Home

Hvalfangere fra tønsberg

Småbyene Tønsberg, Sandefjord og Larvik med omliggende landkommuner pekte seg ut som en viktig hvalfangstregion. Den overveiende delen av mannskapene både på hvalbåtene, landstasjonene og de flytende kokeriene ble rekruttert fra søndre Vestfold Forsøket ble ikke vellykket økonomisk og det skulle gå flere ti år før norske hvalfangere prøvde seg på fangst i sydligere strøk. Den moderne industrielle hvalfangsten ble utviklet av Svend Foyn fra Tønsberg i 1860-årene. Han hadde lang erfaring fra selfangst i nordlige farvann, og fra 1864 drev han eksperimentell hvalfangst i Finnmark I 1907 slo Tønsberg Hvalfangeri seg ned på Syd Georgia, to år senere etablerte A/S Hektor seg på Deception med to lisenser. C A Larsen var der allerede fra 1904 (se KASKELOTTEN nr. 28). Andre Tønsberg-selskap prøvde seg i Angola og Australia, men med lite hell

Svend Foyns dagbok ble gitt som gave til Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum fra Foyns familie i Tønsberg i mellomkrigsårene. Arkivet etter Svend Foyn omfatter over 11 hyllemeter og dekker årene 1842-1904 Nesten et døgn senere blir fire sterkt medtatte hvalfangere observert på et isflak fra hvalkokeriet. De blir berget ut. Salvesens representant i Tønsberg, kaptein Onesimus Andersen, får den tunge oppgaven med å gi de pårørende den tunge beskjeden fire dager etter ulykken Fra 1904/05 1915/16 steg fangsten fra 5302 fat til 558806 fat olje. Tønsberg og Larvik var hvalfangsten den viktigste inntektskilden, og man måtte derfor satse på å fortest mulig bygge opp en ny hvalfangstflåte. For å få flåten i stand hurtigst mulig inngikk, i 1945, alle norske selskaper.

Flytende hvalkokerier er fabrikkskip som mottar fangst fra hvalbåter for prosessering til hvalolje.På begynnelsen av 1900-tallet lå vanligvis hvalkokeriene ankret opp i en egnet havn, og flensingen foregikk langs skutesiden. Etter hvert som fangstfeltene ble utvidet og teknologien utviklet, ble mesteparten av hvalfangsten pelagisk.. Den største fangsten foregikk i Sørishavet, men det ble. 40 hvalfangere mistet livet Under hvalfangstens gullalder på slutten av 1920-tallet i Sørishavet kunne det gå vilt for seg. Både hvalkokerier og hvalbåter gikk til bunns og rundt 40 norske hvalfangere måtte bøte med livet Hvalfanger Svend Foyn, Tønsberg: Se anmeldelser fra reisende, artikler, bilder og gode tilbud for Hvalfanger Svend Foyn i Tønsberg, Norge på Tripadvisor Av Bjørn Larsen (Njotarøy 2013) Prins Olavs Harbour. (Foto: Øyas Venner) Registrering av omkomne hvalfangere i Sydishavet . Det kunne vært interessant å vite hvor mange nordmenn som var knyttet til hvalfangsten fra Svend Foyn dro til Finnmarkskysten med hvalbåten «Spes & Fides» i 1864 og til Anders Jahres flytende kokeri, «Kosmos IV», som den siste ekspedisjon kom tilbake til. Hvalfangsten var en spesiell næring, med norsk dominans. Ingen hadde lengre vei til arbeidsplassen enn hvalfangere fra Sandefjord, Tønsberg og Larvik, da de la ut på den 15 000 kilometer lange turen til isødet på den andre siden av jordkloden. I 1914 sto Antarktis for 54 prosent av verdensfangsten, i 1930 for 91 prosent

Hvalfangst er fangst på hval, hovedsakelig fra båt på havet. Historisk deles hvalfangsten inn i to hovedperioder; den gamle fangsten, det vil si fangst fra robåter med håndharpun, og den moderne fangsten, det vil si fangst med damp- eller dieselmotordrevne hvalbåter med en kanon til å skyte en kombinert harpun og granat inn i hvalen. Man har også et skille med hensyn til de hvalarter. Norske hvalfangere. Henrik Henriksen var Salvesens drivkraft i de grunnleggende årene, på Island, Shetland, Falklandsøyene og Syd Georgia. Han hørte til en kjent Tønsberg-familie, og jeg går ut fra at de fleste av mannskapene på stasjonene og hvalbåtene sydpå ble hyret fra distriktet Tønsberg. Sovjetunionen ønsket også hvalfangere kan forklares ut fra Norges stilling innenfor hvalfangsten på ver-densbasis. De flytende fabrikkskipene (hvalkokeriene) som opererte i Antark-tis tilhørte norske eller britiske selska-per, men mannskapene og arbeiderne Hvalfangst i tønsberg. Hvalfanger Svend Foyn, Tønsberg: Se anmeldelser fra reisende, artikler, bilder og gode tilbud for Hvalfanger Svend Foyn i Tønsberg, Norge på Tripadvisor Småbyene Tønsberg, Sandefjord og Larvik med omliggende landkommuner pekte seg ut som en viktig hvalfangstregion. I 1610 startet engelskmennene hvalfangst ved Spitsbergen. Hollenderne fulgte etter to år sen

I kveld legger rådmann Egil Johansen frem sitt budsjettforslag for 2021 og økonomiplan for 2021-2024, for kommunestyret i Tønsberg. I forslaget ligger det 4,4 milliarder i kostnader til drift, og 0,6 milliarder til investeringer Hvalfangere på alle hav Arbeidskonflikter, organisering og svartelisting i hvalfangsten 1904-14 Da mannskapet fra hvalkokeriet «Ems» ankom Sandefjord på forsom - meren 1913 etter endt sesong i Grytviken på Syd Georgia, tok skipsaksje-selskapet Rollo ut tiltale mot 13 mann av besetningen. Arbeidsgiveren anklaget hvalfangerne for mytteri Et foto fra 1942. I arkivene til Stords lokalavis Sunnhordland dukker det opp et par gamle foto av en viss Esther Bergh. På et av dem, fra krigsåret 1942, er hun barn og står kledd i bunad sammen med to kusiner. På et annet er hun blitt ungdom og tilskuer på fotballkamp. Et annet navn, Nørholm, er klemt inn i parentes DigitaltMuseum found 3 hits. Created with Sketch. Norsk Folkemuseu

Tønsberg Blad: Trekken kom hver måned. Fortjenesten for hvalfangere varierer både etter hvilket yrke de hadde og etter fangstens størrelse i sesongen, - her gjør skytteren og hans instinkter seg gjeldene Mens norske hvalfangere er frustrerte over lave kvoter, kommer det internasjonal kritikk mot hvalfangstnasjonen Norge.Kritikken, gjengitt i blant annet Time Magazine, kommer i en rapport fra tre. I juli måned s.å. fraktet bark Fridtjof-kapt. M. Olsen - 400 tonn kull fra Liverpool til Dyrefjord og som returlast 1200 fat hvalolje via Lerwick til Christiania. I august måned gjorde D/S Meta av Stavanger en tur med 450 t. kull fra Blyth a 13/- og som returlast olje, barder og folk til Tønsberg , lumpsum kr. 4000 Data fra SSB. Tønsberg [²tœnsbær (ɡ)] ( lytte) er en by og kommune i Vestfold fylke, Sør-Norge, som ligger rundt 102 kilometer sør-sørvest for Oslo på vestkysten av Oslofjorden nær munnen til Skagerrak. Her på Likneset hviler over 200 hvalfangere fra 1600- og 1700-tallet. Området ligger på en høyde, dekt av store steiner og grus, og med en isbre i bakgrunn. Et verdig hvilested for en kamerat

Oversikt over hvalfangstens historie - Vestfoldmuseen

 1. Programmet sendes i år fra Tønsberg i anledning av at byen skal feire 1100-årsjubileum i 1971. Blant gjestene er derfor Kåre Holt, som har skrevet et teaterstykke til jubileumsfeiringen. Ellers har programmet som vanlig som målsetning å skape kontakt mellom det seilende og det landfaste Norge. Det blir besøk av hvalfangere og sjøfolk og.
 2. Tønsberg: Kent Zhao har drevet Maritim Hotell i Tønsberg i 15 år. Stedet var tidligere sjømannshjem, og mange hvalfangere har bodd der. Nå har han samlet nok gjenstander fra hvalfangertiden til å åpne museum. Mye av det har han funnet i Sandefjord. Begge foto: Eivor Jerpåse
 3. Hvalfangstarkiver fra Vestfold 3.1. Sammendrag fra Tønsberg var blant den industrielle revolusjonens pionerer i Norge og foregangsmann innen den tekniske utviklingen av moderne metoder for Børresen, Dag Ingemar: Hvalfangere i alle land Arbeidskonflikter, organisering og svartelisting i hvalfangsten 1904-14
 4. Hei på dere... er det noen som har kjennskap på døde under Hvalfangst Karl Emil Edvardsen dro ut 29.12 1923.Etter det er det ingen som har hørt fra han Ser ut som han dro ut fra Tønsberg .K.E.E. er født i Fredrikstad 1889. Han kone ligger gravlagt i Sarpsborg. MVH ØYDI

Spes & Fides var bygg nr 4 fra Nylands mekaniske verksted. Ved sjøsettingen i 1863 var hun det første havgående fartøy fra dette verftet. Det var Svend Foyn fra Tønsberg som bestilte skipet med en ide om å starte fangst på de store finnhvalene utenfor kysten av Nord-Norge. Skipet var det første skipet Foyn fikk bygd som var i jern I Tønsberg vekket kunstverket oppmerksomhet, eldre hvalfangere husket den barske gallionsfiguren. Mange tilbrakte flere sesonger ombord i Thorshøvdi. Skipet ble sjøsatt i 1948 og var det siste hvalkokeriet som ble bygd for et norsk rederi Svært mange fra Tønsberg-distriktet arbeidet også i det skotske hvalfangstrederiet Salvesen som hadde landstasjon i Leith Harbour. Jeg tror min svigerfar har en god del opptegnelser om hvalbåtene faren hans førte, men jeg har dem ikke tilgjengelig her Åsgårdstrand er fra gammelt av delt mellom tre i Tønsberg, ligger Navarino, garverens gamle hus, og på toppen av bakken ser man i syd Teien gård Dette området ble i store deler utbygget av hvalfangere som representerte en stor tilflyttingsgruppe fra ca 1930. Åsgårdstrand var da egen bykommune med et svært lavt.

Hvalfangst - Wikipedi

 1. Hvalfangst er fangst på hval, hovedsakelig fra båt på havet. Historisk deles hvalfangsten inn i to hovedperioder; den gamle fangsten, det vil si fangst fra robåter med håndharpun, og den moderne fangsten, det vil si fangst med damp- eller dieselmotordrevne hvalbåter med en kanon til å skyte en kombinert harpun og granat inn i hvalen
 2. (A. C. Olsen), Tønsberg. Ombygget til kombinert tank og transportskip ved Kieler Howaldtswerke, Kiel, Vest-Tyskland etter tegninger og ideer fra Nils Erling Olsen, bestyrer ved Husvik Harbour, Syd-Georgia. Det ble bl. a. bygget lugarplass for 300 hvalfangere. Satt i fart 02/11 som TEIE for selskapets Husvik Harbou
 3. Men hvalfangere er arbeidsomme folk. Letingen etter alternative fangstfelter er forlengst i gang. Fra sesongen 1904/05 er aktiviteten i gang i området vi i ettertid særlig forbinder med hvalfangst, den sørlige halvkule. Og iveren er stor, reiseevnen nærmest ubegrenset
 4. netavler over 137 norske hvalfangere som er gravlagt på Syd Georgia. Baksiden av kalenderen viser og forteller kjente og ukjente detaljer fra Hvalfangstmonumentet i Sandefjord. Lørdag 25. Årsmøte i Tønsberg MAI Tirsdag 05. Tirsdagsmøte Glasgowhuset JUNI Tirsdag 02. Tirsdagsmøte Glasgowhuse
 5. Stasjonsbygningen fra 1881 som i dag benyttes av Tønsberg Janitsjar, Tønsberg Sangforening og Tønsberg Amatørteater som øvingslokale og til møter. Som bildet viser var det på Strandpromenaden båthavn for småbåter og her lå også Jernbanebrygga som gikk under navnet av Elidabrygga, denne ble revet så sent som i 1953
 6. Referat fra årsmøtet i Kjølsdalen Krins Utviklinglag. KATALOG 63 OKTOBER 2014. FJORDKYSTEN REISEGUIDE. 2013 Nordisk musikk før GrieG oG sibelius. Tyske gramatikkregler. Eigenschaften von Pflanzenbehandlungsmitteln. LARS SKREFSRUD OG GOSSNERMIS JONEN. Resultatliste Rå-regattaen 2013

Kaskelotten nr. 3

 1. Takket være tilskudd og gaver fra offentlige og private bidragsytere, samt 70.000 dugnadstimer utført av tidligere hvalfangere, kan vi tilby en levende historietime med en unik båt. Fra ca. 1.mai til 1.oktober vil det være mulig å komme om bord i hvalbåten (dette må forhåndsbestilles)* Hvalvandrin
 2. Både fra norsk og amerikansk side ble det hevdet at hvalkokeriene var dårlig egnet til transatlantisk fart. basen fikk navnet Camp Norway og her havnet både hvalfangere og sjøfolk fra handelsflåten. 10.924 t.d.w. til Thorvald Berg i Tønsberg
 3. «Tønsbergsangen» er bysangen til Tønsberg i Vestfold fylke. Melodien ble skrevet av Ferdinand Rojahn i 1914. Teksten ble skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson i 1871.Den går i marsjtakt. Historie. Det var noen bypatrioter som henvendte seg til Bjørnson med spørsmål om han var villig til å skrive en festsang til 1000 års-jubileet i 1871
 4. Teksten nedenfor er et sammendrag fra en helsides artikkel som sto i Tønsbergs Blad 12. april. For 4. år på rad avholder Tønsberg Sjømannsforening, som en del av Den Kulturelle Skolesekken, to undervisningstimer i Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, Tollboden brygge for hver av 9. klassene i Tønsberg kommune
 5. delig hvalfangst med stationsplads i Jarfjord. Samtlige disse selskaper stiftes i Tønsberg eller omegn, o
 6. net med en stilfull gudstjeneste og krans på havet

Vestfoldmuseenes hvalfangstarkiver - Hvalfangstarkiver

Fra den arkeologiske undersøkelsen under gulvet på Auve i 2011. Foto: Vibeke Lia Steinalder. 250 meter nordvest for tunet ligger en sjelden boplass fra yngre steinalder. Arkeologer har gravd ut deler av den og fått frem rike funn fra perioden 3900-4400 f.Kr., altså 6000 år gamle 11.januar 1947 - Kantret og sank under jag syd av Syd Georgia. 14 hvalfangere, de fleste fra Vestfold, mistet livet. Kun en mann, en ung Shetlender, overlevde tragedien. Maskineri: Triple dampmaskin 3 cylindere diam. 19-32 ½ -56Maskineri bygget av Kaldnes Mek. Verksted, Tønsberg Stasjonen i Mehamn var eid fra hovedstaden og hadde tidligere tilhørt selveste Svend Foyn. Skips­rederen fra Tønsberg regnes som den moderne hvalfangstens far. Han hadde siden 1860-tallet drevet hvalfangst i Finnmark. Men nå hadde fiskerne fått nok Ved Svalbard etablerte nederlandske og engelske hvalfangere seg på 16- og 1700-tallet. Fangsten i Arktis fortsatte på 1800-tallet, men tok slutt da bestanden var nesten utryddet. Denne moderne hvalfangstmetoden er utviklet av Sven Foyn fra Tønsberg KOSTE SEG: Det ble servert lunsj i lokalene til Tønsberg Sjømannsforening. Fra venstre: Ian Gibson, Daniel Morrison, Eilif Hundal og James Yorkston. Fikk besøk. fra Skottland. Sist uke fikk Tønsberg. Sjømannsforening besøk. av tre skotske hvalfangere. som var mye i Tønsberg. på 1950- og 1960-tallet. De tre hadde med seg et. flott maleri.

De er en pryd for vår norske sjømannstand disse unge menn fra Tønsberg og Sandefjordskanter. Det har gjentagende gange været forsøkt å bruke andre nasjoners sjømenn til hvalfangere her, og spesielt har man her i Syd-Afrika kjempet for å sikre sine egne folk denne lønnede bedrift, men det har alltid vist sig at der må nordmenn til om det skal bli til noe 1879 Built as a schooner MARIANE at Teisverven (Jensen, Aasgaardstrand) (shipowner Johan Wesmann), Slagen pr. Tønsberg for shipowner Anders Guttormsen, Slagen pr Tønsberg, Nils Bull and merchant J. A. Hansen in Tønsberg 1889 Taken over by J. A. Hansen's Widow and others, Tønsberg 1890 Sold to M. Nielsen et al., Larvik 1891 Sold to A/S Mariane (Lars Abrahamsen), Larvi Det ble et skikkelig mimre- og gjensynstreff for ca 150 tidligere hvalfangere på Hedrum bygdetun søndag. Med hvalfangerenker, «hvalunger» og andre interesserte var det ca 600 mennesker på «Tunet», og treffet befestet stillingen som verdens største årlige hvalfangertreff. Årets tema var hjemkomsten til Vestfold fra «isen» Hun ble født inn i et enkelt, men engasjert arbeiderhjem på Kaldnes i 1896. Faren var sjømann og moren husmor og arbeiderske. Allerede mens hun gikk på folkeskolen tjente Claudia sine første kroner på å ro hjemkomne sel- og hvalfangere fra Tønsberg til Nøtterøy i familiens pram Bloggen får plutselig massevis av besøkende, fra rundt omkring i hele Norges land, som alle forviller seg inn på bloggen etter å ha søkt på ord som 'hvalfangst i namibia', 'norske hvalfangere i Walvis Bay', 'hvalfangst Luderitz', og alle mulige varianter som inneholder alle eller noen av disse ordene

God fredag ettermiddag, Vestfold! Tønsbergensere ble beskrevet som late og fornøyde for fire år siden, men nå har det snudd. Nå blir Tønsberg rangert foran byer som Drammen og Fredrikstad. Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen,ICAN, er tildelt Nobel fredspris. Hva betyr det for det norske motstandsarbeidet, spør vi Lars Egeland i Nei, til atomvåpen Fra 1934 var bilferjen i drift, I 1741 innførte den dansk-norske kongen, etter påtrykk fra borgerne i Tønsberg, et forbud mot trelasthandel i Åsgårdstrand. Seksten bønder fra Borre, Sjøen som næringsvei avtok i dette tidsrommet, men mange fastboende var likevel sjømenn og hvalfangere

Svend Foyn var en norsk skipsreder og grunnlegger av den moderne hvalfangst Clarion Collection Hotel Atlantic ligger sentralt i Sandefjord bare 400 meter fra togstasjonen. Hver dag dekkes det på til både frokost, fika og kveldsmat. Vi er et kontantfritt hotell. Velkommen See more of Hvalfangstmuseet Sandefjord on Facebook. Log In. o

Larship 40 hvalfangere mistet livet

Norsk halfangsts historie - Sydha

Oslo Kirker Kultur og Historie Museer Parker og Skulpturparker Stavkirker Opplevelsesentra Herregårder Utfartsteder Drammen Sandefjord Larvik Tønsberg Alle severdigheter Anders Jahres villa Sandefjord: Anders Jahres herskapsbolig på Midtåsen i Sandefjord Til alle tider har havets gigant, hvalen, tiltrukket seg menneskets oppmerksomhet. Norsk hvalfangst er av meget gammel dato. Etter som man innså at hvalfangsten utenfor norskekysten gikk mot slutten, begynte en rekke Vestfold-redere å kaste sine blikk på nye fangstområder. Fra 1890-åra ble det utrustet en rekke ekspedisjoner til Sydishavet og Antarktis som meldte om gode bestander av hval Fra midten av 1800-tallet gjennomgikk hvalfangsten en industrialisering, som i sær ble ledet an av Tønsberg-mannen Svend Foyn som hadde anlagt flere landstasjoner i Finnmark. I 1863 oppfant Foyn harpunkannen og i 1864 var det stabelavløpning for verdens første dampdrevne hvalbåt

Video: 40 hvalfangere mistet livet - Reportasj

Liste over flytende hvalkokerier - Wikipedi

40 hvalfangere mistet livet - Side

Så i Sandefjord har det vært hvalfangere helt siden yngre steinalder! Auveboplassen har en viktig plass i forskning på yngre steinalder i Norge. På mange av kystboplassene fra samme tid som steinalderboplassen på Auve er det oppdaget enkle hus- eller hyttekonstruksjoner. Størrelsen varierer fra 7x4 meter til 5,5x4 meter og 4,5x3 meter Tønsberg og omegn TK arr. danseaften i Slagenhallen 2. nov. 2019. Sammen med Holmestrand TK og arr.klubben spilte Varden TO opp til dans. Hvalfangertreffen på bygdetunet i Kvelde, med mange hvalfangere og folk fra Vestfold og Telemark var også en «høydare» i et fint sommer vær Her en film hvalfangere fra Nøtterøy: Svend Foyn. Her er oppgaver om hvalfanger. Hvalfangst. Her er noen oppgaver: En film om sjøfart og Tønsberg: Her er en film om tømmerhogsten på Nøtterøy: Norsk tømmerhogst fra 1913 til 2013 20.03.2012 fra hansemann@getmail.no Hans Jørgen Gjertsen, St. Georgsvei 55, 0280 Oslo (Tidligere Hystadveien 107) Dette huset må vel ha vært et av Norges mest originale bygning som ble selvfølgelig revet av vandaler i Sandefjord Tønsberg. Byggingen av veiene, hu-sene og alleene i Nøterø haveby star-tet på begynnelsen av 1920-tallet, men det ble ikke først og fremst et re-kreasjonssted for arbeidere som lev-de tett i byen og som skulle få ren luft, lys og uterom. Det var velstående skipsredere, sjøfolk, hvalfangere og funksjonærer med solid økonomi, som bygde se

Tønsberg domkirke er en langkirke og katedral fra 1858 i Tønsberg i Vestfold fylke. Domkirken er hovedkirken i Tunsberg bispedømme fra 1948. Tønsberg domkirke er en menighet i Den norske kirke. Kirketårnet rager 50 meter over havet, og har en høyde på 39 meter, noe som gjør den til Vestfolds høyeste byggverk Trekk fra hvalkanonens utvikling Af ERLING ERIKSEN Forfatteren er leder afmuseumsvæsenet i Vestfold fylke med hoved­ museum i Tønsberg og er således bysbarn med hvalfangstens nor­ ske foregangsmand, Svend Foyn. Et andet museum i Vestfolder Kommandør Christensens hvalfangstmuseum i Sandefjord, hoved­ byen for Norges hvalfangst Her møttes alle. fra hvalskytteren til kona fra Tenvik Landhandleri hadde i sommer må­nedene øyas største ølomsetning. Tønsberg Bryggeri måtte da også forsyne butikken med øllast annenhver dag Her øvde nye og gamle skyt­tere seg til stor glede for stedets unge. De hadde ikke anne, mål i livet enn å bli hvalfangere og helst. Tønsberg - hovedløpet inn Vestfjorden. I stedet økte duren fra stadig flere skipsmotorer, hvesing fra skorsteinenes steamutblåsing og rullelyder fra kjettinger. spesielt pensjonerte hvalfangere som følte at de på denne måten fortsatt deltok i høstens store oppbruddsstemning i byen,.

Byavisa Tønsberg nr 734 for uke 18 - 202 Åsgårdstrand er fra gammelt av delt mellom tre i Tønsberg, ligger Navarino, garverens gamle hus, og på toppen av bakken ser man i syd Teien gård, som Dette området ble i store deler utbygget av hvalfangere som representerte en stor tilflyttingsgruppe fra ca 1930. Åsgårdstrand var da egen bykommune med et svært lavt skatteøre. Sør-Georgia ligger sør for den antarktiske konvergensen på mellom 53,58º og 54,53º sørlig breddegrad og 35,57º og 38,01º vestlig lengdegrad. Sør-Georgias sørlige breddegrad tilsvarer Kiels nordlige breddegrad og det er like langt fra Sør-Georgia til Sydpolen som fra Hamburg til Nordpolen. Det er 1 390 km til Falklandsøyene som ligger i nord-nordvest, 2 150 km til Kapp Horn og 4 800. Tønsberg domkirke er en langkirke og katedral fra 1858 i Tønsberg i Telemark og Vestfold fylke. Domkirken er hovedkirken i Tunsberg bispedømme fra 1948. Tønsberg domkirke er en menighet i Den norske kirke. Kirketårnet rager 50 meter over havet, og har en høyde på 39 meter, noe som gjør den til Vestfolds nest høyeste bygning, etter Signaturen på Kaldnes, også i Tønsberg kommune Vi er stolte av å presentere enda en flott auksjon, noe vi håper du som medlem er enig i. Det er en god blanding av stedskort ,kunstkort og motivkort - og selvsagt en del lotter. Klikk her for AUKSJONSKATALOGEN Online-bud før auksjonen sendes som epost til adressen: bud@postkort.club Rettet beskrivelse objekt 33: 6 Kongekort, Kong Haakon, Prins Ola

Fra 1864 drev han eksperimentell hvalfangst i Finnmark, Anders Svors statue av Svend Foyn på Svend Foyns plass rett ved Tønsberg domkirke ble «skiænket Tønsberg By av Hvalfangere 1915». Foto: 2015 Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947, utgitt av ordenskanselliet ved O. Delphin. Minner fra Tenvik for femti år siden Kanskje var Tenvik livligere for femti år siden. Her var butikken det naturlige sentrum. Butikken var et riktig gammeldags landhandleri, bygd opp av Kaltvedt. Butikken var liten etter dagens målestokk, men til gjengjeld hadde den mange lagre, bygd etter hvert som behovet for lagerplass steg. Mel og sukker [ I starten av 1900-tallet var det gode tider i Sandefjord. Hvalfangstindustrien eksploderte, og økonomien blomstret i den lille kystbyen i Sør-Norge. Enn i dag preges byen av hvalfangsthistorien. Svend Foyn (1809-1894) fra Tønsberg bidro til å sette hjembyen sin på kartet hva det gjelder den tidlige hvalfangsten. Han konstruerte den første harpunskuten i 1863

Even vokser opp i Tønsberg sammen med moren og søstrene sine. Faren er hvalfanger, og den beste hvalskytteren i byen. Og Even er overbevist om at faren skal ta han med på hvalfangst neste sesong. Men når båtene vender hjem fra isen med den enorme fangsten, og Even ikke får øye på faren på dekk, skjønner han at noe er galt Da er det jo lett å tenke seg at praten gikk og at guttane skrøyt litt av kjente pol/hvalfangere fra hjembyen. Den mest kjente her hos oss var en som også deltok i Finnmark nemlig C. A. Larsen. Bysten er modellert av billedhuggeren Trygve Thorsen i 1930. men ble ikke reist før i 1987

Norske hvalfangere i militær tjeneste – Nøtterøy Historielag

Hvalfanger Svend Foyn (Tønsberg, Norge) - Anmeldelse

 1. nekultur, hovedside for organisasjonen Memoa
 2. broforbindelsen fra Jarlsø til fastlandet ble tatt i bruk i 1916, og var en gangbru i tre som kunne åpnes fra Husviksiden for rutebåter og lignende. I 1925 flyttet Tønsberg Harpunfabrik A/S hit, fra Revodden, og skiftet navn til Jarlsø Fabrikker AS. I 1952-53 ble verkstedlokalene til tidliger
 3. 140 tidligere hvalfangere reiser på jubileumstur til Sør Georgia. Anita Hegerland er dagens juletregjest. Det blir Lucia-feiring på barneavdelingen på Sykehuset i Vestfold. Det ble gjort et dramatisk budsjettvedtak i Svelvik kommune i går
 4. Opprinnelig het det Helgerødtangen. Navnet Verdens Ende oppsto på begynnelsens av 1900-tallet blant sommergjestene som besøkte stedet. For folk som bodde der, i hovedsak sjøfolk og hvalfangere, var dette ikke stedet verden sluttet men heller der den begynte. I tilegg til vakker natur med svaberg og bademuligheter, båthavn og restaurant, har stedet en fantastisk utsik
40 hvalfangere mistet livet - Reportasje

De døde langt hjemmefra - Nøtterøy Historiela

Mappe 2 - brev 27/6-1912 - Hvalfangstarkiver

Svartelisting i isødet Fontene

hvalfangst - Store norske leksiko

Opprinnelig het det Helgerødtangen. Navnet Verdens Ende oppsto på begynnelsens av 1900-tallet blant sommergjestene som besøkte stedet. For folk som bodde der, i hovedsak sjøfolk og hvalfangere, var dette ikke stedet verden sluttet men heller der den begynte Mer om Verdens Ende på Tjøme fra wikipedia: Verdens Ende er navnet på sydspissen av øya Tjøme i Vestfold, 26 km sør for Tønsberg. I vest ligger munningen av Tønsbergfjorden og i sør ligger Skagerrak. Stedet har postnummer 3145. Verdens Ende er et vernet friområde på cirka 250 dekar FRA TØNSBERG OG OMEGNS NÆRINGSLIV VED BEGYNDELSEN Af DET 20. AARHUNDREDE forlaget NORGE :: KRISTIANIA 1913 Amundsen, Ludv. Aschjem, Anton & Co. Askjem, Chr. DigitaltMuseum found 392 hit Hvalfangere blir ansatt for å telle antall utblåsninger fra hval i et forsøk på å kartlegge bestanden. Det jobbes også med å utvikle nye og mer humane fangstmetoder. - Det brukes utrolig mye ressurser omkring hvalfangsten, og den blir uten tvil en sterk symbolsak for Norge

Skotter og nordmenn i isen - Nøtterøy Historiela

Mannskapet på Albert Grimaldis (senere Fyrst Albert I av Monaco) forskningsfartøy ''Princesse Alice'' poserer mens de renser en fangst Begrepet hvalfangst viser til fangst av hvaler. 261 relasjoner gjennom ballastvann fra skip. Vi er nå et godt stykke på vei med å rydde opp, men ikke i mål. For ca 15 år siden ble torsken borte fra dette området -det ble en kraftig vekker for mange. Vi ble minnet om at 1. Skjærgården og samfunnet En Tønsberg-familie på øytur til Bolærne i 1904. Bildet er antagelig tatt på Mellom Bolæren Det pleide å være en viktig havn for hvalfangere og hvalfangst i de sørlige hav, nemlig Antarktis og Arktis havene. Mye av Sandefjord's heritage kommer fra epoken med vikingene som er ganske tydelig i sine ulike attraksjoner Gokstad skipet, Toensberg, 3112. Tønsberg (14,1 km) Larvik (17,5 km Ishavsskipper. Foreldre: Los Erik Ingebretsen (1794-1832) og Kirsten Olsdatter (1792-1875). Gift 1.8.1844 med Anna Birgitte Dehle (19.1.1825-12.8.1895), datter av Hans Olsen Dehle og Marie Margrete Henriksdatter (1793-1869/70). Erik Eriksen var en pioner i norsk ishavsfangst på midten av 1800-tallet. 1853 oppdaget han øygruppen Kong Karls Land øst for Spitsbergen, og seks år senere. Carl Johan Eckersberg Stenersen (født 31. mars 1894 i Kristiania, død 10. juli 1951 i Oslo) var offiser.. Han var sønn av forlagsbokhandler Johan Martin Stenersen (1866-1948) fra Horten og Marthe Kathrine Eckersberg (1869-1930) fra Tønsberg. Han var eldste mann av en søskenflokk på fem gutter, blant dem forretningsmann og kunstsamler Rolf Stenersen

På hvalfangst under sovjetstjerne

Den første kjente kilden hvor Horten er nevnt er fra 1582. I 1741 innførte den dansk-norske kongen, etter påtrykk fra borgerne i Tønsberg, et forbud mot trelasthandel i Åsgårdstrand. Seksten bønder fra Borre, men mange fastboende var likevel sjømenn og hvalfangere

Anders Svor – WikipediaDe strandede hvalfangerbåde nord for Thorsminde
 • Den tilsandede kirke.
 • Color line frakt.
 • Positiv avvik.
 • Bh verschluss vorne.
 • 450 euro job telgte.
 • Nederland drikke.
 • Dødsfall på tusenfryd.
 • Rogaland fylkeskommune itslearning.
 • Trycka bok privat.
 • Glemt mønster på samsung s7 edge.
 • Jegersberg lysløype km.
 • Westfield stratford stores.
 • Start dosbox.
 • Kløe etter operasjon.
 • Drygolin ultimat pris monter.
 • Burger king sørlandsparken meny.
 • Joon.
 • Haus mieten freising provisionsfrei.
 • Kjøpe humleplante.
 • Stift melk veranstaltungen 2017.
 • Fergetider puttgarden rødby.
 • Udo lindenberg daumen im wind titel.
 • Rösti recept.
 • Yellow bar mitzvah buch download.
 • Mietzinsrechner vermieter.
 • Religion i norge.
 • Sang om å bli pensjonist.
 • Tamarind paste norge.
 • Funksjoner oppgaver 10 trinn.
 • Kwh til kw.
 • Big shaq man's not lyrics.
 • Liv jentenavn.
 • Hotel stockhausen golf.
 • Psa motorproblemer.
 • Konsonanz dissonanz.
 • Ketlen vieira.
 • Vasopressin.
 • Mein hund zeitschrift.
 • Hvor mange gram er en sukkerbit.
 • Fly leknes bodø.
 • Integrert kjøleskap elkjøp.