Home

Master i teknologiledelse deltid

Teknologiledelse og digital omstilling - Erfaringsbasert

Ta enkeltemner eller en hel master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt Master i ledelse tilbys på deltid og kan kombineres med arbeid. Master i ledelse har sin særegenhet ved at det er bygd opp slik du får muligheten til å opparbeide deg breddekunnskaper knyttet til offentlig sektors organisering og virkemåte, samtidig som du gjennom valg av spesialiseringsretning kan spesialisere deg sektorspesifikt, tematisk og teoretisk Ønsker du å kombinere jobb og utdanning og bygge opp et flerfaglig nettverk? Masterstudiet i styring og ledelse gir deg innsikt i aktuelle utfordringer for dagens ledere, og styrker karrieremulighetene for deg som vil jobbe i en offentlig virksomhet, eller innen organisasjons- og næringsliv som samarbeider med offentlig sektor

Med en MBA i Teknologiledelse får du kunnskap om og analytiske ferdigheter som er velegnet for å ivareta lederoppgaver i teknologi- og andre kunnskapsbedrifter, samt identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter Teknologiledelse er et felt som kombinerer elementer av forretningsstrategi, Master in Business Administration MBA spesialisert i digital transformasjon av ENAE Business School stiller til din disposisjon kunnskap, SFU Beedies deltid, 24-måneders Management of Technology (MOT).

Digitalisering - Kurs og videreutdanning innen

- Jeg hadde jobbet med teknologiledelse i en forskningsorganisasjon i en god mannsalder og ønsket å bygge kunnskap innen innovasjonsprosjekter i andre typer, produksjonsorienterte virksomheter. Jacobsen valgte å søke seg inn på et studium han kjente til fra før, Master of Technology Management (MTM) Executive Master of Management gir faglig utbytte både for deg og virksomheten. På studiets samlinger skaffer du deg nye relasjoner og bygger et solid og nyttig nettverk for fremtiden. Ved USN kan du studere Executive Master of Management i ditt eget tempo. Når du har fullført ett emne, kan du selv bestemme når du ønsker å søke på et nytt Master i profesjonelle studier i teknologiledelse alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk her. MBA på deltid Master of Professional Studies i Technology Management programmet er ment å gi studentene de verktøyene og erfaringene som trengs for å bli med i store tenkning IT-fagfolk som er ledende.

Masteremne i Teknologiledelse - Universitetet i Sørøst-Norg

 1. st to års erfaring fra offentlig, privat eller frivillig sektor. Du utvikler din kompetanse i håndtering av arbeidslivets reformer, omstillinger og samarbeidsutfordringer i og på tvers av sektorer og virksomheter
 2. st to års relevant yrkeserfaring.. Opptakskrav til masteroppgaven er fullført fire basisemner og fire spesialiseringsemner i studieprogrammet. Har du ikke en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på
 3. istration (MBA) Master of Arts (Arbeidserfaring. Grad tildelt ved Hamburg University of Technology (TUHH) Start: Oktober, intensiv tysk språkkurs starter i septemberVarighet: Varigheten kan tilpasses fleksibelt gjennom vårt modulære læringsbegrep. Anbefalt studiekurs: Master / MBA med 90 studiepoeng deltid
 4. E tter en lang karriere i SINTEF, de siste 15 årene som leder på forskjellige nivåer, kjente Kjell Arne Jacobsen at det var på tide å ta karrieren i en ny retning. - Jeg hadde jobbet med teknologiledelse i en forskningsorganisasjon i en god mannsalder og ønsket å bygge kunnskap innen innovasjonsprosjekter i andre typer, produksjonsorienterte virksomheter

Digitalisering øker kravet til god IT-styring, fordi hele organisasjonen blir berørt. På dette kurset lærer du å gjøre dette på en systematisk måte, og vi gir deg verktøy for analyse og styring. Vi bygger på den nyeste forskningen, på anerkjente rammeverk og på gode norske eksempler. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PROSJEKTLEDELSE (Master).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 85 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 3 studiesteder. Det er registrert 105 relaterte studier til utdanningen PROSJEKTLEDELSE (Master) Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert) Er du leder, mellomleder, lærer eller veileder? Arbeider du med utdanning i kommune eller stat? Da er Masterprogrammet i Utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) noe for deg..

TEKNOLOGILEDELSE, DELTID SAMLINGSBASERT (Master) i Oslo

Industriell økonomi- og teknologiledelse (IndØk) kombinerer teknologiske ingeniørfag på bachelornivå, med økonomi- og ledelsesfag på masternivå. Kombinasjonen av kunnskap om både teknologi, økonomi og ledelse gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, med kompetanse til å analysere, utvikle og lede store prosjekter, innovasjonsprosesser og teknologiorienterte forretningsområder Teknologi er og blir relevant. Teknologiske endringer kommer fort, noe som krever oppdatert kunnskap for ledere og beslutningstakere. Målet med den erfaringsbaserte mastergraden i teknologiledelse og digital omstilling er å gi påfyll til deg som er leder i norske kunnskaps- og teknologibedrifter slik at du kan lede nåværende og fremtidige teknologiske endringer Master i innovasjon og teknologiledelse (Innovation and Technology Management) Kongsberg - Heltid Morgendagens ledere må være forberedt på en verden i endring. Lær hvordan utvikling, endring og implementering kan gjøres på en måte som tar hensyn til teknologi, økonomi, organisering og bærekraft.. På nett Graduate Certificate i Teknologiledelse. Studenter som bruker nødvendig tid til å fullføre en utdannet sertifikat program har bevis på kunnskap som utfyller deres akademiske grader På nett EMBA i Teknologiledelse. Arbeide forretningsfolk som søker stillinger med større ansvar, kan studere mot en Executive Master of Business Administration grad

Ledelse av teknologi - masterprogram - 2-årig - NTN

 1. Applied Data Science, deltid - Master. Universitetet i Stavanger. Applied Data Science er et masterprogram som skal øke IKT-kompetansen hos ingeniører fra ulike fagfelt. Du lærer å hente ut På en master utdannelse får man i dag karakterer på en skala fra A til E, med F og FX som strykkarakterer
 2. Ønsker du å bli siviløkonom ved siden av full jobb? Da kan du ta en Master i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Du kan velge mellom tre ulike hovedprofiler: digital ledelse og business analytics, markedsføringsledelse, eller økonomistyring
 3. Master in Scenography (120 ECTS) Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, heltid (120 studiepoeng) Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng
 4. Master på deltid eller nett? Høyskolen Kristiania tilbyr flere av sine masterutdanninger på deltid. I stedet for to år, bruker du da tre år på å fullføre. Fordelen med å studere deltid er at du lettere kan kombinere masterutdanningen din med yrkes- og familieliv
 5. Masterstudium i fysioterapi - deltid; Studiestart høst 2020 - Masterstudium i fysioterapi deltid . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. Har du takket ja til studieplassen? Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen
 6. OsloMet tilbyr en rekke nettbaserte studier. Nettstudier ved OsloMet. Er du permittert eller arbeidsledig? OsloMet vil bidra til at de som nå har behov for det kan få økt sin kompetanse, og tilbyr en rekke nettbaserte studier
 7. istrasjon endret karriereplanene til Frédéric Courivaud. Han gikk fra forskerstilling ved Intervensjonssenteret (OUS) til å være med på å utvikle Life Sciences i et globalt selskap som DNV GL
Master in management of technology, MMT | UddannelsesGuidenArild Aspelund - NTNU

MBA I TEKNOLOGILEDELSE (Master) - Skoler Studier

Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre. Studentside for master i atferdsvitenskap, heltid (student.oslomet.no).; Studentside for master i atferdsvitenskap, deltid (student.oslomet.no) Styring og ledelse - master. Universitet og høgskole. Du velger selv om du vil ta masterstudiet på deltid over tre år, eller om du ønsker en raskere studieprogresjon. Velger du å ta studiet på fulltid, kan du fullføre det i løpet av halvannet år En erfaringsbasert master er et tilbud til deg som har høyere utdanning og minst to års yrkeserfaring. Ved å se praksis og forskning i sammenheng, gir studiet ny innsikt og faglig fordypning. Helseadministrasjon. Gjennom programmet skal du utvikle kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å være leder i helsesektoren

En sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) har kunnskaper innenfor tre fagområder: Økonomi, teknologi og ledelse. Dette gir flere faglige perspektiver og åpner for mange og fremtidsrettede muligheter Disse utdanningsløpene vil sammen med master i diakoni kunne oppfylle de kravene Kirkerådet stiller for tilsetting som diakon i Den norske kirke. Søkere med andre bachelorgrader enn de som er nevnt over, kan også anses kvalifisert for opptak til studiet dersom de i utdanningen har en fordypningsenhet på minimum 80 studiepoeng innenfor teologi eller et av de andre fagområdene ovenfor En erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å se muligheter og foreslå konstruktive løsninger på flerkulturelle utfordringer i et arbeidsliv preget av globalisering og kulturelt mangfold

På nett Graduate Certificate i Teknologiledelse i Australia. MBA på deltid Bachelor. Bachelor BA BBA BSc Master. Master Master MA MSc PhD. PhD DBA Doctor of. En master fra BI gir deg et betydelig faglig løft og sikrer at du er oppdatert på både teori og beste praksis innen de fagområdene du ønsker å arbeide med. Du får dokumentert at du innehar kunnskap og ferdigheter som enhver arbeidsgiver har bruk for, Deltid. Masterstudier Skatte- og avgiftsrett Executive Master of Management - 90 studiepoeng, deltidsutdanning som også krever bachelor og erfaring, men som ikke trenger å være relatert til business management; De fleste av masterstudiene på heltid foregår på engelsk, samt EMBA, mens masterstudiene på deltid (Executive Master of Management) gjennomføres på norsk

Masterprogram på deltid Etter- og videreutdanning

Teknologiledelse og digital Informasjonssikkerhet - master på deltid - Gjøvik - NTNU. Trenger informatikere med helsekunnskap - Viderebloggen - NTNU. Høgskolen i Molde skolekatalog 2020-2021 by Tibe - issuu. Noen relevante masterstudier. NTNU Ålesund - Studiemuligheter. Sosiologi - Master, 2-årig - Trondheim - NTNU. Hvor skal de nye. HVORFOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT? Det er ikke uvanlig at HR-funksjonen i mange bedrifter sliter med manglende status og innflytelse. Nettopp derfor er det viktig at ledere både innenfor og utenfor HRM-funksjonen får økt kunnskap og innsikt i kompetanse og ytelse, endring og omstilling, organisatorisk klima, ledelse - og sammenhengen mellom HRM-området og den overordnede bedriftsstrategi Studiestartsinformasjon for Master i innovasjon og teknologiledelse (Innovation and Technology Management) - Kongsberg - Heltid. Takk for at du valgte å studere på USN. Vi gleder oss til å møte deg til studiestart. Under finner du informasjon om oppstart for studiet ditt og din campus Master i tilpasset opplæring med fordypning i yrkesdidaktikk: Fullført yrkesfaglærerutdanning inklusiv 60 studiepoeng PPU med karakter C eller høyere. * Allmennlærer, grunnskolelærer, førskolelærer, barnehagelærer, faglærerutdanninger, PPU eller utdanninger som gir tilsvarende kompetanse En master i ledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan utøve ledelse i og av organisasjoner, i tillegg til å samspille med aktuelle interessenter i omgivelsene.. Gjennom studiet får du oversikt over hva ledelse innebærer fra et helhetlig perspektiv, innblikk i de mest aktuelle teoriene på feltet, og tilgang til en verktøyskasse som vil gjøre deg i stand til både å utøve ledelse i.

Organisasjon og ledelse - master på deltid - NTN

 1. Master i innovasjon og teknologiledelse alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he
 2. Master i innovasjon og teknologiledelse. Morgendagens ledere må være forberedt på en verden i endring. Lær hvordan utvikling, endring og implementering kan gjøres på en måte som tar hensyn til teknologi, økonomi, organisering og bærekraft
 3. Teknologiledelse og teknologi i praksis: Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management. Opptakskrav Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller Deltid. Kurs masterniv.
 4. Studiets styrke er den store bredden sammen med mulighetene for å fordype seg i det du finner mest interessant. Masterprogrammet i fornybar energi gir deg en grundig innføring i de viktigste formene for fornybar energi på global basis
 5. Master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie. Studiet gjennomføres på heltid over 2 år eller på deltid over 3 år. Fulltidsstudiet har en forventet studieinnsats på 40 timer pr uke gjennom hele semesteret

Video: Master i Ledelse - Universitetet i Agde

Videreutdanning i veiledning er et deltidsstudium over 2 år ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen. VID har mer enn 25 års erfaring innen veiledning Programmets innhold. Masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse tar som utgangspunkt at verden for de fleste, også beslutningstakere i næringsliv og forvaltning, i dag oppleves som kompleks og foranderlig Mastergrad er i mange land betegnelsen på en høyere grads utdanning, som regel av 5-6 års varighet totalt.Graden er vanligvis det andre nivået i en utdanning ved et universitet eller høgskole.Graden kan være undervisnings- og eksamensbasert i sin helhet, bare basert på oppgaveskriving (det er da som regel snakk om 1-2 årige grader man tar på toppen av annen utdannelse) eller, som. Studiet gir 60 studiepoeng og er samlingsbasert. Studiet tas på deltid over to år (fire semester) og har en forventet studiebelastning på gjennomsnittlig 20 timer i uken. Det er tre ukesamlinger per semester. I tillegg kommer praksisstudier på 3 uker i 2. og 3. semester, til sammen 6 uker

Deltid programmer . Deltid Master of Business Administration og Deltid Executive-Masters of Business Administration er utdannet grader gitt av handelshøyskoler organisert rundt en fleksibel timeplan.. Gjennomføringen av et Deltid MBA eller Deltid EMBA kan resultere i betydelig bedre karrieremuligheter

Ta en master i styring og ledelse ved OsloMet

Informasjon om studiestart høsten 2020 finner du på oslomet.no. Alle nye studenter bør gjøre seg kjent med studiets programplan: Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid eller Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid (student.oslomet.no). Her finner du også pensum og timeplan Bachelorprogrammene går over ett år på deltid og gir 30 studiepoeng. Her får du faglig fordypning og kan velge mellom programmer med ulik tilnærming til ledelsesfaget. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper utover praktisk arbeidserfaring. Grunnutdanning i ledelse

Master (toårig) Deltid, tar 4 år. Eiendomsutvikling gir deg en profesjonsutdanning. Foto. Oppbyggingen av den 4-årige masteren i eiendomsutvikling deltid tar utgangspunkt i en forutsetning om at dette studietilbudet skal utvikles på en slik måte at fagtilbudet kan være direkte nyttige for andre studietilbud ved NMBU En master i sosialfag med studieretning familiebehandling gir deg undervisning og trening i familiebehandling fra et tverrfaglig perspektiv Master i teknologiledelse 1: Forord. I medfør af lov 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for masteruddannelsen i Teknologiledelse. Uddannelsen følger endvidere Fællesbestemmelserne og tilhørende Eksamensordning Deltid har følgende emne i høstsemesteret: PED3013 Danning, utdanning og oppdragelse i en globalisert verden. Timeplanen finner du her. motiverende og spennende. Master i pedagogikk er et studium Julie Barthel har fått et godt førsteinntrykk av. Les hele artikkelen. Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss

Skreddersydd master for næringslivet - Magnews

MBA i teknologiledelse - Nord universite

Kurs i Teknologiledelse. ACADEMICCOURSES. Powered by Keystone. Logg på. Registrer. Courses Master PhD Law Bachelor MBA Healthcare Online For institusjoner. Med en Master of Science in Digital Business Systems - deltid vil du få hands on erfaring med teknologier knyttet til ERP, Internet of Things in Business, Digital markedsføring, Consumer Neuroscience, Information Visualization og Dashboards. Du lærer å analysere, konfigurere og implementere sentrale forretningssystemer MBA (Master of Business Administration) i teknologiledelse, er et treårig deltidsstudium ved Campus Helgeland.. Dette er et yrkesrettet studie som fokuserer på økonomiske, organisatoriske, markedsmessige og teknologiske perspektiv. I løpet av studietiden kommer man inn på industriell markedsføring, prosjektfinansiering, Teknologibasert innovasjon og entreprenørskap, bærekraftig. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Vår samlingsbaserte master i kunnskapsledelse har som mål å gjøre deg til en handlekraftig praktiker i kunnskapssamfunnet

Erfaringsbasert master i undervisning. Er du lærar og ynskjer fagleg fordjuping ved sidan av jobb? Ved UiB kan du ta erfaringsbasert mastergrad i undervisning på deltid, med fordjuping i engelsk, norsk eller matematikk Pedagogikk deltid (nettbasert), master, 4 år. Ønsker du deg høg kompetanse innan mellom anna kunnskapsutvikling og læringsprosessar? Går du masterstudiet i pedagogikk kan du fordjupe deg i ei sjølvvald problemstilling og drive eiga forsking på det området innan pedagogikk som du er mest interessert i Har du lyst til å bli en del av denne gjengen i MTM så haster det! Det er bare noen få plasser igjen og 15. desember er siste frist å søke på MTM for opptak i kullet som starter i januar 2018. Master of Technology Mangement er et program som tilbys av NTNU og NH Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid. Du kan ta enkeltkurs eller fullt masterprogram. Nytt opptak til våren, med oppstart høsten 2021

Master i klinisk sykepleie bidrar til økt kompetanse innenfor pasientrettet arbeid, fagutviklingsarbeid og forskning i klinisk sykepleie. Studiet vektlegger etikk, sykepleievitenskap og nærhet til praksisfeltet Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) Fakta om programmet Studiepoeng: 120 Studiets varighet: 4 år Studiestart: Høst 2021 Undervisningsspråk: Se pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer Studiested: Halden Åpner for søking: 1.

Beste MBA programmer i Teknologiledelse 202

 1. Søkertallene: Korte studier og deltid øker i popularitet Rekordhøye søkertall til høyere utdanning. Korte studier øker betydelig. Det samme gjør en rekke helseutdanninger. Lærerstudier sliter
 2. OsloMet - storbyuniversitetet - Studentinformasjon samlet på en plass. Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på Master i atferdsvitenskap (tidligere Læring i komplekse systemer), heltid og deltid
 3. Studiet tilbys på deltid, og er dermed perfekt... Master, 2 år. Oslo, Norge Klasserom. Teknologi, innovasjon og kunnskap - Master. Innovasjon og teknologiledelse - Master. Universitetet i Sørøst-Norge. Morgendagens ledere må være forberedt på en verden i endring
 4. Ledelse er et erfaringsbasert masterprogram som skal hjelpe deg med å videreutvikle din ledelseskompetanse. Gjennom å utvikle et helhetlig, tverrfaglig og etisk reflektert perspektiv på ledelse, organisering og styring, lærer du å beskrive og forstå hvordan organisasjoner fungerer i ulike kontekster, og hvordan lederen kan være med på å påvirke dette
 5. istration (teknologiledelse) alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he
 6. Opptak på 3. studieår på Master i familieterapi og systemisk praksis Hvis du allerede har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4032 og 4033 i lokalt opptak )
 7. Masters of Science Master of Arts (MA) Universiteter Mastergrader Masters of Science Msc i informasjon teknologiledelse. close. Generelt Programbeskrivelse Om skolen Still et spørsmål Kontakt skolen

Master i folkehelsevitenskap har fokus på helsefremming og forebygging. I tillegg til de tradisjonelle områdene som er relevante for folkehelsevitenskap, slik som miljørettet helsevern, vektlegges folkehelse i planarbeid og faktorer som kan fremme helse i befolkningen, det være seg omgivelser, miljø, aktivitet og deltagelse Master i innovasjon gir deg kunnskap til å forstå, utvikle og tilrettelegge for nyskaping i virksomheter. Studiet gir deg kompetanse enten man ønsker å jobbe i det private, det offentlige eller innen frivillighetssektoren Master i teknologiledelse 2020 1: Forord. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet

Master of Technology Managemen

Master i samfunnsvitenskap er et samlingsbasert masterstudium med undervisningssamlinger i Bodø, Levanger og Stjørdal. Studieprogrammet er på 120 studiepoeng, og tas fulltid over to år. Fordypningsemnene innenfor geografi har samlinger både på Stokkøya i Trøndelag, Levanger og i Bodø Vi har også flere master- og videreutdanningsprogram. Vi tilrettelegger for at våre studenter i størst mulig grad skal ha undervisning på campus. 4 år, deltid med 4 samlinger pr. semester Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse. 3 år, heltid.

Executive Master of Management - Universitetet i Sørøst-Norg

Executive Master i Ledelse. Les mer om søkeprosessen; Informasjon om undervisning i Covid-19 . Covid-19 har gitt utfordringer for oss alle. NHH Executive har som mål å gjennomføre fysiske samlinger, så langt det lar seg gjøre ihht. de gjeldende retningslinjene for smittevern Se studieordninger for Master i Teknologiledelse på Aalborg Universitet, campus Aalborg. Læs om uddannelsens moduler, indhold, forløb og kompetenceprofil Masterstudiet i norsk i skolen gir et solid faglig og didaktisk grunnlag for å arbeide som norsklærer i skolen. Studiet vil gi deg fordyping i temaet språklig mangfold i klasserommet. Med masterstudiet og godkjent lærerutdanning får du yrkestittelen lektor Med master i brannsikkerheit vil du kunne arbeide med avanserte og komplekse problemstillingar innan brannsikkerheit. Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund, er ein av berre åtte utdanningsinstitusjonar i verda som tilbyr mastergradsstudium i brannsikkerheit

- Jeg tenker at en master er for dem som vil fordype seg mer i et emne, og de står friere til flere karrièreveier med en master. Førskolelærerne har alltid vært flinke til å ta videreutdanning, og det er gledelig å se at de nå er mer bevisste på at de også skal bygge oppover, og ikke utover på bachelornivå, sier studieleder Elisabeth Welle ved Høgskulen i Volda Ta Master på et år i Leeds Metropolitan Univeristy i england eller to år på BI i Norge . Linjen er Markedsføring og ledelse på Bi og Internasjonal Business i Leeds Met. Hva er sterkest av de to gradene med tanke på fremtidig ansettelse (sånn rent overfladisk) NY KUNNSKAP OM INNOVASJON, ENTREPRENØRSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE: Velkommen til åpen eksamen for avgangsstudenter i master i innovasjon og ledelse, og master i innovasjon og entreprenørskap Tid: Tirsdag 13.juni 2017, kl. 9.15 - 12.00 Sted: Kronstad Aud11 (Rom E106 Studietype og -nivå. Årsstudier (18). Bachelor (41 Rettssosiologi (master - to år) Masterstudiet i rettssosiologi passer for deg som er interessert i sosiologisk kunnskap om rettslige normer, institusjoner og profesjoner, og hvordan disse skapes i samspill med politiske, kulturelle og økonomiske forhold

Master i profesjonelle studier i teknologiledelse

Master i militære studier (deltid) Du gjennomfører masteren ved siden av jobb, over 6 semestre i løpet av 3 år. Det er et fleksibelt opplegg tilpasset deg som er ansatt i Forsvaret og som ønsker å utvikle deg akademisk mens du er i et karriereløp Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier Dersom du kjenner til aktuelle masterstudier som burde ha vært nevnt her, settes det pris på om du tipser redaksjonen om dette. På førehand takk Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse tar utgangspunkt i at markedsføringen er den oppgaven i virksomheten som i størst grad ivaretar den strategiske forretningsposisjonen og dermed sikrer og bedrer virksomhetens inntekter AAA. PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. NO ENG Studentside Med en master i fremmedspråk i skolen og godkjent lærerutdanning vil du ha solid kompetanse til å undervise i engelsk, fransk, spansk eller tysk, Det er et nettstudium som tas på 4 år (deltid). Det er også mulig å gjennomføre studiet på heltid over 2 år

Master i innovasjon og ledelse - Universitetet i Sørøst-Norg

MTM = Master av teknologiledelse Ser du etter generell definisjon av MTM? MTM betyr Master av teknologiledelse. Vi er stolte over å liste akronym av MTM i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av MTM på engelsk: Master av teknologiledelse Matematikk, natur- og realfag (29) Apply Matematikk, natur- og realfag filter Teknologi, sivilingeniør og arkitektur (22) Apply Teknologi, sivilingeniør og arkitektur filter Akvakultur, husdyr- og landbruksfag (21) Apply Akvakultur, husdyr- og landbruksfag filter Landskap og samfunn (20) Apply Landskap og samfunn filter Økonomi og administrasjon (8) Apply Økonomi og administrasjon filte Master i jordmorfag Jordmorstudiet i Norge er en videreutdanning rettet mot autoriserte sykepleiere. Opptakskravet er utdanning og autorisasjon som sykepleier, og minimum ett års praktisk erfaring som sykepleier Spesialpedagogikk er et flerfaglig kunnskaps- og innsatsområde hvis mål er utvikling og læring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk gir fordypning i klassiske teorier og problemstillinger, og gir således innsikt i spesialpedagogikk som profesjons- og forskningsfelt Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Utvekslingssemester 3. semester Hvorfor et utenlandsopphold? Den norske barnehagehverdagen er i høyeste grad internasjonal med behov for personale med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av barn

Søk opptak - Teknologiledelse og digital omstilling

Spesialpedagogikk - masterstudium - deltid Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i spesialpedagogikk Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiet tilbys både som et fulltidsstudium over 2 år og deltidsstudium over 4 år Teknologiledelse (MMT) - master AAU Aalborg 2015 Beklager, publikationen kan ikke vises. Det kan skyldes: At brug af JavaScript er slået fra i browseren For at kunne vise indholdet på denne side er det nødvendigt at JavaScript er slået til. At Adobe Flash mangler at blive installeret (evt. opdateret Master i helseledelse er en fellesgrad som tilbys i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Utdanningen skal gi deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Studiet er tilrettelagt for yrkesaktive, og mesteparten av undervisningen er organisert som todagerssamlinger i Ålesund Master i barnevern - deltid Instituttet har også en master i sosialt arbeid under utvikling hvor det planlegges en modul i sosialt arbeid i arktiske urfolksområder. Planen er at det skal være en engelskspråklig modul på 15 studiepoeng gjennomført i samarbeid med internasjonale partnere Full degree master student. Inbound exchange students (2) Kurs (35) Masterprogram 2 år (44) Masterprogram 5 år (18) Masterprogram deltid (14) Nettbasert (9) Outbound exchange students. Ph.d. (17) Sertifisering (3) Studieretning. Barnehagelærer (23) Business administration (35) Dans (10) Drama (6) Energi (13

 • Moskusand.
 • Frokost før trening.
 • Skuespiller.
 • Andre med apostrof.
 • Syriza government.
 • Onepiece marius.
 • What does om1 fiber mean.
 • Outlander season 1.
 • Finansdepartementet stortingsmelding.
 • Hermes warensendung.
 • Mannheim sushi kochkurs.
 • Smikull oslo.
 • Verdens beste rabarbragrøt.
 • Take me out 2018 sendetermine.
 • Targaryen family tree.
 • Veddemål tips.
 • Centre equestre suisse.
 • Südafrikanische antilopen.
 • Comcast logo.
 • Usb mikrofon.
 • Lutefisk loins coop.
 • Råtne visdomstenner.
 • Yamaha sidewinder xtx.
 • Jordan smith.
 • Blefaritt apotek.
 • Rosa utflod tidlig i svangerskapet.
 • Virginia woolf bøker.
 • Fitnessstudio schorndorf.
 • List of baseball world series winners.
 • Schwanzlurch kreuzworträtsel.
 • Hva er plo skjema.
 • Alen.
 • Newfoundland dog price.
 • Bjørvika apartments oslo.
 • Letteste fotballsko.
 • P3 nbo.
 • Haus mieten freising provisionsfrei.
 • Hollandsnieuwe iphone 6 plus.
 • Krigsskip.
 • Seoul time.
 • Diskotheken gelsenkirchen.