Home

Religionsskifte fra norrøn mytologi til kristendommen

For å kunne sammenlikne norrøn mytologi og kristendom er det nødvendig å gå tilbake til perioden rundt 1000-tallet, da den norrøne religion var på hell og kristendommen for alvor gjorde sitt inntog i Nord-Europa. Det er vanlig å si at den norrøne perioden strekker seg fra ca. år 700 til år 1350 Norrøn religion er et begrep som beskriver de førkristne, hedenske religiøse tradisjoner (se norrøn mytologi) som var felles for de germanske folkene som levde i de nordiske landene før og under innføringen av kristendommen til Nord-Europa.Norrøn religion er derfor en undergruppe av germansk hedendom, som var praktisert i land som var befolket av germanske stammer over det meste av. Oversiktsartikkel om norrøn religion. Religionen i vikingtiden kalles i norsk fagtradisjon for norrøn religion. Vikingtiden regnes vanligvis som perioden mellom år 750/800 og 1050. Den øvre grensen markerer religionsskiftet fra hedendom til kristendom som tradisjonelt danner epokeskille mellom vikingtid og middelalder. Da ble den før-kristne religionen forbudt ved lov, mens kristendommen. Norrøn religion og kristendommen. Norrøn religion er et begrep som beskriver de førkristne, hedenske religiøse tradisjoner (se norrøn mytologi) som var felles for de germanske folkene som levde i de nordiske landene før og under innføringen av kristendommen til Nord-Europa - Kristendommen er uansett mer vanntett enn norrøn mytologi. Hvordan i all verden kunne folk før i tiden vite alt. Akkurat som i norrøn mytologi var kristendommen noe som ingen kunne forhindre. Og lenge så Norges befolkning at det en dag ville komme et vendepunkt hvor alt ville bli endret. Alt det gamle ville dø ut og en ny epoke som betydde mye smerte for menneskene ville begynne. det er mange som også sier at kristendommens inntog ved år 1000 var ragnarok

Norrøn mytologi er ulike myter som forklarer gudeverdenen og kosmologi innen den norrøne religionen. Mytene handler om ulike guddommelige vesener, hvordan verden ble til, hvordan den er ordnet og hvordan den til slutt vil gå under. Den norrøne mytologien har røtter i gammel germansk mytologi, men vi kan også se påvirkning fra andre religioner, særlig kristendommen I dagens norske samfunn virker det som om de norrøne gudene er avvist. Ikke noe rart i det, men jeg synes det er merkelig at den kristne troen og dens Gud fortsatt er allment akseptert. I lærebøkene på skolen står det f. eks. at I gamle dager trodde man på Tor og Odin. I dag vet vi at dette ikke. Siden 1000-tallet har kristendommen vært en del av Norges historie og preget landets samfunn og kultur. Innføringen av den lutherske reformasjonen på 1500-tallet førte til et av de største religiøse bruddene i landets historie. Kirken ble en statskirke. På 1800- og 1900-tallet bidro kravet om religionsfrihet og framveksten av vekkelsesbevegelser og nye kristne trosretninger til økende.

Norrøn mytologi er den gudelæren som var utbredt blant de nordisk-germanske folkene i Norge, Sverige, Danmark, Island og Færøyene i førkristen tid. De norrøne fortellingene og forestillingene utviklet seg over tid, og det har vært store regionale forskjeller. Det finnes derfor mange ulike og likeverdige versjoner av myten Norrøn mytologi er et vanlig navn på den førkristne religionen i Norge, som gradvis ble erstatta av kristendommen i løpet av 900- og 1000-tallet. Det finnes også en moderne utgave av denne religionen, med etablerte trossamfunn. I denne artikkelen vil fokuset være på det opprinnelige trossystemet slik vi kjenner det fra ulike kilder, mens dagens religion omtales under åsatru Kristendommen med sin selverklærte eneste gud bekjempet de gamle religionene aktivt fra første stund. Han ble altså til av krefter fra både kulde og varme, Norrøn mytologi - Quiz. Hva husker du fra artikkelen om den norrøne mytologien Grunnen til kongenes iver var at kristendommen kunne brukes til å le­gi­ti­me­re det kongelige overherredømmet. Den rådende oppfatningen i Eu­ro­pa på 900- og 1000-tallet var at kongen skulle være kirkens overhode. Den nye re­li­gio­n­en kunne derfor brukes til å nedkjempe motstand fra lokale høv­din­g­er og svekke deres makt

Fra disse stammer den første generasjonen av jotner, gudenes fiender. Samtidig med Yme blei ur-kua Audhumbla skapt, og fra henne fikk Yme føde. Kua fikk næring av å slikke saltet i isen på bakken, og en dag kom et hode til syne i isen. Dette var Bure, og fra ham stammer alle æsene, altså gudene De hadde til og med sitt eget trossystem, som vi nå kjenner som den norrøne mytologien. Akkurat som grekerne og romerne hadde hver av gudene en bestemt kraft eller rolle i deres samfunn. En berømt eksempel på en gud fra norrøn mytologi er Tor, tordenguden Norrøn mytologi Du har sikkert hørt om Frøya, Loke eller Odin i den norrøne mytologien. Jeg vil i denne teksten først gi en kort introduksjon av Norrøn litteratur også fortelle litt om de ulike gudene, skapelsesmyten, hvordan menneskene blir til, verdensbilde, ragnarok, den nye verden og fra den norrøne mytologien til kristendommen Norrøn religion er et begrep som beskriver de førkristne, hedenske religiøse tradisjoner (se norrøn mytologi) som var felles for de germanske folkene som levde i de nordiske landene før og under innføringen av kristendommen til Nord-Europa.Norrøn religion er derfor en undergruppe av germansk hedendom, som var praktisert i land som var befolket av germanske stammer over det meste av. vil.

Norrøn mytologi og kristendommen - Daria

 1. Norrøn mytologi blir ikke nevnt i læreplanen for faget KRLE, allikevel kan det, dersom man legger fagets formål til grunn, tenkes å være et aktuelt tema å belyse i KRLE-undervisningen. Denne oppgaven ønsker å belyse i hvilken grad 5.-7.trinnslærere opplever norrøn mytologi
 2. dre om hvordan kildene til denne mytologien ble behandlet i sin samtid, påpeker Males. Han har tatt for seg skaldedikt slik de framstår i håndskriftene fra den tiden da de ble nedskrevet, det vil si på 1200- og 1300-tallet
 3. Fra Håkon Adalsteinsfostre til slaget på Stiklestad. ved å være raus, vennlig og rettferdig. Han måtte være en dyktig kriger og en god strateg. Ved overgangen til kristendommen kom det typisk kristne kongsidealet, Undersøk guder fra norrøn mytologi og sammenlikn med nordiske helgener. Vis flere relaterte artikler

Norrøn religion - Wikipedi

Norrøn religion Religioner

Norrøn mytologi har mye mer med jul å gjøre enn det kristendommen har. Min påstand er at kristne ikke feirer jul. I bl.a engelsktalende land ga man midtvintersfesten nytt navn da man bestemt å gi den nytt innhold - m.a.o feire Jesu fødsel Up-the-ra: Arkeologer og religionshistorikere mener at det vi kaller norrøn religion kom på banen på 500-tallet, i et religionsskifte som var mer omfattende enn det som kom med kristendommen. Tja, det er nesten håpløst å mene for mye om dette, da skrivekunst åpenbart ikke var noe som interesserte de fastboende langs våre kyster noe større på den tiden Før kristendommen tok over Norge, var de fleste faste tilhengere til norrøn mytologi, de gamle gudene: Tor, Odin, Frøya, Loke, osv..... Helter! Men så kom de kristne og halshugg de som ikke ville la seg kristne. intet er så norsk som tor og odin. Men likevel kaller mange kristendommen som den mest norske, kristendommen som kommer fra Israel

Norrøn religion og kristendommen — for å kunne sammenlikne

 1. Er på jakt etter en plass eg kan lese om og ha Norrøn Mytologi som religion, er veldig fasinert og intresert i akuratt det emne. tenker på ting som: -Tilbedelse av guder/andre ting -hellige symboler(vet om tors hammeren) -noe form for hellig bok? Håper på sva
 2. Norrøn mytologi og kristendommen Artikkeltags. Debatt; og som sådanne kan gå over til sagn og legender, er en ganske ensidig sak, så forholder det seg ikke slik. Dette fordi kristendommen springer ut fra jødenes Hellige bok, som er tatt med i Bibelen, mens kristendelen i den samme utgjør Det Nye Testamente
 3. Norrøn religion er ikke åsatro, og den er heller ikke identisk med norrøn mytologi. Her må kunnskapen om kildene i sagalitteraturen skjerpes! Det er blant annet viktig å skille mellom den eldre og den yngre Edda, det vil si mellom eddadiktene og Snorres Edda, som kilder til førkristne religiøse forestillinger
 4. Blog. July 16, 2020. Remote trainings: 3 tips to train your teams and clients online; July 14, 2020. Teaching online art classes: How one teacher used Prezi Video in her clas
 5. Blog. Sept. 5, 2020. How to engage your audience in any online presentation; Sept. 2, 2020. Master these negotiation skills to succeed at work (and beyond
 6. Overgangen fra urnordisk til norrønt skjedde i perioden 500 til 700. Norrøn mytologi er ulike myter som forklarer gudeverdenen og kosmologi innen den norrøne religionen. Mytene handler om ulike guddommelige vesener, hvordan verden ble til, hvordan den er ordnet og hvordan den til slutt vil gå under
 7. Kildene til kunnskap om norrøn mytologi finnes i flere kategorier. Både arkeologisk gjenstandsmateriale, runeinnskrifter, stedsnavn, folketro og litterære kilder kan gi bidrag til kunnskapsproduksjonen om den gamle norrøne religionen

Romerriket gikk i oppløsning cirka 500 år etter vår tidregning. Dette førte til ustabile politiske forhold i hele Europa - også i Norge. Folk var på vandring, og samfunnet og nasjoner endret seg hele tiden. Etter hvert ble kristendommen felle Norrøn mytologi og vikinger, samt religiøse forestillinger som er beslektet i hele det indoeuropeiske området fra India til Norge. Den norrøne religionen er med andre ord nærmere i slekt med hinduismen enn med semittiske religioner som kristendommen, jødedommen og islam. Norrøn religion har dessuten store likhetstrekk med. Den yngre Edda er den viktigste kilden vi har om norrøn mytologi og verselære. Den norrøne mytologien skilte seg fra kristendommen blant annet ved mangelen på klare moralske krav. Mellommenneskelig forhold lå utenfor den religiøse sfæren, og gudenes hovedoppgave var primært å hjelpe til med avlinger og fruktbarhet Norrøn religion, myter, kilder og bilder. Ti nye e-bøker er lagt ut, og det nærmer seg nå femti bøker som dekker det meste når det gjelder norrøn religion. På grunn av bøkenes alder har opphavsretten gått ut, og de kan derfor fritt legges ut på internett I en artikkelsamling redigert av Magnus Rindal fra 1996 kalt Fra hedendom til kristendom, har Steinsland nok en artikkel om norrøn mytologi, denne gang om tuntreet i Åsgård, Yggdrasil, og om hvordan denne asken i kristningsforløpet ble omtolket fra å symbolisere verdenstreet til å symbolisere korset

Norrøn mytologi - Daria

 1. Blackwell, 2002. Norrøn religion er et begrep som beskriver de førkristne, hedenske religiøse tradisjoner (se norrøn mytologi) som var felles for de germanske folkene som levde i de nordiske landene før og under innføringen av kristendommen til Nord-Europa. 126 relasjoner
 2. problemstilling. Problemstillingen: Hvordan kommer ondskap til uttrykk i kristendommen, islam og no..
 3. 11 Eldre tolkninger av samisk religion hadde en tendens til å tolke de samiske guddommene som lån fra nordisk mytologi. Selv om en er gått bort fra slike låne-hypoteser, er det likevel ingen grunn til å se bort fra at kontakten mellom folkegruppene også har bidratt til tolkninger av den annens religion inn i egen kontekst
 4. Norrøn mytologi er et vanlig navn på den førkristne religionen i Norge, som gradvis ble erstatta av kristendommen i løpet av 900- og 1000-tallet. Det finnes også en moderne utgave av denne religionen, med etablerte trossamfunn
 5. Dette var opprinnelsen til norrøn mytologi. De er hva disse menneskene trodde og deres religion hadde ingen konkrete navn, og dette gjorde det virke som en tradisjon praksis. De trodde på sine guder 'guder som Odin, Tor, Loke, og Freya. Det var tradisjonene til folk i skandinaviske land som fødte denne religionen
 6. I norrøn religion finner man ikke noe forbud fra gudene om å prøve å søke hverken Iduns epler eller Yggdrasil. At menneskene i Bibelen valgte å spise av kunnskapens tre førte ikke bare til økt visdom, men deres syndefall medførte også som straff at de ble utvist fra Edens hage .Det var slangen som oppfordret Eva til å spise fra kunnskapens tre, og dermed trosse forbudet fra Gud
 7. Norrøn mytologi Norrøn mytologi er full av fortellinger om konflikter mellom guder og jotner, og konflikter mellom kaos og orden. Det er ikke alle av fortellingene som har blitt like godt bevart, men de har satt sine tydelige og dype spor på den engelsktalende verden. Blant annet er flere av ukedagene på engelsk oppkalt etter norrøne guder

Den guddommelige tørsten - et nytt syn på norrøn mytologi En av de dominerende retningene i kristendommen var gnostisismen. Denne trosretningen fikk sitt navn fra ordet Gnosis, som betyr visdom. Vi er på reise fra et sted til et annet som er nytt og ukjent Mytene har fulgt ¬menneskene i dagligliv og fest; myter var knyttet til kultur og ritualer for hjelp i liv og død. Norrøn mytologi forbindes med vikingtiden (750-1050), en epoke i Nordens ¬historie før landene var kristnet. Det var den kristne verden som sørget for at de gamle mytene ble skrevet ned og overlevert til ettertiden Har ikke noe intrykk av at de kristne tar oss seriøst, men det representerer ikke noe problem for meg. Jeg for min del har ikke noe problem med kristne så lenge de holder kjeft om religionen deres. Jeg er for religionsfrihet, men er motstander av forkynnelse. Sånt sett har jeg et stikk i siden i forhold til kristendommen

norrøn mytologi - Store norske leksiko

 1. Tor med hammeren er en av de mest kjente og kjære gudene i norrøn mytologi. Men hvor mye vet du om ham? Han likte best å gå, var skogens beskytter og var født av jorden. Her har vi samlet litt fakta som du kanskje ikke visste om Tor med hammeren. Født av jord Familien til [
 2. Ravn norrøn mytologi Store avslag · Enormt utvalg · Nye stiler hver da . Bredt utvalg av Ravn på Stylight. Sikker betaling & trygg levering Hugin og Munin er i norrøn mytologi navnet på de to ravnene til guden Odin.De to gammelnordiske ordene betyr «Tanken» og «Minnet»
 3. Norrøn mytologi er gudelæra som er utbredt i Norden i førkristen tid. Hva er en viktig kilde til kunnskapen om norrøn mytologi? Snorres Edda. Boken er skrevet på 1200-tallet, to hundre år etter at kristendommen ble innført. Hvem står mot hverandre i norrøn mytologi? Gudene (De gode).
 4. Yngre norrøn tid Norrøn - Wikipedi . Norrøn mytologi er gudetroen blant nordiske folk i førkristen tid Språk- og litteraturmessig deles den norrøne tiden inn i eldre norrøn tid (700 til 1050) og yngre norrøn tid (1050 til 1350), også kalt klassisk norrøn
 5. Blackwell, 2002. Norrøn religion er et begrep som beskriver de førkristne, hedenske religiøse tradisjoner (se norrøn mytologi) som var felles for de germanske folkene som levde i de nordiske landene før og under innføringen av kristendommen til Nord-Europa. 21 relasjoner

Norrøn mytologi og Kristendommen - Åpent forum

Norrøn mytologi har mange fellestrekk med germansk mytologi, keltisk mytologi og også samisk og finsk-ugrisk mytologi. Vår kjennskap til norrøn mytologi stammer hovedsakelig fra Den eldre Edda, fremstillingene til Snorre Sturlason, skaldedikt og sagaer. De to beste kildene vi har til mytologien er Snorre Sturlasons Edda og Ynglingesaga i Græsk mytologi navne. Greske guder er en liste av guddommer tilhørende gresk mytologi.Se også liste over greske mytologiske vesener.Mange av de greske gudene hadde ekvivalenter og likheter med andre mytologier i antikken, se Likheter mellom romersk, gresk og etruskisk religio Græsk mytologi består af en række mytologiske historier fra Oldtidens Grækenland.De omhandler deres guder og. Abstract Masteroppgaven har som mål å finne ut hvordan tekstforfatter Grutle Kjellson i Enslaved bruker norrøn mytologi i tekstproduksjonen for å bygge opp en motstander til kristendommen i fraværet av kristendommens djevelskikkelse Jeg vil i denne masteroppgaven gjøre en tekstanalytisk tilnærming til syv av Enslaveds tekster. Målet med arbeidet er å se hvordan tekstforfatter Grutle Kjellson bruker norrøn mytologi i tekstproduksjonen for å bygge opp en «satan» (latin fra hebraisk, fiende, motstander) til kristendommen i fraværet av kristendommens djevelskikkelse Fra sjamanisme til kristendom Forelesningsnotater til religionsvitenskap grunnfag, Universitetet i Tromsø. (c) Roald E. Kristiansen. Tema: religionsskiftet. Tidlig katolsk og ortodoks misjon, misjon i statspietismens tid, nyere finne- og samemisjon. Den læstadianske vekkelse som uttrykk for et religionsskifte

Kristendommen bekjempet hedentroen med dens egne våpen - men innførte et nytt menneskesyn i norsk kultur. Det skriver professor Gro Steinsland i sin nye bok Breidablikk norrøn mytologi. Men Snorre så altså på kristendommen som det eneste riktige og med en høyst levende gud, i skarp kontrast til norrøn mytologi, hvor disse var oppdiktet. Å trekke inn kristne forestillinger blir fra et slikt ståsted ikke rasjonelt Slike sammenligninger, selv om de er usikre, bidrar ikke mye til forståelsen av Loke som helhet

En forklaring av hva norrøn mytologi er og betyr ; Dette var opprinnelsen til norrøn mytologi. De er hva disse menneskene trodde og deres religion hadde ingen konkrete navn,. Norrøn mytologi og gammel norsk historie er utrolig som viste den nordiske kulturen fra en dypere side enn hva folk flest er vant med. Filmene Jotun norrøn Stort utvalg fra Jotun - Godt gjor . En jotun eller jotne (flertall jotner), også kalt turse, rimturse, jutul, jøtul og gyger (kvinnelig jotne), er en kjempemessig skapning i norrøn mytologi som holder til i Jotunheim, der borgen eller stedet Utgard ligger Boken «Norrøn religion: myter, riter & samfunn» legger større vekt på det som kjennetegner norrøn førkristen religionsutvikling fra omkring 500-tallet. En ny type religion ser da ut til å ta form. Tidligere skjenket våpen og mennesker til gudenes ære i myrer og vann Da kristendommen kom til landet i tidlig middelalder markerte det ikke bare et trosskifte fra vikingtiden, men også et kulturskifte som innebar nye måter å behandle våre medmennesker på. 1000.

Leser du og lytter til en gammelnorsk utgave av Fader vår, skjønner du med en gang at det har skjedd store endringer i språket vårt fra norrøn tid fram til i dag. I dette kapitlet skal vi se nærmere på hvilke endringer som fant sted i språket vårt etterhvert som det utviklet seg fra norrønt til moderne norsk Fra Åsgård til Hollywood. Av alle de norrøne gudene, og forholdet til gudene preget av vennskap - ikke underkastelse slik vi kjenner fra kristendommen. norrøn mytologi. Fortellinger om gudeverden i gammel norsk og islandsk diktning og i gammelislandsk prosa. Norrøn mytologi frå a til Det vi veit om den gamle trua i Norden er stort sett nedskrive meir enn 200 år etter at kristendommen tok over, og det finst svært ulike tolkingar av fleire tekstar. Idar Lind prøver i denne boka.

Kristendommens historie i Norge - Store norske leksiko

14: Hva er Urd, Skuld og Verdande innen norrøn mytologi? 15: Hva heter gudediktet som omhandler fortiden og fremtiden, begynnelsen og slutten? Opphavet til diktet er ukjent, men det antas at det er diktet enten i Norge eller på Island sent på 900-tallet i brytningstiden mellom hedendommen og kristendommen Hvorfor skal nynasistene\ rasistene på død og liv bruke norrøn mytologi? Av AnonymBruker , August 13, 2019 i Religion, alternativt og filosofiske spørsmål Forrig Runemagi er vår skjulte magiske arv! Hva er runer? Hvor stammer runene fra? Vinca skriften - Verdens eldste skriftspråk? Hva er Futhark? Misbruk av runene, Norrøn mytologi og runemagi, Norrøn mytologi og guder, Runenes magiske krefter, Farlige runer, Runene som orakel, Runene som magiske instrumenter, Vår egen magi rett foran stuedøren Perioden fra ca 1050 e.Kr. til 1500 kalles middelalderen. Du husker kanskje at kristendommen kom til Norge i perioden etter år 1050. Fakta om middelalderen: Tidlig middelalder 1050-1200. Høymiddelalder 1200-1400. Senmiddelalder 1400-1536. Kristendommen ble innført i Norden i middelalderen. Makten var delt mellom konge, adel og kirke Norrøn mytologi symboler. Norrøn mytologi er ulike myter som forklarer gudeverdenen og kosmologi innen den norrøne religionen.Mytene handler om ulike guddommelige vesener, hvordan verden ble til, hvordan den er ordnet og hvordan den til slutt vil gå under

Flere av bøkene hennes inneholder den problematiske overgangen fra norrøn mytologi til kristendommen. Hun debuterte i 1961 med boka Sølvhammeren, som er første del av Sigrid-trilogien. Bok nummer to, Jærtegn, kom i 1962, og den siste boka, Helgenkongen, kom året etter Før kristendommen trodde vi i Norge på det vi i dag kaller Norrøn Mytologi og i Hellas hadde de det vi kaller Gresk Mytologi. Disse to mytologiene har like mange likheter, som ulikheter. Men felles for de begge er at man trodde og tilba et sett med Guder. I den norrøne mytologi har vi f.eks guder som Odin, Thor og Loke

Vår pris 349,-(portofritt). I Norrøn mytologi frå a til å finn du kortfatta forklåringar til alle namn og omgrep frå Den eldre og Den yngre Edda - Det som er med Enslaved er at de ikke bruker Satan som motstanderen til kristendommen, de bruker norrøn mytologi. Gjennom oppgaven tolker jeg det som om de norrøne kreftene ligger og ulmer i.

Mange av de meste kjente tekstene fra norrøn tid er skrevet ned på Island, hvor man hadde særlig mange som behersket kunsten å skrive. Språket tekstene er skrevet på er norrønt, et språk man snakket i Norge frem til rundt midten av 1300-tallet

Norrøn mytologi - Wikipedi

hva gjør den kristne troe mer logisk/troverdig enn feks den norrøne mytologie Denne troen har i senere tid fått navnet norrøn mytologi, av forskere som har gjort sitt beste for å tolke og sette sammen ulike og litt uklare deler av kildene som finnes. De fleste av de skriftlige kildene som finnes fra det førkristne samfunnet er skrevet mange hundre år senere av kristne menn, så det kan være vanskelig å si hvordan den norrøne tida egentlig var Norrøn Mytologi T -. Det norske språket hører til den indoeuropeiske språkfamilien. Men språket har endret seg mye fra norrøn tid og fram til i dag . De norrøne gudene - Studienett . Professor Gro Steinsland har laget en nyskapende tverrfaglig lærebok i norrøn den gåtefulle guden. plassene det ble bygget storhaller for fest

Mytene handler om ulike guddommelige vesener, hvordan verden ble til, hvordan den er ordnet og hvordan den til slutt vil gå under. Den norrøne mytologien har røtter i gammel germansk mytologi, men vi kan også se påvirkning fra andre religioner, særlig kristendommen Heimdall, in Norse mythology, the watchman of the gods Norrøn litteratur (Om perioden, Om norrøn mytologi , Om Den eldre Edda, Om Islendingsagaene (ættesagaene), Om Skaldedikt, Om norrøn litteratur, Om den kristne og høviske litteraturen, ( ( ( ( ( ( standard_Edda ), ), ( (, Dialogformen i Edda ble hentet fra latinske lærebøker)), Snorre Surlasson var en Islandsk høvding, historiker, skald og dikter), (, ), Om Den yngre Edda. Paganisme er en samlet betegnelse på forskjellige polyteistiske naturreligioner, dvs religioner som ikke tilber bare en gud, men flere guder, ikoner, bilder m.m. Ordet Pagan kommer fra det greske språket, som betyr en som bor på landsbygda, og den latinske formen Pagus ble spesiellt brukt om galliske og germanske landsbyer, dvs. de uopplyste og udanned Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen

Norrøn mytologi - lokalhistoriewiki

I Snorres Edda fra 1200-tallet har Hels funksjon blitt likere det kristne helvete. Her beskrives det som et mørkt og ubehagelig sted der ingen ønsker å ende. Hel var imidlertid ikke bare inspirert av kristendommen, men hadde også klare paralleller til gresk mytologi. Her voktes dødsriket av hunden Kerberos Jól / jul er et fellesnordisk navn på den store hedenske festen som ble feiret omkring vintersolverv. Norden er det eneste området der de Nordisk mytologi er den overordnede betegnelse for de myter, legender og forestillinger om overnaturlige væsener, der var relateret til den før-kristne nordiske religion.Den har rødder langt tilbage i tiden, men den kendes kun i detaljer fra vikingetiden. Mytologien bestod af fortællinger, som handlede om guders liv og deres virke i verden. Myterne handlede ikke kun om gudernes liv og.

Norrøn mytologi - Mennesket

 1. Kristendommens indførelse i Norden eller religionsskiftet i Norden (norrønt: Siðaskipti) er betegnelsen for den langvarige religiøse forandring, der ændrede befolkningens trosretning i Norden fra at have været hedninger til hovedsagelig at blive kristne.. Religionsskiftet var ikke resultatet af en enkeltstående begivenhed eller handling, men var en langvarig proces under hvilken de.
 2. Fra saga til CD 8B Kapittel 2 Norrøn tid. Ordforklaringer hedensk: som ikke tilhører kristendommen Hvitekrist: (norrønt) Kristus hov: hedensk gudshus trell: slave holmgang: kamp mellom to personer som ble utkjempet på en vi finne i den gamle gudetroen som kalles norrøn mytologi
 3. Dette skilte seg klart fra kristendommen, hvor den personlige troen var det vesentlige. Den sterke vektleggingen av kulten var et fellestrekk for norrøn og samisk religion. Inntil nylig har forskjellene mellom de to ofte blitt fremhevet
 4. «Norrøn religion er beskrevet i skriftlige verker fra kristen tid på 1100- og 1200-tallet, og det er derfor usikkert hvor mye som går tilbake til førkristen tid. Det er likevel sannsynlig at kristne forfattere både hadde kunnskap om den gamle troen og et ønske om å formidle den videre
 5. I både kristendommen og fra norrøn mytologi er det flere historier som knytter tallet til ulykke. I kristendommen er Judas den trettende som sitter ved bordet når Jesus har sitt siste måltid med disippelen. Etter det svikter han Jesus som rett etter blir korsfestet. I Norrøn mytologi er det halvguden Loke som kommer seg inn i Valhall og.

Norrøn mytologi og spiritualitet har 2 428 medlemmer. Velkommen til Norrøn mytologi og spiritualitet, en gruppe for alle som er opptatt av hvordan våre.. Norrønt språk, litteratur og mytologi. Norske vikinger dro til Island for å bosette seg fra 860-tallet og ut over. Da slo mellom 15 og 20 tusen nordmenn seg ned på Island, der det nesten ikke bodde folk fra før av. Island og Norge hadde felles kultur, språk, og religion

Landet blir kristnet - Norgeshistori

Start studying Norsk kap. 2 og tekster. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Mytologi (av gresk μυθολογία, mythología, i tydinga «ei historieforteljing, ein legendarisk lærdom, å fortelje ei historie») viser til ei mengd folkeminne, mytar, segner og legender som ein viss kultur meiner er sanne, og som ofte har overnaturlege trekk som tolkar naturlege hendingar for å forklare universet og menneskeslekta. Mytologi viser også til ei grein av kunnskapen som. Frøya er en av de mest kjente gudinnene innen norrøn mytologi, og blir som oftest forbundet med kjærlighet, sex, skjønnhet, fruktbarhet og gull, samt krig og død. I de fleste avbildninger av Frøya kan man se henne i vognen sin, som blir dratt av to katter. Hun er også ofte sammen med villsvinet sitt, Hildisvini,Read Mor

Nordisk mytologi er kroppen av myter fra de nordgermanske folkene, som stammer fra norrøn hedendom og fortsetter etter kristendommen av Skandinavia, og inn i den skandinaviske folklore i den moderne perioden. Den nordligste forlengelsen av germansk mytologi, den norrøne mytologien består av historier om forskjellige guddommer, vesener og helter som stammer fra en rekke kilder fra både før. Åsatru har tilhengere verden over, og flere åsatru-grupperinger har vært offentlig godkjent som trossamfunn i Norge. Det første, Odins Ætlinger, ble godkjent i 1994 og senere avregistrert i 2008. Åsatrufellesskapet Bifrost fikk godkjennelse i 1996 og Forn Sed Norge i 1999. Forn Sed Norge hadde i 2009 52 medlemmer. Bifrost har pr. januar 2011 245 voksne medlemmer Fra. 1.08.09 ansatt som vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning ved Det norske Vitenskaps-Akademi cas.uio.no Faglige kompetanseområder Religionshistorie vikingtid og middelalder Norrøn mytologi Riter og kultus Religion og samfunn i vikingtid Religionsskiftet i Norden Eddadiktningen o.a. skriftlige kilder til førkristen religio

Video: Religion og etikk - Norrøn skapelsesberetning - NDL

9 Viking Fakta fra Norrøn Mytologi som er faktisk gal

Sist tror jeg at mange ønsker å komme tilbake til sine røtter, sier han. Ikke rasisme. De siste 80 årene har deler av åsatroens symboler og mytologi blitt brukt innenfor nazisme, for å rettferdiggjøre tanken om «den rene, ariske rasen». Også i dag bruker en del «hvit makt»-miljøer elementer av norrøn mytologi Diskusjon:Norrøn mytologi. Fra lokalhistoriewiki.no. Hopp til navigering Hopp til søk. En anekdote om gudenavn. Enkelte av gudenavnene ble brukt som personnavn hele tida fra kristendommen ble innført, mens andre falt ut av bruk. Det er nok i kretser som er opptatt av vikingtida at de har sin største utbredelse 4. Tegn bilde av 3 av gudene fra norrøn mytologi i deres verden. Bruk tekst for å forklare tegningen. Vises frem til klassen / henges opp i klasseromet. 5. Lat som du er en av gudene i norrøn mytologi. Skriv en halv - en side om deg selv og din verden. Leses / spilles for klasse. Mål 3. Vite hva Den yngre - og eldre Edda er I norrøn mytologi er det Frøya som er Ostaras like. Rundt vårjevndøgn begynner hønene igjen å verpe etter en lang og mørk vinter, og kyllinger klekkes på denne tiden. I riktig gamle dager grov folk ned egg i åkeren ved vårjevndøgn, for å få god avling, fordi egget symboliserer fruktbarhet og liv

Norrøn mytologi og kristendom - Studienett

Men sentralt i norrøn mytologi står Odin, Tor og Frøy. Ásatrúarfélagið. Dyrkingen av de norrøne guden måtte vike for kristendommen for rundt regnet 1000 år tilbake, men en moderne versjon av åsatrua har i de siste årene blitt stadig mer populært i de nordiske landene og da spesielt på Island Han presiserer at det også var mange passasjer hvor mytologi ble omtalt negativt. Hedensk dåp. Males la merke til at noen av forfatterne ønsket å fremstille hedendom som veldig likt kristendom, med å skrive at hedningene utførte egne varianter av ritualer man kjenner fra kristendommen, som dåp Fra ca. 870: Kolonisasjonstiden Kongene hadde sett hvordan kristendommen kunne brukes til å legitimere et kongelig overherredømme og nedkjempe motstand fra lokale høvdinger. Vikingenes guder Før -kristendommen ble innført, trodde man i vikingtiden på gudene i norrøn mytologi gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca. 700 til ca. 1500 og diskutere mulig påvirkning fra Elevene velger selv hvordan de vil presentere emnet. De bør oppfordres til Oppfordre dem gjerne til å bruke skolebiblioteket i tillegg til Internett. Eksempler på emner: Religion - norrøn mytologi, kristendommen. Traileren til spillet gir meg av en eller annen grunn sterke Alone in the Dark vibber, og som en stor fan av alt som heter skrekkspill, norrøn mytologi og Lovecraft gleder jeg meg til å se hva mer spillet består av. Dette synes jeg virker svært lovende

Fra blot til helgenkult og fra Dovrefjell til Nidarosdomen. Kristendommen avløste hedendommen, og samfunnet vårt endret (CAS). Hun er vår fremste forsker innen norrøn religion og mytologi og har både vikingtid og middelalder som spesiale Norrøn Mytologi Den norrøne mytologien skiller seg fra hva vi forbinder med kristen tro. Religionen var polyeistisk, og det vil si at det fantes mange guder: Tor, Odin, Balder, Frigg, Njord og Frøya. Det fantes også en rekke mytiske skikkelser som volver, norner og valkyrier I Norrøn religion var vanene (Njord, Frøy og Frøya) representanter for den gamle fruktbarhetsreligionen, mens Æsene med Odin og Tor i spissen i større grad representerte det krigerske og patriarkalske systemet. Kristendommen har, liksom sine nære slektninger jødedom og islam, bekjempet gudinnner og hekser med stor nidkjærhet

 • Landhaus oldenburg kaufen.
 • Columbine victims.
 • Mega king tower aguascalientes.
 • Cavi lipo ultra.
 • Tollefsen leiligheter.
 • Dc movies chronological order.
 • Preventivmedel katoliker.
 • Visual studio code powershell.
 • Ramses ii snl.
 • Mindestkapazität stadion 2. bundesliga.
 • Ale iacta est.
 • Ninjago youtube.
 • Amino acid.
 • Baconsurret indrefilet av storfe.
 • Skur 13 restaurant.
 • Hallon kontantkort surf.
 • Drk nähkurs.
 • Glutenfri marsipankake.
 • Ubiór na wesele dla mamy.
 • Økonomi og administrasjon ntnu snitt.
 • Laste ned windows 7 lovlig.
 • Nasta as.
 • Street fighter 5 combos.
 • Laste ned windows 7 lovlig.
 • Carl jung personlighetstyper.
 • Frühlingsfeuer großenhain 2017.
 • Stadthaus buxtehude öffnungszeiten.
 • Tyske navn menn.
 • Gratis digitalt tankekart.
 • Mandarin petit oppskrifter gratis.
 • Curazink nebenwirkungen.
 • Tile sporingsbrikke.
 • Flettfrid øvre singsaker.
 • Garderobe designklassiker.
 • München flughafen adresse.
 • Carl sagan 42.
 • Muse new album.
 • Vest europa kart.
 • Toefl my page.
 • Frühstück rostock innenstadt.
 • Lavtrykk vær.