Home

Hva er utdanningsvalg

Mulighetene er mange, men det er ikke alltid like lett å velge utdanningsprogram på videregående skole, eller å vite hva du skal studere og jobbe med i framtida. Faget utdanningsvalg skal hjelpe deg å finne riktig vei Filmen gir en introduksjon til hva som er nytt i læreplanen i utdanningsvalg. Læreplanen er på høring fram til 18. juni 2019.Du kan svare på høringen her Det er mange muligheter for deg som skal velge utdanning. Her får du 10 tips om hva du bør tenke på før du velger

Hva er du interessert i? Finn ut mer om dine evner og interesser ved hjelp av interessetester Hva er faget Utdanningsvalg? Ungdomskoleelevene står i 10. klasse foran sitt første viktige valg på en utdannings- og yrkeskarriere. Utdanningsvalg skal bidra til at elevene er godt forberedt til å gjøre et riktig valg, basert på både egne interesser og ferdigheter, samt kunnskap om utdanning, yrker og arbeidslivet generelt

Utdanningsvalg - Wikipedi

 1. Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data . Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra oppgaven ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: Oppgaven er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data ( NLOD )
 2. Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring. Å være tilpasningsdyktig er viktig i det stadig omskiftende arbeidslivet vi har nå. Forandringer skjer i stort tempo, Tilpasnings-dyktighet dreier seg om din evne til å forandre hva du gjør og tenker
 3. Hva er Utdanningsvalg? Faget inneholder mange aktiviteter utenfor skolen, der blant annet VGS dager og ARBEIDSUKA gir deg flere dagers praksis i ulike yrker- og utdanningsmuligheter. Andre akuelle aktiviteter er: Karrieresamtale med rådgiver i grupper/enkeltvis; Informasjon om mulighetene i videregående skole og høyere utdannin
 4. Hva sier dette noe om? Det er nærliggende å tenke at koronasituasjonen har påvirket noe, men det forsterker en bekymring hos meg for om det fortsatt er slik at faget utdanningsvalg ikke blir prioritert når det kommer til kompetanseheving. Partnerskapet gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen er et langvarig forhold
 5. Da vil 'Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring' være en solid hjelp på veien mot å løfte faget på din skole. Mange underviser i faget uten at de føler at egen kompetanse er tilstrekkelig til å bruke mulighetene i faget til fulle
 6. Mange ungdomsskoleelever lar seg stresse og synes valg av videregående opplæring er vanskelig. De lar seg presse til å ta valg ut fra hva andre mener. Denne.

Dette er en etterlengtet bok til oss som ønsker å bli bedre på å legge til rette for læring og utvikling i faget utdanningsvalg. Boken er en systematisk og grundig innføring i et mangfold av muligheter og konkrete fremgangsmåter. Samtidig utfordrer forfatterne oss på en mer grunnleggende måte gjennom å vise hva god pedagogisk. Utdanningsvalg er et interessant fag. Det skal, ifølge læreplanen, bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger. Faget skal bidra til å gi elevene en forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. Faget skal gi kunnskaper om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram [ Faget er obligatorisk og elevene får sluttvurdering deltatt eller ikke deltatt. Allerede på ungdomsskolen begynner prosessen med utdanningsvalg der elevene skal velge og søke utdanningsprogram ved videregåande skole. Dette skjer i en alder der mange synestdet er vanskeleg å vite hva de vil bli

Faget er obligatorisk og elevene får sluttvurderingen deltatt eller ikke deltatt. Allerede på ungdomsskolen begynner prosessen med utdanningsvalg hvor elevene skal velge og søke utdanningsprogram ved videregående skole. Dette skjer i en alder hvor mange synes det er vanskelig å vite hva de vil bli «Utdanningsvalg er kanskje det faget der man kan jobbe mest systematisk med utvikling av livsmestringsferdigheter Noe av problemet til gruppa har vært å skille mellom hva som skal ligge til overordnet del og hva som skal ligge til faget, selv om dette jo i undervisningen skal gå hånd i hånd Utdanningsvalg kan bidra til å vise sammenhengen mellom skolen og samfunnslivet elevene er en del av. Utdanningsvalg har potensial til vise dem at det de opplever på skolen i dag, har relevans.

Faget utdanningsvalg utdanning

 1. Undervisningsopplegget er laget for å vare i 4 skoletimer. I første time får elevene se en film som forteller litt om hva realfag er, og de tar Utdanningstesten. Denne presenterer noen realfaglige yrker som kan passe for eleven ut fra personlige og faglige interesser, personlighet og foretrukket læringsstil
 2. får kunnskap om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram til får prøve ut og bli bevisste på egne interesser . Organisering og innhold. Utdanningsvalg er et fag hvor aktivitetene kan foregå på andre læringsarenaer enn skolen, eksempelvis jobbskygging der elevene har utprøving i bedrift
 3. Faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet skal hjelpe ungdom til å finne ut ikke bare hva de vil bli, men også hvem de er. Pris 509,00. Legg i handlekurv De skal finne seg selv og forme sin identitet ut fra verdier og interesser. De skal gjøre livsvalg like.
 4. st.
 5. -hva forsikring er-hva Storebrand driver med-hvilken bakgrunn menneskene i selskapet har Mens dette pågår vil det dukke opp spørsmål som elevene skal bruke mentometerknappene på. Forteller om seg selv, bakgrunn, utdannelse og jobb
 6. Mette Pless er ikke overrasket over at elever blir påvirket av venner uten å tenke over det. For mange er det første gang de skal treffe et selvstendig utdanningsvalg. - Fra samfunnet forventes det at de treffer et selvstendig valg. Det forsøker de å leve opp til. Derfor sier de - og tenker - at de ikke er påvirket av hva andre synes
 7. Utdanningsvalg - identitet og danning Faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet skal hjelpe ungdom til å finne ut ikke bare hva de vil bli, men også hvem de er

Hva er faget utdanningsvalg? - Ung

 1. Utdanningsvalg er kjønnsdelt. Om lag 4 av 10 elever i videregående opplæring går på yrkesfaglige utdanningsprogram. produsere kjønnede stereotypier og normer som kan legge føringer på hva slags jobber gutter og jenter opplever at de passer til
 2. Utdanningsvalg er et nytt fag i ungdomsskolen. Hensikten med faget er å hjelpe deg med å Men hva er det som skiller den ene James Bond fra den andre? Ifølge en del filman-meldere er James Bond som spilles av Daniel Craig og som dukket opp i 2006, dypere
 3. Videreutdanningen retter seg mot lærere på ungdomstrinnet som ønsker kompetanse i å undervise i faget utdanningsvalg, og mot mennesker som til daglig jobber med ungdoms identitet og egenutvikling, for eksempel rådgivere, karriereveiledere, veiledere som arbeider med ungdom og skoleledere
 4. Hva vi tenker. Alt for mange mennesker kommer skeivt ut i yrkeskarriere og skolegang. Dette kan ha flere ulike årsaker, men vi tror at et stort antall skoleelever aldri tar seg tid til å reflektere grundig over hva de passer til og hvilke utdanningsmuligheter som finnes innenfor deres interessefelt
 5. ne.
 6. Hvem er du, og hva skal du bli? - PDF Free Download. V2017 presentasjon utdanningsvalg engelsk. Internasjonal engelsk - ta nettkurs på NooA videregående skole. Internasjonal engelsk - privatist | Kursagenten. ENGELSK - spredd over hele verden | røysta13

Om utdanningsvalg Publisert: 7.5.2015 Endret: 13.5.2016 Målet i faget utdanningsvalg er at elevene skal velge riktig program på videregående skole for å få flere til å fullføre en 13-årig utdannelse Utdanningsvalg er kanskje det aller viktigste faget i ungdomsskolen. Jeg ser så mange elver som mangler motivasjon og ikke vet hvor de skal - hva man er god på og har lyst å jobbe med senere. Med Elevbedrift får mange den første erfaringen med å velge oppgaver ut fra egne interesser og ferdigheter og at de ser at ulike oppgaver er alle like viktige for å nå et felles mål Temaet for oppgaven er utdanningsvalg, motivasjon og identitetsprosesser blant læreflink ungdom på studieprogrammene TAF-TIP og TAF-Bygg ved Knarvik Videregående Skole. Oppgaven tar sikte på å diskutere hva som foregår i det ungdom går igjennom i en valg og identitetsprosess Utdanningsvalg skal bidra til at elevene får prøve ut og bli bevisste på egne interesser. Sammen med veiledning gitt av skolens rådgivning skal faget utdanningsvalg legge til rette for kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Hovedområder Faget er strukturert i tre hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor

Faget utdanningsvalg fornyes Veilederforum

 1. Utdanningsvalg beskriver en individuell handling som utføres av enkeltmennesker i et samfunn, som består av strukturer som påvirker valgene. Sosiologiens klassiske spørsmål om aktør og struktur er i så måte et anliggende også innenfor utdanningsvalg. Forskjeller i utdanningsvalg har vært bakgrunn for en rekke sosiologiske studier
 2. Studiet er innstilt høsten 2020. Utdanningsvalg åpner dører mot elevenes fremtid og hjelper dem å se sammenhengen mellom utdanning og arbeidsliv. Det handler ikke bare om hva elevene skal bli, men også hvem de skal bli
 3. Et undervisningsopplegg i Utdanningsvalg - Oppdrag yrkesfag Opplæringskontorene i Troms sammen med NHO Ung og Karriere Troms har utviklet et nytt undervisningsopplegg for 9. eller 10. klasse hvor fokus er yrkesfaglig utdanning. TIL LÆRER: Dette er et undervisningsopplegg for 9. eller 10.klasse som skal gjøre eleven bevisst på de ulike yrkesfaglige utdanningsmulighetene i Troms.
 4. Du bør også tenke på hvem du er, ikke bare hva du kan. Ikke glem å tenke på hva du er interessert i, hva du liker å holde på med, hvilken type du er og hvilke egenskaper som definerer deg. Kanskje en liten runde med vennegjengen kan gi viktig input til studievalget
Danser | utdanning

Utdanningsvalg på ungdomsskole

Målsetting med kurset er: Å øke kunnskapen om kjønn, kjønnsroller og kjønns-identitet og hva det kan bety for valg av utdanning. Å reflektere rundt hva som påvirker forestillinger om kjønn og hvordan de kan utfordres. Målgruppe: Rådgivere, karriereveiledere og lærere som underviser i faget utdanningsvalg Hva avgjør hvilket studie du velger? (Avsluttet) Hva du har lyst til å bli (58%) 566. Hva som vil sikre deg jobb i fremtiden (42%) 413. Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger. - Når det gjelder trygge utdanningsvalg er jo sykepleier og helsefaglige utdanninger et godt eksempel

Film: Hva er nytt i utdanningsvalg? - Udi

Utdanningsvalg er bygd opp på samme måte som Munins andre fagressurser med korte fagtekster, refleksjonsoppgaver til individuelt arbeid eller i grupper, og aktuelle nyheter knyttet til tema. Her finner du en lenke til en smakebit på innholdet vi leverer og her ligger tilhørende lærerveiledning Det er mye vi ikke vet om framtida og hvordan yrkeslivet blir. Vi vet at det kommer til å bli nye måter å jobbe på og at det kommer nye yrker vi ikke har i dag. Ingen vet hvor de jobber om 20 år. Se på Lars i filmen: Han startet som sykepleier og jobber i dag som rådmann Utdanningsvalg handler om mer enn hva som gir deg raskest jobb Veiledning. Elevorganisasjonen og Norsk studentorganisasjon etterlyser flere veiledere med formell kompetanse til å bistå elever i sin valgprosess; ikke flere som går ut i media for å snakke om hva som gir deg jobb Men det er også viktig at dere der hjemme prater mye med de håpefulle om hva som vil være et riktig valg for dem. Det vil være 2 foreldremøter, ett på 9. trinn og ett på 10. trinn, hvor tema er karriereveiledning og overgangen til videregående skole

10 tips om valg av utdanning utdanning

fagene/hva-er-nytt-i-utdanningsvalg/ Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning https: • Hva er «innenfor» eller «utenfor» det du vurderer som aktuelt for deg? • Hvilke ønsker og mål har du, og hvilke av de ønsker du å forfølge så de kan bli til muligheter ønsker, hun bare forteller meg hva hun tror er smart å gjøre. Hun syns også valgene jeg har gjort er bra. Faren min derimot prøver aktivt å overtale meg til å ta realfag, selv om han sier det er mitt valg, og ble veldig skuffet da jeg ikke søkte på Katta. Han er veldig misfornøyd med valgene mine Utdanningsvalg: Følge drømmen eller etterspørselen? En pågående debatt i vårt samfunn er hva som bør være avgjørende for utdanningsvalget dagens unge står ovenfor. Mens idealistene står på sitt om at det først og fremst bør være interessen som skal styre valg av yrkesvei,. Utdanningsvalg skal bidra til at elevene får prøve ut og bli bevisste på egne interesser. Sammen med veiledning gitt av skolens rådgivning skal faget utdanningsvalg legge til rette for kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Det er ikke eksamen i faget og det gis ikke karakter, men deltatt i faget Utdanningsvalg kan være vanskelig. Det er mange som kan tenke seg å gjøre noe annet etter videregående. Da passer folkehøgskole for deg. Du kan rett og slett bruke det året på å prøve ut nye sider av deg selv og se hva du får til når man har et år uten eksamen og karakterer

Målet i faget utdanningsvalg er at elevene skal velge riktig program på videregående skole for å få flere til å fullføre en 13-årig utdannelse Utdanningsvalg - Educational choices Masterarbeidet er en studie av hvilke faktorer elever anser som betydningsfulle når de velger utdanning, og hva som påvirker dette utdanningsvalget

Arbeidsmarkedet er konjunkturutsatt, og det kan være vanskelig å spå eller forutse hva som er sikre utdanninger, Hvis du ønsker å lese mer om karriere og utdanningsvalg, kan du også se: 10 tips om valg av utdanning Link til ulike interessetester Intervju med karriererådgiver Skolefaget utdanningsvalg bidrar til at elevene skal mestre livet sitt. Legg utdanningsvalg inn i tverrfaglige temaer om folkehelse og livsmestring. For noen uker siden skrev jeg om livsmestring, som mange med god grunn er opptatt av for tiden. Folkehelse og livsmestring skal som kjent inn i alle skoler som et tverrfaglig tema. Mange spør seg hvorda

Hva er de mest sentra kjerneelementene i faget med utgangspunkt i skissen, hva må inn og hva skal ut? Generelt sett synes det som om «utdanningsvei, yrker og arbeidsliv» er det som tas best imot av de som har besvart høringen, og kan benyttes for at elever kan ta informerte utdanningsvalg Hvem er elevenes viktigste rådgivere ved valg av videregående opplæring? I hvilken grad gjennomføres praktisk utprøving i faget utdanningsvalg? Hva synes elever på 10. trinn om faget? Hva tenker lærerne som underviser i utdanningsvalg på 10. trinn om elevenes utbytte? Hvordan fungerer samarbeidet mellom skoleslagene Tema for denne oppgaven er kjønnsutypiske utdanningsvalg og retter fokus mot unge som velger utdanning på tvers av hva som betraktes som tradisjonelle gutte- og jentefag. Sentralt i studien er å få frem den betydningen informantene selv vektlegger når de forteller om sine valg, erfaringer med valget og hvordan de ser for seg fremtiden Utdanningsvalg skal bidra til at elevene får prøve ut og bli bevisste på egne interesser. Sammen med veiledning gitt av skolens rådgivning skal faget utdanningsvalg legge til rette for kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling.

Kantinemedarbeider | utdanning

Interessetester utdanning

Hva er Vg1, Vg2 og Vg3? Hva krever skolen av deg som elev? Valget er ditt! Hva bør du tenke på før du skal søke? Hvor kan du få vite mer om videregående opplæring? Søknad og inntak til Vg1. Søknadsfrister; Hvordan søker du? Hvordan svarer du? Til deg som er minoritetsspråklig søker. Språkopplæring for minoritetsspråklig Utdanningsvalg skal bidra til at elevene tar selvstendige valg. gjøre rede for hva og hvem som kan påvirke karrierevalg og hva dette Det er ikke eksamen i faget. Eksamen for privatister. Læreplan for utdanningsvalg på ungdomstrinnet Læreplankode: UTV01-0 Den er utviklet på bakgrunn av hva vi vet om bruk av læreplanene, og på bakgrunn av innspill og samarbeid med lærere, skoleeiere, skoleledere og universitets- og høgskolemiljøer som deltok i dette arbeidet. De nye læreplanene består av: 1) Om faget. Om faget er en ny del og dels e Utdanningsvalg er kjønnsdelt. produsere kjønnede stereotypier og normer som kan legge føringer på hva slags jobber gutter og jenter opplever at de passer til (Reisel 2014). Kjønnsdelte utdanningsvalg og et kjønnsdelt arbeidsmarked kan bidra til å skape,. Da er årets siste Utdanningsvalgtime gjennomført på 10. trinn. Elevene gjennomførte oppgaven «overganger». De reflekterte rundt utfordringer de ser for seg ved overgang til vgs. Vi ønsker alle våre elever lykke til med inntaket

Glasshåndverker | utdanning

Hva er faget Utdanningsvalg? - skoleogarbeidsliv

Serie: Boligblokka Jeg vil bli. 06:07. I denne filmen møter vi Gunnhild, hennes foreldre og storebror en dag Gunnhild skal ut å treffe sin nye kjæreste. Filmen handler om kjønnsroller og likestilling i familien og hvilke forventninger og holdninger som er knyttet til barnas utdanningsvalg, kjærester og forpliktelser når det gjelder husarbeid - Utdanningsvalg reflekterer ikke bare ønsker og forhåpninger, men også muligheter og begrensninger. Seehuus mener forskning på denne tematikken er viktig fordi man forsøker å forstå hva som ligger til grunn for kjønnsdelte utdanningsvalg Faglærer i utdanningsvalg Oppl.leder Kjetil Woll September - desember Min framtid Hvem er du? - Ditt liv til nå - Våre egenskaper - Hva gjør du etter skoletid? - Toppen av et isfjell - Hva er et godt liv - Lover og regler for barn/unge - Min plan for 8.trinn Arbeid individuelt og i grupper Min framtid Del I dag er det 30 prosent av menn og 20 prosent av kvinner som ikke fullfører videregående i løpet av fem år. Andelen som fullfører, er særlig lav blant elever med svake karakterer fra ungdomsskolen. Det er spesielt viktig at denne gruppen tar valg de blir fornøyde med. Det er ikke noe fasitsvar på hva som er et godt valg for den enkelte I ungdomsskolen er det nå etablert et nytt fag - utdanningsvalg. Dette faget skal bidra til at ungdommer blir kjent med ulike utdanningsprogrammer på videregående skole slik at de kan foreta kvalifiserte valg. Formålet med faget er blant annet å skape større sammenheng i grunnopplæringen: mellom ungdomsskole og videregående skole. Det sår også at Fage

Egne valg - hva velger du? utdanning

Grunnskolen har fått et nytt fag; Utdanningsvalg, målet med faget er å få et bedre grunnlag for valg av utdanning og yrke. Utprøving av ulike yrker er et av målene i faget, i tillegg skal det bli kjent med arbeidslivet generelt sett. Mange prosjekter finnes også, utdanningsvalg har et omfang på 113 klokketimer i løpet av ungdomsskolen Tema: Utdanningsvalg Tekst: «Valgets kvaler» i Faktafyk på papir, og i utvidet versjon i nettmagasinet. Mål med opplegget: Å vekke elevenes interesse for sakprosa. -Gjennom at elevene setter ord på sin personlige leseopplevelse -Gjennom at elevene relaterer teksten til sin egen hverdag. 1. Fø Før elevene leser, kan det være fint å informere om at denne teksten handler om utdanningsvalg, og ha en samtale rundt det. - Hvor mange av dere vet hva dere skal bli? - Hva lurer dere på i den sammenhengen? 2 Underveis - Noter eller sett strek under gode og dårlige råd. - Noter noe du synes er interessant, rart eller overraskende Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger. Faget skal bidra til å gi elevene en forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. Faget skal gi kunnskaper om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram til, og gi innsikt i et arbeidsmarked i endring

Bore- og vedlikeholdsoperatør | utdanning

Tilpasningsdyktighet - karrierelæring

Utdanningsvalg. Det er ikke alltid like lett å vite hva man skal bli når man blir stor! Disse linkene sender deg videre til sider hvor du kan finne mer om utdanning: utdanning karakterkalkulator Jobbkompasset tautdanning.no vilbli.no Brann 110; Politi 112 UTDANNINGSVALG Tekst og foto: Runar Baune, Naturfagsenteret Mer enn en gang har jeg som rådgiver i ungdomsskolen hatt elever på kontoret som spør: Hva gjør egentlig en ingeniør? Mellom lin-jene leser jeg at eleven egentlig ikke har begreper om dette yrkes-området, og det er da vanskelig å forklare med ord slik at han/hun skjønner det Du er her: Startside Våre tjenester Utdanning Karriereveiledning i grunnopplæringen Trøndelag sør Faget Utdanningsvalg Utdanningsvalg 10. trinn Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger Med en bachelor i nordisk og fullført praktisk-pedagogisk utdanning er jeg utdannet adjunkt i norsk. Nå ønsker jeg å ta mer utdanning. Hva er lurest: å studere så jeg får et undervisningsfag til, eller å ta en master i nordisk så jeg blir lektor? Jeg vet jeg som lektor får høyere lønn og større m.. Hva må UDV-kontakten gjøre? og fordele ungdomsskoleelever til utprøving i videregående skole i faget utdanningsvalg. Denne brukerveiledningen er ment å være til hjelp for deg som UDV-kontakt i videregående skole. Brukerveiledningen er merket med dato for siste revidering

Utdanningsvalg er et fag med mange muligheter og er godt egnet til å Denne bør gjennomgås hvert år i starten av skoleåret slik at elevene er forberedt på hva som kommer. Dette skaper god. Utdanningsvalg Publisert: 20.6.2015 Endret: 4.7.2017 Målet i faget utdanningsvalg er at elevene skal velge riktig program på videregående skole for å få flere til å fullføre en 13-årig utdannelse

Hva er Utdanningsvalg? - buskerud

Litt om hvem vi er: Smart Karriere / Emmali & Ekker er Norges største leverandør av privat studie- og karriereveiledning, og anses som pionerene i bransjen. I over 20 år har vi hjulpet mennesker i alle aldersgrupper med deres utdanningsvalg. Alle våre veiledere bærer vårt varemerke som empatiske, åpne, tillitsskapende og profesjonelle Hva er utdanningsvalg og hva bruker vi disse timene til på skolen vår? 樂 http://m.tvetenuskole.blogg.no/1497189768_utdanningsvalg.htm

Video: Hvordan skal vi fornye faget utdanningsvalg

Ergoterapeut | utdanning

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube men det har ikke endret hva jeg skal. velge. Etter den halve dagen ble det mye. klarere for meg at jeg ville velge denne. linjen. • Med noe av det jeg har opplevd har jeg. fått et helt klart svar på at det skal jeg i. hvert fall ikke søke på. Det er jo et skritt. nærmere. Andreassen m.fl. 200

Her er ti tips som kan gjøre ditt valg enklere. Fristen for å søke på videregående er 1. mars. Fristen for høyere utdanning er 15. april. Bruk tid; Det er lettere å føle seg sikker på valget ditt dersom du bruker god tid på å finne ut hvilke muligheter som finnes, og hva du har lyst til. Husk at det er mulig å gjøre omvalg underveis Foreldre er viktige i påvirkningen av barns utdanningsvalg blant annet ved at barn i stor grad velger samme utdanning som sine foreldre (Helland, H. og Wiborg, Q. 2014), og at foreldre er viktige rådgivere for barna når de skal velge utdanning (SINTEF 2008 og NHO 2015) Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. På grunn av situasjonen med koronaviruset kan det være noen studenter som har digital undervisning første dagen. Du finner informasjon om tid og sted, og om du skal møte opp på campus eller digitalt, i timeplanen din øverst på denne siden Prioriteringene i utdanningssystemet og ungdoms utdanningsvalg kan også bli påvirket. Hva skjer dersom våre forutsetninger ikke slår til? Resultatene bygger på forutsetninger om hvordan norsk økonomi utvikler seg, men disse forutsetningene vil ikke realisere seg akkurat slik vi har forutsatt Hva er karriereveiledning? Vi ønsker å bistå deg med å ta reflekterte jobb- og utdanningsvalg og kan være en nyttig sparringspartner for deg i denne prosessen. Forberedelser til time Hva kan du forvente av oss? Mange lurer på hva det vil si å motta karriereveiledning

Røykdykker | utdanningSkipsmegler | utdanning

Det som er det aller beste med forsvaret, er at man hele tiden blir tildelt nye oppgaver og får nye utfordringer man må strekke seg etter. Jeg skal ikke nevne innholdet i alle mine jobber i løpet av de 23 årene, men skissen av hva jeg har «puslet» med, kan vel si noe. Program for Utdanningsvalg (UDV) - alle trinn. 8. trinn. 9. trinn. Elevene gjennomfører et 16-timers kurs i UDV og blir informert om mulighetene som finnes på videregående skole. Det skal gjennomføres et større arbeid om temaet Yrkesliv. Elevene skal blant annet arbeide med dataprogrammet Karrierepermen innenfor ulike fag UTV: Utdanningsvalg •Bli bevisst egne verdier, interesser, sterke (og svake) sider og muligheter •Få oversikt over videregående utdanning og kjennskap til ulike skoler •Gjøre elevene bedre rustet til å gjøre gode, selvstendige og realistiske valg for veien videre •Få kjennskap til utdanningssystemet og h Det er en overvekt av kvinner i helse- og sosialnæringene og undervisningsnæringene, mens det er flest menn i industrinæringene og bygg- og anleggsvirksomhet. Du finner flere tall om dette i statistikken Indikatorer for kjønnslikestilling; Andel sysselsatte (15 - 74 år) som. UTDANNINGSVALG - 8. TRINN HARALDSVANG 2019/2020 10 timer HOVEDMÅL KOMPETANSEMÅL UKE AKTIVITETER OG METODER LÆRESTOFF/KILDER/RESSURSER PERSONLIGE VALG Formulere egne kortsiktige og langsiktige karrieremål basert på interesser og muligheter 45 Info om faget. Power Point om struktur i vgs Presentasjon fra vilbli.no 4 Dette er et nettsted som samler nyttig informasjon om videregående opplæring og karriereveiledning for ungdom. Målgruppa for dette nettstedet er foreldre som har ungdom på ungdomsskolen. Ungdommen selv har faget Utdanningsvalg hvor de lærer om videregående opplæring, karriereferdigheter og seg selv

 • Ram animal.
 • Genetisk institutt rikshospitalet.
 • Norsk spansk oversetter.
 • Culpa objektivt ansvar.
 • Orkanen irma.
 • Valerian mathäser.
 • Villa fredheim svalbard.
 • 60's style fashion.
 • How long do i have to stay lyrics.
 • Barnefilmer fra 80 tallet.
 • Latte macchiato gläser.
 • Jerry lewis kinder.
 • Rachel bilson.
 • Yellowstone eruption consequences.
 • Curling bursdag snarøya.
 • Gravid med polypp i livmoren.
 • Sorti kryssord.
 • Helfo utland student.
 • Toalettsete europris.
 • Pinscher mentalitet.
 • Hva betyr aux.
 • Hvordan utvikle empatiske evner.
 • Was ist ein tonabnehmer.
 • Bike d.
 • Mp3 cutter online.
 • Hollister.
 • Fina bibelcitat.
 • Universal music vision.
 • Radiologi utdanning.
 • Åpen barnehage hoeggen.
 • Hjernen er stjernen.
 • England history.
 • Hematom utan orsak.
 • Grohe kontakt.
 • Åpen dag vgs 2018.
 • Trygghetsalarm asker.
 • Cicerone kryssord.
 • Fotballspiller fra rogaland.
 • Tertiærnæring presentasjon.
 • Tørre lepper sykdom.
 • Pebble beach webcams.