Home

Drivhuseffekten regnskogen

drivhuseffekten - Store norske leksiko

 1. Drivhuseffekten er en naturlig prosess der noen gasser gjør en planets overflate varmere enn den ellers ville vært. Den forekommer på Jorden og andre planeter som har atmosfære. De såkalte drivhusgassene fanger opp (absorberer) varmestråling, og noe av denne varmen sendes ned mot overflaten. Det gir høyere temperatur i lufta og ved bakken enn det ellers ville vært
 2. NB! Rasering av regnskogen og andre store skogområder fortsetter ufortrødent i økende omfang uten nevneverdig oppmerksomhet fra natur- eller miljøvernere. Jordens problem nr. en, to og tre er befolkningseksplosjonen. Vi går mot åtte milliarder mennesker om 20-25 år, og med samme tempo skulle vi nå ca.15 milliarder i 2050
 3. dre biomasse, gjerne landbruksareal, og drivhuseffekten vil øke
 4. Regnskogen bremser klimaendringene. De årlige utslippene fra avskoging tilsvarer de årlige utslippene fra alle verdens biler. Verdens skoger er et gigantisk karbonlager. Å bevare regnskog bidrar dermed til å bremse globale klimaendringer. Foto: Regnskogfondet Verdens skoger og.
 5. Drivhuseffekten gjelder hele kloden. Derfor må alle land redusere utslippene. Klimamøtet COP15: Temperaturen på jorden skal ikke øke med mer enn 2°C får vi CO2 tilbake i atmosfæren. Ved å redusere hogsten av regnskogen kan større mengder CO2 bindes til skogen. På lengre sikt vil vi likevel få CO2tilbake til atmosfæren når.
Dette er global oppvarming – Gaia-agenda

Drivhuseffekten - atmosfæren holder på varmen På månen er det ingen atmosfære, og derfor ingen drivhuseffekt. På solsiden er temperaturen ca. 100 °C, og på nattsiden er den -150 °C Regnskogen forbruker cirka like mye oksygen som den produserer, og sørger sånn sett ikke for at alle mennesker i verden puster. Det er likefullt en realitet at vi aldri vil klare å løse verdens klimautfordringer uten å stanse avskogingen. Dette er et faktum vi ikke må miste av syne Regnskogen har i tillegg langt høyere lagringskapasitet enn annen type skog. Derfor er bevaring av regnskog en veldig effektiv måte for å holde klimagassutslippene nede. Naturmangfold og regnskog. Regnskogene inneholder et større utvalg av planter og dyr enn noen andre områder i verden

Drivhuseffekten - Tu

Drivhuseffekten «varmer oss» Drivhuseffekten er i utgangspunktet en naturlig prosess som virker oppvarmende på vår atmosfære og på jordens overflate. Det finnes gasser i atmosfæren som absorberer noe av varmestrålingen fra jordoverflaten og gjør at ikke all varmen forsvinner rett ut. Se på grafikk av drivhuseffekten nederst i artikkelen Regnskogen gir liv til 260 millioner mennesker og kanskje så mye som 80 prosent av verdens dyre- og plantearter. Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo. Konsekvensene er katastrofale Drivhuseffekten Når vi hogger ned og brenner trærne i regnskogen slippes karbonet fri fra trærne og ut i lufta som gassen CO2. Og når det blir mer CO2 i lufta, blir det også varmere 1. Hva er drivhuseffekten - og hvorfor gjør en økt drivhuseffekt føre til klimaendringer? Tegnet av Lise Sandberg Det finnes ikke lenger noen tvil: Verdens klima er i endring. Menneskelig aktivitet i løpet av de siste 100 år, med avskoging og brenning av olje og naturgass, har forårsaket at mengde

regnskog - Store norske leksiko

 1. g av atmosfæren og jordoverflaten som følge av at noen av atmosfærens gasser absorberer en del av den infrarøde varmestrålingen fra jordoverflaten. Temperaturen på planetens overflate og i atmosfæren blir dermed høyere enn den ville vært uten denne effekten. En forutsetning for drivhuseffekt er at atmosfæren inneholder såkalte klimagasser (drivhusgasser)
 2. Drivhuseffekten sikrer en global gjennomsnittstemperatur på 14 °C på jorden, og er dermed også en nødvendighet for at jorden er beboelig. Uten drivhuseffekten ville jordens overflate ha en temperatur på -19°C. Solens stråler og varme alene er altså ikke nok til å gjøre jorden beboelig
 3. Drivhuseffekten er en naturlig prosess som foregår i alle atmosfærer, det vil si at jorda ikke er den eneste planeten som har drivhuseffekt, men at den også foregår på andre planeter i solsystemet vårt. Denne prosessen bidrar til at det skal være en mellom temperatur på en planet
 4. Regnskogen er under sterkt press. WWFs Living Forest Report har vist at i 2030 vil mesteparten av skogen som ødelegges i verden være tropisk skog.. Områdene som er spesielt utsatt for avskoging inkluderer regnskogen i Amazonas, Indonesia, Ny-Guinea, og i sentrale deler av Vest-Afrika
 5. Drivhuseffekt - Kortbølget stråling fra Sola, sollys (synlig lys og kortbølget varmestråling, bølgelengde ca. 320 - 3000 nm) går gjennom atmosfæren og absorberes av vegetasjon, vann, jord og andre objekter på jordoverflaten, og er avhengig av albedo. Objektene sender deretter ut langbølget (infrarød) varmestråling (bølgelengde 2-18 mikrometer (µm)) som blir absorbert av.

Regnskogen er verdens eldste økosystem! En regnskog er en skog der det regner mye.Dessuten er det varmt og fuktig hele året. Trærne her er høye, og de fleste planter og dyr i regnskogen finnes ikke nede på bakken, men lever i flere etasjer oppe i trekronene Regnskog er et terrestrisk økosystem som i hovedsak består av skog og grønne planter som jevnlig mottar (minimum 200 dager i året) mye nedbør, minst 1 200 mm årlig. Regnskogfondet hevder at regnskogen kan inneholde opptil 80 prosent av landjordas dyre- og plantearter. De to hovedtypene med regnskog er tropisk regnskog og temperert regnskog Hvordan redde regnskogen? Ikke første gang noen spør om det, et passende spørsmål om vitenskap og regnskogen sett i lys av å redde regnskogen og noe som uansett følger med seg meningsfulle svar. Nettet er nå utstyret i det daglige og gir svarene om å redde regnskogen som så mye annet Undersøk regnskogen som helhet og hvilke ressurser (hva er ressurser, type?) som finnes der. Lag en liste med ressurser som DR Kongo får fra regnskogen. Diskuter om det finnes noen utfordringer ved å ha en regnskog, og da spesielt en regnskog som dekker mesteparten av landet

Regnskogen bremser klimaendringen

Regnskogen i Papua Ny-Guinea (PNG) avskoges mye raskere enn man tidligere har trodd, viser oppsiktsvekkende satellittbilder. Fortsetter avskogingen i samme tempo, kan halvparten av skogen være borte innen år 2021 Norge samarbeider med en rekke utviklingsland om å stanse ødeleggelsen av verdens regnskoger. Dette er et svært viktig klimatiltak. Regnskogen er også livsgrunnlaget for noen av verdens fattigste, inntektskilde for over en milliard mennesker og hjem for mange av verdens utrydningstruede dyr. Å bevare regnskogen er avgjørende for at vi skal klare å ta vare på det store biologiske. Drivhuseffekten gjør at temperaturen på jordens overflate og i atmosfæren blir høyere enn den ville vært uten denne effekten. Den naturlige drivhuseffekten er en forutsetning for livet på jorden slik vi kjenner det. Uten drivhuseffekten ville temperaturen på jorden i gjennomsnitt vært −18 °C , mens middeltemperaturen i virkeligheten er 15 °C

Kva verknad har den tropiske regnskogen på innhaldet av CO2 i atmosfæren? Nemn synlege teikn på at gjennomsnittstemperaturen i Arktis aukar meir enn elles på jorda. Kva konsekvensar kan det få? Kva for tiltak er sette i verk for å redusere auken i drivhuseffekten? Løysingsforslag - Drivhuseffekten. Relaterte artikle Drivhuseffekten er nødvendig på jorda og den gir oss en gjennomsnittstempertur på +15 °C. Nedhoggingen av f.eks regnskogen kan i løpet av bare ett år føre til en økning på over en milliard tonn CO2 i atmosfæren Dette er et autorisert nettsted som publiseres av Jehovas vitner. Det er et studieverktøy som gjør det mulig å søke i publikasjoner utgitt av Jehovas vitner på forskjellige språk Regnskogen er også viktig for klimaet. Regnskogen binder store mengder CO2 og er derfor viktig for CO2 balansen i atmosfæren. Når regnskogen fjernes, frigjøres store mengder CO2 og dermed øker drivhuseffekten. Tilbake til kartet Drivhuseffekten Den tropiske regnskogen Utdrag Ei berekraftig utvikling er ei utvikling som gjer at vi som lever i dag, får dekt våre behov, utan at det gjer det vanskelegare for komande generasjonar å få dekt sine behov. Biologisk mangfald Biologisk mangfald i eit område.

Hei, Jeg lurer på hva er forskjellen mellom den naturlige drivhuseffekten og den menneskeskapte drivhuseffekten. Den naturlige drivhuseffekten: Den er vel slik at, Sola sender ned kort bølgende varmestårling til Jorda for å varme opp jorda. Når den har varmet jorda, så mister bølgene energien sli.. Ødelegger vi regnskogen, fratar vi våre etterkommere denne muligheten.260 millioner mennesker har regnskogen som sitt hjem. Hele menneskeheten er avhengig av dens skjebne. Ødelegger vi regnskogen ødelegger vi ikke bare livsgrunnlaget til de som bor der. Vi bidrar også til at drivhuseffekten forsterkes ytterligere CO 2 er en av de viktigste driverne til drivhuseffekten og global oppvarming. CO 2 er ikke en farlig gass i seg selv, men fordi vi mennesker har sluppet ut mer CO 2 enn det planter og skog klarer å omsette har CO 2 -konsentrasjon i atmosfæren økt med omtrent 45 prosent Drivhuseffekten Vi har et luftlag rundt jorda som heter atmosfæren. Atmosfæren passer på at jorda holder varmen, ved å holde på varmen fra solstrålene. Dette er bra, for uten atmosfæren hadde det blitt altfor kaldt for livet på jorda. Det er dette som kalles drivhuseffekten. I atmosfæren finnes det en del CO2, og det er helt naturlig Vi har god kunnskap om drivhuseffekten (Benestad (2016); se også Benestad Vi kan se høye konsentrasjoner over østkysten av USA og Europa som spres med vestavindsbeltet, i tillegg til over regnskogen i sentrale deler av Afrika. Konsentrasjonen er lavere over havene. Kilde: NASA

Hvordan redde regnskogen. Slik er løsningen på hvordan redde regnskogen. Dette er løsningen på hvordan virker drivhuseffekten. Penger Teknologi Sport Vitenskap Yrke Skole Sosiale medier Religion Data og mobil Bil Forbruker Helse og kropp Historie Hobby Hus og hage Jobb Mat og drikke Praktisk Psykologi Drivhuseffekten. Når mennesker kapper ned regnskogene rundt om på kloden fører det til at karbondioksidmengden i atmosfæren øker. Selv om regnskogen selv bruker opp oksygenet som produserer, spiller regnskogen en viktig rolle når det gjelder klimaet i verden

Tiltak for å redusere økningen i drivhuseffekten - NDL

Naturfag Påbygg - Drivhuseffekten - atmosfæren holder på

Beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer; Gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold; Videregående Samfunnsfag. Utforskere Naturmangfold, også kalt biologisk mangfold, biomangfold eller biodiversitet, er summen av mangfoldet i naturen.Det vil si forskjellene innenfor en art, mellom alle artene og mellom økosystemene de lever i. Artsmangfold er antallet arter og bredden av arter.. Genetisk mangfold er variasjonen innenfor en art. Et eksempel: Det finnes mange ulike sorter tomater Regnskogen i Amazonas er den største av alle regnskoger. Selv om konflikten om regnskogen er global så er det alltid noen mer spesifikke konflikter. Global oppvarming og drivhuseffekten. Drivhuseffekten er en naturlig prosess som gjør det mulig for oss mennesker å leve på jorden Miljøproblemene vokser Dagens verden er preget av det den stadige omtalte globale oppvarmingen. Ifølge naturvernforbundet er drivhuseffekten fått et feil rykte, drivhuseffekten gjør det mulig for mennesker å leve på jorden, problemet oppstår når det blir sluppet ut for mye klimagasser, da får vi menneskeskapt klimaendring.[1] I FN`s hovedrapport om klimaendringene skriver Dagbladet i. Regnskogen i Amazonas lager sitt eget regn. Utslipp fra trær, planter og sopp skaper partikler som sørger for at fuktigheten i lufta samler seg til skyer og regn. Bildet er tatt fra det 320 meter observasjonstårnet midt i skogen etter en regnskur. (Foto: C. Pöhlker, MPI for Chemistry

Regnskogen binder store mengder COi de store mengdene biomasse som er til stede. Den er derfor en viktig faktor i CO2-balansen i atmosfæren, og dermed også for drivhuseffekten. Når regnskogen hugges vil den erstattes av vegetasjon med mindre biomasse, gjerne landbruksareal, og drivhuseffekten Drivhuseffekten og CO 2. Norge samarbeider med en rekke utviklingsland om å bevare regnskogen gjennom Klima- og skogsatsingen. Klimaendringene påvirker naturen. I Norge er arter og naturtyper i fjellet og i Arktis spesielt sårbare for klimaendringene

Regnskogene er ikke «verdens lunger», de er viktigere enn

Effektene av avskoging på dyr Den økende frekvensen av avskoging er et problem over hele verden. Det påvirker negativt alt i en eller annen form, inkludert økosystemet, menneskene og dyrene som lever i skogene som blir herjet. Konsekvensene av å kutte ned tusener på tusener av h Er det smartest å redde regnskogen eller døende barn? I morgen gir økonomene oss svaret. Han er ikke uenig i at drivhuseffekten byr på reelle utfordringer Regnskogen inneholder halvparten av verdens vekst- og dyrearter; og har også evnen til å binde karbondioksid, gassen som er den største enkeltårsaken til drivhuseffekten. På mange måter fungerer dermed regnskogen som jordens lunger, men av kjøttindustrien verdsettes den åpenbart ikke mer enn produksjonen av kjøtt Ordet bio betyr liv. Bioenergi er energi vi henter ut fra biomasse, eller planter og dyr om du vil. Slike materialer kan for eksempel være trær, gressvekster, tang, mais, avføring fra dyr eller hogstavfall.Det er ikke bare til oppvarming vi utnytter i biomassen, det er også mulig å bruke den til å produsere elektrisitet Kjemper for regnskogen. VEST-AMAZONAS (b-a): - Vi er presset fra to kanter nå. De ulovlige tømmerhoggerne fra Peru kommer stadig nærmere vårt område, og på den andre siden brenner småbøndene mer og mer skog for å dyrke jorda, sier Ashaninka-leder Benki Piyanko

Regnskog - F

Video: Hva er egentlig drivhuseffekten? - Y

Om regnskogen

 1. Regnskogen binder store mengder karbondioksid i de store mengdene biomasse som er til stede, og er derfor svært viktig faktor for CO2-balansen i atmosfæren, som igjen påvirker drivhuseffekten. Fakta om Amazonasfondet i Brasi
 2. Regnskogen inneholder 50-80 prosent av jordas dyre- og plantearter, 260 millioner mennesker bor der og den bremser klimaendringene. Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo. Konsekvensene er katastrofale. Det har tatt mennesker drøyt 60 år [
 3. Regnskogen er også viktig for jordas globale klima, då den bind store mengder karbondioksid. Drivhuseffekten vil dermed auke når regnskogen blir brent eller hogd ned. Ekspertane åtvarar no mot at regnskogen i Amazonas held på å nærme seg «vippepunktet», altså at nedbrytinga av regnskogen vil fortsette av seg sjølv, uavhengig av kva vi menneska gjer
 4. ga av kloten. Difor er det så viktig å ta . vare på dei store regnsko - gane i verda, og mange har sett i gang kam
 5. g, den industrielle revolusjonen, forbrenningsreaksjonen, tilbakemeldingsløpene, forholdet mellom vær og klima,.

Når regnskogen hugges vil den erstattes av vegetasjon med mindre biomasse, gjerne landbruksareal, og drivhuseffekten . Tekstene forteller blant annet om det biologiske mangfoldet i regnskogen , om hvordan folk som lever i regnskogen er med på å bevare . Den tropiske regnskogen på jorden ligger som et sporadisk, bredt belte omkring ekvator Sjekk tropisk regnskog oversettelser til Tyrkisk. Se gjennom eksempler på tropisk regnskog oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Bevar regnskogen og klimaet. Bevaring av regnskog er et av tiltakene som raskest og rimeligst kan gi store kutt i utslipp av klimagasser. Det haster med å få slike tiltak inn i en ny klimaavtale under de pågående klimaforhandlingene i Bali Søndag 18. oktober arrangeres den store TV-aksjonen for regnskogen, i regi av det norske Regnskogfondet. Besteforeldreaksjonen er med og oppfordrer alle til å bidra, også ved å være bøssebærer. Regnskogen er et av verdens eldste økosystem. 260 millioner mennesker bor i regnskogen. Den gir liv til 80 prosent av landjordas dyre- og plantearter. Mellom 1 Avskogingen av regnskogen har skutt fart siden 80-tallet ¯ bremse opp drivhuseffekten vil kunne koste mer enn skadene den vil forårsake 6. Kreft: Kreft er fłrst og fremst en al-derssykdom. Ettersom levelade-ren vår har łkt, fłrer det til at flere vil dł av sykdommen

Regnskogens hemmelighet - NRK Kultur og underholdnin

Tjostolv Moland og Joshua French er langt fra de første nordmenn på «krigsstien» i Kongos nordøstligste provins Oriental. Allerede for mer enn 120 år siden meldte unge menn seg til skarpe oppdrag i regnskog og savanne i grenseområdene mellom dagens Uganda, Sudan, Den sentralafrikanske republikk og DR Kongo. Selv om Oriental har gjennomgått en uendelig rekke av kriger og elendighet. Livet på jorda er avhengig av drivhuseffekten. Vanndamp og skyer har også stor effekt på klimaet. Når skoger hogges og brennes, vil lageret av biomasse forsvinne og CO2 frigjøres. Hvis arealene deretter bebygges eller asfalteres kan ikke skogen bygge opp ny biomasse og binde CO2 Dette er drivhuseffekten som forskere mener vil gi oss et villere, varmere og våtere klima med blant annet tap av arter og biologisk mangfold som resultat. Se på tallene du får frem for eget fylke. I regnskogen er situasjonen helt annerledes Derfor kaller man regnskogen for jordas grønne lunge. Denne funksjonen kan ikke lenger utføres riktig p.g.a. den enorme ødeleggelsen. Derfor vil klimaet på jorden forandre seg. Første resultater ser vi i drivhuseffekten. Denne har tilfølge, at det regner mindre på jorden En annen funksjon regnskogen har, er å ta CO2 fra lufta, omdanne den til karbon og oksygen, lagre karbonet og slippe oksygenet ut igjen. Det gir oss ikke bare frisk luft. Det gir oss også et klima det går an å leve i, ved å dempe drivhuseffekten som skyldes for mye CO2 i lufta

Det positive med å hugge ned regnskogen er at trærne i regnskogen er en viktig ressurs for oss alle, der de egner seg bedre til forskjellige ting, som for eksempel til instrumenter, og kan være med på å øke drivhuseffekten. I områder hvor jordsmonnet er fattig, som i de tropiske regnskogene, vil ikke skogen kunne vokse opp igjen Det er imidlertid mulig å stanse den akselererende drivhuseffekten. Men da må vi ifølge Taylor stabilisere konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren på under 500 ppm (parts per million). Skulle temperaturen øke med tre grader kan deler av regnskogen i Amazonas kollapse Fra selveste Dagbladet: - Nobelprisvinner unnlot å rette feil i klimarapport Ble advart i flere e-poster og samtaler før klimakonferansen i København

Som igjen ville økt drivhuseffekten da blanke flater ikke absorberer solstråler men sender dem rett opp i ozonlaget. Vi kunne igjen gått for kun hydrogen men elektrolyse prosessen her bruker også vanvittig med energi. Vi kan lage CO2 fangere men det hadde vært billigere å IKKE kutte ned regnskogen Regnskogen er så langt en nesten lukket syklus for vann og karbon. Så langt har regnskogen, Denne effekten kan igjen akselerere drivhuseffekten. Sammenlignbare effekter kan allerede observeres med polare iskapper og breer, som lagrer is og snø i spesielt kalde regioner,. Kontakt Adresse: Storgata 33 A, 0184 Oslo E-post: FN-sambandet@fn.no Telefon: Om FN-sambandet. Ansatte Personvernerklærin FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet

Drivhuseffekten er at sola varmer på jorda, men all varmen kommer ikke ut fra ozonlaget igjen på grunn av at den holder varmen igjen. Men når vi slipper ut mer og mer Co2 blir det mer drivhusgassen som holder igjen varmen, og da blir det varmere på jorda Bengt Johansson mener at vi skal bruke mer naturgass og mest mulig biodrivstoff, men tror ikke at drivhuseffekten kan forhindres Dette er drivhuseffekten. 4.2.4 a) Det kan være av kull, olje, gass, halm, fra atomkraft eller fra fornybare kilder som vind, Regnskogen er et gammelt økosystem. Har vært uforandret i over 60 millioner år. 4.3.7 Arter som lever der forsvinner gjerne for godt. De er tilpasset de områdene som blir borte og kan ikke emigrere. Drivhuseffekten er den evnen atmosfæren har til å holde igjen litt av jordas varme. Kommer vi dit, vil det bare være et spørsmål om tid før hele skogen blir borte fordi regnskogen er avhengig av sin egen regnproduksjon for å eksistere. Om Amazonas forsvinner,. Stor etterspørsel ødelegger regnskogen. Etterspørselen etter palmeolje på verdensbasis øker betydelig og fører til at regnskogen hogges ned for å gi plass til større og flere palmeoljeplantasjer. Denne hogsten har skapt en økning av de allerede store globale problemene som drivhuseffekten,.

Drivhuseffekt - Wikipedi

Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter Dette er en mulighet vi har. Muligheten har vi i dag. Om kun få tiår kan regnskogen være borte for alltid. Den dagen vil ikke jeg oppleve. Den dagen håper jeg heller ikke du som leser dette vil oppleve. Derfor er det så bra at vår regjering har vedtatt å bevilge 3 milliarder hvert år til verning av regnskog

Drivhuseffekt - Hva er drivhuseffekten og hvordan oppstår

 1. For 50 millioner år siden sto regnskogen i Tyskland. De menneskeskapte klimaeffektene vi forsøker å bekjempe, kommer på toppen av disse naturlige. Den kalde perioden vi nå er inne i, startet for 30 millioner år siden, de store nedisingene i nord begynte for 2 millioner år siden, og syklusene av nedising og milde mellomistider kommer til å pågå hundre tusen år til - eller veldig.
 2. Dette er en veldig tett og frodig skog som binder veldig mye CO2-gass. Ødelegges (brennes) denne skogen vil det bli mer CO2-gass i atmosfæren. Drivhuseffekten øker og vi får et varmere klima på jorda. Vennlig hilsen. Ole Nielsen (21.11.2006 12:13
 3. Vi snakker om drivhuseffekten og drivhusgasser, f.eks. CO2. De fleste forskere mener at menneskelig aktivitet (industriutslipp, bilkjøring...) fører til mer CO2-gass i atmosfæren, og høyere temperatur varmere klima
 4. TV-aksjonen NRK 2015 går til arbeid med å redde regnskog. Besteforeldrenes klimaaksjon er av Regnskogfondet invitert med som samarbeidspartner. Pengene som samles inn skal redde et regnskogområde større enn hele Norge og Danmark til sammen. Det er naturlig og riktig at vi er med på dette, sier styreleder i Besteforeldreaksjonen, Halfdan Wiik. Regnskogen forsyner verde
 5. Men forbruket av kjøtt har steget jevnt. I dag spiser vi i Norden mellom 60 og 100 kg kjøtt per person i året. Dette er med på å føre til at enkelte forskere i dag mener at årsaken til drivhuseffekten skyldes bruken av husdyr, som står for omtrent halvparten av utslippet av klimagasser. Store sammenhenger Kveg og suer er drøvtyggere
 6. g er kort sagt økningen i jordens gjennomsnittlige overflatetemperatur på grunn av økende nivåer av klimagasser. Det vil si at det er for mye av Co2, NoX og andre klimagasser som gjør at jorda blir varmere og dette kommer med store konsekvenser. Jordens atmosfære er som et drivhus. Drivhus er et glass hus de
 7. Drivhuseffekten truer norsk mat. En lengre vekstsesong i landbruket hjelper lite når avlingene regner vekk på høsten. Kommentar 2. mai 2012 Skrevet av Erik Martiniussen. Europa kutter utslipp med fornybar energi. Forhandlingene om regnskogen er i en kritisk fase her i Durban

Drivhuseffekten Sammendrag - Studienett

Miljøpartiet De Grønne jobber hver dag for å skape lokalsamunn som er bra for både mennesker og miljø. Les mer om vår politikk Vern av regnskogen er et vesentlig virkemiddel for å begrense drivhuseffekten og dramatiske klimaendringer på hele kloden. I tillegg er bevaring av artsmangfoldet og det naturlige miljøet grunnleggende elementer for lokalbefolkningens og urbefolkningenes livskvalitet Det vil også ødelegge drivhuseffekten som vil øke global oppvarming og vil da utrydde enda flere arter. Mange av plantene vi bruker til å lage medisiner er fra regnskogen som kan bli borte om på hvem vet hvor liten tid

Bevar verdens regnskoger - WW

Det forsterker drivhuseffekten så solstrålene ikke slipper ut. Karbonen vil bli vasket ut av atmosfæren når det regner, men om vi fortsetter å produsere Co2 så vil det ikke regne ofte nok til at karbonen blir vasket ut. Det kan også hende at regnskogen brenner opp fordi det blir for varmt. Så lenge denne CO2-en er lagret i regnskogen, forsterker den ikke drivhuseffekten. Når regnskogen hugges eller blir brent ned, blir mye av denne CO2-mengden sluppet ut i atmosfæren «Vi kan leve med drivhuseffekten»«Artene utryddes ikke»«Kloden går aldri tom»«Ingen krise i Arktis Regnskogen. Vi har drevet rovdrift på regnskogen. Denne er også en meget viktig og effektiv bidragsyter i kampen mot overdrevent karbondioksid i atmosfæren. Permafrost. I Sibir er store mengder CO2, metan og andre klimagasser lagret i tundraen. Ved et varmere klima vil disse sive ut i atmosfæren Innlegg om Regnskog skrevet av Erik M. Miljøvernminister Erik Solheim truer med å stanse utbetalingen av milliarder med bistandspenger til Brasil. Årsaken er økt avskoging

Drivhuseffekt - Institutt for biovitenska

Verdens etterspørsel etter palmeolje fører til at regnskogen hogges ned for å gi plass til større og flere palmeoljeplantasjer. Denne hogsten har skapt en økning av de allerede store globale problemene som drivhuseffekten, ødeleggelse av dyreliv og krenking av menneskerettigheter For en fattig kaffebonde i Kenya eller Nicaragua er det grunn til å smile etter flere tunge år. På et år er prisen på kaffe mer enn doblet fra 50 dollar til 100-110 dollar for en sekk Hva kan vi gjøre for å bevare regnskogen?SVAR:Slutte å kutte ned ; Hva kan gjøres for å hjelpe indianerne i Amazonas?SVAR: flytte dem til Danmark; JER DE FERDI SOON. Lagt inn av Nina Vestre kl. 05:53 Ingen kommentarer: Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest

Hva er en regnskog? - Miljøagenten

Regnskog - Wikipedi

Josefine: Klimaforandringer, drivhuseffekten, istid, poler som smelter og isbjørner uten hjem. Thomas: Havet som stiger, at vi må finne ny teknologi i fremtiden, at isen smelter, og at vi kan gå tom for olje, så vi burde finne en alternativ energikilde. Varman: Mindre utslipp, halvere dem. Olje. Kyoto-avtalen og regnskogen Temaheftet gir innsikt i tematikken og OD-prosjektet i 200

 • Curling bursdag snarøya.
 • Dhbw stuttgart elearning.
 • Sims 4 cheats money.
 • Katt kvele baby.
 • Bh verschluss vorne.
 • Lutefisk loins coop.
 • London bridge is falling down.
 • Aoraki.
 • Fargelegging vinter.
 • Tim bendzko download kostenlos.
 • Mindre smerte ved tatovering.
 • Allra vackraste crossboss.
 • Nobivac solvens.
 • World of tanks jagdpanzer.
 • Difi markedsdialog.
 • Julbilder jul.
 • Rottweiler caracteristicas.
 • Freedome vpn code.
 • Tanzschule koblenz hochzeit.
 • Stadler.
 • Faz börsenspiel.
 • Russian t letter.
 • 1 års fødselsdag borddækning.
 • Fritidstilbud.
 • Zdf programm heute.
 • Minigolf online 2 player.
 • Melanom bösartig.
 • Usb mikrofon.
 • Best in ear monitors.
 • Amalienborg museum åbningstider.
 • Kjøpe kulelager.
 • Biffgryte med paprika.
 • Stevia sukker karbohydrater.
 • Stockhorn wanderung.
 • Komikerfrue kjøkken.
 • Südafrikanische antilopen.
 • Marl news.
 • Freestyle dansedrakter.
 • Zweiradcenter bücker osnabrück.
 • Mayor plaza de toros de españa.
 • God marinade til kalkunfilet.