Home

Desentralisert sykepleierutdanning

Desentralisert sykepleie er et studium for deg som er ansatt i en kommune eller helseforetak, og som ønsker å utdanne deg til sykepleier. Studiet er lagt opp i nært samarbeid med kommuner og helseforetak.Det er avsatt 74 studieplasser for Hordaland, 12 plasser for Nordfjoreid og 12 plasser for Haugalandet og omegn Ny desentralisert sykepleierutdanning: Kombi-opptak og lavere studieavgift Representanter fra Fakultet for helsefag hos VID i Bergen har vært i Sandnessjøen denne uka, her utenfor lokalene til Studiesenter RKK Ytre Helgeland - Desentralisert sykepleierutdanning Høsten 2018 tilbys sykepleierutdanningen også som desentralisert heltidsstudium på tre år ved følgende studiesteder: Hemn Neste opptak til desentralisert sykepleie er i 2021, men om du er sykepleier utdannet utenfor EØS og har fått avslag på søknaden din om norsk autorisasjon, er du er velkommen til å søke oppptak til en autorisasjonsgruppe i 2020 Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SYKEPLEIER, DELTID (Bachelor).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 3 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 3 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier, og det finnes 7 relaterte yrker til utdanningen SYKEPLEIER, DELTID (Bachelor)

Sykepleie (desentralisert) - Høgskulen på Vestlande

Desentralisert sjukepleiarutdanning. Universitetet i Sørøst-Norge. Innhold Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved USN fikk så mye som 5,6 millioner kroner til prosjektet «Bærekraftig sykepleierutdanning: Fleksibelt og desentralisert studietilbud til distriktene» Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Her vises både treårige sykepleierutdanninger og enkelte spesialiseringer Desentralisert og distriktsvennlig utdanning på universitets- og høgskolenivå i Listerregionen; Lyngdal, Kvinesdal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad og Sirdal Her finner du alt av informasjon om utdanning innen VERNEPLEIERUTDANNING, DELTID (Bachelor).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 5 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 5 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier, og det finnes 2 relaterte yrker til utdanningen VERNEPLEIERUTDANNING, DELTID (Bachelor) Bachelor i sykepleie på deltid er en samlingsbasert utdanning, med forventet studieinnsats på ca. 24 timer i uka. Det er 4-6 samlinger per semester, på 3-4 dager

Desentralisert sykepleierutdanning gir personer, som av ulike grunner ikke kan eller vil flytte til et studiested, mulighet til å ta en utdanning på hjemstedet. Dette har vært praktisert i flere år i Norge, og mytene om studieformen har vært mange Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland skal etableres som resultat av et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, alle kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset. I prosjektet jobbes det nå med faglig utvikling av en ny utdanning

Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland skal etableres som resultat av et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, alle kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset. I prosjektet jobbes det nå med faglig utvikling av en ny utdanning. Finansiering av oppstart og drift er sikret gjennom eksterne midler Høsten 2021 starter vi opp desentralisert sykepleierutdanning over 4 år på Helgeland. Sykepleieryrket er et spennende, utfordrende og svært allsidig yrke. Gjennom studiet får du teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og en samlet kompetanse som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet En sykepleier arbeider med mennesker i alle aldersgrupper, med ulike former for helsesvikt eller sykdommer. Utfordringene i ­helsevesenet er mange VID har gode erfaringer med å tilby desentralisert vernepleierutdanning og tilbyr i dag sykepleierutdanning på heltid i Oslo og Bergen, med et årlig opptak på ca. 600 studenter. Prosjektet har i løpet av våren lykkes med å innhente om lag 10 millioner kroner i ekstern finansiering fra ulike kilder, i tøff konkurranse med andre innovasjons- og utdanningsprosjekte

Ny desentralisert sykepleierutdanning: Kombi-opptak og

Over 450 er utdannet ved desentralisert sykepleierutdanning (DSU) siden oppstarten. Vi ønsker nyutdannede sykepleiere lykke til, og vi lærere hilser våre nye studenter velkommen! Så var vi der igjen, kull nr 14 siden oppstarten i 1990 er uteksaminert og alle har fått sin godkjenning som sykepleiere I 2019 tok Nordland fylkeskommune initiativ til et samarbeid med OsloMet for å utvikle et desentralisert tilbud for sykepleiere utdannet utenfor EØS og som er bosatt i Nordland. Samarbeidet førte til etablering av desentralisert kompletterende utdanning som gjennomføres som et prosjekt fra 2021 i kommunene i Nordland

Bærekraftig sykepleierutdanning: Fleksibelt og desentralisert studietilbud til distriktene Oppstart av studiet høsten 2022, foreløpig planlagt med 50 studenter, 25 i hver region. En «satellitt-campus» opprettes i begge regionene i en av distriktskommunene i tidligere Buskerud og Telemark Drømmer du om å bli sykepleier? Vi har over 100 års erfaring med utdanning av sykepleiere! Nord universitet har som mål å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste og reflekterte sykepleiere Ambisjonen er å etablere landets mest fleksible og framtidsrettede sykepleierutdanning, med potensial for å kunne etablere konseptet også i andre, tilsvarende distrikter. Fokuset i prosjektet har til nå vært todelt; den faglige utviklingen av en ny desentralisert utdanning og samtidig sikre finansiering til oppstart og drift Klokka 14 inviterer VID, Helgelandssykehuset, og Alstahaug kommune til pressekonferanse der det blir annonsert at det blir desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland. - Det er gledelig at vi endelig formelt kan si at VID vitenskapelige høgskole etablerer seg på Helgeland med ny desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen Et samarbeidprosjekt kan gi desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen. Av 100 millioner til fleksi-utdanning får Nord Universitet 2,3 Pengene som regjeringen satser sør for Nordland, skal gå til opprettelse av deltidsbasert, samlingsbasert og nettbaserte utdanningstilbud

Studiesenteret Midt-Troms AS, Pb 609, 9306 Finnsnes - E-post: post@ssmt.no - Daglig leder Vidar Gunnberg tlf. 901 62 715 «Bærekraftig sykepleierutdanning: Fleksibelt og desentralisert studietilbud til distriktene». Oppstart av studiet høsten 2022, foreløpig planlagt med 50 studenter, 25 i hver region. En «satellitt-campus» opprettes i begge regionene i en av distriktskommunene i tidligere Buskerud og Telemark. Tildelt 5,6 millioner kroner fra regjeringen Søkningen til sykepleierutdanning i Norge er stor, og det samme er interessen og søkningen til studieplassene i Finnmark. Det har også vært et politisk trykk for å etablere et studietilbud i Alta, spesielt etter at det ble gjennomført et desentralisert kull som gikk ut våren 2014

Desentralisert sykepleierutdanning - NTN

Sykepleie - desentralisert - Høgskulen på Vestlande

 1. Programmets innhold. Som sykepleier vil du arbeide med mennesker i alle aldre, fra nyfødte til gamle mennesker. Du vil arbeide med syke mennesker i eller utenfor institusjon, innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling samt ledelse innen alle ledd av helsetjenesten
 2. imum 5 år omregnet.
 3. 29. juni 2019 kl. 12:36 Desentralisert sykepleierutdanning. NTNU Gjøvik har varslet Oppland fylkeskommune om at de vil fryse tilbudet om desentralisert sykepleierutdanning i tre år
 4. Det rådet lenge en viss usikkerhet om hvorvidt nok kvalifiserte søkere ville nå gjennom nåløyet, men nå er det altså klart: Åtte studenter, fordelt på kommunene Eid, Vågsøy, Stryn og Gloppen er tatt opp til desentralisert sykepleierutdanning i Nordfjord, melder Fjordabladet. Det er Høgskulen på Vestlandet som står bak nysatsningen, etter initiativ fra Eid kommune i 2017
 5. Desentralisert sykepleierutdanning ble organisert som en deltidsutdanning på fire år, til forskjell fra det ordinære tre-årige studieforløpet. Utdanningen bygde på et samarbeid med kommunale og regionpolitiske miljøer
 6. Jeg vil bare si at om du fjerner livmor, skjer det ikke noe hormonelt med deg.( Det er dersom du får fjernet eggstokkene) På grunn av sykdom i underlivet er både eggstokker og livmor fjernet hos meg. Og jeg har det veldig fint nå ! Jeg har hormontabletter, selvfølgelig. Men det trenger jo ikke du..
 7. Du kan ta deler av din sykepleierutdanning i utlandet. Det kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, tverrkulturelle fagkompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet
Desentralisert sykepleierutdanning | Sykepleien

Universitetet i Tromsø holder informasjonsmøter om desentralisert sykepleierutdanning i Nord-Troms i Nordreisa 5. oktober og Storfjord 7. oktober. Studiet har oppstart januar 2011. Søknadsfristen er 15. oktober Desentralisert høgskoleutdanning - en ressurs for regionene i Oppland fylke. Gunn Rognstad, Høgskolen i Gjøvik, september 2009 3 FORORD Denne studien av desentralisert sykepleierutdanning ved Høgskolen i Gjøvik ble gjennomført i 2007-2008 på bakgrunn av samarbeidsprosjektet Prosjekt kompetansemotor i Oppland fylke Med en bachelor i sykepleie har du gode jobbmuligheter. Utfordringene i helsevesenet er mange og samfunnet trenger flere sykepleiere. VID viser deg hvorda

SYKEPLEIER, DELTID (Bachelor) - Skoler Studier

Ingeborg Olaug Kamsvåg ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie er veldig fornøyd med resultatene Trondheimstudentene har levert. Foto: Privat I tillegg til et høyt inntakskrav, trekker hun også frem varierte læringsformer med et forkurs i naturvitenskap som tilbys i studentenes oppstartsuke, samt tradisjonelle forelesninger i kombinasjon med seminarer og workshop som noe som. Kompletterende utdanninger for flyktninger ved OsloMet - storbyuniversitetet. Kompletterende sykepleierutdanning for sykepleiere som er ferdig utdannet utenfor EU/EØS, men som ikke har godkjent autorisasjon i Norge.. Kompletterende desentralisert sykepleierutdanning (i samarbeid med Nordland fylkeskommune) for sykepleiere som er ferdig utdannet utenfor EU/EØS, men som ikke har godkjent. Desentralisert sykepleierutdanning Satsing på innvandrere Desentralisert sykepleier-utdanning ble etablert i 1999 som et samar-beid mellom HiB og kommunene. Omlag 400 syke-pleiere er utdan-net til kommuner i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. På de siste kullene har innvandrerandel-en vært opp mot 10 prosent, som følge av en bevisst. Desentralisert sykepleierutdanning i Meldal fra høsten Foto: Privat. Ordfører i Meldal, Are Hilstad (A) håper på mange søkere slik at dette kan bli en realitet. Del på . 26.01.2018 - Hilde Stina Elshaug Kategori: Politikk, Skole og utdanning. Dette er et 3-årig bachelorprogram og studiet har samme. Informasjonsmøte ifm nytt opptak på desentralisert sykepleie. Bardufoss. Studiesenteret Midt Troms, Næringshagen, Rustahøgda. Mandag 28.09.20 kl 18.0

Desentralisert sykepleierutdanning. En tråd i 'Generelt' startet av ***sommerbaby***, 13 Feb 2013. Endre kallenavn | Kom i gang/Hjelp. Forloveden til søskenbarnet til sambo tar sykepleien desentralisert, reiser på samlinger og er borte mandag til fredag regelmessig,. Informasjonsmøter - Nytt kull desentralisert sykepleierutdanning. Postet av Susanne Knoph. Oppdatert 21. september 2020. Lytt til teksten Innstillinger. Det skal gjennomføres informasjonsmøter i forbindelse med nytt opptak på desentralisert sykepleie. Bardufoss Mange var skeptiske da Sykepleierhøgskolen i Tromsø startet med Desentralisert Sykepleierutdanning (DSU) høsten 1990. Studietilbudet var en nyskapning som ikke var prøvd andre steder, og mange mente blant annet at dette kunne bli en annenrangs utdanning og at man utdannet folk til arbeidsledighet Søk sykepleierutdanning i Orkdalsregionen 2018. Det er en glede for Orkdalsregionen å kunne meddele at det blir satt i gang desentralisert sykepleierutdanning på tre steder i Orkdalsregionen fra høsten 2018. Etter god jobbing fra SiO og kommunene i Orkdalsregionen,. - Man har visst lite og ment mye om desentraliserte studier, sier Jeanette Huemer, universitetslektor ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT i Hammerfest.. Etter å ha blitt kontaktet av fylkeslegen i Finnmark, som lurte på hvor det ble av dem som tok desentralisert sykepleierutdanning, begynte hun og kollegaene, Liss Eriksen og Gudrun Nilsen, å nøste i trådene

Bevar desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland Noen av helsefagarbeidere hos oss vil videreutdanne seg til sykepleier, men må skrinlegge planene i mangel på desentralisert tilbud, Vi er avhengig av å kvalifisere voksne hvis vi skal møte behovet for sykepleiere i fremtiden Desentralisert sykepleierutdanning Søknadsfrist 15. Oktober. Siste innspurt om du ønsker å søke på DSU. Nå er det siste innspurt om du ønsker å søke på DSU - desentralisert sykepleierutdanning med lokale samlinger i Nord-Troms. Søknadsfrist er 15. Oktober, og studiet har oppstart i Januar 2021 Vi har mange studier som er tilrettelagt for deg som ønsker å studere ved siden av jobb Kurs og studier NTSS tilbyr kurs og studier i samarbeid med flere aktører og har Nord-Troms regionen som dekningsområde

sykepleie ← Det helsevitenskapelige fakultets blogg

Målet med prosjektet er oppstart av ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland høsten 2021. Det jobbes intenst med faglig utvikling, markedsføring til mulige studenter i regionen og med å sikre finansiering Nå er det siste innspurt om du ønsker å søke på DSU - desentralisert sykepleierutdanning med lokale samlinger i Nord-Troms. Søknadsfristen er 15. oktober, og studiet har oppstart i januar 2021. Mer info og søknadslenk NTNU stopper inntaket av studenter som får ta desentralisert sykepleierutdanning. Det betyr at mulighetene til å ta denne utdanningen på Otta, i Valdres og på Hadeland blir parkert. Karriere Oppland hadde forrige år 169 sykepleiestudenter i slik desentralisert sykepleierutdanning

Desentralisert sjukepleiarutdanning - aal

Sykepleie utdanning

Nå er det siste innspurt om du ønsker å søke på DSU - desentralisert sykepleierutdanning med lokale samlinger i Nord-Troms. Søknadsfristen er 15. oktober, og studiet har oppstart i januar 2021. Info og søknadslenke her Nord-Troms studiesenter arrangerer informasjonsmøte på Lyngseidet 19. september om desentralisert sykepleierutdanning med oppstart 2017

På sosiale medier er det nå uttalt positiv lokal interesse for oppstart av desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen. Dette etter at det har gått ut en pressemelding fra Helgelandssykehuset om at et slikt tilbud nå skal utredes Sykepleierutdanning på Fosen? Fosen-kommunene er i en prosess for å få lagt desentralisert sykepleierutdanning ut til Fosen. Kom på infomøte Åpner for ny sykepleierutdanning på Byremo Det åpnes nå for et nytt opptak av sykepleierstudenter på Byremo, hvor Høgskolen i Agder tidligere har gjennomført et løp med desentralisert sykepleierutdanning NYHET - Desentralisert vernepleierutdanning (DEVU) i sammarbeid mellom Finnsnes og Harstad - Søknadsfrist 15. oktober 2017 - oppstart uke 4, 2018 på Finnsnes Detaljer Kategori: Nyhete Høgskolen i Harstad (HiH) ble etablert i 1983 under navnet Høgskolen i Harstad, vernepleierutdanning og flyttet ved juletider 1996 inn i nytt skolebygg - etter å ha «tjuvstartet» i 1993 med flytting av. Desentralisert sykepleierutdanning: Tilhørighet er viktig | Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) 14.11.14: Finnmark var først ut i landet og har publisert resultat: Av 200 studenter (tre kull) tok 92,5 prosent av sykepleierne seg jobb i fylket etter endt utdanning og var i jobb der etter 3- 5 år

Det helsevitenskapelige fakultets blogg ← Uit – Norges

Nå er det siste innspurt om du ønsker å søke på DSU - desentralisert sykepleierutdanning med lokale samlinger i Nord-Trom I Troms har Høgskolen i Tromsø i mange år tilbudt desentralisert lærerutdanning og sykepleierutdanning - på en suveren måte. For å komme videre - og utvikle et bredt og godt høgskoletilbud til distrikts-Norge - trenger man imidlertid en ny kurs Desentralisert sykepleieutdanning får nasjonal pris. av Mark Stenersen | 23. november, 2015 | E-læring , Generelt For ikke lenge siden kunne denne bloggen fortelle om den desentraliserte sykepleieutdanninga sitt 25-års jubileum, og de gode resultater utdanningen kan vise til ved å utdanne et stort antall svært fornøyde sykepleiere i distriktet Rekruttering til ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland. I ei felles satsing mellom alle kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset, er det nå startet et samarbeidsprosjekt med VID vitenskapelige høgskole. - Vi søker nå alle som kan tenke seg desentralisert sykepleierutdanningen fra høsten 2021

Med Helgelandssykehuset i spissen, er administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir i god driv for å få på plass en desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland. Det va Desentralisert sykepleierutdanning. Av Gjest sykepleier to be?, August 2, 2002 i Åpent forum. Svar i emnet; Start nytt emne. Hei! Jeg har gått på deltid og desentralisert. Desentralisert betyr at mye av undervisningen foregår på hjemstedet ditt hvis det er et stykke til høyskolen. Vi var delt inn i grupper på 3-5 studenter og vi møttes 1-2 ganger i uken - kom litt an på hvor mye vi hadde å gjøre. Hadde samlinger på skolen en uke ett par ganger i halvåret Det har tidligere vært flere runder med desentralisert sykepleierutdanning på Fosen for flere år siden. På en fagdag var over 60 interesserte i å ta sykepleierutdanning på Fosen dersom det ble tilbud. Men regelendringer gjør at ordningen kanskje utdanner sykepleiere på fjernstudium helt andre steder i landet Det blir desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland - Det er gledelig at vi endelig formelt kan si at VID vitenskapelige høgskole etablerer seg på Helgeland med ny desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen. Det er viktig for rekruttering til sykepleieryrket både i kommuner og i helse..

iSandnessjøen - Ny sykepleierutdanning i Sandnessjøen fra

deltids sykepleierutdanning i Oppdal og 2) utdanne godt kvalifiserte sykepleiere gjennom et desentralisert tilbud. Interessen for slik utdanning var stor. Av ordinært opptak i Levanger ble 24 måltall, tilsvarende 32 deltidsekvivalenter, benyttet for gjennomføring av Oppdal-prosjektet, jf Regionrådslederne påpeker videre at kommunene bruker mye tid og ressurser på rekruttering av sykepleiere, og går også inn i avtaler med helsefagarbeidere hvor desentralisert sykepleierutdanning tilbys. I enkelte kommuner på Helgeland er andelen som har tatt desentralisert utdanning og er i fullt virke som sykepleier, nå opp mot 50 prosent Data om antallet studenter på fleksibel sykepleierutdanning er upresise Ulike begreper er i dag i bruk for å beskrive studieprogram som ikke er ordinære utdanninger over tre år med fast oppmøte på en sykepleierutdanningscampus; dette er omtalt som deltid, desentralisert, distriktsvennlig, samlings- eller nettbasert utdanning Fosenkommunene i Trøndelag ønsker seg en desentralisert sykepleierutdanning, og helst på fulltid. De mener at bosted i Fosen må være et opptakskrav. Fosenkommunene har allerede vært i kontakt med NTNU og Nord universitet om saken. Saken er også tatt opp i Stortinget. - Vi ser at det allerede er sykepleiermangel Desentralisert sykepleierutdanning - våren 2009 Utvidet søknadsfrist (Studiumkode 9000) Høgskolen tar opp nye studenter til desentralisert bachelorutdanning i sykepleie Oppstart: Januar 2009. Utvidet søknadsfrist: 7. november 2008 Søknadsskjema og nærmere informasjon om studietilbude

Propper i systemet til samisk sykepleierutdanning

Lister Kompetanse Desentraliser utdanning i Liste

Informasjonsmøte - desentralisert sykepleierutdanning Nytt kull med desentralisert sykepleierutdanning i Nord-Troms starter opp i januar 2011. Om du er interessert i å vite mer om studiet vil Universitet i Tromsø være til stede for å informere om fagplan, søknadsprosedyrer og annet på følgende dager Informasjonsmøter om opptak til desentralisert sykepleierutdanning. Postet av Webmaster. Publisert 22. september 2020. Lytt til teksten Innstillinger. Kan du tenke deg å bli sykepleier? Studiesenteret Midt-Troms informerer på følgende steder: Bardufoss. Studiesenteret Midt Troms, Næringshagen, Rustahøgda Høgskolen i Finnmark planlegger oppstart av desentralisert sykepleierutdanning høsten 2008. Måsøy kommune ønsker å være en pilotkommune og samarbeider derfor med Høgskolen for å få flere av samlingene lagt til Havøysund Opptak Generell studiekompetanse (GSK) Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Spesielle opptakskrav for bachelor i sykepleie. Disse må dokumenteres både for søkere med generell studiekompetanse og for søkere med realkompetanse

Et samarbeidsprosjekt mellom VID vitenskapelig høgskole, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset skal utrede muligheten for oppstart av desentralisert sykepleieutdanning i Sandnessjøen. VID har lang erfarin Nå blir det sykepleierutdanning i Alta. (Finnmark Dagblad) For første gang blir det tilbudt sykepleierutdanning i Alta. Høgskolen i Finnmark har invitert til pressekonferansen på høgskolen i morgen klokken 0930. for å lansere tilbudet om desentralisert sykepleierutdanning. Ledelsen på høgskolen og kommuneoverlegen i Alta kommune vil være til stede og fortelle om bakgrunnen til tilbudet

VERNEPLEIERUTDANNING, DELTID (Bachelor) - Skoler Studier

Det sier dekan Svein Inge Sunde ved Høyskolen i Innlandet i Elverum. Lørdag skrev Østlendingen at Fjellregionen har behov for 80 sykepleiere, og at eldrerådene i Fjellregionen hadde skrevet til Høgskolen i Innlandet og Senter for voksnes læring ved Nord-Østerdal videregående skole der de ba om at en fullverdig desentralisert sykepleierutdanning måtte gjenopprettes på Tynset Helgelandssykehuset vil innta en sentral og koordinerende rolle i arbeidet med å få etablert en desentralisert sykepleierutdanning på Helgelamnd, forteller adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir. Vil starte desentralisert sykepleier-utdanning Skrevet av Roger Marthinsen 28.06.2019 13:35 - OPPDATERT 28.06.2019 14:59

Studer sykepleie på deltid - in

Sykepleierutdanning i Selbu av Geir Olav Flåan. Sektorsjefene Ragnhild Wesche Kvål (t.h.) i Selbu og Ingjerd Tuset i Tydal er meget fornøyde over at det startes opp desentralisert sykepleierutdanning i Selbu fra høsten av.|| - Dette er noe vi har jobbet sammen om lenge Vinneren i 2015 av FLTs utdanningspris til minne om Magnus Midtbø var «Desentralisert sykepleierutdanning (DSU)», institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskaplige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Juryen hadde ved årets pris vektlagt kompetanseutvikling i et livslangt læringsperspektiv Desentralisert sykepleierutdanning i Indre Finnmark var i realiteten forløper for en samisk sykepleierutdanning. Når en la ned tilbudet, så stanset mye av utviklingsarbeidet i forhold til samiske omsorgsforhold. I 2008 ble det opprettet et nytt desentralisert tilbud i Porsanger kommune med støtte av Sametinget Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer • Vi har vært Høgskoleutdanning frem til 2009, inntil fusjon med UIT. • I 1990 ble desentralisert sykepleierutdanning etablert - DSU • 1.august 2013 fusjon med Høgskolen i Finnmark. Sykepleieutdanning Tromsø og Hammerfest 15.08.13 Marta Grongstad, studieleder sykepleierutdanningen 2 3

Utdanner flere sykepleiere til distriktene | UiTGerd Kristiansen og Trond Giske delte ut FLTs

Fra og med høsten 2022 planlegger Universitetet i Sørøst-Norge (USN) en desentralisert sykepleierutdanning for distriktene. Det skrev universitetet selv i en nyhetsmelding tirsdag denne uken. I juni fikk Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved USN tildelt 5,6 millioner kroner til prosjektet «Bærekraftig sykepleierutdanning: Fleksibelt og desentralisert studietilbud til distriktene» Med tallenes tale og Mads' historie som bakteppe deler Herøy Ap sin bekymring for det desentraliserte tilbudet som er særlig viktig for å sikre kritisk kompetanse i vår kommune. Vi oppfordrer Nord universitet til å opprettholde tilbudet om desentralisert sykepleierutdanning hvis de fortsatt skal ha troverdighet på Helgeland desentralisert sykepleierutdanning startet i SiO og helseledernettverket. Vurdering: Opprinnelig ønsket kommunene at dette tilbudet skulle være et deltids tilbud, og gjerne til allerede ansatte i komm unene. Dette har vist seg å være vanskelig å få til VID har gode erfaringer med å tilby desentralisert vernepleierutdanning og tilbyr i dag sykepleierutdanning på heltid i Oslo og Bergen, med et årlig opptak på ca. 600 studenter. VID har også nylig opprettet en deltidsbaser sykepleierutdanning på Helgeland, med første opptak høsten 2021 Fakta om: DESENTRALISERT UTDANNING (Artikkelen er tidligere publisert i Sykepleien i november 2015 Personvern og cookies. Oppland Arbeiderblad er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker

 • Bosch professional verktøy.
 • Hvordan lage roser med smørkrem.
 • Chats für 15 jährige.
 • Løplabbet produkter.
 • Hvordan lufter man en radiator.
 • John cusack married.
 • How to download without administrator.
 • Lettblødende livmorhals gravid.
 • Formel 1 2018 teams.
 • Angelina jolie golden globes 2018.
 • Berlin tag und nacht 1563.
 • Svz schwerin anzeigen.
 • Udo lindenberg tine acke.
 • Veranstaltungen karlsruhe.
 • Spaghetti carbonara uten fløte.
 • Skoleruta 2017 2018 kongsberg videregående.
 • Goa stavanger.
 • Kicks tønsberg.
 • Tramadol actavis og paracet.
 • Hvorfor er hasj ulovlig.
 • Spisesteder aalborg tripadvisor.
 • Gemeinden heidelberg.
 • Detective laura diamond tv.
 • Separable differential equations wiki.
 • Stromausfall wuppertal 29.04 17.
 • Kromatisk farge.
 • Fotoshooting freundinnen accessoires.
 • Google bilder viren.
 • So you think you can dance 2016.
 • Bergenfest 2018.
 • Utveksling spania.
 • A1586 iphone 6.
 • Fussball de 1.kreisklasse niederlausitz.
 • Nsb intranett.
 • Vorstellungsgespräch speed dating fragen.
 • Christopher walken voice.
 • Faze clan members csgo.
 • Kamasa tools jula.
 • Hailo compact box 15 montageanleitung.
 • Overnatting fyr jæren.
 • Heart of trondheim.