Home

Årsplan sal og scene

Sal og scene Skape Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner; samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninge Sal og scene Skape Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 1. utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner 2. samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger 3. sette opp et enkelt budsjett og markedsføringsplan Formidle Mål for opplæringen er at eleven skal kunn Årsplan Sal og Scene, 9.trinn 17/18 Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) Lærestoff Fra læreplanen Kommentar 34-39 egen figur 41 -50 Sy/lage 1-7 Avklare forventninger for året fra elev og lærer + Gjennomgang av vurderingskriterier og årsplan Bli kjent: Teatersport Sirkusøvelser Improvisasjon Dukketeater Dukkeførin Sette opp lydutstyr og få bruke dette med skuespillerne Sette opp lysutstyr og få bruke dette med skuespillerne Jobbe praktisk med å lage, skalffe og sette opp kulisser, rekvesitter og kostymer. Fag: Sal og Scene Årstrinn: 8,9 og 10. klasse Skoleår: 2018 / 201

Årsplan Sal og Scene, 9.trinn 18/19 Lærer: Bjarne Sløgedal Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) Lærestoff Fra læreplanen Kommentar 34-39 egen figur 41 -50 Avklare forventninger for året fra elev og lærer + Gjennomgang av vurderingskriterier og årsplan Bli kjent: Teatersport Sirkusøvelser Improvisasjo Kjernen i faget: La elevene få sette opp en forestilling og utvikle kunstneriske uttrykk. Uke Kompetansemål Tema Ressurser/kilder Arbeidsmåter Vurderingsform 33 sceniske produksjoner kan omfatte musikk, dans, drama Microsoft Word - Årsplan sal og scene 8 kl.doc

Årsplan, Produksjon for sal og scene MÅNAD VEKE TEMA MÅL METODE VURDERING Haust 2013 34 -51 Skape og formidle - Utvikle og formidle ideer til en forestilling - Samarbeide både på og bak scenen for et best mulig resultat - Samarbeide om å utvikle et scenisk uttrykk - Utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse - Førelesninga Årsplan produksjon for sal og scene 2016-2017 Faglærer: Erlend Alm Lerstad Uke Kompetansemål Metode Vurdering 34 -51 Skape Hovedområdet omfatter prosessen fra ulike ideer til produksjon. Audiovisuelle og sceniske produksjoner kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som bærende elementer. Arbeid med lyd Årsplan Sal og scene 2016-2017 Årstrinn: 8. 9. og 10. årstrinn Lærer: Eirin Saga og Annette Kjøllesdal Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering SKAPE Hele året Fra idé til produksjon. Bestemmes av elevene i prosessen. Elevene vil bli vurdert ette Årsplan Frakkagjerd ungdomsskole Årsplan 2018-19 FAG: Valgfag Sal og scene Kompetansemål Emne Arbeidsmåte Læremidler Vurdering Skape Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner -samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk

Læreplan i valgfaget sal og scene (SOS1-01

Års- og vurderingsplan 8. 9. og 10 trinn - Sal og scene Selsbakk skole Skape Hovedområdet omfatter prosessen fra ulike ideer til produksjon. Audiovisuelle og sceniske produksjoner kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som bærende elementer Årsplan i valgfag: Sal og scene. Skape. Hovedområdet omfatter prosessen fra ulike ideer til produksjon. Audiovisuelle og sceniske produksjoner kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som bærende elementer. Arbeid med lyd, lys, regi, koreografi, scenografi, kostymer, sminke og redigering er også en del av den skapende prosessen SAL OG SCENE SKAPE - vi skal kunne: MÅL METODE VURDERING Utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner Fra Idé til fremførelse Karakter etter forestilling for et publikum Samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger Elevene er med på å bestemme. Loggføring undervei Valgfaget sal og scene skal bidra til å fremme toleranse og tillit gjennom skapende samhandling. Elevene skal oppdage og utforske sine kreative evner fra idé til praktisk gjennomført formidling. Valgfaget omfatter forskjellige arbeidsoppgaver i de ulike fasene i et produksjonsarbeid

Årsplanene viser en oversikt over hvilke emner og arbeidsmetoder som vil gjennomgås i løpet av året. De vil også gi en pekepinn på når ulike emner undervises. Årsplaner 2019-2020 (skolens) - Haugesund kommun Østerås skole Bærum kommune. Årsplaner for 8. trinn. Engelsk : Fransk : KRLE : Kroppsøving : Kunst og håndver

Årsplan, Produksjon for sal og scene

Årsplan og grunnleggende ferdigheter Haraldsvang skole 2015-16 HARALDSVANG SKOLE Årsplan 10.trinn 2017-18 FAG: SAL OG SCENE Uke Kompetansemål Emne Arbeidsmåte Læremidler Annet 34 Bli kjent * utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner * samarbeide om å utvikle et audiovisuel Valgfaget sal og scene skal bidra til at elevene utfolder skaperglede, engasjement og utforskertrang i estetiske uttrykk. Faget skal bidra til at elevene kan få et styrket selvbilde, økt selvinnsikt og økt sosial kompetanse gjennom samspill mot felles mål. Faget skal fremme god fysisk og psykisk helse gjennom kreative aktiviteter Årsplan i Trafikk 201920 : Årsplan Sal og Scene 201920 : Årsplan i medier og informasjon 201920 : Årsplan i Design og redesign 201920 : Årsplan i Natur miljø og friluftsliv 20192 Læreplan i valgfaget sal og scene Læreplankode: SOS1-01 Side 2 av 4 Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen

Undervisningsopplegg med veilednings- og støttemateriell innenfor utvalgte flerfaglige hovedtemaer. Fra Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen . Digitale pedagoger Undervisningsopplegg laget i powerpoint (VCT). På denne siden kan du velge fag og nivå, eller bare søke etter et bestemt ord. Fra Microsoft og Skolenes IT senter i Tromsø Band, sal og scene. Drama, sal og scene. Yoga. Fysisk fotball. Fysisk ballspill. Fysisk volleyball. Fysisk aktivitet alpint/snø og sti. Fysisk innebandy. Fremmedspråk, språklig fordypning og arbeidslivsfag Band, sal og scene. Faglærere: Ørjan Pleym og Ruben L. Erikse Årsplan i valgfaget sal og scene 2016/17Faglærere på 10. trinn: Bjørnar Olsen og Eva Sandbæ Fremmedspråk, språklig fordypning og arbeidslivsfag Rådsorganer. More. Drama, sal og scene. Faglærer: Hilde Nesland Taen. Report abuse Drama, sal og scene. Faglærer: Hilde Nesland Tae Hun jobber ved Vøyenenga skole i Bærum, og underviser i fagene norsk, mat og helse, musikk og sal og scene. Åslaug er forfatter på Kontekst 3. utgave. Les mer Kundeservice. 23 32 76 61 gnf@gyldendal.no Organisasjonsnummer. 946 163 899 Besøksadresse. Sehesteds gate 4. 0164 Oslo.

Vår egen oppgave — Skolewe

Sal og scene Alt om skole. IKT i skolen Faglig refleksjon Vurdering Om Skoleweb. Om Skoleweb Kontakt Fagsider: Musikk Musikkordboken - Ordbok med en rekke ordforklaringer på ord og uttrykk som er vanlig å bruke i musikkfaget. Back to Top Årsplan i valgfaget sal og scene 2016/17Faglærere på 9. trinn: Eva Sandbæk og Susanne I. Johanso

Årsplaner 2019-2020 (skolens) - Haugesund kommun

Østerås skole : Årsplane

LÆREPLAN I VALGFAGET SAL OG SCENE Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 6. juni 2012. Gjelder fra: 1. august 2012 Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og Innhold og oppbygning. Emnet tilbys ikke studieåret 2020/2021. Emnet ligger i høstsemesteret andre studieår. Emnet setter hovedfokus på planlegging, tilrettelegging og oppsetting av klasseforestillinger i skolen. 15 dagers prosjektpraksis i grunnskolen inngår i emnet Sal og scene 1 og 2. Skal du sette opp en forestilling med klassen, eller underviser du i valgfaget Sal og scene? Musikk i Skolen tilbyr to kurs i produksjoner for ungdomstrinnet, med fokus på involvering av elevene i hele prosessen. Målgruppe: Lærere på 8.-10. trinn, kulturskolelærere, andre interesserte

Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom historiske epoker, ulike kunstarter, kulturer og enkeltmennesker. Valgfaget sal og scene skal bidra til å fremme toleranse og tillit gjennom skapende samhandling. Elevene ska Halvårsplan sal og scene våren 2015.pdf : Årsplan 10 trinn matematikk 20142015.pdf : Høstplan norsk 10. trinn høst14.pdf : Halvårsplan naturfag 2014 - 2015 10 trinn.pdf : Halvårsplan Fysisk aktivitet helse Høst 10 trinn.pdf : Årsplan Design og redesign 2014-2015 10tr.pdf : Halvårsplan tysk 10 h2014.pdf : Halvårsplan kroppsøving. Informasjon fra Vennesla ungdomsskole. Produksjon for sal og scene. Vurderingskreterie

Jeg er lærer i både sal og scene og musikk, og disse fagene har en tendens til å bli litt virkelighetsfjerne på skolen. En stor del av å være musiker er å reise, skape nettverk, sette opp konserter etc. Det samme kan sies om yrker relatert til scenearbeid Årsplan valgfag Sal og Scene 10.trinn 2019-2020 : Årsplan - Innsats for andre : Årsplan KRLE 2019-2020 : Årsplan engelsk 10.kl. 2019-2 LOKAL ÅRSPLAN OG INFORMASJONSKALENDER 2015 / 2016 www.velledalen-naturbarnehage.no Telefon: 455 17 817 Følg oss gjerne på facebook: L/L Velledalen grendahus med sal og scene og symjehall og grasbana på Dalemyra stadion. Med flott natur på alle kantar kan vi lett ta turen ned på vårt unike uteområde, med kani design og redesign i et miljø og samfunnsperspektiv. Gjennom hele året. Gjennom hele året. Prosjekt 3: Designe en lampe (forskjellige materialer) Prosjekt 4: Redesigne et klesplagg. Prosjekt 5: Mulig samarbeidsprosjekt med valgfaget Sal og Scene. Lage kostyme/rekvisitt/sceno grafi. Prosjekt 6: Elevene er med på å bestemme hv

Onsdag 22. mai gjennomførte sal og scene 8. trinn to fremføringer av «Feil sted til feil tid» på musikkrommet. Elevene har arbeidet med forestillingen siden februar og selv laget historie og manus Sal og scene har regien og Innsats for andre er faddere for innføringselevene, men alle har sine selvstendige roller. Temaet for forestillingen kan innlemmes i norsk som andrespråkstimer ved skolen og bearbeides innholdsmessig der. Det samme kan øving av replikker ÅRSPLAN FOR FORESATTE SAL OG SCENE SKOLEÅR 2017 - 2018 . Side 2 av 3 Adresse Telefon e-postadresse Breidablikk ungdomsskole Frøyasv. 33 3216 Sandefjord 33 41 90 30 breidablikk.ungdomsskole@sandefjord.kommune.no Kompetansemål: Skape utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjone

Læreplan i valgfaget sal og scene - Udi

Tangvall skole : Årsplane

Emnet Sal og scene er spesielt innrettet mot utvikling av læringsmiljø og læringsfellesskap. Grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring blir viktige faktorer i en didaktisk og tverrfaglig prosess.Gjennom produksjonsperiodene blir studentene utfordret på tematikk som livsmestring og helse, demokrati og medborgerskap Da er sal og scene det rette valget for deg! I denne teksten skal vi fortelle litt om hva valgfaget sal og scene har å by på. Opp igjennom årene har sal og scene satt opp en rekke forestillinger, blant annet løvenes konge, High school musical, disney og Pinocchio

Sal og scene Fra papir til skjerm. Transport og reiser Transport og reiser. Kriminalitet Lovens arm. Valg Valgets kval. Næringer Fra landbruk til havbruk Fra industri til olje Til tjeneste! Natur, energi og miljø Landskap i Norge. Dette er Norge 2019. Kultur og idrett. Sal og scene. Det. Emne - Produksjon for sal og scene (5-10) - LGU54018. course-details-portlet. LGU54018 - Produksjon for sal og scene (5-10) Om emnet. Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse. Vurderingsordning. Vurderingsordning: Samlet vurdering Karakter: Bokstavkarakterer. Sal og scene DR-900-1. Inngår i studieprogram. Kunstfag i skole og barnehage, videreutd; Læringsutbytte. Målet med studiet er å gjøre studenten i stand til å utvikle og strukturere tekst og fysisk materiale for scenisk arbeid, samt ha elementære kunnskaper om teaterproduksjon og regiarbeid Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er grunnleggende i alle virksomheter og er et gjennomgående tema i alle programfagene. Opplæringen i felles programfag i service og samferdsel skal legge grunnlag for å utvikle en kompetanse som møter framtidige krav fra næringslivet, forbrukeren og samfunnet

Moava.org : Undervisningsoppleg

 1. Eldar er til daglig musikklærer på Eiksmarka skole, han lager Musikkpedagogikk.no og er faglig leder i Skapia. I tillegg til kurs og konferanser i hele Norge, har han forelest ved konferanser i Finland, Australia, Singapore og på flernasjonale nettkonferanser
 2. Konserter og live musikk - spennende artister, lokale, nasjonale og internasjonale, er klare til å gi deg en opplevelse av de sjeldne på denne historiske konsertscenen! Velkommen til Festiviteten Bar & Scene - Hamars nye bar og utested hvor byens historie sitter i veggene
 3. Produksjon for sal og scene. COVID-19 periode. Alt av informasjon, stoff og oppgaver finner dere i OneNote'n til Sal og scene. Det ligger en inndeling som heter Hjemmeskole i innholdsbiblioteket. 2 individuelle oppgaver der du kan velge mellom. Vi kommuniserer også i gjennom Teams med de ulike gruppene
 4. Skapia inviterer alle barn og unge i grunnskolealder til å komponere musikk. Alle deltakerne en lærerik tilbakemelding fra komponister og låtskrivere
 5. Håpløst for sal og scene Vazelina Bilopphøggers varmet opp for ZZ Top på Tjuvholmen i fjor. Fra venstre Arnulf Paulsen og Eldar Vågan. Foto: Trond Lillebo Leder . Publisert: 14 april, 2020 14:56 Oppdatert: 15 april, 2020 08:40
 6. Ting å gjøre i Sal: Se anmeldelser og bilder av ting å gjøre i Sal, Kapp Verde på Tripadvisor
 7. Koronaviruset Informasjon om koronasituasjonen i barnehage og skole. Les mer Abonner på nyhetsbrev Få med deg siste nytt fra Bergen kommune og få e-poster med oppdateringer om koronasituasjonen for barnehager og skoler

Innhold og oppbygning. Emnet ligger i høstsemesteret andre studieår. Emnet setter hovedfokus på planlegging, tilrettelegging og oppsetting av klasseforestillinger i skolen. 15 dagers prosjektpraksis i grunnskolen inngår i emnet. Planlegging, tilrettelegging og oppsetting av dramatiske klasseforestillinger i skolen står sentralt Kurs for ungdomsskolelærere som underviser i valgfaget Sal og scene 22. - 23. september på Det Norske Teatret. Kurset ledes av drama- og teaterpedagog Linda Moldal Andersen, som gjennom praktiske øvelser viser hvordan man kan arbeide med manus- og rollearbeid med elevene Politikk og innsyn; Kontaktinformasjon. Telefon: 33 41 60 00 (Sentralbord) E-post: postmottak@sandefjord.kommune.no. Besøksadresse: Rådhuset Sandefjordveien 3 Postadresse: Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 Sandefjord.

Narvik ungdomsskole - Band, sal og scene

 1. Det kan være lurt å snakke med kontaktlærer eller rådgiver på ungdomsskolen til høsten, om hva du kan og bør velge. Hvordan undervisningen i sal og scene er, kan jeg heller ikke si med sikkerhet. Da jeg gikk på ungdomsskolen, dramatiserte vi små skuespill, koreograferte dansenummer, satte opp teaterstykker vi skrev selv og mer
 2. Karrièreveileder og rådgiver ved Kruseløkka ungdomsskole heter Svein Sønsteby og Arne-Villy Skrøder. Sammen har de alle elevene på 9. og 10. trinn i faget utdanningsvalg. De har blant annet fokus på yrkesorientering, elevenes interessefelt og videregående opplæring
 3. 4. Mat og helse - 10. trinn på gruppe 1-6: Egenvurdering på Teams. 5. Nynorsk - Gjøre ferdig oppgavene til Påfugl (og ferdigstille oppgavene du kanskje ikke ble helt ferdig med i går. Husk, at man har gjort en oppgave/lest en tekst/og lignende, betyr ikke nødvendigvis at man kan fagstoffet helt enda. Repetisjon er en viktig del av læringen
 4. Vår største sal og scene. Mer info kommer! Kontakt oss: Telefon: 33 41 67 60. Epost til Kulturhuset: hjertnes@hjertnes.n
 5. - Sal og scene har gitt meg mer dramakunnskaper, og jeg har fått litt mer formell utdannelse til å kunne undervise mer. Jeg kunne svært gjerne ønsket meg å ta mer videreutdanning innenfor drama. For å undervise på videregående er det ofte ønskelig med bachelorgrad, og dette kunne jeg tenke meg å ta, sier Fiskaa

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Hvordan er det å ta valgfaget Sal og scene SANG OG MUSIKK? Besøks- og leveringsadresse: Morells vei 20, 0487 Oslo. Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Morellbakken skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Osl 1 Årsplan i Sal & scene 9. trinn 2015/16 Faglærere: Merethe Fremstad, Elisabeth Nilssen, Line Kringlebotn og Tina Opdal Mål fra Kunnskapsløftet: Skape Hovedområdet omfatter prosessen fra ulike ideer til produksjon. Audiovisuelle og sceniske produksjoner kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som bærende elementer. Arbeid med lyd, lys, regi, koreografi, scenografi. Her legges det ut informasjon ang. sal og scene 9.trinn. Audition kardemommeby.docx; Rollefigurer Kardemommeby.docx; Vurderingskriterier for sal og scene-metavurdering.pd Plassene på Store Scene er fordelt på fire seksjoner: Orkester - de to fremste radene (ikke alltid tilgjengelige) Parkett - radene nede i salen; Frontlosje - første balkong; Balkong - øverste balkong; Når du bestiller billetter på nett vil du se hvor det er ledig på din valgte dato, og du velger selv hvor i salen du ønsker å sitte

Er du musikalsk? Liker du å stå på scenen, eller har du lyst til å prøve deg bak scenen? Her er en film om valgfag sal og scene Sal og scene er ett valgfag som elevene på Knapstad ungdomsskole kan velge og ha. Det er ett fag om skuespill og forestillinger. 8 klasse er den eneste klassen som har noen på dette valgfaget. Det er bare elever fra 8B, 8C og ingen fra 8A som har sal og scene. De holder vanligvis ti ÅRSPLAN og kalender 2020 BRØNNØY BARNEHAGE - små skritt, er hver for seg kommer an på barnegruppens behov og interesser. Barnehagens fellesrom: sal med scene, temarom, kjøkken, verksted og himmelrommet brukes etter ønske og behov gjennom hele dagen Sal og Scene. 4/2/2018 0 Comments 21.april er det Tangen - festivalen og det nærmer seg med stormskritt. Valgfag gruppen, sal og scene har forberedt seg lenge med noen innslag du burde glede deg til. Vi snakket med en av lærerne (Lisbeth Gundersen) på sal og scene Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

LOKAL ÅRSPLAN OG INFORMASJONSKALENDER 2016 / 2017 www.velledalen-naturbarnehage.no Telefon: 455 17 817 L/L Velledalen grendahus med sal, scene og symjehall og grasbana på Dalemyra stadion. Med flott natur på alle kantar kan vi lett ta turen ned på vårt unike uteområde med kani Oppgave i sal å scene :) Skip navigation Sign in. Search. Loading... Close. This video is unavailable. Watch Queue Queue. film sal og scene Marita Tyholdt. Loading.. Sal og scene - et annerledes valgfag Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid . Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen

Sal og scene, TEKNIKK. Publisert: 11.6.2018 . Hallgeir som skal være lærer i valgfaget Sal og scene, teknikk, presenterer faget. Nytt fra Osloskolen Høyeste karaktersnitt i Oslo noensinne 25.8.2020 Klasselister i Skolemelding og Skoleplattform Oslo. Dette faget passer for deg som liker å: Operere på eller bak en scene med alt i fra musikk, dans, skuespill, osv... Drive med arbeid med lyd, lys, regi, koreografi, scenografi, kostymer, sminke og redigering Det er veldig gøy å ha et par ekstra timer i skole uka hvor du kan drive med noe du d Sal og scene. Publisert: 23.10.2017 . Skape Hovedområdet omfatter prosessen fra ulike ideer til produksjon. Audiovisuelle og sceniske produksjoner kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som bærende elementer. Arbeid med lyd, lys, regi, koreografi, scenografi,. En filmanmeldelse er en artikkel med en personlig vurdering av en film. Prøv å gi en saklig og objektiv dom, selv om du gir uttrykk for ditt personlige syn Bergmo ungdomsskole - øst for Molde sentrum. Arbeidslivsfag 8. trinn 2020-2021.pdf : Design og redesign 8. trinn 2020-2021.pd

Sal og scene. 25. januar 2019 Gunhild Vårvik Tangeland. I dag var det en ny gruppe av elevene fra valgfaget «sal og scene» som var ansvarlige for morgensamlingen. De hadde laget en moderne versjon av eventyret om «Hans og Grete». Det var kjekt å se hvordan hele elevflokken lot seg rive med av skuespillet Det blir president Prump og hard satire når scene og sal-elevene på ungdomsskolen inntar kulturhuset Hagelund lørdag 2. desember kl. 18

Narvik ungdomsskole - Drama, sal og scene

Kontekst Gyldenda

Fagsider: Musikk — Skolewe

Valgfaget sal og scene : Valgfaget produksjon av varer og tenester : Valgfaget natur, miljø og friluftsliv : Valgfaget medier og informasjon : Valgfaget innsats for andre : Valgfaget fysisk aktivitet og helse : Valgfaget forskning i praksis : Valgfaget design og redesign : Utdanningsvalg : Naturfag : Musikk : Matematikk : Mat og helse : Kunst. Skulepengane dekker mellom anna ein sunn og god lunsj som alle på skulen et saman og datamaskin (Mac) til elevane. Valfag Skuleåret 2020/2021 har me desse valfaga hjå oss: Fysisk aktivitet og helse, Design og redesign, Sal og scene, Innsats for andre, Natur Miljø og friluftsliv , Trafikk (10.trinn), Medier og informasjon

Sal og scene. 11. januar 2019 Gunhild Vårvik Tangeland. I dag var det en gruppe fra valgfaget «Sal og scene» som stod for morgensamlingen. De fremførte en modernisert versjon av eventyret om Peter Pan. Elevene hadde selv stått for moderniseringen som et ledd i arbeidet med faget Elverum folkehøgskole tilbyr mange valgfag. Du velger fra mer enn 30 valgfag pr. skoleår, og får velge ulike fag før og etter jul for å lære mest mulig Vi har vært på Grevlingen skole og intervjuet elever i 8.trinn som har valgt Sal og scene som valgfag. Vi spurte Iben og Markus, som begge har dette valgfaget, hva de synes om faget og noen andre spørsmål om det temaet. Jeg gleder meg mest til å stå på scenen, det virker veldig spennende

 • Ndla rapportgenerator.
 • Der fahrradprofi gmbh klagenfurt am wörthersee.
 • Finn koordinater på kart.
 • Awg abkürzung.
 • Vrr vrs ticketberater.
 • Cepmuhabbet biz.
 • Sankt angela schule lehrer.
 • Smertefull blære syndrom diett.
 • Wikipedia alexander graham bell.
 • Ue megaboom colors.
 • Karte rosenheim und umgebung.
 • Sablé tunisien.
 • Kulingvarsel.
 • Volvo oldtimer willhaben.
 • Pusse opp teak ytterdør.
 • Mit dem wohnmobil durch england und schottland.
 • Ishavsblod netflix.
 • Anvendt hioa.
 • Fransk landbrød oppskrift.
 • Vet ikke hva jeg vil studere.
 • Puran utilities.
 • Entweder oder fragen schwer.
 • Klassisk betinging eksempler.
 • 3. september 1939.
 • Guidet tur colosseum.
 • Tiden etter brystoperasjon.
 • Jostedalsbreen smelter.
 • Kaposi's sarcoma.
 • Galleblærebetennelse kosthold.
 • Langtidssteking oksestek.
 • Surface pro 3 lader.
 • Kan ikke fullføre handlingen fordi filen er åpen i system.
 • Andreas mikkelsen far.
 • Die nile hilton affäre.
 • Dyrebeskyttelsen alta.
 • Martin luther king gesamtschule ratingen stundenplan.
 • Mercatox exchange review.
 • Rainbow cake oppskrift.
 • Radio gütersloh reiseente.
 • Ladok utdrag liu.
 • Dekra rapport.