på legekontoret. Konsultasjon hos legen koster i utgangspunktet 152 kroner - men er legen din tilfeldigvis spesialist, tilkommer et tillegg på 49 kroner, som du kan se i øvre del av prislisten legen har sikret seg at annen lege yter hjelp. En lege kan avslå å ta en pasient under behand-ling, såfremt denne har rimelig anledning til å få hjelp av en annen lege. § 7 En lege må ikke utnytte en pasient hverken sek-suelt, økonomisk, religiøst eller på annen måte. En pasients samtykke fritar ikke legen for ansvar For andre er bruker- og pårørendeorganisasjoner gode støttespillere. Du kan utforme en bekymringsmelding som du sender til fastlege eller kommuneoverlege, med kopi til fastlege. Dersom du er bekymret for helsetilstanden til den som er syk og har spørsmål om han eller hun får riktig og tilstrekkelig behandling; Ring gjerne pasient- og brukerombudet for råd og veiledning - Fastlegen skal også komme på hjemmebesøk, dersom du ikke er i form til å gå ut. Det er altså en omfattende liste legene skal følge opp, sier Brelin. Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet. Foto: Ole Walter Jacobsen. Vis mer. Det er likevel flere forhold som kan komme i veien for fastlegene, som mangel på ressurser og ledige timer

gå til en annen lege enn fastlegen Babyverden Foru

Bruke en annen lege en fastlegen - freak

Har dere fått time hos en annen lege enn fastlegen deres

Nav kan forsøke å løse saken direkte med fastlegen din eller peke ut en annen lege som kan gå gjennom saken din. Resepsjonen hos oss videreformidler alltid din beskjed til fastlegen samme dag og sakene blir liggende på fastlegens kontor til de blir løst der, og fastlegen gjør prioriteringer på hvilke saker som skal løses etter tur Pasientene oppsøker fastlegen oftere enn tidligere, viser en ny stor studie av pasienter fra Trøndelag. Blant middelaldrende pasienter er det særlig dem med færrest plager som går hyppigere til legen Det forhindrer jo forhåpentligvis at hypokondere går til fire-fem leger og dermed gjør ventetiden lengre for alle andre.. Når du kommer til fastlegen må det være med en visshet Du skal ikke være nødt til å gå til en annen lege fordi din egen Det er med andre ord langt mer enn en konkret sak fra. Studier viser at menn går langt sjeldnere til lege enn kvinner. De lever også kortere enn kvinner. men kanskje fordi de blir anbefalt dette av partner eller andre. I 2015 var 7 av 10 nordmenn hos fastlegen en eller flere ganger,.

Hvor mye koster det å gå til andre allmennleger enn fastlegen

Om bytte av fastlege - helsenorge

Når det gjelder selve skaden er det også mange som tenker at de kommer til å bli bra, og at de heller ikke løper til fastlegen med en gang de får plager eller smerter. Vår klare oppfordring er at skadelidte med bistand fra tillitsvalgte får skrevet ned en detaljert skadeforklaring med en gang, og at man oppsøker lege og påser at legen har notert både hendelsesforløp og samtlige. Lege Tore Stakkevold Lege Tone R. Sørland Lege Anne O. Sørland. Nygårdsgaten 4 5015 Bergen Tlf: 55 55 09 5 Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes

Lege- og tannlegebesøk i arbeidstiden - Lovdat

Lommelegen - Legen min vil henvise meg til

Med andre ord, har du ikke penger får du ikke sett blodprøve resultater. Legen viser ingen interesse til å høre etter, det er han som prater hele tiden. Dette er en lege uten empatiske evner og uten interesse for engang å snakke med sine pasienter. Jeg har vært på helsenorge og bytta fastlegen Hver kveld, før hun legger seg, går hun inn på rommet til Maria, klemmer hodeputa og sier god natt til en datter som ikke lenger lever. - Legen hadde en helt annen agenda enn vi var klar over, sier Laila. De var fullstendig klar over at Maria ikke ville gå til fastlegen Legen skal liksom gripe til reseptblokken for å være ordentlig lege. Nesten for godt til å være sant -Hjernen vår er helt avhengig av fysisk aktivitet for å fungere optimalt, understreket Hjelle. -Hva kan vel være bedre enn at vi har en behandling som er enkel og billig, som kan forebygge mot demens, hjerneslag osv

Fastlegen skal også hjelpe deg med å velge behandlingssted, dersom du skal få utført en behandling på et sykehus. Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke. Ventetiden på telefon skal ikke være lang fordi du ikke vil eller kan ta kontakt på andre måter. Hva du som pasient skal betale for ved legekonsultasjoner og kontakt med lege/legekontor er nøye regulert. Helsedirektoratet har uttalt at legene i utgangspunktet ikke kan pålegge en pasient andre utgifter enn de som følger av lov og forskrift

Nemlig en stor utskifting av leger og mye bruk av vikarer i perioder. Mange opplever et nytt og midlertidig ansikt når de skal besøke sin lege. «Alle som ønsker det skal få en fast allmennlege å forholde seg til. Fastlegen er den som over tid kan gi deg det beste tilbudet, fordi legen blir kjent med deg og kan følge opp behandling» Pasient gikk til fastlegen mens hun ventet på korona-svar. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.-> Gå til direktestudio - Jeg kjeftet litt på henne, Forrige uke kom det en pasient til Legene på Tårnplass med helt andre spørsmål enn mulig korona

Fastlegen har da plikt til å sørge for at andre tar over de oppgavene som ikke kan vente til hun er tilbake. Det betyr ganske enkelt at fastlegen din må skaffe en vikar den tiden hun er på ferie. Dette står tydelig i fastlegeforskriften § 21: Fastlegen skal sørge for fraværsdekning i forbindelse med ordinært fravær ved for eksempel ferie, kurs og etterutdanning Hva med å gå til legen din og spørre om han er enig i at du har tilstrekkelig symptomer på helseangst (eller eventuelt noe annet), så du ev kan få behandling for det i stedet for å jakte en ALS-diagnose som det ser ut til at legen ikke frykter at du har. Vurdering hos en annen lege - leamus I godt høstvær har legen og journalisten benket seg i et av Storgatens utmerkede serveringssteder for en kopp kaffe og annet godt. Men først skal det prates. Da kommer gamle Jensen, pasient hos fastlegen, i frisk gange og hilser muntert. - Jeg føler meg sprekere nå enn for noen år siden. Da. 1 Dine erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret Spørsmål 5 og 6 gjelder kun timeavtaler som ikke haster (se bort fra timer med raskt behov for hjelp) Det er så mye lettere å skrive om mine symptomer til deg enn å spørre fastlegen. Da ville jeg bare følt at jeg «syter». De fleste leddsmertene jeg vil beskrive har vedvart i noen mnd. Albuesmertene har derimot vart i noen år. Jeg har blitt behandlet for dette av flere. Lateral epikondylitt var diagnosen jeg fikk da

Slik bytter du fastlegeDu har rett til - Nyhete

Andre henvisere enn leger. Se hvem som kan henvise til spesialisthelsetjenesten. Det bør så langt som mulig, samarbeides med pasientens fastlege eller annen lege om henvisningen for å sikre at viktig informasjon om både somatisk og psykisk helsetilstand er beskrevet i henvisningen Kjennetegn ved pasienten forklarer mer av variasjonen i pasienterfaringer enn kjennetegn ved fastlegen og fastlegekontoret. Pasientens geografiske tilhørighet har noe betydning for erfaringene, her skiller pasienter i Nord-Norge seg mest ut med lavere skårer enn pasienter fra andre landsdeler

Det er lite empirisk kunnskap om hvor mye ressurser som går med til å gjennomføre pasientsorteringsoppgaver. (i hvilken grad legen tar hensyn til pasientens helse mer enn til sine snevre egeninteresser) siden pasienten da kan tenkes å velge en annen fastlege. Å bli valgt bort medfører inntektstap for fastlegen - Det er ingen grunn til at det skal være andre regler for å vente hos fastlegen, Foto: Thomas Barstad Eckhoff - Vi har stor forståelse for at folk blir frustrerte når de har ventet mer enn en time hos fastlegen sin. Går til legen for bagateller De går til legen for å dokumentere sykdom som fraværsgrunn, De fleste av oss går litt oftere til fastlegen, men blant annet unge mellom 16 og 19 år har omfanget skutt i været. Foto: Gorm Om lag sju av ti av oss oppsøkte fastlegen en eller flere ganger i 2017 En legetime går fort, men likevel mener Brelin at det bør være tid nok til å ta opp mer enn en bekymring eller plage. - Det er klart at det er en grense her, men det å diskutere et par ting når man først er hos legen, bør gå greit. Samtidig må man tenke på dem som venter

Kan man ta en legetime i en annen by enn der man bor

De fleste leger opplever fra tid til annen sterkt sympati eller antipati for pasienter. Noen pasienter treffer oss mer enn andre. Dette kan også dreie seg om overføring og motoverføring mellom legen og pasienten. Begrepene overføring og motoverføring er tradisjonelt psykoanalytiske begreper Hos pasientgruppene som fikk ny lege, endret sykefraværet seg fra en periode til en annen 25 prosent mer enn hos dem som ikke fikk ny lege, skriver Forskning.no. - Fastleger har betydelig innflytelse på pasientenes sykefravær, sier Ole Røgeberg ved Frischsenteret Når bør du søke lege: Dersom en lymfeknute har vært hoven i mer enn fire uker uten at det er en åpenbar årsak til det, bør du søke lege for undersøkelse. Hvis en kreftsvulst slipper fra seg kreftceller, kan lymfeknuter som tar imot kreftcellene hovne opp.Lymfeknuter hovner også opp ved kreft som er oppstått i lymfeknutene - lymfekreft

Hva slags problemer går vi til fastlegen med? - SS

Fastlegen setter heller nyttige enn riktige diagnoser. men legen har ingen sterke medisinske grunner for å velge én diagnose fremfor en annen, forteller Erik Børve Rasmussen. Som pasienter har vi nok litt andre forventninger til hvordan leger bør opptre,. Nei, du bør ikke gå til legen og «sjekke deg Menneskekroppen er noe annet enn en bil. Kroppen vår er en levende organisme med en mengde selvregulerende og selvhelbredende mekanismer Hun sier en vurdering kan være nyttig også dersom en annen lege kommer til samme konklusjon som fastlegen. Det kan gjøre pasienter tryggere. I andre tilfeller kan føre til at pasienten blir. Pasienten kan motsette seg slik overføring, og kreve at journalen i stedet overføres til annen ønsket lege. Pasienten bør derfor informeres før overføring. Ved bytte av fastlege kan pasienten kreve at journalen overføres til den nye fastlegen. Opprinnelig fastlege skal oppbevare kopi, men ikke lenger enn det som er nødvendig Vil du skifte ut legen din med en sykepleier? For femten år siden hadde hun brystkreft. Hun var nedfor da mannen døde, men nå går det bedre. Fastlegen har fulgt Anna i åtte år. Daglig lanseres forslag til nye sykepleieroppgaver som legemiddelforskrivning, I valg av behandling må fastlegen ta hensyn til pasientens sykehistorie

Kan jeg få meg time hos en annen lege enn fastlegen min( i

- Jeg ville bli en lyttende lege. Min grunntanke er at en god lege lar pasientene slippe til. Kanskje unngår man da en henvisning for mye. Det går fortere å henvise enn å lytte ekstra til pasienten. Jeg ville ikke gå på akkord med kvaliteten. Det medførte at jeg jobbet veldig mye, sier hun Du kan for øvrig bruke fastlege i en annen kommune enn der du selv bor. Videre har du rett til fornyet vurdering av helsetilstanden din hos en annen lege med fastlegeavtale. Din kunnskap om egen helsetilstand, det som heter erfaringskompetanse, må sidestilles med den kompetansen fastlegen har. Det er du som er eksperten på ditt eget liv.

Vi har legevaktfunksjon for egne listepasienter på dagtid frem til kl 15.00. Det vil si at vi hver dag har avsatt tid til problemstillinger som haster og ikke kan vente til neste ledige time. Ta kontakt på telefon ved behov for slik time. Ved time samme dag kan du bli tilbudt time hos annen lege enn fastlegen din Slik går du fram for å få fastlege. Du kan velge fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig Fastlegen vil ofte ha behov for hjelp til videre utredning, og det er da nødvendig med henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialisthelsetjenesten. Slik henvisningspraksis er nærmere omtalt i forskrift om fastlegeordning i kommunene § 24 Hun forteller at en annen studie har vist at noen pasienter velger bort e-konsultasjon, selv om dette er en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen. Det kan ta tid å få svar. Derfor velger de å heller bruke den faktiske tiden det tar å reise til legen for fysisk konsultasjon. Da får de svaret med en gang

 • Maria bingo.
 • Ol 2010 norske medaljer.
 • Rogalands avis.
 • Langtidssteking oksestek.
 • Stadthalle eschwege sitzplan.
 • Deltidsstudier nettbasert.
 • Hvor mange dyrearter finnes det i norge.
 • Håndgravering trondheim.
 • Osrs waterfall quest level 3.
 • Allein unter wölfen liam neeson.
 • Percy jackson lyntyven lydbok.
 • Mla citation purdue.
 • Mikstur suspensjon.
 • Honigmelone zuckergehalt.
 • Cecilie leganger.
 • Tor 3 düsseldorf reloaded.
 • Teufel namen weiblich.
 • Uplay twitter.
 • Krokenmila 2017.
 • Zandvoort live timing.
 • Zelda a link to the past snes.
 • Zaubertrick geht schief kopf ab.
 • Unesco world heritage list iceland.
 • John cusack married.
 • Südafrikanische antilopen.
 • Åsnes snømann ski.
 • Laser printer power.
 • Sliten av antibiotika.
 • Funksjoner oppgaver 10 trinn.
 • Gbp sek.
 • Big shaq man's not lyrics.
 • Pole dance nybegynner.
 • Kaffe helse.
 • Hormonforstyrrende stoffer i kosmetikk.
 • Følelse av puter under føttene.
 • Sherlock producers.
 • Belgisk 1 division.
 • Hyra släpkärra med kåpa.
 • Elisabetta gregoraci facebook.
 • Estenstadmarka burmaklippen.
 • Halden norge kommende aktiviteter.