Home

Hen kjønn

Hen er et kjønnsnøytralt eller kjønnsmangfoldig pronomen i tredje person entall. Det kan brukes der kjønn er ukjent, og da i stedet for hun/han eller vedkommende. Det kan også benyttes der kjønn er uten betydning eller der hvor personer ikke definerer seg som mann eller kvinne. Noen personer definerer seg hverken som kvinner eller som menn, men ønsker samtidig å få definere seg som. I likhet med «hen» kan «they» brukes i tre ulike kontekster, som ifølge store medisinske leksikon er der... kjønn er ukjent, altså istedenfor han/hun eller vedkommende. kjønn er uten. Men som punkt 3) og 4) viser, kan kjønnsnøytrale pronomen som they og hen også brukes når man bevisst ønsker å unngå et kjønnet pronomen som han eller hun. I disse tilfellene har språkbrukere aktivt erstattet et kjønnet pronomen med et kjønnsnøytralt et Nokre meiner at hen skal brukast i staden for andre kjønnsnøytrale uttrykk som ho/han eller vedkomande, altså når kjønnet er ukjent eller uvesentleg eller skal utydeleggjerast.Men mange vil òg at hen skal brukast kjønnsoverskridande og visa til personar som ikkje kjenner seg heilt som ein han eller ei ho.. Det er ikkje duka for eit heilt knirkefritt samliv mellom den kjønnsnøytrale og.

Hen hyller Aps forslag om en tredje kjønnskategori. 14 år gamle Em til Em Schuff tror det bli lettere å forstå kjønnsnøytralitet dersom staten bestemmer at det finnes et tredje kjønn Gjennom utstillingen Hen - Flytende kjønn presenteres en mer fleksibel kjønnsforståelse, slik den blir formidlet gjennom kunst. Jeg holdt på å skrive samtidskunst, men må ta meg i det, for utstillingen strekker seg helt tilbake til den tiden Hans Jæger og Oda Krogh knullet på seg syfilis i Kristiania, nemlig slutten av 1800-tallet Ikke alle mennesker føler seg hjemme i kategoriene hankjønn eller hunkjønn. Professor i sexologi Esben Esther Pirelli Benestad mener det finnes syv ulike kjønn

Kjønnsnøytralt pronomen er en del av kjønnsnøytralt språk, og brukes når en person som omtales ikke er definert for kjønn, eller om det ikke er ønskelig å definere det. Bruken av kjønnsbestemte og -nøytrale pronomen og andre ordklasser varierer mellom ulike språk. I moderne norsk bruker mange hen som en nøytral variant av han og hun etter mønster fra svensk, mens finsk, samisk. Kjønn. Mange dyrearter har kjønnsdimorfisme, dvs. at hann og hunn har ulikt utseende når det gjelder størrelse, fasong, farger, behåring m.m. Hos reinsdyr har hannen et velutviklet gevir, mens hunnens er langt mindre og spinklere Hen er et pronomen vi kan bruke når vi ikke vet kjønnet til den vi refererer til.Hen er også et pronomen vi kan bruke når kjønnet til den vi refererer til, er uvesentlig, eller når vi refererer til en gruppe hvor begge kjønn er representert.Vi kan dessuten bruke hen om individer som hverken identifiserer seg som biologisk mann eller kvinne. I ukens språkprat skal jeg diskutere noen av. Sosialt kjønn (latin «kjønn»), er innen sosiologien en betegnelse som peker på kjønnet som en sosial konstruksjon. Begrepet er brukt innen kjønnsforskningen . Dette sosialkonstruksjonistiske perspektivet på begrepet kjønn springer ut fra et eksistensialistisk ståsted, der Simone de Beauvoir la den kanskje viktigste grunnstenen med boken Det annet kjønn (1949)

hen - Store medisinske leksiko

 1. I Sverige er pronomenet hen blitt innført i Svenska Akademiens ordlista, mens her i Norge diskuteres det om vi har behov for det. Argumentene for at vi trenger hen, er at vi ikke alltid kjenner til eller vil trekke fram eller avsløre kjønnet til den vi snakker om.Mange venter på at hen skal bli innført eller «godkjent» i norsk, men ser ut til å glemme at det er språkbrukerne selv, og.
 2. Eksplosiv økning av norske barn som vil skifte kjønn. Hen mener det er ytterst få som endrer oppfatning av eget kjønn når de kommer i tenåringsalder
 3. Utstillingen tematiserer hvordan det flytende kjønn og spørsmålet om HEN - også kalt det tredje pronomen - reflekteres i samtidskunsten. Flere av verkene viser hvordan kjønn og identitet er konvensjonsbetinget og kan relateres til sosiale og politiske endringsprosesser

Og da skal du ikke se bort fra at det blir bråk, slik det gjerne blir når noe handler om kjønn. Svenskene diskuterte dette for noen år tilbake. Horace Engdahl, som er kjent som medlem av Svenska Akademien (som styrer med normeringen der borte), men neppe for sin fintfølenhet i kjønnsspørsmål, ble i 2012 spurt hva han syntes om hen Pronomenet hen henviser til de av oss som er annerledes kjønnet. I henhold til gjeldende oppfatninger, er vi for mye både kvinne og mann til å være noen av delene i vanlig forstand. Det kan være de av oss hvis kropper allerede i utgangspunktet hadde klare trekk fra begge «kjønnsmajoriteter» (i det vi innser det hensiktsmessige med flere kjønn, blir de gamle til majoriteter) Etter å ha besøkt kunstutstillingen «Hen - flytende kjønn» på Galleri Sølvberget i mars i fjor, tok han til orde for at kommunen bør innføre «hen» som en tredje kjønnskategori. - Jeg har vært i kontakt med foreldre til barn som ikke definerer seg innenfor «han» og «hun», og som har savnet en offentlig språkbruk som gjør at de også føler seg inkludert

Hen, kjønn Dette er tiårets ord

 1. Ordet «hen» er foreslått som tillegg eller erstatning for det vanlige mann - kvinne. Dette for å tilfredsstille de av oss som ikke føler seg komfortable med våre vanlige begreper. Men det er naivt å tro at det stopper med Hen. Det er forskjellig oppfatning av hvor mange kjønn vi trenger. Noen foreslår 7
 2. Barn under 6 år kan bare få endret juridisk kjønn dersom de har en medfødt usikker somatisk kjønnsutvikling. Tilstanden må dokumenteres av helsepersonell. Den 1. januar 2017 trådde en egen forskrift om endring av juridisk kjønn for norske statsborgere bosatt i utlandet i kraft (lovdata.no)
 3. * Hen er et kjønnsnøytralt pronomen tredje person entall. Det brukes enten om personer som ikke definerer seg som mann eller kvinne, eller om personer av ukjent kjønn i stedet for hun/han eller.

Hen, men også they, zie, xe og ey - kjønnsnøytrale

Tønsbergs Blad - I Sverige bruker de «hen» på et kjønn som

Selv bruker Stubberud hen ganske mye, blant annet i forskningsøyemed når noen skal anonymiseres og det ikke er relevant å vite noe om kjønn. Eller når noen selv ønsker å omtales som hen. Men rent personlig er ikke forskeren helt sikker på at hen treffer spikeren Hun, han og hen. Partiene Ap, SV og MDG foreslår at begrepene i ordensreglementet i skolene i Stavanger endres. Han og hun skal bort til fordel for hen. Publisert: Det handler som tidligere om å normalisere alle typer kjønnsidentitet samt det å skifte kjønn, selv om dette gjelder en meget liten del av befolkningen Hen, hun og han. Utstillingen HEN - flytende kjønn som skal vises i Sølvberget galleri fra 26. januar til 24. mars 2019 handler ikke om barnelitteratur.Men problemstillingene den iscenesetter berører i stor grad spørsmålet om grenser, som er utgangspunktet for Nordisk barnebokkonferanse på Sølvberget 4 - Slik jeg forstår hen, er det en måte å omtale en person uten å legge vekt på kjønn. Det er ikke det samme som å si at personen ikke har kjønn, sier Vesteraas. Han tror ikke Jesus ville hatt noe imot å bli kalt hen, selv om han er helt sikker på at Jesus var mann. - Jeg ser ingenting galt i Ingen er jenter eller gutter. Hun og han blir kalt «hen». Slik er det i barnehagen Egalia i Stockholm. Der omtales barna som kompiser i stedet for gutter og jenter, ifølge Dagbladet. Et lite antall barnehager i nabolandet vårt er såkalt kjønnsnøytrale

Flertall på Stortinget sier nei til «hen» Venstre går mot eget standpunkt og sikrer nei til MDG og Aps forslag om et nytt juridisk kjønn. Grunde Almeland i Venstre vil helst innføre et tredje kjønn, men stemmer mot fordi regjeringen ellers er mot det. Foto: Jo Straube Grunde. Hen, alternativt hin, er et kjønnsnøytralt personlig pronomen som brukes i stedet for han eller hun. En del transpersoner foretrekker at man bruker dette pronomenet om dem. Noen foreslår også hen brukt som et kjønnsnøytralt fellespronomen i stedet for å skrive han/hun når det gjelder begge kjønn eller ikke er klart hvilket kjønn det er snakk om Han, hun, hen eller hin? Er vi friere til å velge vårt eget kjønn i dag, eller styres vi bare på nye måter

Nynorsking på skeiveEt tredje kjønn - eller ny industripolitikk? | Nordnorsk

Når terapeuter tilbyr andre begreper som kan være mer dekkende for klientens opplevelse av eget kjønn, kan pronomen som hen eller ze være aktuelle i tillegg til hun og han. Leslie Feinberg har introdusert pronomenet ze for dem som avviser kjønn (Feinberg, 1996), mens det kjønnsmangfoldige pronomenet hir ble bragt på banen av Tracey O'Keefe (O'Keefe & Fox, 1999) Hen er også en av Norges få åpne transpersoner. Hen har skrevet 6 bøker i sexologi, flere av dem med transseksualisme som tema. De mest aktuelle bøkene er: Kjønn i bevegelse, Benestad og Almås (2001) og Sexologi i praksis, Almås og Benestad som kommer i tredje utgave i disse dager - Sosiale kjønn blir av mange sett på som en konsekvens av biologiske kjønn. Men det forstås også som noe mer individuelt og personlig, hvordan en selv definerer sin kjønnsidentitet, sier Elisabeth Engebretsen, kjønnsforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Disse definisjonene formes av våre sosiale og kulturelle omgivelser, og kjønn er da et slags. Den svenske forfatteren og kjønn farget nyhetsbildet det siste året. Og i orkanens øye, befinner den svenske forfatteren og likestillingskonsulenten Kristina Henkel tror konflikten bunner i frykt for forandringer. Selv er hun svært begeistret for «hen», og ser at barna omfavner det. LES OGSÅ: - Er frileken egentlig fri

Dypest sett så har man kanskje en opplevelse av kjønn, og i beste fall er det samsvar mellom den opplevelsen og hormonene, kromosomene og kjønnsorganene og det hele, men det er ikke alltid slik. - Det er viktig å vite at kjønn ikke sitter mellom bena, det blir helt baklengs, sier hen Hen er likevel klar over at hen gjer noko ganske anna enn kjønnsnøytrale yrkesnemningar, når det utfordrar det tradisjonelle synet om at det berre finst to kjønn. - Det er symmetri og harmoni, som går opp. Om nokon kjem og pirkar i dette, vert alt det kjende utfordra, noko som er ubehageleg Denne helgen åpner utstillingen Hen - flytende kjønn på Haugar Vestfold Kunstmuseum. Utstillingen skal utvide forståelsen av kjønnsidentitet, utfordrer stereotypier og blåser liv i debatten om å innlemme et tredje, kjønnsnøytralt pronomen i språket vårt Mange har fått sansen for det kjønnsnøytrale hen, og det er lett å se behovet for et nytt pronomen. Slik grammatikken vår er i dag, er det vanskelig å omtale et bestemt menneske uten å spesifisere kjønn. Hvorfor er det sånn? Og er ønsket om et kjønnsnøytralt pronomen i seg sjøl nok til at v Trenger vi et kjønn for å vite hvem Kristin Fridtun er? Utenfor språket: Kristin Fridtun tror ikke hen vil ha hormonbehandling eller «kjønnsbekreftende» operasjon. Hen kan tidvis ta hun, og til nøds han, som pronomen

Hen - Språkråde

Sølvberget galleri: HEN - flytende kjønn. Tematisk gruppeutstilling. T.o.m. 23. mars. Kjønnsidentitet er ikke lenger hva det var. I våre dager snakker vi om flytende kjønn og om en stadig pågående kamp om å få være den og det man føler for, i et sosialt og mentalt kjønn som ikke alltid stemmer overens med det biologiske kjønnet man er født med, eller definert som Utstillingen «Hen - flytende kjønn» kan sees som en vennlig feiring av LHBT-bevegelsen, men den er langt mer enn en overflatisk hyldest til det store mangfoldet som finnes midt i blant oss Pronomenet hen vart tatt inn i Svenska Akademiens ordlista i 2015 og i Det Norske Akademis ordbok i 2017. Hen er meint å vere kjønnsnøytralt eller kjønnsmangfaldig, og vere eit tillegg til han og hun. Den einaste tydinga av ordet «hen» i Norsk Etymologisk Ordbok, var dette Å bruke hen som pronomen for barna sine er ikke lenger uvanlig i Sverige, men noen tar det et hakk lenger. Barnefaren Linus sier til svensk TV4 at han ikke forteller folk hvilket kjønn barna har.

Det er blitt naturlig å være hen - NRK Sørlandet - Lokale

Utstillingen tematiserer hvordan det flytende kjønn og spørsmålet om HEN - også kalt det tredje pronomen - reflekteres i samtidskunsten. Flere av verkene viser hvordan kjønn og identitet er konvensjonsbetinget og kan relateres til sosiale og politiske endringsprosesser. Det kjønnsoverskridende handler ikke minst om menneskerettigheter. I mange land er det å være homofil eller. Kjønn i bevegelse. Det er ikke det at jeg har noe som helst imot nynorsk, men akkurat her, akkurat med dette pronomenet, hadde bokmålsformen hen syn liksom vært mer treffende.. Ikke desto mindre er kjønn i bevegelse, og bevegelsen går utover, oppover og bortover

Tre generasjoner på utstillingen «HEN - Flytende kjønn

Visste du at det finnes sju kjønn? - NR

Stortinget har nylig sagt nei til videre utredning av et såkalt tredje kjønn, hen, og dette synes Wik er synd. - For barn og unge som ikke finner seg til rette i de tradisjonelle han- og hun-benevnelsene hadde et slikt alternativ vært både hjelpsomt og tryggende Da forslaget om «hen» dukket opp i Sverige, ble det latterliggjort og tatt som tegn på at Sverige er blitt et ko-ko-land. Men PK-eliten i Sverige spøker ikke, og ordet er offisielt anerkjent. Mye tyder likevel på at de som bruker det, har mistet bakkekontakten. Når liberale velger å utfordre også biologisk kjønn, går de et skritt for. Hen begynte dermed å slå opp på kjønn i ordbøker. Boka kan også nærmest leses som en ode til ordbøkene, idet ordbokreferansene syr teksten sammen med ei begeistring som smitter leseren. Boka innledes da også med en beskrivelse av selve opplevelsen av å slå opp i ei ordbok. Deretter: Den. Kjønn, religion, hudfarge, politisk ståsted eller seksuell legning bør ikke diskvalifisere noen. Vi som voksne må oppføre oss på en slik måte at vi fronter de ovennevnte verdiene, uansett hvilket kjønn de har. Han, hun eller hen - I don't care

Kjønnsnøytralt pronomen - Wikipedi

Fordi ordet hen aldri burde vært godkjent som et kjønnsnøytralt ord. Derfor kommer jeg aldri noen sinne til å bruke det heller. Kun til å si men hjertens mening om ordet. Eller hvis jeg skulle skrive om en høne på engelsk. Og ikke minst hvordan en del omtaler sine barn som hen. Det er en forakt for barnets kjønn Hen - flytende kjønn Plassering: Kunst (sortering: q 704.942 HEN) Skriv anmeldelse. Her finner du den Fakta. - Andre som så på denne, bestilte. Deling.

Vil sprette sjampanjen for «hen» og «hin» – NRK Sørlandet

Men av og til går jo ikke det. Barnet mitt kan ikke avledes, hen er helt manisk når hen har funnet et prosjekt - og det er ikke alltid mulig å fjerne hverken barnet eller situasjonen? Barnet vet VELDIG godt at det er noe hen ikke har lov til. Det lyser av hele ansiktet og måten hen ser på meg når hen skal gjøre det HEN - FLYTENDE KJØNN. Haugar Vestfold Kunstmuseum Tønsberg, Norway 27. januar - 6. mai 2018 Et Utvalg av utstillingen ble også vist ved Sølvberget Galleri i Kulturhuset i Stavanger 18. januar - 24. mars 2019 Onsdag møter LFK et Sotra-lag ledet av Renate Blindheim. Per Verner Rønning er mektig imponert over trenerkollegaen sin, og håper det nå blir slutt på snakket om hvilket kjønn en trener har Hen viser blant annet til svenske og amerikanske Facebook som opererer med over 50 ulike kjønnskategorier. Statistikken viser at alle er i bruk. - Hva slags hjelp trenger folk som vil endre kjønn? - Kjønnsendring og samfunnets tilbud er et ømt punkt Hadia Tajik har vært leder av Aps programkomite, som har lagt frem forslag om innføring av tre foreldre og et tredje kjønn. Foto: Wikipedia. Jonas Gahr Støres frieri til KrF kan havarere på forslaget om å innføre et tredje kjønn, svenske «hen». Fremskrittspartiet avviser forslagene blankt og får støtte av Knut Arild Hareide

Frp går hardt ut mot forsøk på å innføre pronomenet «hen». Et politisk flertall i Stavanger, bestående av Ap, MDG, FNB og SV, har nylig stemt for et forslag om at ordensreglementet i Stavangerskolen endres slik at alle kjønnede pronomen, det vil si «hun» og «han», fjernes til fordel for «hen». De Tror du bruken av hen, i en norsk skoleoppgave, vil bli godkjent, eller vil læreren rette det som en grammatisk feil? Jeg ønsker å bruke hen i en diktanalyse, fordi jeg ikke vet kjønnet til det lyriske jeget. Jeg er ganske sikker på at læreren er klar over språkdebatten og Sveriges nye ord i ordb.. Flertallet er negative til «hen» og at barn skal få flere foreldre. Arbeiderpartiet vil åpne for et tredje kjønn og at et barn kan få flere juridiske foreldre

Det nye pronomenet hen har de siste årene fått mye oppmerksomhet i Norge og har vært grunnlag for til tider opphetede diskusjoner om språk og kjønn i både riksdekkende medier og sosiale medier i løpet av 2010-tallet Innføring av ein tredje kjønnskategori kjem ikkje til å skje over natta, men forslaget kjem ikkje til å forsvinne med det første heller. Å la ver å prate om det gjer ikkje at debatten blir borte. Det berre utsett han

Ingen tar skade av et tredje juridisk kjønn | HaakonDet grammatiske hen – et kjønnsnøytralt pronomen – Språkprat

kjønn - Store norske leksiko

haugar vestfold kunstmuseum har gleden av å invitere deg til åpningen av utstillingen hen - flytende kjØnn marit victoria wulff andreassen, anatoly belov, bolette berg og marie hØeg, dania burger, roxy farhat og kakan hermansson, tonje gjevjon, nan goldin, timothy greenfield-sanders, narve hovdenakk, the hungry hearts performance band, ane lan, manoel marques lerin, carlo maria mariani. Det amerikanske ordbokforlaget Merriam-Webster kårer «they» til årets nyord i 2019. Det annonserte de tirsdag. Ordet, som har blitt brukt som flertallspronomen på engelsk i 600 år, har de siste årene fått en ny betydning som entallspronomen for personer med ikke-binær kjønnsidentitet, tilsvarende «hen» på norsk Hareide: Vil ikke ha et tredje kjønn - Det er ikke aktuelt for KrF å støtte en innføring av et tredje kjønn, skriver Knut Arild Hareide (KrF) på Facebook Kjønn må ikke bli en begrensning for barns valg sier Hetland. Les også: Lar du deg hisse opp av dette? Han forklarer at barn bør ha et rikt mangfold rundt seg som gjenspeiler det samfunnet de er en del av. Barn vokser ikke opp i en A4-familie i dag

Oslo-byrådet vil innføre HEN-ordet

Det grammatiske hen - et kjønnsnøytralt pronome

Hen er et kjønnsnøytralt pronomen som brukes om personer som ikke kan settes i bås som enten kvinne eller mann. Det kan også brukes om personer når man ikke vet hvilket pronomen de bruker, eller når kjønn ikke spiller noe rolle. Da kan man skrive hen i stedet for å skrive hun/han Hen - et politisk pronomen. En diskursanalyse av kjønnsnøytralt personlig pronomen i norsk. Type Master thesis. Not peer reviewed. Åpne. 142279157.pdf (860.9Kb). Kjønn, seksualitet og kropp: Grensesetting. Har du fått et nakenbilde av kjæresten din eller sendt et til hen, så kan det være greit, men husk at du ikke har lov til å dele det videre. Tenk over hva som kan skje hvis det blir slutt med kjæresten din,. Jeg har ingen problemer med å godta transpersoner, men det vrenger seg i meg av ordet hen. Jeg godt se at det er meg selv som skal gjøre en innsats for å bruke den betegnelsen, siden det er den ikke-binære og noen transpersoner ønsker å bruke om seg selv, og så burde jeg jo selvfølgelig respektere det

Kjønn - Wikipedi

Kjønnsidentitet: Se opplevd kjønn. Kjønnsdysfori er en en sterk følelse av ubehag knyttet til kroppslige kjønnstrekk ved egen kropp i forbindelse med kjønnsinkongruens. Hen er et kjønnsnøytralt pronomen som brukes av mange ikke-binære som et alternativ til han og hun Hen är ett svenskt könsneutralt personligt pronomen som används på samma sätt som orden han och hon.Ordet kan användas då könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras. [2] [3] Ordet kan även användas om personer som inte vill kallas han eller hon [2] [4] - ett pronomen för ett tredje kön.I den senare användningen är hen egentligen inte alls könsneutralt. Spørreskjema bestod av spørsmål om alder og kjønn, og et åpent spørsmål om synspunkt på innføring av hen. Det var 17 informanter som svarte på spørreskjema, og tekstmaterialet var på til sammen 1598 ord. Til analysen ble Ian Parkers tjuestegs diskursanalyse benyttet I Sverige er pronomenet hen blitt innført i Svenska Akademiens ordlista, mens her i Norge diskuteres det om vi har behov for det. Argumentene for at vi trenger hen, er at vi ikke alltid kjenner til eller vil trekke fram eller avsløre kjønnet til den vi snakker om.Mange venter på at hen skal bli innført eller «godkjent» i norsk, men ser ut til å glemme at det er språkbrukerne sjøl, og. Er bare så enig med Sverre Hugo Rokstad når han i AN 10.4.2017 sier at «hen» finnes ikke, og at det er et ord som er politikerskapt. Les: Kampen om det tredje kjønn Selv ikke Darwin - i sin teori om livets utviklingslære - opererte med et tredje kjønn kalt «hen»

Bør vi begynne å si «hen» i tillegg til «hun» og «han

Kjønn og seksualitet er to begreper som på mange måter uttrykker noe viktig om hvem vi er, noe som også gjaldt for mennesker i antikken. Jeg synes Endsjø og Moxnes i boken Naturlig sex? (2002) har gitt en god beskrivelse av kjønn og seksualitet: Seksualitet og kjønn er ikke absolutte, faste kategorier - de samme til alle tider og. LeserbrevDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Svar til Sissel Christensens leserbrev om utstillingen «Hen - flytende kjønn»: Jeg var forvirret og lei meg etter å ha lest TB. Da jeg gikk på utstillingen ble jeg rystet Biologisk kjønn og sosialt kjønn. Biologisk kjønn er det rent kroppslige kjønnet. Når vi blir født, er dette utgangspunktet for registrering i folkeregisteret. Sosialt kjønn er et begrep med utspring i sosiologien, og det forstås som at kjønn er en sosial konstruksjon, gjennom de forventningene og forestillingene samfunnet har til kjønn Kjønn i bevegelse er gjerne opphav til provokasjon, hat, psykisk og fysisk vold og redsel. «Den skjeggete damen» som artisten fra Eurovision Song Contest ble kalt, var og er jo opphav til mye hat da hen provoserer mange rundt om

Intersex - det skjulte kjønn – VG

Eksplosiv økning av norske barn som vil skifte kjønn

Hvilken rolle skal det tredje kjønn, «hen få, og hvilken rolle skal det ha i familien? Vi skiller i de ulike familierelasjoner mellom onkel og tante, nevø og niese o.l. Hvordan skal vi skille kjønnet «hen» i disse sammenhenger? Dersom jeg treffer på en person, vet jeg ikke om det er «hen», hun eller han Fakta om «hen»: «Hen» kan erstatte han eller hun hvis kjønnet på personen som omtales er ukjent. Det kan også brukes om en tvekjønnet person. Første gang ordet så dagens lys var i 1966 da Rolf Dunås foreslo et kjønnsnøytralt pronomen i Upsala Nya Tidning CYAN salong presenterer Hun, han, hen Av fotoelever ved Fyrstikkalleen VGS. Når vi skal definere kjønn, ender vi ofte opp med stereotypiske beskrivelser. Identitet og kjønn påvirkes av samfunnet vi lever i, og populærkulturen har de siste tiårene vært med på å farge hva vi opplever som feminint og maskulint Kjønn Han mot hen. Å forandre noko så grunnleggande som dei personlege pronomena i eit språk, er eigentleg eit overgrep, skriv Sverre Hatle. Sverre Hatle. laurdag 26. september 2015 10.56. Share on Facebook. Tweet on Twitter - En bok som viser fram kjærlighet mellom to av samme kjønn vil være viktig for de barna som vokser opp og selv forelsker seg i en av samme kjønn, og for de barna som har foreldre av samme kjønn. Men også for alle andre barn, som blir bedre kjent med at mennesker er litt forskjellige og at familier kan se ulike ut

Raseregister høns - www

normkritiske som hen signaliserer som vekker reaksjoner, ikke ordet i seg selv. I tillegg understrekes det at ordet er viktig i at det skaper en politisk debatt om kjønn og identitet. Nøkkelord: kjønnsnøytralt pronomen, hen, kjønn, språk, heteronormativitet, diskursanalyse, tokjønnsmodell, feminisme, psykologi, sosialkonstruksjonisme Kjønnskreativ, trans og kjønnsflytende. Bruker pronomenet «hen». - Jeg liker ikke å beskrive en kjønnserfaring som er rik og mangfoldig med et negativt fortegn. Den binære beskrivelsen av kjønn er ingen universell og evig «sannhet», men en modell som oppleves trygg for noen og trang og.

Hen - Flytende Kjønn 27.januar - 6.mai 2018 Haugar Vestfold Kunstmuseum Utstillingen tematiserer hvordan det flytende kjønn og spørsmålet om HEN - også kalt det tredje pronomen - reflekteres i samtidskunsten kjønn». Hen-uro. Aps nye program åpner for «hen». KrFs uklar-heter startet onsdag morgen, da en melding på NRKs nett-side bar tittelen: «KrF-Hareide holder døra åpen for hen». - KrF er nok i utgangspunk - tet skeptisk til å åpne for en kjønnsbetegnelse med hen. Men vi ønsker å utrede dette, og vi ønsker å vite konsekven Å bruke hen som pronomen for barna sine er ikke lenger uvanlig i Sverige, men noen tar det et hakk lenger. Barnefaren Linus sier til svensk TV4 at han ikke forteller folk hvilket kjønn barna har, melder TV2.no. Barna får heller ikke kalle ham pappa, men må si foreldre til ham. Kjønnsnøytrale barnehage

Venstre hen-stiller bruken av hen Annamaria Gutierrez sammen med damer fra Venstrekvinnelaget og kunnskapsministeren Foto: Oda Scheel I denne ukens formannskapsmøte hadde vår representant, Annamaria Gutierrez en strålende svarreplikk til en interpellasjon vedrørende å innføre hen som tredje kjønnskategori Kjønnsforskere og historikere har lenge argumentert for hvordan kjønn er historiske, kulturelle og sosiale konstruksjoner (1, 2).Kjønn har til ulike tider blitt definert ut fra navn, sosiale roller, seksualitet, ytre genitalia, indre genitalia, kromosomer og gener - for å nevne noen markører Trans er en betegnelse for dem som føler at kjønnet de ble tildelt ved fødsel ikke er riktig for dem. - Når barnet vårt sier det er trans, er konklusjonen i alle instanser at det handler om kjønnsidentitet. - Hen føler hen ikke får støtte av de nærmeste og ikke er akseptert av oss

Workshopen blei brukt som eit pilotprosjekt for å bestemme utvalet og skreddarsy ein intervjuguide. Gruppeintervjua blei gjennomført over tre gongar, med 5-6 elevar per intervju. Valet av metode, skuldast eit ynskje om ei djupare forståing av kjønn brus, hen, kjønn, star wars. 1 kommentar til God søndag fra en galakse langt langt borte. Laget på. Utstillingsåpning: HEN - Flytende Kjønn i Tønsberg, Haugar Vestfold kunstmuseum, laurdag, 27. januar 2018 - Haugar Vestfold Kunstmuseum har gleden av å invitere deg til åpningen av utstillingen HEN.. KrF-leder Knut Arild Hareide vil gå inn for å utrede spørsmålet om et tredje kjønn. Nyheter & aktuelt. Konkurranser. Musikk. Programmer. Podkast. Video. LOGG INN. Nyheter. Hareide vil utrede hen KrF-leder Knut Arild Hareide vil gå inn for å utrede spørsmålet om et tredje kjønn. Av Merete Vikre Onsdag 08.02 2017. Del. Det sier han. Det kan være relevant i kjønnsforskning å bruke 'hen' 1 når omtalt person identifiserer seg som transperson 2 når den omtalte personens kjønn er ukjent 3 når den omtalte personens kjønn vurderes som irrelevant i den aktuelle sammenhengen 4 for å signalisere at binære kjønnskategorier ikke er dekkende

Vi gir vel faen i å sette kjønn i bolk . Ja, både han og hun Og hen og hin, i grunn Vi sier aldri nei til en villig, fuktig munn Og det å få en nuss Er uansett et pluss Å sette kjønn på det blir bare masse kluss . Å, vi kan tenne godt På både stort og smått Vi tar dem med hjem til vårt kjønnsnøytrale slott Og når vi kommer de Et stortingsflertall sier nei til Arbeiderpartiets forslag om å utrede et tredje kjønn, kalt hen. Av Finn Irgens Myking Tirsdag 28.02 2017. Del. Det skriver avisen Dagen. Både Høyre, Frp, KrF og Senterpartiet stemte imot forslaget, mens Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne har tidligere gått inn for dette. Del Da Venstre foreslo å innføre et tredje kjønn i april i fjor, var det bare SV og Miljøpartiet de Grønne som støttet forslaget. Men nå sier Arbeiderpartiets nye partiprogram at partiet går inn for å innføre en tredje kjønnskategori, hen, ved siden av han og hun. Og nå åpner også KrF for å vurdere saken Kor e alle helter hen? Vi trenger dere nå. Rettere sagt, vi trenger noen riddere av den røde rosen. Noen som kan vise oss at det er mer ved rosen enn tornene. Altså helter innad i Arbeiderpartiet. Noen som våger å stå opp mot uretten som faktisk er i ferd med å bli begått. Tittelen på innlegget er fra en sang av Jan Eggum I dette innlegget vil jeg være en smule personlig, så først en presentasjon av hvilket kjønn jeg er: Undertegnede er født kvinne, skal behandles som kvinne og omtales som hunkjønn, ikke hen.Skal noen titulere meg, kan de gjerne bruke endelsene -jente, -trise, -dame, -frue, - inne osv., selv om disse betegnelsene - pussig nok - er fjernet fra vårt vokabular med begrunnelsen at de er. #145: HEN - flytende kjønn. Lytt til podcast Klikk her for å gå til episoden. I Sølvberget galleri presenteres et utvalg av utstillingen «HEN - Flytende kjønn». Kurator av utstillingen,Tone Lyngstad Nyaas, gir en innføring og presentasjon av kunstnere og deres verk

 • Jaktgudinne kryssord.
 • Immobilien dortmund innenstadt.
 • Dressing med majones.
 • Nrw schulparty 2018.
 • Parafintank 2020.
 • Em 2016 håndball herrer.
 • Vhs unterland englisch.
 • Røros rehabilitering avd trondheim.
 • Kontakten kryssord.
 • Bin nayef.
 • Transportkasser plast.
 • Amerikanische botschaft.
 • Columbia film.
 • 720p eller 1080i canal digital.
 • Uss nimitz movie.
 • Preventivmedel katoliker.
 • Claudia schiffer filmer.
 • Tysk dialog på restaurant.
 • Immobilien ammerland kaufen.
 • Matretter uten ovn.
 • How to get rid of ctenolepisma longicaudata.
 • Hovedtrekkene ved jordbrukssamfunnet.
 • Sauekjøtt oppskrift.
 • Christopher walken voice.
 • Goa stavanger.
 • Boruto naruto the movie imdb.
 • Singelevent 2017.
 • Marl news.
 • Doga julemarked.
 • Dykkebutikk trondheim.
 • Ole dole doffen sang.
 • Assisted opening kniv norge.
 • Redningsselskapet bergen.
 • Hur får man en kattunge att sova.
 • Bosnien hercegovina karta.
 • Rabiesvaksine hund pris.
 • Avisa nordland på nett.
 • Restaurant oslo blogg.
 • Wz4u erfahrungen.
 • Tysk nivå 3 privatist.
 • Amasoner.