Home

Bacheloroppgave informatikk

Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT

Motivasjon Informatikk

Vurderer du å studere informatikk? Vi har snakket med Didrik Pemmer Aalen, som tar en master i informatikk ved NTNU Trondheim og er leder av Online, linjeforeningen for informatikkstudenter. - Det er et stort behov for folk med IT-kompetanse både nå og i fremtiden, så informatikk er absolutt fremtidsrettet, sier Didrik Det er også mulighet for å skrive en bacheloroppgave som del av studiet. Tema for en bacheloroppgave vil reflektere og bidra til forskningen ved Institutt for informatikk, innenfor de brede områdene datamaskinsystemer og/eller helseteknologi. Aktuelle tema er bl.a. programvarearkitekturer, distribuerte system, parallell IN3260 - Prosjektoppgave i informatikk: datakommunikasjon. Utviklingssemester/frie emner. Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. Du kan velge å ta frie emner, eller reise på utveksling til utlandet. 5. semester er spesielt tilrettelagt som utviklingssemester, men frie emner kan du også ta i 6. semester Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor) Programmering handler om å løse problemer og skape nye dataverktøy. Her blir du også kjent med store, komplekse systemer

Informatikk - bachelor Ui

Institutt for informatikk > Studier > Besøksadresse. Ole-Johan Dahls Hus Gaustadalléen 23 B N-0373 OSLO Norge. Postadresse. Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO Norge. Telefon, faks, e-post. 22 85 24 10 ifiadm@ifi.uio.no. Ansvarlig for denne siden. Studienettredaktør ved MN. Logg inn Logg ut meny Dette var utgangspunktet mitt for min avsluttende Bacheloroppgave i regi av Avdeling for Informatikk og e-Læring ved HiST. Mitt navn er Marius André Andersen, og fullfører nå studiet jeg startet på i 2010, IT-støttet bedriftsutviklin Bacheloroppgave 49E Informatikk, drift av datasystemer Andreas Berg Nilssen og Vegard Rasmussen Lockert IDRI3001 - Bacheloroppgave i drift av datasystemer Om Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer. Gjennomføring av bacheloroppgaven forutsetter at hoveddelen av studiet er gjennomført og bestått

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen IT OG INFORMASJONSSYSTEMER (Bachelor).Studiet går under: Informasjonsteknologi og informatikk.Det er 132 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 9 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier, og det finnes 9 relaterte yrker til utdanningen IT OG INFORMASJONSSYSTEMER (Bachelor) Her legger jeg ut lenker til masteroppgaver på ODA (Open Digital Archive) som jeg mener er svært gode og bør leses for inspirasjon og ikke minst for få et inntrykk av hvordan en masteroppgave baserte på statistisk analyse kan utformes. Oversikten vil oppdateres fortløpende. En oversikt over ulike masteroppgaver finner du også på Ungdata sine sider - disse kan også være nyttige å. Som IT-student vil du gjennomføre en bacheloroppgave i tett kontakt med en oppdragsgiver fra offentlig eller privat virksomhet. Våre forelesere har kontakt med private og offentlige virksomheter utenfor universitetet og utvikler tidvis løsninger for dem. Erfaringer fra slike praktiske utviklingsoppdrag brukes i undervisningssammenheng Bioinformatikk er eit studium som kombinerer biologi, kjemi, informatikk, matematikk og statistikk. Det handlar om å bruke informatikk for å analysere og tolke biologiske data

IBE610 Bacheloroppgave / Informatikk / matematikk / Emner

Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer; bachelorstudiet i informasjonssystemer; bachelorstudiet i digitale medier; Forkunnskarav utover opptakskrav. En student må ha bestått minst 120 studiepoeng for å få starte på bachelorprosjektet. Unntak fra denne regel kan innvilges av studieleder etter søknad

Tagger: applikasjon drift programmering bachelor fjernundervisning undervisning informatikk idi spill studieprogramråd studieprogramrådet nettbasert ie informasjonsbehandling Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2017-2021

 1. Landsdekkende oversikt over studentrabatter, studentfordeler og studentpriser. Søk etter produkter og tjenester med studentrabatt - Studentrabatt er studentenes fordelsside
 2. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INFORMATIKK (Bachelor).Studiet går under: Informasjonsteknologi og informatikk.Det er 235 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 7 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier, og det finnes 16 relaterte yrker til utdanningen INFORMATIKK (Bachelor)
 3. Hvert enkeltemne er 10 studiepoeng, i tillegg kommer en avsluttende bacheloroppgave på 20 studiepoeng. Arbeids- og undervisningsformen vil variere noe fra emne til emne, men ofte vil det bli benyttet en eller annen form for problembasert undervisning der du skal løse oppgaver og problemer av ulik art
 4. Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU . Utbredelse, popularitet og verdi av sosiale nettverk blant store og små norske bedrifter. The expanse, popularity and value of social networks in small and large Norwegian companies. Erlend F. Selli, Fredrikk Kvamme . Thor Olsen . 50 (4E

Informatikk (469) Programvaresystemer (110) Databaser og søk (66) Kunstig intelligens (189) Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi (104) Helseinformatikk (17 Bacheloroppgave Vår 2014 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Oppgave nr. : 24 Avdeling for informatikk og e-læring Sammendrag Sammendrag: Prosjektgruppen har sett på mulige løsninger for å håndtere/bygge supportapparat på bestilling fra Atea AS. Oppgaven har gått ut på å lage løsningsalternativer basert på ITIL-standarden Studier med oppstart 2010/2011 Emner AF Institutt for økonomi og informatikk Bacheloroppgave 5464 « Tilbake. Bacheloroppgave 5464 Læringsmål. Emnet skal gi studentene øvelse i å gjennomføre en større selvstendig faglig framstilling av et valgt temaområde innenfor økonomisk/administrative fag

Ingeniørstudier på høyskolene er ikke blant landets mest ettertraktede studier. Det samme gjelder enkelte andre teknologistudier. Plasser nok Det betyr at Samordna opptaks restetorg fortsatt har plass til deg som vil studiere teknologi det kommende skoleåret. NTN Bacheloroppgave (BAC309IN) som inngår som en del av Bachelorstudiet i Informatikk ved Høgskolen i Vestfold, Avdeling for samfunnsfag: 1. ikke har vært brukt til samme/en annen eksamen ved Høgskolen i Vestfold eller et annet universitet/høgskole innenlands eller utenlands 2. ikke refererer til andre arbeid uten at dette er oppgitt 3 bacheloroppgave:--!!!!! ! ! ! !!!!! forfattere:-mari-lise-stenvik-kvistad-ingakroken-kristine-nymo--hØgskoleni-gjØvik,-imt,mediemanagement ved avdeling for Informatikk og Medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Da er tiden kommet for hente inn interessante problemstillinger for bacheloroppgaver våren 2011 Studentene skal på oppdrag fra og i samarbeid med en oppdragsgiver, utføre et større tverrfaglig og vitenskapelig utviklingsarbeid som teller 20 studiepoeng for hver av studentene Våren 2016 vil faget Bacheloroppgave bli gjennomført ved Institutt for informatikk og e-læring ved NTNU. Dere inviteres til å formulere oppgaver for studenter ved de ulike studiene ved instituttet. Benytt denne anledningen til å komme i gang med nye, eller få løst eksisterende oppgaver

Vurderer du å studere informatikk? Les dette først

Informatikk. Fredrik Svevad Riise Informatikk. Dokumenter. Statusrapport Prosjektskisse Forprosjekt Sluttrapport. Bachelorprosjekt i samarbeid med Talentech A Vi har åpnet noen plasser for studenter som ønsker å skrive bacheloroppgave eller masteroppgave hos bedrift. og i den anledning åpner vi for at både studenter på IT/informatikk, front end, design, eller markedsføring kan få skrive sine studieoppgaver i vår bedrift Hei! Jeg holder på å skrive bacheloroppgave i matematikk, og som tittelen sier handler den om bruk av ikt i matematikkundervisningen. Mer spesifikt er problemstillingen: -Hvordan kan man fremme læring i matematikk ved hjelp av digitale verktøy som for eksempel geogebra

BACHELOROPPGAVE: ALUMNI COMMUNICATION SYSTEM FORFATTER(E): Lasse Krøger Vanebo Oddbjørn Undseth Bakke Petter Andersen Busterud Dato: Gjøvik 20.05.20. I SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Alumni Communication System Dato : 20.05.10 Deltaker(e): Lasse Krøger Vanebo. Skriver man bacheloroppgave på integrert master? Logg inn for å følge dette . Følgere 1. Skriver man bacheloroppgave på integrert master? Av norwegian grøt, 19. oktober 2019 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet Finne samarbeidsbedrift til bacheloroppgave. Av AnonymBruker, Mars 22, 2014 i Karriere, arbeidsliv og utdanning. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 6 887 619 12 888 410 AnonymBruker. Anonym; 6 887 619 12 888 410 Kjønn: Ikke viktig · #1. Skrevet Mars 22, 201 DTE-2781 Bacheloroppgave i datateknikk. Opptakskrav. Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1

Oppbygging og gjennomføring - Informatikk: programmering

Comments . Transcription . Bacheloroppgave På sidene til Institutt for informatikk finner du mer informasjon og tips om LaTeX. Oppsett av masteroppgave. Veiledningen til nettstedet Søk & Skriv beskriver de formelle kravene til en masteroppgave, hva som skal med, tips om hvordan du jobber med stiler og overskrifter osv. i Word. Forside til masteroppgave En liten video for å motivere studenter på studiet Bachelor i Informatikk med spesialisering i Informasjonsbehandling som skal gjøre avsluttende bacheloroppgave Behovet for it-kompetanse kommer til å øke de neste årene. Det har vi hørt før, og nå er det dokumentert i form av en analyse. Parhestene Samfunnsøkonomisk analyse og Damvad har tatt for seg utviklingen frem til 2030 og sydd det sammen i en rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.. Behovet øker særlig i privat tjenestesektor, men også i industrien og offentlig sektor for Informatikk, Universitetet i Oslo. Jeg vil takke min veileder ved Universitetet i Oslo, Odd Aurmo, for god støtte og hjelp gjennom arbeidet med denne oppgaven. Takk til Kjell Thorvaldsen,gjesteforsker vedNorskRegnesentral,somharkommetmed mange idèer og gode innspill. Tusen takk for veiledning og korrektur-lesing av Maria Astrup Hjort

HiG > Studiehåndbok > Studiehåndbøker > 2009-2010 > Emner > Avdeling for informatikk og medieteknikk > IMT3912 Bacheloroppgave IMT 2009-2010 - IMT3912 - Bacheloroppgave IMT - 20sp Forutsetter beståt Bacheloroppgave Bacheloroppgavene er på 10-30 studiepoeng og gjennomføres som oftest på vårsemesteret. Her kan du som student få et praktisk innblikk ved å utføre enkle utredningsoppgaver og undersøkelser for gitt bedrift Bachelor i informasjonsteknologi gir deg ei grunnleggande og brei utdanning innan IT-faget. Du får god og praktisk kunnskap i utvikling, tilpassing og integrering av moderne programvare

Video: Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor

60 studiepoeng (ECTS credits) i digital kultur (eller tidlegare humanistisk informatikk) eller tilsvarande. Tilrådde forkunnskapar. Ingen. Emnet bør takast som det siste emnet i bachelorprogrammet, dvs. etter dei obligatoriske emna i Digital kultur og dei frie studiepoenga.. Bacheloroppgave om elektronisk handel, del 2 · itfag · 6. mai, 2013, kl. 22:01 I dette blogginnlegget kan du lese del 2 av 3 om en Bacheloroppgave om elektronisk handel. Dersom du ikke har lest del 1 enda, kan du gjøre det her Bacheloroppgave 2019 Opplæringsmateriale i sikker bruk av IT (Nettvett) for innsatte i norske fengsler. Om Oss. Vi er to studenter ved Høgskolen i Østfold som studerer Informatikk: Design og Utvikling av IT-systemer og går to av oss siste året av den 3-årige bachelorgraden. Siste av oss studerer Dataingeniør

Masteroppgave ved IFI - Institutt for informatikk

 1. Bacheloroppgave IDR600 Sport Management Analyse av konkurransebalansen i noen utvalgte europeiske ligaer Håkon Torp Bugge informatikk-, og samfunnsfag, for bidrag i form av kritiske bemerkninger og innholdsrike faglige samtaler. Molde 21. mai 2010 Håkon Torp Bugge
 2. Universitetsbiblioteket i Oslo er Norges største fag- og forskningsbibliotek. UBs nettside er inngangen til tusenvis av fagdatabaser, tidsskrifter og bøker, trykte og elektroniske. UBs støtter UiO i forskning, utdanning, formidling og innovasjon
 3. Emnene er byggesteinene i studieprogram. Noen emner åpne for deg som ikke er student på et studieprogram. Studenter som har studierett ved et annet lærested, og som ønsker å ta emner ved UiB, må søke om opptak som hospitant. Etter- og videreutdanningskurs finner du på siden Videreutdanninger ved UiB

bacheloroppgave · itfa

Skriv din bacheloroppgave hos oss og bli med i Gitek-teamet! On 19. juni 2017 Gitek har som tradisjon å tilby bacheloroppgaver i samarbeid med NTNU i Gjøvik på avdelingen for informatikk og webteknologi Posts about bacheloroppgave written by zarghooni. Det ser ut til at min bacheloroppgave i sosialpsykologi, den om selv-presentasjon på Facebook, er blitt litt mer populær enn ventet.Det var i den jeg fant opp begrepet computer-mediated tactility, eller virtuell berøring om man vil, om det å defenestrate eller kaste sau på noen (superpoke, for de som husker det)

Bacheloroppgave Bacheloroppgavene er på 10-30 studiepoeng og gjennomføres som oftest på vårsemesteret. Her kan studentene bidra med enkle utredningsoppgaver og undersøkelser for din bedrift. Fordeler med Bacheloroppgave. Testing av potensielle fremtidige arbeidstagere; Nytt perspekti Det inngår ikke bacheloroppgave i dette studiet. Obligatoriske emner Under vises en tabell for når vi anbefaler studentene å ta de obligatoriske emnene i studiet. De obligatoriske emnene må i noen tilfeller tas i et annet semester, Profilering innen matematikk og informatikk

Dette er en bacheloroppgave under Høgskolen i Østfold sin avdeling for informasjonsteknologi. Gruppen best˚ar av 3 Informatikk studenter som viste stor interesse n ˚ar denne oppgaven ble lagt opp. Alle i gruppen er veldig interessert i teknologi og det var der interessen kom fra, selvom ingen hadde gjort noe lignende pa denne skalaen før Sak 18 .Fra arbeidsgruppen bacheloroppgave: Opprettelse av pilotemner: IN3250: prosjektoppgave i informatikk: interaksjonsdesign IN3260: Prosjektoppgave i informatikk: datakommunikasjon Det må presisreres hvor mye veiledning studentene får, skille mellom hva som er individuel Bacheloroppgave ved NTNU våren 2018 Gjøvik (Norwegen). NTNU - knowledge for a better world. NTNU wants to attract outstanding and creative candidates who can contribute to our ongoing research activities Skjul navigasjon. Vis emner. bacheloroppgave Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid om et emne innenfor oversettingsvitenskap. Eksamen Bacheloroppgave Geomatikk våren 2014 . Fysisk 3D-modell av campus 4 Forord Denne oppgaven er utarbeidet av Stian Rostad, og sykepleie», og «Informatikk og medieteknologi». Skolen ble etablert i 1994 etter sammenslåingen av Gjøvik Ingeniørhøgskole o Studiet kan avsluttes med en bacheloroppgave innen et fagområde du velger selv. Examen philosphicum, innføringsemne og grunnleggende realfagsemner i matematikk, fysikk, informatikk og statistikk inngår i studiets første del. Det finnes eksempelplaner med varierende krav til fordypning i matematikk og fysikk

Studentarbeid i informatikk (bachelorgrad) - Universitetet i Nordland, 201 Les denne saken på HiMoldes nettsider. Ved Molde Campus tilbys studier innen logistikk, IT, økonomi, sport, juss og samfunnsvitenskap og helse- og sosialfag EVRY - Åpen Søknad Bachelor- og Masteroppgave - Høsten 2015. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Se film om bacheloroppgave innen automatisering (YouTube). Medisinsk teknologi. Medisinsk teknologi er der du får kompetanse i elektromedisinsk og medisinskteknisk utstyr, som stadig blir mer spesialisert og avansert. Utvikling, produksjon, salg, vedlikehold og anvendelse krever stadig større innsikt på det tekniske og medisinske området Bacheloroppgave IDR600 Sport Management Tittel : Sportsdirektørens rolle i SK Brann Forfattere: Runar Edvardsen og Joakim Vatne Denne oppgaven er skrevet ved avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag ved Høgskolen i Molde. Oppgavens tittel er sportsdirektørens rolle i SK Brann, og er e Bachelorgraden i informatikk ved IUBH er designet for å trene studenter i det grunnleggende i feltet, samtidig som de lærer dem praktisk anvendelse av disse vitenskapelige prinsippene. Nyutdannede fra programmet vil kunne forstå og utvikle en rekke IT-systemer, med et sterkt fokus på programvareteknologier

Emne - Bacheloroppgave i drift av datasystemer - IDRI3001

 1. ABB - Bacheloroppgave - 12/420kV-kabelanlegg. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere
 2. Emner: ECON290 Bacheloroppgave Tilhører studieprogram (i 2017): Studieprogram BATF-IMØ Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi: PROF-SØK Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi: Aktivt fra 2004 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Høst 2015 (publisert 08.03.2016) Høst 2006 (publisert 02.07.2007) Emnebeskrivelse
 3. Vi tilbyr bachelor i informasjonsteknologi - interaktivt design. Bli en teknisk designer som behersker webutvikling og interaksjonsdesign. Lær
 4. Barnevernspedagogenes arbeidsfelt er omfattende og variert. Som barnevernspedagog kan du jobbe tett på barn og unge, men også være saksbehandler og leder innen barnevernssektoren
Samarbeidspartnere – SeniorSmart
 • Frühstück bei tiffany katze.
 • Jegersberg lysløype km.
 • Restaurant gøteborg avenyn.
 • Canon g7x mark 1.
 • Bli kunde sparebank 1.
 • Mp3 cutter online.
 • Kpier eksempler.
 • Datsun 260z til salgs.
 • Ems anzug gebraucht.
 • Thomas die fantastische lokomotive stream.
 • 180 pounds in kg.
 • Beskyttelsesfilm biltema.
 • Kyllingkjøttdeig produksjon.
 • Bamix swissline 200w.
 • Secma extreme fun 500.
 • Zyste im gesicht bilder.
 • Yoga kurs karlsruhe.
 • Fish spa bochum.
 • Newfoundland dog price.
 • Friedland dørklokke.
 • Soroban online.
 • Ssb innvandring og innvandrere.
 • Connecting chromecast audio.
 • Brigitte jahreshoroskop 2018.
 • Pakketur til graceland.
 • Mannheim sushi kochkurs.
 • Privat hjemmesykepleie.
 • Integrasjonsregler kvadratrot.
 • Canyon endurace sizing.
 • Microsoft com us store.
 • Mango sverige.
 • Querbeat randale und hurra.
 • Sabbat kindern erklärt.
 • Ark wyvern egg hatching.
 • B12 mangel epilepsi.
 • Storuman forever klimattest.
 • Ingemars sanger.
 • Mountainbike magazin tegernsee.
 • Man ray.
 • Plastisk kirurgi 1.
 • Tories labour.