Home

Ns 3451

NS 3451:2009+A1:2019 - standard

NS 3451:2009 Tilbaketrukket: Antall sider: 96 Pris: NOK 818,00 (eks. mva) NOK 1 022,50 (ink. mva) Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging NS ICS 91.060 NS ICS 91.060.01 NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO) Omfang. NS 3451:2009+A1:2019 Gyldig NS 3451:2009+A1:2019 Gyldig: Antall sider: 44 Pris: NOK 794,00 (eks. mva) NOK 992,50 (ink. mva) Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging NS ICS 91.060 NS ICS 91.060.0

NS 3451 Bygningsdelstabell (forkortelse: NS 3451) - INFO: Innholdet i NS 3451 svarer grovt sett til elementtabeller som ' OmniClass Table 21 - Elements'. Bygningsdelstabellens omfang Sitat: Standarden fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering, koding m.m. av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende. Veiledning til NS 3451 Bygningsdelstabell Navn: Norges byggstandardiseringsråd Publisert: Oslo : Norges standardiseringsforbund, 1991 Omfang: 45, [34] s. ill. Språk: Norsk (Bokmål) ISBN: 8272023091 Emne: bygg UDK: 692(02) 692(083.1) 006:692 006 692 Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-TrBIB.

NS 3451:2009 - standard

NS 3456 ble første utgang utgitt i 1989, og senere revidert i 2010. I arbeidet med den seneste revisjonen har standardiseringskomiteen lagt stor vekt på at dokumentasjon skal kunne håndteres digitalt. De viktigste endringene er: Hovedstruktur som følger bygningsdelstabellen i NS 3451:200 Standarden er revidert for å tilpasses NS 3451 Bygningsdelstabell og Finansdepartementets begrepsbruk og krav til kvalitetssikring av offentlig investering. Dersom du kjenner forrige utgave er det verd å merke seg følgende endringer: Standarden er bygd opp med tre summeringsnivåer for kostnader NS 3451 er en standard innenfor klassifikasjonssystemer for BAE-sektoren i Norge og benyttes gjerne sammen med andre klassifikasjonsstandarder, som NS 3457-serien med tabeller for bygningstyper, romfunksjoner m.m. Bakgrunn for revisjonen. Underlaget for revisjon er NS 3451 fra 2009, samt endringsbladet fra 2019

kapittel 2-7 er nummereringen ikke nødvendigvis fortløpende, men følger NS 3451:2009 Bygningsdelstabellen. Hvis det ikke står spesifiserte krav på postnivå skal TE legge til grunn de krav som fremgår av øvrig kravspesifikasjon og kontraktsdokumenter. Romprogrammet (fra dRofus rommodul NS 3454 spesifiserer kostnadskontoene ned til 3-sifret nivå for hver av kostnadsartene. Underinndelingen for kostnadsart 02-06 og 07 følger bygningsdelstabellen, se Bygningsdeler. For nærmere detaljer om de enkelte hovedpostene henvises det til NS 3453:2016. Referanser. NS 3453:2016 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjek NS 3453 fastlegger en kontoplan for spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt og angir hvilke kostnader som skal inngå. Kontoplanen er delt i tre kontonivåer. Standarden er revidert for å tilpasses NS 3451 Bygningsdelstabell og Finansdepartementets begrepsbruk og krav til kvalitetssikring av offentlig investering (jf

NS 3451 Bygningsdelstabell; NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt; NS 3459 Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg; NS 3720 Klimagassregnskap for bygninger; NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger; NS 8360 BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og. § Vi tar i bruk kap 1 i NS 3451 der det defineres en del «faste poster» som brannstrategi, ferdigaest, opplæringsplan, leverandørlister, mv. § Diskuterer også detaljprosjektering av «ITB» - § Eksempel legionellaspyling på nalås på hoveddør med utkobling av detektor, oppstart av viSe.. 1 Under Materialspesifikasjon er materiellet sortert etter bygningsdelstabellen NS 3451. Materialspesifikasjon. Her er medtatt teknisk informasjon for det utstyr som er installert i bygget. Det vil si produktnavn, typebetegnelse, leverandør, farge osv. Dette er arkivert under skilleark sortert etter bygningsdelstabellen NS 3451

NS3451 - hvor - BIM for landska

 1. NS 3451.P309. Forhåndsvis NOK 652,00 (eks. mva) Overvåk standarden Skriv ut på papir Trykket og innbundet Få nettbasert tilgang.
 2. NS 3451 Bygningsdelstabell (forkortelse: NS 3451) - INFO: Innholdet i NS 3451 svarer grovt sett til elementtabeller som 'OmniClass Table 21 - Elements'. Bygningsdelstabellens omfang Sitat: Standarden fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering, koding m.m. av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende.
 3. NS 3451:2006 Withdrawn: Number of pages: 44 Price: NOK 757,00 (excl. VAT) NOK 946,25 (with VAT) Included in: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging NS ICS 91.060 NS ICS 91.060.01 NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO) Scope: Standarden fastlegger inndeling i bygnings- og.
 4. prNS 3451 Bygningsdelstabell Table of building elements Høringsfrist: 2008-09-01 Generelt om revisjonen av NS 3451 Etter utgivelse av utgave 3 i januar 2006 har Standard Norge mottatt flere tilbakemeldinger fra bransjen om uheldige forhold ved inndelingen under hovedsiffer 2. På dette grunnlage
 5. NS 3421 er revidert. Publisert: 17.03.2003 08:30. Sist endret: 27.11.2013 21:38. NS 3421 som ble utgitt i 1984, er nå historie. Dette har skjedd ved at NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, som kom i 1999, er utvidet med en rekke nye deler

Grunnleggende standarder knyttet opp til anbud og anbudsunderlag, beskrivelse og prosjektering, ved å kjenne til NS 3450, NS 3451 og NS 3420-serien Bygge opp kalkyler slik at denne skal kunne nyttiggjøres fra tilslag, og ut hele produksjonsfase NS 3420. Attributtverdiene i symbolene er bygd på NS 3420. Der er lurt å ha standarden oppe når en sitter å prosjekterer. NS kodene som ligger på symbolene er retningsgivende, dvs. du må selv kontrollere at du får riktig kode. GIT er ikke ansvarlig for at riktige koder blir brukt ved overføring til beskrivelse NS 8400 er i stor grad lik de ulovfestede anbudsreglene. Selv om det ikke er 100 % nøyaktig, kan vi si at de ulovfestede anbudsrettslige reglene er lik reglene vi finner i NS 8400, regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser. De som vil sette seg inn i de ulovfestede anbudsrettslige reglene kan gjøre det ved å lese NS 8400

NS 8406 er en forenklet versjon av NS 8405 og anbefales brukt når entreprenøren skal ha ansvaret for å utføre det arbeid byggherren har prosjektert, og prosjektet ikke krever strenge varslingsrutiner for å ha kontroll på kostnader mm. Entreprenøren får ansvar for utføringen og kalles en utførelsesentreprenør, eller kort og godt entreprenør Innhold NS 3454 Livssykluskostnader for bygg. NS 3454 er hjelpemiddel for den som ønsker å gjennomføre LCC-analyser. Standarden kan benyttes i alle faser av et byggeprosjekt og i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)

bøker - Veiledning til NS 3451 Bygningsdelstabel

System: Se koder NS 3451:2009 Løpenummer: Fortløpende nummer avhengig av de forestående faktorer Revisjon: se pkt. 5.3.1 5.3 Tittelfelt UiO vil kunne be om at egne tegningsrammer og tittelfelt skal benyttes i prosjektet. Dette vil da kunne leveres som maler (AutoCAD templates) NS 3451:2009 bygningsdelstabellen og Spesifikk bygningsdelstabell UiO (Tillegg B, Kapitel 11.2). Komponentkode Angir hvilke type komponent/utstyr som merkingen gjelder for iht. SB sin oversikt over komponentkoder (Vedlegg 1, Kapitel 12). Merkestrengen er bygget opp som vist i Figur 1 Figur 1 Oppbygging av merkestreng ved Ui 3000 ferdige bygningselementer med priser basert på NS 3451 4400 enhetstider og priser samt materialforbruk og UEpriser (Oppdatert etter ny NS 3420) Norges mest innholdsrike verktøy både på antall priser og innhold slik at du blir tryggere på dine anbu

Konkurransegrunnlag - NS 3450 standard

SmartKalk støtter disse bransjestandardene: NS3420, ns3459, Prosesskoder(Statens vegvesen og Bane NOR), NS 3451, NS3450 , NS8360, NeB Supply Materials, IF Kjøpsvilkår: Alle priser er eks. mva. (så lenge annet ikke er oppgitt). Porto- og ekspedisjonskostnader kommer i tillegg på alle ordre i henhold til gjeldene portosatser og forsendelsesmåte NS 3451 Bygningsdelstabell. Alle disse mappene har 1 undernivå. Til sammen representerer denne mappestrukturen 1- og 2-sifret bygningsdelstabell. 4.1.7. Mappen 8 Brannkonsept inngår ikke i NS 3451. Denne mappen er kun forbeholdt brannkonsept, samt eventuelle personvurderinger og andre dokumenter som danne You need to enable JavaScript to run this app NS 3451:2009 Bygningsdelstabellen (Standard Norge) NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner NEK 700-serien Informasjonsteknologi (med tilhørende NS-EN standarder

Byggordboka - Bygningsdele

 1. 09.08.2020: Versjon 11.2 med NS 3420 201903 databasen er lansert! 03.07.2020: (Lansering er utsatt til over sommeren (Q3), programmet og nye NS 3420 2019 har behov for mer testing før de er helt klar for våre kunder) 02.06.2020: Lagre som i nyeste versjon av ISY Linker 11.1 gjør om .GAB filen til .GA1. Rettelse kommer i 11.2 medio juni 2020
 2. er basert på bygningsdelsnummer (NS 3451:2009, 3-tre-sifret nivå), samt et løpenummer, (3-tre siffer). Komponentkoden, består av 2-to bokstaver, samt 3-tre siffer. Bokstavkoden angir komponenttype i henhold til TFM. I TFM inngår to lister, en for . systemkoder (etter NS3451:2009) og enfor . komponentkode
 3. (ikke definert i NS 3451) Systemkode for . 29 Andre bygningsmessige deler. i TFM, herunder branntetting av gjennomføringer. Statsbygg. SYSTEMKODELISTE Tabell 3 - VVS-installasjoner. PA 0802 TFM. NS-koder som ikke skal benyttes som systemkode i TFM er fjernet i denne oversikten

Nye og oppdaterte krav til FDVU-dokumentasjon standard

 1. NS 3451:2009 Bygningsdelstabel De underliggende standardene NS 3420, NS 3450, NS 3451, NS 3453, NS 3454 og NS 3457 gjennomgår også en løpende endringsprosess. Endringer i disse speiles i Norsk Prisbok
 2. Norsk Standard Kontoplan NS 4102 utgis av standard.no og er en en grunnkontoramme for regnskaontoer for norske virksomheter. Den opprinnelige standarden har mange flere kontoer enn den du finner under, fordi denne er komprimert flere steder for å gjøre den mer anvendelig
 3. Livssykluskostnader (NS 3454) Levetidskostnad (N verdi av livssykluskostnader) rskostnader (Annuitet av levetidskostnaden) Livssykluskostnader 7 Forvaltningskostnader F Kostnader som p l¿per bygningen uansett om den er i drift eller ikke. Dette er kommunale skatter og avgifter
 4. Hvorfor det er viktig å benytte eltakstmenn. En eltakstmann vil kunne hjelpe deg som for eksempel skal selge boligen din. Han har da opplæring i de norske standardene NS 3600, NS 3424 og NS 3451, som er et felles stammespråk som også bygningstakstmenn skal legge til grunn når de gjennomfører en tilstandsvurdering / boligsalgsrapport
 5. Wikipedia: Norsk Standard (NS) er en benevnelse på standarder fastsatt og utgitt av Standard Norge. Det er også disse standardene vi har sett på i forbindelse med dette prosjektet og da spesielt NS 3420 og NS 3451 i tillegg til NS4400 som er spesifikk for landskap og etablering av grøntanlegg
 6. Skanskatariffen 23 Yttervegger Bestandel 03 - Utvendig kledning Klimavegg Skjørt: Brystn. Gesims : Påforet : Dekkefork. NS 3420: Beskrivelse: Enh
 7. Dette verktøyet baserer seg på inndelingen i de to norske standardene NS 3451 - bygningsdelstabellen og NS 3453 - spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Earned Value er en prosjektoppfølgingsmetode som går ut på å måle prosjektets resultater og fremgang

Video: Ny standard for spesifikasjon av byggekostnader, NS 3453

NS 3420 Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner brukes for å utarbeide anbudsbeskrivelser, kalkyler, prising og oppføling av byggeprosjekter. NOIS er forhandler av databaseversjon NS 3420. Databasen kan kjøpes i FullTekst og SpesTekst. NS 3420 Leser For å kunne lese NS 3420 databasene trenger man en egen leser til dette Alle som utfører arbeid på Universitetet i Oslos eiendom skal gjøre seg kjent med anvisningene som er aktuelle for prosjektet, og de skal ligge til grunn for arbeidet. Prosjektanvisningene for Universitetet i Oslos bygninger og uteområder er inndelt etter fag, tilsvarende NS 3451 Dette er en delvis liste over noen ISO-standarder.. Noen av standardene produsert av ISO/IEC JTC1 har blitt gjort gratis tilgjengelig. ISO 1-ISO 999. ISO 3 (Preferred numbers -- Series of preferred numbers) Foretrukne tallISO 7 (Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads); NS-ISO 9 Informasjon og dokumentasjon - Transkribering av kyrilliske tegn til latinske tegn. NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Standard Norges nettbutikk Denne standarden har til formål å regulere kontraktsforholdet der èn part (totalentreprenøren) påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for den annen part (byggherren) NS 3451 Bygningsdelstabell NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk. SINTEF Byggforsk Feil ved rømningsveger bare en rømningsveg slagretning på dører låste dører blokkerte korridorer og trapper (møbler/varer) lagring av brannfarlige varer i rømningsveger mangelfull merkin

Bygningsdelstabellen skal revideres - ønsker du å bidra

NS 3451 og NS 3453. Til slutt har verktøyet en rapporteringsfunksjon som tar for seg de viktigste resultatene fra analysen og samler de i en ferdig utfylt rapport som kan vedlegge NS 8405 er kontraktstandarden som anbefales brukt når entreprenøren skal ha ansvaret for å utføre det arbeid byggherren har prosjektert, og prosjektet krever nokså strenge varslingsrutiner for å ha kontroll på kostnader mm. Entreprenøren har da ansvar for utføringen og kalles en utførelsesentreprenør, eller kort og godt entreprenør

[Standard Norge] Bygningsdelstabellen NS 3451 skal

 1. Veiledning til NS 3451 Bygningsdelstabell Name: Norges byggstandardiseringsråd Publisert: Oslo : Norges standardiseringsforbund, 1991 Omfang: 45, [34] s. ill. Language: Norwegian (Bokmål) ISBN: 8272023091 Topic: bygg UDK: 692(02) 692(083.1) 006:692 006 692 Mediatype: Books Source for metadata: NO-TrBIB.
 2. Gjennom arbeidet er det avdekket at de Norske Standardene NS 3451, NS 3453, NS 3454 og NS/ISO 1438 på en del områder ikke dekker alle behov som oppstår i forbindelse med identifikasjonssystem. Det synes imidlertid som om disse manglene ville kunne løses med relativt begrensede revisjoner av standardene
 3. NS 3420-kode for utførelse R.61.2 Ytterdører. NS 3451-kode for bygningsdel 233 Vinduer, dører m.m. Referanse til NBI byggdetaljer 523.721 Innsetting av ytterdør (ytterdører generelt). 523.731 Trinnfritt inngangsparti i trehus. Øvrige henvisninger Se monteringsanvisning. Transport.
 4. ServiPro® er den komplette løsningen for forebyggende vedlikehold, og kvalitetssikrer dine byggtekniske anlegg. ServiPro® er et tverrfaglig fleksibelt konsept og er bygget opp på NS 3451 - Bygningsdeltabellen, med spesielt fokus på miljø, energi og inneklima
 5. NS 3420. Dette er også tilrettelagt i database- utgaven. Forenkling i beskrivelsesarbeidet fra BIM til beskrivelse I den nye standarden NS 8360 er det lagt til-gjengelig beskrivelsestekster fra NS 3420 (3- siffernivå). Dette betyr at via programvare knyttet til BIM-modeller, vil du kunne finne NS 3420-koder og -tekster knyttet til d
 6. Show simple item record. Utvikling av et Earned Value verktøy som baserer seg på NS 3451 og NS 345
 7. Utvikling av et Earned Value verktøy som baserer seg på NS 3451 og NS 345

Kravspesifikasjon totalentreprise - NTN

SmartKalk støtter disse bransjestandardene: NS3420, ns3459, Prosesskoder(Statens vegvesen og Bane NOR), NS 3451, NS3450 , NS8360, NeB Supply Materials, IFC . Med SmartKalk Dokumentasjon kan du ved noen få tastetrykk hente ut profesjonell FDV-dokumentasjo Skanskatariffen 23 Yttervegger Bestandel 01 - Bindingsverk Klimavegg Skjørt: Brystn. Gesims : Påforet : Dekkefork. NS 3420: Beskrivelse: Enh. 23.11 NS 3420 er en Norsk Standard som utgjør et komplett system for beskrivelse og kalkulasjon av bygge- og anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner. Foruten å være et beskrivelses- og kalkulasjonssystem inneholder standarden krav til materialer og utførelse, ofte i form av henvisning til mer spesialiserte standarder dc.contributor.advisor: Torp, Olav: dc.contributor.advisor: Michelsen, Einar: dc.contributor.advisor: Johansen, Agnar: dc.contributor.author: Normann, Andreas Riib

Ved søk på standardnummer eller tittel, vil høringssystemet vise en liste etter søkekriteriet du angir. Du kan velge å abonnere på standarder innenfor et emne, eller et del-emne ved å klikke på emnelisten under Veiledning til NS 3450 : prosjektdokumenter for bygg og anlegg Navn: NBR Norges byggstandardiseringsråd Utgave: midlertidig utgave Publisert: Oslo, 1984 Omfang: 29 s. Språk: Norsk Materialtype: Bøker Kilde for metadata: Norsk bokfortegnelse (norbok/8406618nno). Kostnadsoverslag NS 3451/3453 - Ensifret nivå. (Høy standard) Normal standard Høy standard % av byggekost-nader 1. Felleskostnader kr 1 214,0 kr 1 408,0 5,5 % 11 Alle kostnader til etablering av alle faste driftsmid. på stedet: Veier Prosjektanvisningene for Universitetet i Oslos bygninger og uteområder er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle som utfører arbeid på UiOs eiendom skal gjøre seg kjent med anvisningene som er aktuelle for prosjektet, og prosjektsanvisningene skal ligge til grunn for arbeidet

NS 3420-kode for utførelse R61.131-x-- Entrédører NS 3140 D4. NS 3451-kode for bygningsdel 233 Vinduer, dører m.m. Referanse til NBI byggdetaljer 534.151 Innsetting av innerdører. 524.361 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting. Øvrige henvisninger. NS 3420-kode for utførelse R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6. NS 3451-kode for bygningsdel 243 Vinduer, dører m.m. Referanse til NBI byggdetaljer 534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting. 524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger. Øvrige henvisninger Transport og lagrin

Byggordboka - Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjek

Get this from a library! Veiledning til NS 3451 : Bygningsdelstabell. [Norges Byggstandardiseringsråd; Norges Standardiseringsforbund; NS 3451 som beskriver forventet levetid på de enkelte bygningsdeler. Det utføres stikkprøvetakninger av funksjon på bygningsdeler samt fuktsøk på steder der det normalt kan forekomme fuktskader. Arealmåling er en sentral del av arbeidet og følger alle tilstandsrapporter

NS 3420-kode for utførelse R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6. NS 3451-kode for bygningsdel 243 Vinduer, dører m.m. Referanse til NBI byggdetaljer 534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting. 524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger. Øvrige henvisninge Den inneholder mer enn 1700 ferdigkalkulerte elementer, 3500 unike prislinjer med tider, reseptmengder, LCC og CO2-verdier, samt erfaringspriser pr. kvadratmeter BTA for 74 bygningstyper dokumentert på 1-siffer nivå og 2-siffer nivå av NS 3451

Ny standard for spesifikasjon av kostnader i et

NS 3451:2009 Bygningsdelstabellen NS 3456:2010 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk TEK17 Teknisk forskrift TFM UiO Prosjektanvisning for tverrfaglig merkesystem for UiO Ferdigstillelse og avslutning av prosjekter Prosjektanvisning for igangkjøring, testing, idriftsetting NS 3420-kode for utførelse R61.11 Innerdører, ikke klassifisert. NS 3451-kode for bygningsdel Ingen henvisninger. Referanse til NBI byggdetaljer 524.721 Innsetting av innerdører. Øvrige henvisninger Se monteringsanvisning. Transport og lagring Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader Skanskatariffen 24 Innervegger Bestandel 01 - Bindingsverk Innervegger Skjørt: Brystn: Påforet: Innkassing: NS 3420: Beskrivelse: Enh. 24.11. Skille-vegg 24.12. Lyd. SINUS programmene. Sinus er et utvalg programmer som brukes til skade- og tiltaksregistrering, dokumentasjon, rapportering, oppfølging og kostnadsestimering på ulike typer av bygg-konstruksjoner

NS 3420-kode for utførelse Ingen henvisninger. NS 3451-kode for bygningsdel Ingen henvisninger. Referanse til NBI byggdetaljer Ingen henvisninger. Øvrige henvisninger Transport og lagring 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE Kode for avfallsbehandling Se HMS-datablad. Type emballasje Papp og kartong, plast NS 3451-kode for bygningsdel 265 Taktekking. Referanse til NBI byggdetaljer 544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring. Del I og II. 525.933 Sikringsutstyr for arbeid på tak. Øvrige henvisninger Se leggeanvisning. Transport og lagrin er strukturert iht NS 3451:2009 Bygningsdelstabellen. Vedlegg til byggeprogrammet: se vedleggsliste bakerst i byggeprogrammet. Eventuelle løsninger som ikke tilfredsstiller de krav som er stilt i byggeprogrammet skal godkjennes av Statsbyggs prosjektleder ved hans/hennes signatur

Samarbeid - AS Bygganalys

NS 3451-kode for bygningsdel Ingen henvisninger. Referanse til NBI byggdetaljer Innsetting av innerdører. Øvrige henvisninger NS 9431 / EMBALLASJE Kode for avfallsbehandling 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ Type emballasje Papp og kartong, plast. 7. ANSVARLIG FIRM Ytterdører ( D2 - Småhus, leilighet med vindfang ) Brann og/eller lydklasse NS 3140: lm karm : R61.222_ _:_ Utførelse : 1: Isetting av dør i mur, betong el. lm karm: 0,043 : 2: Dør uten losholt: lm karm: 0,006 : 3: Sammenkobling av karmer: lm karm: 0,065 : 4: Innsetting av vinduer/dører i rekke hvor det skal benyttes gjennomgående lister. Kompetansebiblioteket er et prosjekteringsverktøy og et fagbibliotek for VVS- og byggebransjen. Innholdet består av kvalitetssikret fagstoff som alltid er tilgjengelig og løpende oppdatert. Biblioteket brukes av rørleggere, lærlinger, rådgivere, vaktmestere, driftspersonell og faglærere. Den digitale utgaven er tilgjengelig i vanlig nettleser, på iPad/nettbrett og på smarttelefon

INNHOLDSFORTEGNELSE - Kommunalteknik

Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget NS 3600 og NS 3424 og en eldre Tilstandsrapport etter NS 3454, 3451 og 3424. (Ved lanseringen av BSR 2 ble det sagt at NS 3451 og 3454 skulle fases ut.) Problemet med å ha to nesten like rapporter i markedet er at de setter (TG) tilstandsgrad på to forskjellige måter NS 3451 - Bygningsdeltabell. NS 3453 - Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. NS 3454 - Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og struktur. NS 3455 - Bygningsfunksjonstabell m/veiledning. NS 3456 - Mønster for dokumentasjon og bruksanvisning for bygninger. NS 3457. VÅRE TJENESTER Bygge- og anleggsteknisk prosjektering Statistiske beregninger av stål-, tre-, og betongkonstruksjoner Pelefundamentering Mål-og armeringstegninger inkl. bøyelister BIM prosjektering Utarbeidelse av anbudsdokumenter (NS 3450 og NS 3451) Funksjonsbeskrivelse for totalentreprise Beskrivelse etter NS 3420 eller prosesskoden Kostnadskalkylerog tilstandsanalyse / tilstandsrapport. NS 3420-kode for utførelse Ingen henvisninger. NS 3451-kode for bygningsdel Ingen henvisninger. Referanse til NBI byggdetaljer Ingen henvisninger. Øvrige henvisninger Se monteringsanvisninger for Isola takshingel, takbelegg, membraner og undertak etc. for bruk. Transport og lagring 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE Kode for.

NS 3451-kode for bygningsdel 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger. Hjemmeside E-post Avfallstype: Blandet materiale Avfallshåndtering: Deponering. NS 9431-kode for blandet mateiale: 9912 / 0011 / 6000 /_ EAL- kode blandet materiale: 170904. Europeisk standard SINTEF Byggforskning Teknisk Godkjenning nr. 2283 I dette programmet kan du raskt laste ned FDV-dokumentasjon og datablader, enten for ett og ett elnummer, eller fra en liste med elnummer. Hvert varenummer blir søkt opp i eksterne databaser, samt en intern database. Herfra henter programmet ulike dokumentasjonsfiler. Produktene grupperes etter Bygningsdelstabellen NS 3451 NS 3420-kode for utførelse S53.2:1 Tekning av profilerte gjennomskinnelige plater av plast NS 3451-kode for bygningsdel 232. Taktekning og membraner. Referanse til NBI byggdetaljer 571.803 Plastmaterialer i bygg. Typer og egenskaper. Transport og lagring Platene må ikke lagres eller under transport utsettes for direkte sollys NS 3451 kan brukes til klassifisering av bygningsdeler. C. Kartlegging av energibehov / Bygg- og kon-struksjonsbeskrivelse Denne skal si noe om byggets oppbygging og konstruk-sjon, spesielt når det gjelder de store bygningsdelene som gulv, tak, yttervegger - deriblant tykkelse på isola-sjon og u-verdier inkludert vinduer og dører. Formålet e

NS 3451-kode for bygningsdel Ingen henvisninger Referanse til NBI byggdetaljer Ingen henvisninger Transport og lagring Produktene er emballert på pall. Vis forsiktighet under transport 4. AVFALLSHÅNDTERING Kode for avfallsbehandling: EAL kode 170101 Avfallstoffnr 1611 5 NS 3451-kode for bygningsdel 214 Direkte fundamentering. 221 Gulv på grunn. Referanse til NBI byggdetaljer 521.112 Golv på grunnen med ringmur. Varmeisolering, frostsikring og beregning av varmetap. 522.111 Betonggolv på grunnen. 521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. 451. NS 3420-kode for utførelse S22.23 Vindsperresjikt av papp på sperrer. NS 3451-kode for bygningsdel 220 Primære bygningsdeler, generelt. Referanse til NBI byggdetaljer 525.101 Isolerte skrå tretak med lufting under undertak. 525.106 Skrå tretak med kaldt loft. Øvrige henvisninger Isola Avstandsklips Festes med pappspiker eller kramper NS 3420-kode for utførelse R33 Rekkverk og håndlister. NS 3451-kode for bygningsdel 262 Balkonger. Referanse til NBI byggdetaljer 536.112 Rekkverk.. Øvrige henvisninger Man bør bruke festemidler av varmforsinket (galvanisert), Sandbond Z eller rustfritt stål, da altanrekke brukes i et korrosivt uteklima NS 3420-kode for utførelse Q72 Lister. NS 3451-kode for bygningsdel Ingen henvisninger. Referanse til NBI byggdetaljer Ingen henvisninger. Øvrige henvisninger Bruk el-forsinket dykkspiker, og plasser spikrene slik at de vises minst mulig. Dor inn spikeren det siste stykket for å unngå hammermerker. Transport og lagrin

hypnosis bimbo GIFs Search | Find, Make & Share Gfycat GIFsSqueeze Personalizada em Plástico 300 ml | Gráfica expanSSivaBlock, natural stone or boulder wall retaining walls | NSMarch 2016 Calendar in Word and Pdf formats
 • Vilde og anna ny sang.
 • Purple rain key.
 • Glutenfri marsipankake.
 • Nobelfesten 2017 kläder.
 • Dobra bajera na dziewczyny.
 • Come on casino.
 • Jean michel basquiat.
 • Hundehjørnet.
 • Radiohead lift.
 • Warner music a&r.
 • Att göra i chania.
 • Linz restaurant innenstadt.
 • Parship.
 • Moldebadet åpningstider påske.
 • Åsnes snømann ski.
 • Kleidung 16. jahrhundert frauen.
 • Mario kart 9 wii u.
 • Torp ankomst.
 • Skandiamäklarna alicante.
 • Relais villa clodia lazise.
 • Matretter uten ovn.
 • Vfl ulm gaststätte.
 • Französische tennisspielerin.
 • Border collie haltung wohnung.
 • Plastidip.
 • Praca w stoczni gdynia bez doświadczenia.
 • Leca veggelement.
 • Singel armering.
 • Aeg tørketrommel feilmelding e60.
 • Norbert gastell todesursache.
 • Uveitis symptome.
 • Sang om å bli pensjonist.
 • Mynthandel sandnes.
 • Grottebadet meny.
 • No taxation without representation betydning.
 • Days gone multiplayer.
 • Kort ordtak.
 • Cafe bahnhof langendreer.
 • Club sandwich ingredienser.
 • Show tivoli københavn.
 • Spørreundersøkelse.