Home

Frivillighetsregisteret

Frivillighetsregisteret ble opprettet i 2009 etter initiativ fra de frivillige organisasjonene. Med registrering av informasjon om den frivillige aktiviteten i Norge, blir samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter bedre og enklere Frivillighetsregisteret skal gjøre det enklere for frivillige organisasjoner å gi og å oppdatere opplysninger om organisasjonen, for eksempel til støtteforvaltere eller andre som trenger informasjon om organisasjonen

Om oss - Frivillighetsregisteret Brønnøysundregistren

Frivillighetsregisteret er ett av de offentlige registrene som administreres fra Brønnøysund, og har som formål å bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Registeret skal sikre systematisk informasjon som kan styrke legitimiteten til og kunnskapen om den frivillige aktiviteten Frivillighetsregisteret, register som er opprettet etter initiativ fra de frivillige organisasjonene. Registeret har til formål å bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndingheter. Registeret skal også sikre systematisk informasjon som kan styrke legitimiteten til og kunnskapen om den frivillige aktiviteten og legge til rette for den offentlige. Denne tjenesten kan du bruke for å melde opplysninger til Enhetsregisteret, Frivillighetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Virksomhets- og foretaksregisteret hos SSB, Stiftelsesregisteret og Skattedirektoratets register over upersonlige skattytere Ingen organisasjoner har registreringsplikt i Frivillighetsregisteret, men alle organisasjoner som fyller vilkårene har rett til å registrere seg. Hvis du ønsker å registrere en organisasjon i Frivillighetsregisteret, kan du gjøre dette ved å sende inn Samordnet registermelding i Altinn

Frivillighetsregisteret. For å bli registrert i Frivillighetsregisteret må man drive med frivillig virksomhet og være registrert som forening, stiftelse eller aksjeselskap. Ved registrering i Frivillighetsregisteret kan virksomheten søke om momskompensasjon. Driver virksomheten på lokalt eller regionalt plan kan den delta i Grasrotordningen Samleside for frivillige oppdrag fra over 1300 organisasjoner i hele landet! Finn frivillig oppdrag · Informasjon og tips · Kontakt oss · Finn flere frivillig Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet I frivillighetsregisteret skal det i samsvar med forskrift som departementet gir, registreres opplysninger om enhetens kategori og eventuell tilknytning til en gruppe enheter. En forenings vedtekter kan registreres i frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret er i prinsippet det samme som registrering i Enhetsregisteret. Forskjellen er at gjennom Frivillighetsregisteret får man ta del i Grasrotandelen og kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester. Forbundskontoret anbefaler at gruppa leser om Frivillighetsregisteret og vurderer dette før eventuell registrering direkte i Enhetsregisteret

Frivillighetsregisteret Frivillighet Norg

 1. istrerer Frivillighetsregisteret. Finn informasjon om registrering i Frivillighetsregisteret og lenke til samordnet registermelding. Du må ta høyde for saksbehandlingstid i Brønnøysundregistrene, og registrering bør derfor gjøres i god tid før søknadsfristen om.
 2. stegrense fra 200 000 kroner til 100 000 kroner i driftskostnader som kommer innenfor ordningen i forenklet modell
 3. Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn RSS feed Følg oss på Twitter Følg oss på LinkedIn RSS fee
 4. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregisteret, som er en del av Brønnøysundregisteret, og godkjent som grasrotmottaker. Din grasrotmottaker behøver ikke å være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet

Frivillighetsregisteret - Wikipedi

 1. Dette står det i regjeringens plattform:. Regjeringen vil: Bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner, herunder momskompensasjonsordningen. Våren 2019 behandlet Stortinget regjeringens melding om den statlige frivillighetspolitikken: Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Her presenterte regjeringen en opptrappingsplan for momskompensasjonen hvor denne skal være på 1,8.
 2. Gjennom frivillighetsregisteret kan du finne mange av de frivillige organisasjonene i alle kommunedelene. Du kan søke på kategori, fylke og kommune. Ingen organisasjoner har registreringsplikt i Frivillighetsregisteret, men de som er registrert der kan
 3. Datasettet inneholder dataelementer som er kun registreres på enheter i Frivillighetsregisteret. Som frivillig virksomhet regnes aktiviteter som ikke er fortjenestebasert. Slik frivillig virksomhet drives av: * ikke-økonomiske (ideelle).
 4. Frivillighetsregisteret er et register hos Brønnøysund. Kun organisasjoner som oppfyller kravene til å være frivillig organisasjon kan registreres i Frivillighetsregisteret. Det er gratis å registrere seg, og gir ikke merarbeid for rapportering siden

Frivillighetsregisteret - Store norske leksiko

Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020. Dersom du ikke er registrert i Frivillighetsregisteret skal du søke hos Kulturrådet, dersom du oppfyller vilkårene i ordningen de forvalter. Arrangører som er under konkursbehandling, kan ikke søke om kompensasjon Det er Frivillighetsregisteret som sjekker om enheten oppfyller de vilkår og krav som er satt for å være en del av ordningen. Hvis enheten blir godkjent som grasrotmottaker av Frivillighetsregisteret, vil dere bli gjort tilgjengelig i Norsk Tipping sine systemer, og spillerne kan da velge dere som grasrotmottaker Frivillighetsregisteret - Altinn/Hjelp til regelverk Elektronisk skjema for registrering i Frivillighetsregisteret - Altinn/Brønnøysundregistrene Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull Organisasjonsnr Navn Registreringsdato Vedtekter ; 925856991: ANNE-KATHRINE OG JAHN ROBERT MICAELSENS MINNESTIFTELSE : 28.10.2020: VEDTEKTER FOR ANNE-KATHRINE OG JAHN ROBERT MICAELSENS MINNESTIFTELSE §1

Om Asker kommune Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25, 1384 Asker. Kommunenummer 3025. Fakturaadresse Asker kommune fakturamotta Trenger du hjelp eller tips? Les om hvordan og hvorfor du kan bruke Frivillig.no på disse sidene. Ta kontakt på kontakt@frivillig.no. Vi har en Facebookgruppe for organisasjoner som bruker Frivillig.no der du kan spørre om det du lurer på.. Sjekk ut vårt nyhetsbrev En enhet kan delta i Grasrotandelen dersom enheten er registrert i Frivillighetsregisteret og er ikke-fortjenestebasert og hovedsakelig basert på frivillig innsats. Gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver likestilles når det gjelder kravet til frivillig innsats. Gratis styreinnsats tilfredsstiller ikke kravet til frivillig innsats. Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret:. kan delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon.; få momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester

Juryen til Frivillighetsprisen ledes av styreleder i Frivillighet Norge. Andre medlemmer i juryen er stortingsrepresentanter i Familie- og kulturkomiteen: Anette Trettebergstuen (A), Tage Pettersen (H) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), samt leder for samfunn og selskapsrelasjoner i Norsk Tipping Sverre Berg Lutnæs, tidligere leder i Røde Kors ungdom Mawra Mahmood og forsker på sivilsamfunnet. Frivillighetsregisteret bør derfor samarbeide om å lage en tabell for kryssreferanse mellom ICNPO og Standard for næringsgruppering slik det anvendes i Norge. 5. Klassifisering av organisasjoner i kategorier som ikke følger ICNPOs hierarkiske struktur a

Altinn - Registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet

Frivillighetsregisteret - omta

Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret: kan delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivilli Et av de viktigste spørsmålene å ta stilling til ved registrering av enkeltpersonforetak er hvorvidt det holder å stå i enhetsregisteret eller om man i tillegg også bør (eller må) registrere seg i foretaksregisteret Frivillighetsregisteret. Ingen organisasjoner har plikt til å registrere seg i Frivillighetsregisteret, men alle organisasjoner som fyller vilkårene har rett til å la seg registrere. Dette trenger du før du begynner . Fra 2. desember 2008 er det mulig å sende melding om registrering av frivillig virksomhet til Frivillighetsregisteret

Ulv fra Hamar er norgesmestre i speiding 2016! - KFUK-KFUMLag tennroser - KFUK-KFUM-speiderne

Administrasjonen samordner søknadene internt, og sender inn en felles søknad til Lotteri- og Stiftelsestilsynet for alle søknadsberettigede i Norsk Kennel Klub, som har sendt inn nedenstående i rett tid til momskompensasjon@nkk.no. Alle medlemmer i Norsk Kennel Klub kan søke om momskompensasjon gjennom administrasjonen Hvis ditt kor vil ha momskompensasjon for 2018, må dere registrere koret i Frivillighetsregisteret nå. På grunn av nye regler (Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner), må alle våre medlemskor være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2019 for å kunne få momskompensasjon.I dag er 100 av våre medlemskor fortsatt ikke registrert i.

Frivillighetsregisteret åpner 02.12.08 27.11.2008 Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som driver frivillig virksomhet kan registreres i frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret Nordland - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ditt søk på frivillighetsregisteret nordland ga 2 virksomheter og du har nådd slutten av listen Skriv til oss. Postadresse: Ringsaker kommune Navn på tjenestested Postboks 13, 2381 Brumunddal. Org nr: 864950582 Bank nr: 1810 07 00146 Kommunenummer: 341 Velkommen til nettsidene for Hamar frivilligsentral

ANBEFALTE REGISTRERINGER SOM BØR UTFØRES AV VELFORENINGENE FRIVILLIGHETSREGISTERET:Her kan du registrere deg i frivillighetsregisteret: Registrering Registrering er gratis. Det er heller ingen årsavgift. Ved registrering får foreningen et organisasjonsnummer som benyttes ovenfor bank og som. Frivillighetsregisteret åpner for registrering / Publisert: 26. november 200 Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. foreninger, stiftelser og aksjeselskap som driver friviilig virksomhet kan registreres i Frivillighetsregisteret Bare organisasjoner og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret, samt næringsvirksomheter som bidrar til kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak, kan søke om prosjektmidler. Søknader fra enkeltpersoner vil ikke bli vurdert. Dette gjelder også personer som har opprettet enkeltmannsforetak med organisasjonsnummer

HAMAR KOMMUNE Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar Postadresse: Postboks 4063, 2306 Hamar Om fakturaer til Hamar kommune Organisasjonsnummer: 970 540 00 Frivillighetsregisteret. Ny krisepakke for frivilligheten. En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet,.

Alle som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke ordningen for frivillighet og idrett, også kulturfrivilligheten. Tilbakevirkende kraft. Ordningen omfatter arrangementer mellom 12. mars og fram til 31. august Oppsal treffsenter er for alle over 60 år og ligger sentralt til på Oppsal. Lokalene rommer en kafeteria og flere aktivitetsrom. Det finnes et rikho.. Frivillighetsregisteret. hvis dette er første gang. du skal fylle ut skjemaet. Klikk på . Logg inn. hvis du tidligere. har lagret et skjema du har begynt å fylle ut, og nå skal logge deg inn for å fortsette å fylle det ut. r eller. Startsiden for å komme inn i Altin

Bruk klokken som kompass - KFUK-KFUM-speiderne

Altinn - Obligatoriske og frivillige registr

Her finner du informasjon om hvordan du kan registrere en organisasjon i Frivillighetsregisteret. Aktørbasen . Aktørbasen bygger på Frivillighetsregisteret og gir en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Kristiansand. Her må organisasjonen selv legge inn og sørge for å oppdatere informasjonen i Frivillighetsregisteret Velkommen til Oslo kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe Moss Frivilligsentral har som formål å styrke og fremme den frivillige innsatsen i Moss. Vi skal legge til rette for kontakt mellom mennesker på tvers av generasjoner og etnisk bakgrunn @prefix dcatapi: . @prefix adms: . @prefix dct: . @prefix rdf: . @prefix dcatno: . @prefix xsd: . @prefix dqv: . @prefix skos: . @prefix vcard: . @prefix dcat.

Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan: Delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en prosentandel av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon Frivillighetsregisteret. Regjeringen fjernet innmeldingsavgiften til Frivillighetsregisteret i 2015 og foreslår nå å fjerne årsavgiften fra 2016. Årsavgiften er i 2015 på 135 kroner. Det innebærer at det blir gratis for frivillige organisasjoner å være registrert i Frivillighetsregisteret grunndata.brreg.n

LNU Aktivitetsstøtta er en støtteordning som gir støtte til prosjekter som bidrar til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Nasjonale og regionale organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kr til sine prosjekter Virksomheter registrert i Frivillighetsregisteret, samt næringsvirksomheter som bidrar til kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak, kan søke om prosjektmidler. Link to: Aktuelt. Aktuelle saker > Her finner du nyheter og informasjon om vår virksomhet. Vårt nyhetsarkiv går tilbake til november 2015

Frivillig.n

Frivillighetsregisteret har passert 30 000 registrerte enheter? En stor del av disse er registrert som grasrotmottakere. Frivillighetsregisteret ble opprettet etter initiativ fra de frivillige organisasjonene, med formål å forbedre og forenkle samhandlinga mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter Menigheter i Den norske kirke kan ikke registrere seg i ­Frivillighetsregisteret, selv om kirken er løsrevet fra staten. - Helt underlig, mener sokneprest Søkeboksen gir automatiske søkeforslag. Bruk piltast opp eller ned til å lese søkeforslag og tasten enter for å velge Asker og Bærum MS-forening har registrert seg i frivillighetsregisteret for klubber, foreninger og organisasjoner som ønsker å motta grasrot-midler fra Norsk Tipping. Dette kan gjøres på følende måter: 1 .Neste gang du tipper hos kommisjonær eller på internett, oppgi Asker og Bærum MS-forening som mottager av din grasrotandel

For the best flights use our safe and easy online booking. Special offers and great bargains are always available on our website. Book now vedtatt 14. mars 1983 med senere endringer, senest 14. november 2018. Vedtekter § 1 Navn Foreningens navn er Norges Farmaceutiske Forening (The Norwegian Association o Her kan du lese de siste artiklene Dagen har publisert om frivillighetsregisteret Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Frivillighetsregisteret, 974760673. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Fra i år (2019) er det kommet en ny forskrift om momskompensasjon. I oktober 2018 vedtok Kulturdepartementet ny forskrift for momskompensasjonsordninga til frivillige organisasjoner. Endringene skal bidra til at små organisasjoner samlet vil få litt mer midler gjennom ordningen. Det viktigste er at korpset er registrert i Frivillighetsregisteret

Natursti kildesortering - KFUK-KFUM-speiderneGjensidigestiftelsen deler ut midler for 2017: -Etterlyser49 856 takk for støtten! - ØIF Arendal Breddehåndball

Eg er ledar i ein liten ungdomsklubb, me har planer å melde oss inn i frivillighetsregistert og grasrotandelen. Eg fant ut at dette var ein del krevande. Mens eg såg rundt på kva som måtte til, har eg fått inn at ved registrering så blir klubben også ein bedrift. Eg er usikker på om dette stemmer.. Opprettelsen av frivillighetsregisteret: INLO mener at enkelte organisasjoner bør bli inkludert i opprettelsen og organiseringen av frivillighetsregisteret. Organisasjonene sitter med en del verdifull kunnskap som kan være till nytte for staten og departementet i forbindelse med den praktiske etableringen Frivillighetsregisteret januar 19, 2009 / i Arkiv / av admin. Fristen for lag, klubber og foreninger til å registrere seg i Frivillighetsregisteret er 1. februar. Ved registrering innen denne dato, er laget/klubben automatisk med fra start, når fordelingen av Norsk Tippings Grasrotandelen starter opp fra 1. mars

Frivillighetsregisteret. Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som driver frivillig virksomhet kan registreres i Frivillighetsregisteret Brønnøysundregisteret kan nås på 75 00 75 00 eller brreg.no Brønnøysundregisteret er myndighetenes side for registreringer som omhandler privatpersoner og bedrifter. For bedrifter er dette selskaps-/foretaksregistrering (enhetsregisteret, frivillighetsregisteret,foreteaksregisteret), momsregistering (foretaksregsiteret), gjennomgang og publisering av årsregnskap 1. Innledning I utgangspunktet foreligger ingen lovfestede saksbehandlingsregler som regulerer foreningers «indre liv». Foreninger er i imidlertid ingen ensartet gruppe sammenslutninger. Som fremgår av andre artikler på Jusstorget vil også foreninger kunne bli underlagt offentlige lovbestemmelser, for eksempel innenfor skatt- og regnskapslovgivningen Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av hofteproteser Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 6. november 2020 ilagt Helse Førde HF et gebyr på 312 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av hofteproteser

For at Frivillighetsregisteret skal bidra til forenkling må det etableres nye kategorier i Frivillighetsregisteret, som rammer inn og gir oversikt over de virksomhetene vi tradisjonelt har regnet som frivilligheten i Norge Frivillighetsregisteret / Grasrotandelen . Vil du at ditt lag eller forening skal kunne motta 5 % tippemidler fra Grasrotandelen? Hvis du vil at din organisasjon skal få penger, haster det med å registrere seg som mottaker i Frivillighetsregisteret.Les mer på Meldal Kommune Formell adresse for foreninger. Den formelle adressen til hvert enkelt lag eller forening er den som er registrert i Brønnøysundregistrene.Alle foreninger registret i frivillighetsregisteret plikter å oppdatere informasjon om styre etter årsmøtet.. Oversikten under gir et innblikk i hva som finnes av lag og foreninger i Sandefjord kommune Frivillige organisasjoner som søker må være registrert i Foreningsportalen og Frivillighetsregisteret. Kommersielle aktører kan ikke søke. Søknadsfrist er 1. mars. Organisasjonene kan søke om tilskudd til prosjekter, enkelttiltak og/eller aktiviteter under ett eller flere av delmålene Foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. kan delta i Grasrotandelen, som er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon.; få momskompensasjon, det vil si at de kan søke om å få kompensasjon for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester

Fyr og flamme - KFUK-KFUM-speiderneKirkeår - KFUK-KFUM-speiderne

Bare i Vefsn kommune er det 200 frivillige organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret, i tillegg kommer medlemmene, dugnadsinnsatsen og de ikke-registrerte lag og foreningene. Enhet for folkehelse setter i gang et prosjekt hvor frivillige organisasjoner, politikere, råd og utvalg, fagfolk, lokalsamfunnet og private virksomheter inviteres inn i en prosess som har til hensikt å Grasrotandelen lanseres 1. mars 2009. Alle foreninger som vil delta i Grasrotandelen må være registrert i Frivillighetsregisteret. Alle som sender inn melding til Frivillighetsregisteret innen 1. februar 2009 er garantert å komme med i Grasrotandelen fra 1.mars 2009 forutsatt at det er sendt inn korrekt informasjon og laget/foreningen er kvalifisert for deltakelse i ordningen I tillegg forslag til å kalle opp en del av Jernbanetorvet eller veien som går forbi Withs boder etter Borghild With. Registrering i Frivillighetsregisteret er et vilkår for å kunne motta midler via grasrotandelen. Bare enheter som driver virksomhet på lokalt eller regionalt plan kan delta i ordningen. Se veiledningen. Jeg bekrefter at enheten fyller vilkårene for deltakelse og at enheten ønsker å delta i grasrotandelen Ja Nei 21. Kontonumme Kan være registrert i Frivillighetsregisteret. I regjeringens opprinnelige forslag til forskrift het det også at søkere ikke kan være registrert i Frivillighetsregisteret. «KA vil be departementet vurdere om hvorvidt kravet om at søkere ikke kan være registrert i Frivillighetsregisteret skal bestå

 • Snyltere kryssord.
 • Infinity 2008.
 • Kokosflak vs kokosmasse.
 • Degu käfig fressnapf.
 • Ikea verkaufsoffener sonntag 2017.
 • Poncho strickanleitung mit bild.
 • Tirol panorama preise.
 • Fast telescope.
 • Wild west history.
 • Byglandsfjord.
 • Wetter feldberg 14 tage.
 • Anneks tilbud.
 • Thq nordic rapport.
 • Dakryocystitt.
 • Toyger pris.
 • Teebaumöl gegen milben beim hund.
 • Styckning av gris kropp.
 • Grohe kontakt.
 • بی بی سی رفاه.
 • Melena og hematemese.
 • Overimorgen.
 • Världens roligaste katt.
 • Studium alleine wohnen einsam.
 • Dekra rapport.
 • Sublimere betydning.
 • Sykling vektreduksjon.
 • Forebygge forstørret prostata.
 • Rådyrgevir gull.
 • Gå til en annen lege enn fastlegen.
 • Smeltekar kryssord.
 • Manpower hamar.
 • 1987 newton.
 • Rosa pepper.
 • Tidlig ultralyd østfold.
 • Will arnett.
 • Welchen whiskey für likör.
 • Lirik lagu hijau daun cobalah.
 • Snekre fuglemater.
 • Isla guadalupe.
 • Bli kunde sparebank 1.
 • Cinderella kleid nähen.